Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τομέας της Ενέργειας Λευκωσία, 5 Ιουλίου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τομέας της Ενέργειας Λευκωσία, 5 Ιουλίου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο
Τομέας της Ενέργειας Λευκωσία, 5 Ιουλίου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης, Ανώτερος Λειτουργός Προγραμματισμού

2 Περίγραμμα Παρουσίασης
Χρηματοδοτικό Πλαίσιο - Κατανομή Πόρων για την Κύπρο Πλαίσιο Προγραμματισμού – Στόχοι – Θεματική Επικέντρωση Προγραμματισμός και Οικονομική Κρίση στην Κύπρο Διαδικασίες Διαβούλευσης Προτάσεις για το τομέα της Ενέργειας

3 Κατανομή πόρων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία
ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΠΔΠ) Κατανομή πόρων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία Εκτιμώμενη κατανομή πόρων για την Κύπρο € εκ. (τιμές 2011) Πολιτική Συνοχής (Διαρθρωτικά Ταμεία, Ταμείο Συνοχής) 526 Αγροτική Ανάπτυξη (ΕΓΤΑΑ) 118 Αλιεία (ΕΤΘΑ) 30 +* * Η τελική κατανομή για την Αλιεία θα διαμορφωθεί μετά την επίτευξη σχετικής συμφωνίας μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 3

4 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Κατανομή Πόρων για την Κύπρο
Ταμείο / Πρωτοβουλία € εκ. (τιμές 2011) Ταμείο Συνοχής 285 Επένδυση στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ) 201 Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΤΠΑ) 29 Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (πρόσθετη κατανομή από ΕΚΤ και ΕΕ) 11 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 526 4

5 Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο Συντονισμός στην εφαρμογή / παρακολούθηση
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Βασικές Πρόνοιες Λειτουργίας των Ταμείων Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο Συντονισμός στην εφαρμογή / παρακολούθηση Εστίαση στους στόχους της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 Συνέργια Πολιτικής Συνοχής, Αγροτικής και Αλιευτικής Πολιτικής Στήριξη ολοκληρωμένης προσέγγισης στην ανάπτυξη Έμφαση στα αποτελέσματα Ενίσχυση Εδαφικής Συνοχής Ενίσχυση της αποδοτικής αξιοποίησης των πόρων Θεματική επικέντρωση πόρων Εκ των προτέρων προϋποθέσεις Πλαίσιο Επίδοσης

6 Πλαίσιο Προγραμματισμού
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Πλαίσιο Προγραμματισμού Σε Επίπεδο ΕΕ ΚΟΙΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Σε Εθνικό Επίπεδο ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΠ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ* ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΚΤ ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΕΠAY ΕΤΘΑ Προγράμματα Σε Εθνικό Επίπεδο EΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ 6

7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 Σχεδιασμός Προγραμματικών Εγγράφων
Καθοριστικοί Παράγοντες Πλαίσιο ΕΕ Στρατηγική Ευρώπη 2012 – Θεματικοί Στόχοι Κανονιστικό Πλαίσιο – Θεματική Επικέντρωση, Εκ των προτέρων προϋποθέσεις, Πλαίσιο Επίδοσης Εθνικό Πλαίσιο Εθνική Στρατηγική – Αναπτυξιακό όραμα, Τομεακές ανάγκες, Στόχοι και Προτεραιότητες Οικονομική Κρίση – νέα δεδομένα/προτεραιότητες στην αξιοποίηση των πόρων για ανάκαμψη οικονομίας

8 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Θεματικοί Στόχοι
Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) Ανταγωνιστικότητα μικρομεσαίων επιχειρήσεων Οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (ενεργειακή απόδοση και ΑΠΕ) Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και πρόληψη/διαχείριση κινδύνων Προστασία περιβάλλοντος και αποδοτικότητα πόρων Βιώσιμες μεταφορές και βασικές υποδομές δικτύων Απασχόληση και κινητικότητα εργασίας Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση της φτώχιας Εκπαίδευση, δεξιότητες και δια βίου μάθηση Θεσμική επάρκεια, αποτελεσματική δημόσια διοίκηση Έξυπνη Βιώσιμη Ευρώπη 2020 Χωρίς αποκλεισμούς

9 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Θεματική Επικέντρωση
ΕΤΠΑ* Μετάβαση σε οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (20%) έρευνα και καινοτομία και στήριξη των ΜΜΕ στήριξη των ΤΠΕ * Έχει επιτευχθεί προκαταρκτική συμφωνία για εισαγωγή εξαίρεσης για τις νησιώτικες περιφέρειες και ΚΜ αναφορικά με τη θεματική επικέντρωση του ΕΤΠΑ % και 6% ΕΚΤ 20% για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας 80% σε μέχρι 4 Επενδυτικές Προτεραιότητες ΕΕΣ 80% σε μέχρι 4 Θεματικούς Στόχους (εξαιρουμένου του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας) 80% (σε τουλάχιστον 2) 9

10 Επενδυτικές Προτεραιότητες ΕΤΠΑ ΤΣ ΕΚΤ
Μετάβαση σε οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, σε όλους τους τομείς Επενδυτικές Προτεραιότητες ΕΤΠΑ ΤΣ ΕΚΤ Προαγωγή παραγωγής και διανομής ΑΠΕ Προαγωγή ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ στις επιχειρήσεις/δημόσια κτίρια/ κατοικίες Ανάπτυξη και εφαρμογή έξυπνων συστημάτων διανομής ηλεκτρικού ρεύματος (χαμηλής/μεσαίας τάσης) Στρατηγικές χαμηλών εκπομπών άνθρακα, κυρίως σε αστικές περιοχές (π.χ. βιώσιμη αστική κινητικότητα), μέτρα μετριασμού επιπτώσεων Προώθηση έρευνας και καινοτομίας, υιοθέτηση τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα, συμπαραγωγή θερμότητας/ηλεκτρικής ενέργειας Σχετική μεταρρύθμιση συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, προσαρμογή/αναβάθμιση δεξιοτήτων/προσόντων, νέες θέσεις εργασίας 10

11 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Εκ των Προτέρων Προϋποθέσεις
Γενικές: οριζόντιες πτυχές συνδεδεμένες με την εφαρμογή / αποτελεσματικότητα των Προγραμμάτων Θεματικές: εξειδικευμένες για κάθε τομέα παρέμβασης/ θεματικό στόχο, απαιτείται εκπλήρωση για τις σχετικές με τις επιλεγμένες από το ΚΜ επενδυτικές προτεραιότητες Στην πλειοψηφία ήδη υπάρχουσες υποχρεώσεις των ΚΜ για συμμόρφωση με Κοινοτικό Κεκτημένο Τελική προθεσμία εκπλήρωσης: 31 Δεκ  λεπτομέρειες εκπλήρωσης ή σχέδιο δράσης αν δεν πληρούνται ή πληρούνται μερικώς μέχρι 31 Δεκ στη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης

12 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Εκ των Προτέρων Προϋποθέσεις-Ενέργεια
Εκ των Προτέρων Προϋπόθεση 4.1: Έχουν ληφθεί δράσεις για προώθηση της βελτίωσης της απόδοσης της τελικής χρήσης ενέργειας και της προώθησης αποτελεσματικών επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση κατά την κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων Εκ των προτέρων Προϋπόθεση 4.2: Έχουν ληφθεί δράσεις για προώθηση της συμπαραγωγής θερμότητας ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής απόδοσης Σύμφωνα με αρμόδια Αρχή οι πιο πάνω προϋποθέσεις πληρούνται

13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 Διαδικασίες Διαβούλευσης
Υποβολή Προτάσεων από Υπουργεία / Φορείς Χάραξης Πολιτικής (Μάιος – Ιούνιος 2013) Προσδιορισμός της γενικότερης πολιτικής / στρατηγικής για αντιμετώπιση των αναγκών / προκλήσεων στους επιμέρους τομείς, μέσα από ενδεχόμενη αξιοποίηση των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων, Καθορισμός προτεραιοτήτων μέσα από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς / εταίρους στον κάθε τομέα Ενσωμάτωση στο 1ο προσχέδιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης Συναντήσεις Αναμένονται αναθεωρημένες προτάσεις από τα Υπουργεία

14 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 Διαδικασίες Διαβούλευσης (2)
Αναθεώρηση/ολοκλήρωση Περιγράμματος Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής για την περίοδο Αποστολή για σχόλια επί της προτεινόμενης Στρατηγικής σε όλα τα Υπουργεία και Κοινωνικούς και Οικονομικούς Εταίρους (λαμβανομένων υπόψη των πρόσφατων εξελίξεων) Υποβολή προτάσεων Εταίρων για αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων στα πλαίσια επίτευξης της προτεινόμενης Στρατηγικής

15 ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Προγραμματισμός
Συναντήσεις/Εργαστήρια με Τοπικές Αρχές Συναντήσεις/Συνέδρια / Σεμινάρια με Εταίρους Εκ Των Πρότερων Αξιολόγηση Υποβολή Άτυπων Προσχέδιων των Πρ. Εγγράφων στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή

16 Οικονομική Κρίση και Αξιοποίηση των Πόρων
Νέα Δεδομένα- Αναμενόμενες Επιπτώσεις κατά Τομέα Στρατηγική-Βραχυπρόθεσμοι και Μεσοπρόθεσμοι Στόχοι Θεματική Επικέντρωση και Αναπτυξιακές Ανάγκες Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Μέσα και Εργαλεία Χρηματοδότησης Υποδομές και Στήριξη Ιδιωτικού Τομέα Κρατικές Ενισχύσεις Βιώσιμη Ανάπτυξη Παραγωγικοί Τομείς της Οικονομίας Συντονισμός

17 Ταμεία της ΕΕ και Τομέας της Ενέργειας
Συνολική Στρατηγική στο Τομέα της Ενέργειας Επιμέρους πολιτικές- Σχέδια Δράσης Μέγιστη Δυνατή Συμβολή στην Αναδιάρθρωση της Οικονομίας, στη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και στη βελτίωση των συνθηκών Κοινωνικής Συνοχής Προγραμματισμός, συνέργια, συντονισμός Ωρίμανση έργων/ σχεδίων Επιλογή έργων- Διαφάνεια - Δημοσιότητα

18 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Προβλήματα/Αδυναμίες Έντονη εξάρτηση στην εισαγωγή πετρελαιοειδών Αδυναμία σύνδεσης με τα Διευρωπαϊκά δίκτυα λόγω του νησιώτικου χαρακτήρα της χώρας, Στρατηγική/Στόχοι Διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών με την εισαγωγή του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μίγμα της χώρας, Μεγιστοποίηση της αποτελεσματικής αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με σκοπό την αντικατάσταση ενέργειας από εισαγόμενες πηγές, Εξοικονόμηση ενέργειας τόσο σε πρωτογενή όσο και στην τελική της χρήση

19 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2)
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2) Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ-Ιούλιο 2010 Εθνικοί Στόχοι : Αύξηση του ποσοστού διείσδυσης των ΑΠΕ στην τελική ακαθάριστη κατανάλωση της χώρας στο 13% και στην τελική κατανάλωση στις μεταφορές στο 10%, μέχρι το 2020. 2ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση - Ιούλιο του 2011 Ενδεικτικός Στόχος: Εξοικονόμηση 14,3% στην πρωτογενή κατανάλωση ενέργειας μεταξύ των ετών και εξοικονόμηση 10% στην τελική κατανάλωση ενέργειας μέχρι το 2016.

20 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (3)
Προτεινόμενα Μέτρα Προώθηση επενδύσεων ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων Προώθηση επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ. εγκατάσταση θερμομόνωσης) και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κατοικίες Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας (τραμ, χρήση ηλεκτρικών οχημάτων) Προώθηση της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης και της αποδοτικής τηλεθέρμανσης τηλεψύξης (διενέργεια μελέτης) Προώθηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια του τριτογενούς τομέα και στη βιομηχανία Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος έξυπνων μετρητών

21 Περισσότερες πληροφορίες για νέα προγραμματική περίοδο στην ιστοσελίδα:


Κατέβασμα ppt "Τομέας της Ενέργειας Λευκωσία, 5 Ιουλίου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google