Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Βασικές παράμετροι του νέου ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση» 9 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ GREEK ICT FORUM ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Βασικές παράμετροι του νέου ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση» 9 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ GREEK ICT FORUM ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Βασικές παράμετροι του νέου ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση» 9 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ GREEK ICT FORUM ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» Αθήνα, 29-30.10.2007

2 Όραμα: Ψηφιακό άλμα στην Παραγωγικότητα Ψηφιακό άλμα στην Ποιότητα Ζωής Ψηφιακό άλμα στην Ποιότητα Ζωής Στρατηγικός Στόχος: Η Ψηφιακή Σύγκλιση της χώρας με την ΕΕ αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»

3 Άξονες Προτεραιότητας Η Ψηφιακή Σύγκλιση αποτελεί κύριο χρηματοδοτικό εργαλείο της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013 και εξειδικεύεται σε δύο (2) Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) με έντονη περιφερειακή διάσταση ΑΠ 1: Βελτίωση της Παραγωγικότητας με Αξιοποίηση των ΤΠΕ Υποστήριξη της των ΤΠΕ στη βελτίωση της παραγωγικότητας εμπλέκοντας ενεργά επιχειρήσεις, εργαζόμενους και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα Υποστήριξη της συμβολής των ΤΠΕ στη βελτίωση της παραγωγικότητας εμπλέκοντας ενεργά επιχειρήσεις, εργαζόμενους και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα ΑΠ 2: Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής Υλοποίηση παρεμβάσεων με επίκεντρο και τελικό επωφελούμενο τον πολίτη

4 Στόχοι της Ψηφιακής Στρατηγικής Βελτίωση της Παραγωγικότητας Βελτίωση της Παραγωγικότητας Το νέο Πρόγραμμα αντανακλά πλήρως την Ψηφιακή Στρατηγική Το νέο Πρόγραμμα αντανακλά πλήρως την Ψηφιακή Στρατηγική ΕΣ1 Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις ΕΣ4 Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που αξιοποιούν ΤΠΕ Βελτίωση της Ποιότητα ζωής Βελτίωση της Ποιότητα ζωής Διασύνδεση (Connectivity) ως προϋπόθεση ΕΣ3 Υποστήριξη του κλάδου ΤΠΕ ΕΣ5 Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ ΕΣ6 Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για τον πολίτη ΕΣ2 Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις – βελτίωση δημόσιου τομέα

5 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Άξονας Προτεραιότητας 1 ΕΣ 1: Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις Παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την όπως για παράδειγμα δράσεις ενισχύσεων για εφαρμογών ΤΠΕ και εξοπλισμού Παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την ενσωμάτωση ΤΠΕ στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων όπως για παράδειγμα δράσεις ενισχύσεων για ενσωμάτωση εφαρμογών ΤΠΕ και εξοπλισμού για προγράμματα κατάρτισης για την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων, που θα συνδυαστεί με δράσεις ψηφιακής διάχυσης Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου για προγράμματα κατάρτισης για την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων, που θα συνδυαστεί με δράσεις ψηφιακής διάχυσης Ανάπτυξη, Ανάπτυξη ευρυζωνικών εφαρμογών και υπηρεσιών, συμπληρωματικών με αυτές που υλοποιούνται στην παρούσα προγραμματική περίοδο, που θα διευκολύνουν τις επιχειρήσεις στη διεξαγωγή συναλλαγών με φυσικά πρόσωπα ή και άλλες επιχειρήσεις

6 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Άξονας Προτεραιότητας 1 2: Παροχή ψηφιακών προς επιχειρήσεις & βελτίωση αποτελεσματικότητας Δημοσίου ΕΣ 2: Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση αποτελεσματικότητας Δημοσίου Ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών για προσφορά ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, με τη μορφή « » (π.χ. ηλεκτρονικοί ή θεματικοί κόμβοι για φορολογικές συναλλαγές, υπηρεσίες ηλεκτρονικών προμηθειών, συναλλαγές με ασφαλιστικούς φορείς, συναλλαγές με Νομαρχίες) Ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών για προσφορά ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, με τη μορφή «κόμβων συναλλαγών» (π.χ. ηλεκτρονικοί ή θεματικοί κόμβοι για φορολογικές συναλλαγές, υπηρεσίες ηλεκτρονικών προμηθειών, συναλλαγές με ασφαλιστικούς φορείς, συναλλαγές με Νομαρχίες) Ανάπτυξη δομών που θα συμβάλλουν στην των επιχειρήσεων με τις δημόσιες υπηρεσίες Ανάπτυξη δομών που θα συμβάλλουν στην απλούστευση των συναλλαγών των επιχειρήσεων με τις δημόσιες υπηρεσίες Ενδεικτικά: δομές για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, με (π.χ. έναρξη νέας επιχείρησης, ηλεκτρονικές συναλλαγές κλπ.) όσο (π.χ. αναζήτηση κλαδικών πηγών πληροφόρησης) Ενδεικτικά: δομές για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, με ψηφιακές υπηρεσίες τόσο για λειτουργικά ζητήματα (π.χ. έναρξη νέας επιχείρησης, ηλεκτρονικές συναλλαγές κλπ.) όσο και πληροφοριακά ζητήματα (π.χ. αναζήτηση κλαδικών πηγών πληροφόρησης)

7 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Άξονας Προτεραιότητας 1 3: Ενίσχυση της συμβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην Ελληνική Οικονομία ΕΣ 3: Ενίσχυση της συμβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην Ελληνική Οικονομία Δημιουργία και (προγράμματα επιχειρηματικότητας σε ΤΠΕ, εφαρμογές ΤΠΕ στις επιχειρήσεις) Δημιουργία και ενημέρωση ψηφιακού περιεχομένου για προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων σε ΤΠΕ (προγράμματα επιχειρηματικότητας σε ΤΠΕ, εφαρμογές ΤΠΕ στις επιχειρήσεις) Ανάπτυξη ψηφιακών εθνικής εμβέλειας για τη. Ανάπτυξη ψηφιακών μηχανισμών εθνικής εμβέλειας για τη συντονισμένη προώθηση και προβολή των ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου ΤΠΕ στο εξωτερικό. Στις αυτές να συμμετέχουν φορείς του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, εξαγωγικοί φορείς αλλά και φορείς του Ιδιωτικού τομέα. Στις δομές αυτές αναμένεται να συμμετέχουν φορείς του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, εξαγωγικοί φορείς αλλά και φορείς του Ιδιωτικού τομέα.

8 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Άξονας Προτεραιότητας 1 ΕΣ 4: Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που αξιοποιούν ΤΠE Προβολή και προώθηση επιτυχημένων παραδειγμάτων επιχειρηματικότητας Ενημέρωση επιχειρηματιών για τις διαδικασίες έναρξης, λειτουργίας και ανάπτυξης επιχειρήσεων, Ανάπτυξη δομών ενεργούς στήριξης της επιχειρηματικότητας μέσω της αξιοποίησης επιχειρηματικών ιδεών σε θέματα ΤΠΕ Global Grants, Jeremie (VC, εγγυήσεις, δάνεια) κλπ.

9 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Άξονας Προτεραιότητας 2 5: ΕΣ 5: Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα Δράσεις με άμεσο ωφελούμενο τον πολίτη (όπως «Δες την Ψηφιακά») Επέκταση ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών, με παράλληλη εξασφάλιση των όρων «εμπιστοσύνης» και ασφάλειας Μείωση της απαιτούμενης προσπάθειας των πολιτών για την πραγματοποίηση καθημερινών εργασιών και τη βελτίωση των ευκαιριών που τους παρέχονται Ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών (π.χ. μαθητικός υπολογιστής, εισαγωγή ηλεκτρονικών μέσων στη διδασκαλική διαδικασία), που θα υποστηρίξουν την ενημέρωση, την κατάρτιση, εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

10 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Άξονας Προτεραιότητας 2 6: ΕΣ 6: Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη () Ανάπτυξη ενιαίων σημείων πρόσβασης των ψηφιακών υπηρεσιών και του ψηφιακού περιεχομένου κάθε είδους (μέσω portals, infokiosks) Υποστήριξη εναλλακτικών καναλιών παροχής υπηρεσιών (remote, services, digital TV, συστήματα επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας κλπ) Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών της περιφέρειας βάσει των τοπικών αναγκών Παροχή προσωποποιημένων ψηφιακών υπηρεσιών (πληροφόρηση ανάλογα με την επαγγελματική δραστηριότητα, την οικογενειακή κατάσταση) Εξασφάλιση αδιάλειπτης, υψηλής ποιότητας και ασφαλούς παροχής ψηφιακών υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα εθνικής εμβέλειας

11 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  Moνοταμειακά Προγράμματα – Ρήτρα ΕΚΤ (για εκπαίδευση σε συστήματα)  Συνολικά (για 13 Περιφέρειες): Ύψος δράσεων για Ψηφιακή Σύγκλιση ~€2 δισ.

12 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ  Ο ρόλος της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»  Για τις 8 περιφέρειες  Ως ενδιάμεσος φορέας για τις 5 περιφέρειες μεταβατικής στήριξης  Ενιαία αποτελεσματική υλοποίηση δράσεων κρατικών ενισχύσεων και δράσεων απευθείας στον πολίτη: Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ  Θεσμική συνεργασία με ΥΠ.ΕΣ. για εξέταση δράσεων που προϋποθέτουν και οργανωτικό ανασχεδιασμό διαδικασιών  «Κοινωνία της Πληροφορίας» ΑΕ και Παρατηρητήριο ΚτΠ στην περίοδο 2007-2013

13 Σας ευχαριστώ… 9 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ GREEK ICT FORUM ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» Αθήνα, 29-30.10.2007


Κατέβασμα ppt "«Βασικές παράμετροι του νέου ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση» 9 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ GREEK ICT FORUM ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google