Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Πάφος, 11 Νοεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Πάφος, 11 Νοεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Πάφος, 11 Νοεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

2 Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή: Ταμεία και Προγράμματα της ΕΕ Α. Ταμεία: Πόροι των Ευρωπαϊκών Ταμείων για την Κύπρο, Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Β. Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ: Πλαίσιο και Πληροφόρηση Γ. Πύλη Ενημέρωσης- Πληροφόρηση και Άλλες Ενέργειες

3 «Ευρωπαϊκά Κονδύλια»: Ταμεία Vs Προγράμματα; Τι είναι αυτά Κονδύλια της ΕΕ; Ταμεία, Προγράμματα κι ‘άλλα’ Πόσα; Ποιος τα χειρίζεται; Πως έχω πρόσβαση; Πως λειτουργούν; Πότε υπάρχουν; Παράγοντας Χρόνος Υπάρχουν ευκαιρίες για μένα; Μύθοι και Πραγματικότητες Εγώ τι θέλω; ‘Η Τι έχει να πάρω;

4 Ταμεία της ΕΕ Vs “Ανταγωνιστικά Προγράμματα» της ΕΕ Ταμεία και Προγράμματα: Χρηματοδοτικά ‘εργαλεία’ για υλοποίηση των Πολιτικών της ΕΕ Ταμεία της ΕΕ: Κυρίως Ταμεία για Ανάπτυξη. Κατανομή των Πόρων κατά Κράτος Μέλος ή/και Περιφέρεια- σημαντικά κονδύλια- Διαχείριση σε Εθνικό Επίπεδο “Ανταγωνιστικά Προγράμματα»: Δεν υπάρχει κατανομή κατά χώρα, Ανταγωνισμός, Διαχείριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή- Διάφορα “buzz” ονόματα (Horizon, Life, Cosme, Erasmus for All, Life etc)

5 Α. Ταμεία της ΕΕ

6 Κονδύλια για την Κύπρο από την ΕΕ, 2014-2020 A. Προ - Καταμενημένοι Πόροι € εκ. (τρέχουσες τιμές) Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία960 1. Ταμεία Πολιτικής Συνοχής και Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων788 2. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης132 3. Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 40 Άμεσες Πληρωμές προς Γεωργούς348 Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 75 Σύνολο Προ-Κατανεμημένων Πόρων 1.388 B. “Ανταγωνιστικά Προγράμματα” (εκτίμηση)250-300

7 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 2014-2020 Διαδικασία - Πλαίσιο Προγραμματισμού Σε Επίπεδο EE Σε Εθνικό Επίπεδο ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ -ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΚΤ, ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΚΤ, ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ ΕΠAY ΕΤΘΑ ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΚΤ Επιλογή Έργων Με διαφανείς διαδικασίες

8 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 2014-2020 Προτεραιότητες Χρηματοδότησης 1.Αναδιάρθρωση της Οικονομίας και Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητάς της 2.Αναβάθμιση Ανθρώπινου Δυναμικού, Προώθηση της Απασχόλησης και Κοινωνική Συνοχή 3.Προστασία και Αποδοτική Χρήση των Πόρων

9 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 2014-2020 Προτεραιότητα 1: «Αναδιάρθρωση της Οικονομίας και Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητάς της»  Παραγωγή και προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας  Βελτίωση της πρόσβασης, χρήσης, ποιότητας Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών  Ενίσχυση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και της Καινοτομίας  Εκσυγχρονισμός και Βελτίωση της Αποδοτικότητας του Δημόσιου Τομέα  Ενίσχυση του Τομέα των Μεταφορών

10 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 2014-2020 Προτεραιότητα Χρηματοδότησης 2 – Αναβάθμιση Ανθρώπινου Δυναμικού, Προώθηση της Απασχόλησης και Κοινωνική Συνοχή – Απασχόληση και ανθρώπινο δυναμικό – Εκπαίδευση Δια βίου Μάθηση – Καταπολέμηση της φτώχειας και κοινωνική ενσωμάτωση Προτεραιότητα Χρηματοδότησης 3 - Προστασία και Αποδοτική Χρήση Των Πόρων – Εμπλουτισμός του Ενεργειακού Ισοζυγίου της Χώρας και Προώθηση της Ενεργειακής Απόδοσης – Ορθολογική διαχείριση και προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων

11 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 2014-2020 Τι υπάρχει για «μένα»; (1) Επιχειρήσεις: Σχεδία χορηγιών για: Βιομηχανία και υπηρεσίες- Ανταγωνιστικότητα Τουρισμός- Επιμήκυνση Τουριστικής περιόδου, Άλλες Μορφές Τουρισμού Καινοτομία/ Ερεύνα Ενεργειακή απόδοση σχεδία απασχόλησης / θέσεων εργασίας ψηφιακή επιχειρηματικότητα/ ηλεκτρονικό εμπόριο-Νέοι κι γυναίκες επιχειρηματίες, Δάνεια με ευνοϊκούς όρους και αλλά χρηματοδοτικά εργαλεία, Επεξεργασία γεωργικών προϊόντων, Συνεργασία Επιχειρήσεων

12 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 2014-2020 Τι υπάρχει για «μένα; (2) Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ανάπτυξη της Υπαίθρου- Ομάδες Leader Στερεά και Υγρά Απόβλητα Ενεργειακή Απόδοση Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ανακύκλωση Τουριστικές Υποδομές Συνεργασίες στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Δάνεια με ευνοϊκούς όρους

13 Τι υπάρχει για «μένα; (3) Άτομα: Επιδότηση για κατάρτιση, απασχόληση- νέοι- απόκτηση επαγγελματικής πείρας Παιδεία- Μετά -λυκειακή εκπαίδευση Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί: Κοινωνικές Επιχειρήσεις Συνεργασία με το Δημόσιο Νοικοκυριά: Ενεργειακή απόδοση στα σπίτια

14 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 2014-2020 Πως Πληροφορούμαι ; Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων από τους αρμοδίους φορείς: Ευρεία δημοσιότητα, σεμινάρια κλπ Ιστοσελίδες /Portals Απλοποίηση των διαδικασιών

15 Β. Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

16 Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ, 2014-2020

17 Ανταγωνιστικά Προγράμματα: Πραγματική Απορρόφηση πόρων από Κύπρο, 2007-2012

18 Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Βασικοί Παράμετροι Ανταγωνισμός με βάση τη ποιότητα Γνώση της Πολίτικης της ΕΕ Συνεργασία- Δικτύωση Στόχοι της ΕΕ και Διακρατικοί Έγκαιρη Ενημέρωση- Πληροφόρηση Διοικητική και «Άλλη» Ικανότητα Αξιοποίηση που να προσθέτει αξία

19 Σημεία Επαφής Προγραμμάτων στην Κύπρο(1)  ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ2020: ΙΠΕ (Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας)  ERASMUS+: Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: Αναπτυξιακός Οργανισμός ΤΑΛΩΣ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI): Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

20 Σημεία Επαφής Προγραμμάτων στην Κύπρο(2)  COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ): Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE): Τμήμα Περιβάλλοντος/ Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

21 Ενέργειες- Μέτρα Αποτελεσματική Αξιοποίηση των Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων της ΕΕ Ενέργειες- Μέτρα Πληροφόρηση –Έγκαιρη Ενημέρωση: Πύλη Ενημέρωσης, Σεμινάρια, Άλλες Δράσεις Πληροφόρησης Ενίσχυση των Δόμων στην Κύπρο: Συντονισμός, Αναβάθμιση των Σημείων Επαφής Παροχή Αρωγής στους Δυνητικούς Δικαιούχους

22 Γ. Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

23 Πληροφορίες Πύλης Ενημέρωσης 4 κατηγορίες Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων: Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ Μηχανισμοί ΕΟΧ/Νορβηγίας – Ελβετίας Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

24 www.fundingprogrammesportal.gov.cy

25 Πληροφορίες Πύλης Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων / Αιτήσεων Ημερομηνίες Έναρξης / Λήξης Ανά Πρόγραμμα και ανά θέμα Ευρύ φάσμα Δικαιούχων Συνδέσεις με όλες τις αρμόδιες αρχές και ιστοσελίδες – πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα

26 Υπουργεία/ Υπηρεσίες Διαχειριστικές Αρχές Γενικές Διευθύνσεις EE Σημεία Επαφής Πύλη Ενημέρωσης http://www.fundingprogrammesportal.gov.cy

27 Διευκολύνσεις/Υπηρεσίες Πύλης Ευρετήριο Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων και Προσκλήσεων Εγγραφή μέλους: email alerts όταν ανοίγουν νέα προγράμματα/νέες προσκλήσεις Σύνδεση με εξειδικευμένες ιστοσελίδες προκηρύξεων Πληροφορίες / στοιχεία επικοινωνίας Σημείων Επαφής Ενδιαφέρον για συνεργασία - εξεύρεση εταίρων

28 Συνεχής Αναβάθμιση της Πύλης Βελτίωση της Δια-δραστικότητας Ανανέωση /Αναβάθμιση περιεχομένου/ Εργαλείων Διευκόλυνση Συνεργασιών –Ανεύρεση Συνεργατών Help Desk - Εξυπηρέτηση κοινού από γραφείο στήριξης ΓΔ ΕΠΣΑ

29 Και τώρα η δική σας σειρά ……. Εγγραφείτε ως μέλος! → www.fundingprogrammesportal.gov.cywww.fundingprogrammesportal.gov.cy Οι αρμόδιοι λειτουργοί της ΓΔ ΕΠΣΑ στην διάθεση σας, Εισηγήσεις σας για βελτίωση της Πύλης

30

31 Ευχαριστώ για την προσοχή σας http://www.fundingprogrammesportal.gov.cy http://www.structuralfunds.org.cy.


Κατέβασμα ppt "Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Πάφος, 11 Νοεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google