Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στρατηγική & Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ---- Εναρμόνιση με την Ψηφιακή Στρατηγική της Χώρας -------------- Υπουργείο Διοικητικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στρατηγική & Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ---- Εναρμόνιση με την Ψηφιακή Στρατηγική της Χώρας -------------- Υπουργείο Διοικητικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Στρατηγική & Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ---- Εναρμόνιση με την Ψηφιακή Στρατηγική της Χώρας Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Φαίδων Κακλαμάνης Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής e: τ: , ΚΕΔΕ-Λάρισα, 24/01/2014

2 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-Governance)
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό του Κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης, με όχημα τις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με στόχο: Το ριζικό Μετασχηματισμό των υφιστάμενων διαδικασιών, Την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, Την ικανοποίηση των αναγκών του κοινωνικού συνόλου και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών, Την αποτελεσματικότερη & αποδοτικότερη ΔΔ 2

3 Στρατηγικοί Άξονες-Κατευθύνσεις
Αξιοποίηση της Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης ως μέσο: Εκσυγχρονισμού του Κράτους & της Διοίκησης Σχεδιασμού & Συντονισμού οριζόντιων Πολιτικών ΤΠΕ στη ΔΔ Επανασύνδεσης του Πολίτη με το Κράτος & τη Διοίκηση

4 Γενικές Αρχές

5 Στρατηγικές Κατευθύνσεις

6 Προϋποθέσεις Υλοποίησης
Οργανωτικό επίπεδο Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης (σε συνεργασία με τους φορείς) Θεσμοθέτηση Οργανωτικής Δομής Σε Στρατηγικό, επιχειρησιακό, Τεχνολογικό και Ελεγκτικό Επίπεδο Διασφάλιση της Διαχρονικότητας των Πολιτικών Συνεπής Στήριξη πολιτικών από Πολιτική Ηγεσία & Διοικητική Ιεραρχία Εμπλοκή Έμπειρων & Εξειδικευμένων Στελεχών στην Διαχείριση & υλοποίηση Έργων & Δράσεων ΤΠΕ Ουσιαστική & Διαρκής Αξιολόγηση Δράσεων & Έργων Μέσω κατάλληλων μηχανισμών και Αξιόπιστων-Μετρίσιμων Δεικτών Τεχνολογικό Επίπεδο Επαναχρησιμοποίηση Δημόσιας πληροφορίας/δεδομένων Αξιοποίηση Τεχνολογιών Υπολογιστικού Νέφους Διασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού & εργαλείων σε κάθε υπάλληλο-τελικό χρήστη Αξιοποίηση Βέλτιστων Πρακτικών

7 Πηγές Χρηματοδότησης & Αξιοποίηση σύγχρονων πρακτικών ΗΔ
Χρηματοδότη των επενδύσεων κυρίως μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων Διασφάλιση της Χρηματοδότησης των λειτουργικών δαπανών από Εθνικούς Πόρους μέσω και της ανακατανομής των πόρων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης Χρηματοδότηση μέσω ΣΔΙΤ προμήθεια υπηρεσιών αντί λογισμικού και υποδομών συμφωνίες πλαίσιο

8 Δομή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Δομή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτελική Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΥΔΜΗΔ Ενιαίος Φορέας Επιχειρησιακής Διοίκησης Έργων (Project Management House) Ενιαίος Φορέας Τεχνολογικής Διοίκησης Έργων (InformationTechnologyHouse) Κεντρικός Φορέας Διαχείρισης ΕΣΠΑ

9 Σχέδιο Δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Δράσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση της Στρατηγικής για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση των έργων που θα ενταχθούν στη νέα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ Μέλημα η διασφάλιση της εξοικονόμησης πόρων, της μη επανάληψης ενεργειών, της βιωσιμότητας των προτεινόμενων έργων της απαρέγκλιτης τήρησης των γενικών αρχών της Στρατηγικής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

10 Προτεραιότητα

11 Σχέδιο Δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Περιλαμβάνεις επίσης σύνολο δράσεων / έργων κάθετου χαρακτήρα που καλύπτουν τις ανάγκες επιμέρους Υπουργείων και Δημόσιων Υπηρεσιών / Φορέων,

12 Κριτήρια υλοποίησης έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Κριτήρια υλοποίησης έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

13 Ιεράρχηση δράσεων Δράσεις πρώτης προτεραιότητας:
Ανάπτυξη/εμπλουτισμός και εφαρμογή των συστημάτων κορμού ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (π.χ. HRMS, ERP, e-Procurement, CRMS – Ενιαία Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη), Σχεδιασμός ενιαίας δομής διοίκησης Σχεδίου Δράσης, Ενίσχυση των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και των διαδικασιών της Δημόσιας Διοίκησης να υποστηρίξουν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τη διαχείριση αλλαγών, Ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης και βελτίωσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών, Δράσεις κάθετων τομέων της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (Υγεία, Κοινωνική Ασφάλιση, Φορολογία, Δικαιοσύνη) Ανάπτυξη προδιαγραφών και προτύπων διαλειτουργικότητας, Δράσεις δεύτερης προτεραιότητας: Συντονισμός και διασύνδεση υφιστάμενων συστημάτων και δομών των δημόσιων φορέων Ανάπτυξη άλλων (πρόσθετων / παράλληλων) εφαρμογών Σχεδίου Δράσης Δράσεις τρίτης προτεραιότητας: Ανάπτυξη προγραμμάτων ψηφιακού αλφαβητισμού.

14 Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης
Ευχαριστώ Φαίδων Κακλαμάνης Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης 12/12/2013 Στρατηγική Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Φαίδων Κακλαμάνης, Προϊστάμενος ΥΑΠ


Κατέβασμα ppt "Στρατηγική & Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ---- Εναρμόνιση με την Ψηφιακή Στρατηγική της Χώρας -------------- Υπουργείο Διοικητικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google