Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ερευνητικό Δυναμικό Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα “Ικανότητες” Γεωργία Τζένου – Μαρία Κουτροκόη Χανιά, 21 Σεπτεμβρίου 2007 Εθνικό Σημείο Επαφής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ερευνητικό Δυναμικό Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα “Ικανότητες” Γεωργία Τζένου – Μαρία Κουτροκόη Χανιά, 21 Σεπτεμβρίου 2007 Εθνικό Σημείο Επαφής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ερευνητικό Δυναμικό Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα “Ικανότητες” Γεωργία Τζένου – Μαρία Κουτροκόη Χανιά, 21 Σεπτεμβρίου 2007 Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE

2 Ερευνητικό Δυναμικό Στόχος-Προϋπολογισμός Στόχος: Ανάπτυξη ερευνητικού δυναμικού (άριστων ερευνητικών ομάδων) στις περιφέρειες σύγκλισης/απόκεντρες περιφέρειες της Ευρώπης Περιφέρειες σύγκλισης στην Ελλάδα: όλη η Ελλάδα εκτός από το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη είναι επιλέξιμη περιφέρεια Στόχος: Ανάπτυξη ερευνητικού δυναμικού (άριστων ερευνητικών ομάδων) στις περιφέρειες σύγκλισης/απόκεντρες περιφέρειες της Ευρώπης Περιφέρειες σύγκλισης στην Ελλάδα: όλη η Ελλάδα εκτός από το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη είναι επιλέξιμη περιφέρεια Συμμετοχή: μεμονωμένη ερευνητική ομάδα από περιφέρεια σύγκλισης Συμμετοχή: μεμονωμένη ερευνητική ομάδα από περιφέρεια σύγκλισης - χωρίς περιορισμούς στο μέγεθος της ομάδας (συνήθως ομάδα ενός εργαστηρίου) - χωρίς περιορισμούς στο μέγεθος της ομάδας (συνήθως ομάδα ενός εργαστηρίου) - χωρίς εταίρους από άλλες χώρες. - χωρίς εταίρους από άλλες χώρες. Προϋπολογισμός: 340 εκατ. ευρώ (2007-2013) Προϋπολογισμός: 340 εκατ. ευρώ (2007-2013) Αναμένονται 2 προκηρύξεις πριν το τέλος του έτους Αναμένονται 2 προκηρύξεις πριν το τέλος του έτους 1. ανάπτυξη άριστης ερευνητικής ομάδας 1. ανάπτυξη άριστης ερευνητικής ομάδας 2. αξιολόγηση ερευνητικής ομάδας από εμπειρογνώμονες της ΕΕ. 2. αξιολόγηση ερευνητικής ομάδας από εμπειρογνώμονες της ΕΕ.

3 Ερευνητικό Δυναμικό 2 προσκλήσεις 1 η πρόσκληση: Ανάπτυξη ερευνητικής ομάδας Χρηματοδότηση: έως 1-1,2 εκατ. ευρώ για έργα διάρκειας έως 3 έτη (100% χρηματοδότηση, έργα συντονισμού και στήριξης) Επιλέξιμες Δράσεις: - Ανταλλαγές προσωπικού με χώρες της ΕΕ (χωρίς οι άλλες ομάδες να είναι εταίροι) - Πρόσληψη ερευνητών που δραστ. εκτός Ελλάδας (έμφαση στον επαναπατρισμό), - Εξοπλισμός (αγορά/αναβάθμιση/ ανάπτυξη) - Εκδηλώσεις - Προβολή και διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων. 2 η πρόσκληση: Αξιολόγηση ερευνητικής ομάδας Χρηματοδότηση: έως 0,2 εκατ. ευρώ για έργα διάρκειας 1 έτους (100% χρηματοδότηση, έργα συντονισμού και στήριξης) Επιλέξιμες Δράσεις: - Αξιολόγηση δραστηριοτήτων από εμπειρογνώμονες της ΕΕ - Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης.

4 Ερευνητικό Δυναμικό 2 προσκλήσεις Γιατί να υποβάλετε πρόταση; - Υποβάλλουν μόνο οι περιφέρειες σύγκλισης > λιγότερος ανταγωνισμός - Κριτήριο αξιολόγησης είναι η αριστεία > πλεονέκτημα ελληνικών ομάδων - Υψηλή χρηματοδότηση και επιλέξιμη δαπάνη για εξοπλισμό - Η χρηματοδότηση είναι έως 100% - Η διαχείριση είναι απλή, καθώς δεν υπάρχει κοινοπραξία. αλλά, χαμηλός προϋπολογισμός προγράμματος, χρηματοδοτούνται λίγα έργα ανά προκήρυξη. αλλά, χαμηλός προϋπολογισμός προγράμματος, χρηματοδοτούνται λίγα έργα ανά προκήρυξη. Στις προηγούμενες προσκλήσεις η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις πρώτες χώρες με τα περισσότερα εγκεκριμένα έργα. Στις προηγούμενες προσκλήσεις η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις πρώτες χώρες με τα περισσότερα εγκεκριμένα έργα.

5 Περιφέρειες της Γνώσης Στόχος-Προϋπολογισμός Στόχος: συνεργασία επιστημονικών φορέων, επιχειρήσεων και τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας, με στόχο την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη Στόχος: συνεργασία επιστημονικών φορέων, επιχειρήσεων και τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας, με στόχο την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη Προϋπολογισμός: 126 εκατ. ευρώ (2007-2013) Αναμένονται 2 προκλήσεις πριν το 2008: α) Συνεργασία ερευνητικών clusters Προϋπολογισμός: 126 εκατ. ευρώ (2007-2013) Αναμένονται 2 προκλήσεις πριν το 2008: α) Συνεργασία ερευνητικών clusters β) Δημιουργία νέου ερευνητικού cluster. β) Δημιουργία νέου ερευνητικού cluster. Ερευνητικό cluster: τουλάχιστον ένας ερευνητικός οργανισμός, ένας φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης και μία επιχείρηση Ερευνητικό cluster: τουλάχιστον ένας ερευνητικός οργανισμός, ένας φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης και μία επιχείρηση - Δεν απαιτείται νομική οντότητα του cluster - Δεν απαιτείται νομική οντότητα του cluster - Δεν υπάρχει περιορισμός στο φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμος, νομαρχία, Περιφέρεια). - Δεν υπάρχει περιορισμός στο φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμος, νομαρχία, Περιφέρεια). Θεματικές προτεραιότητες 2008: περιβαλλοντικά θέματα, υποδομές, κ.λπ. (προς επιβεβαίωση) Θεματικές προτεραιότητες 2008: περιβαλλοντικά θέματα, υποδομές, κ.λπ. (προς επιβεβαίωση) Έργα συντονισμού και στήριξης: έως 100% χρηματοδότηση Έργα συντονισμού και στήριξης: έως 100% χρηματοδότηση

6 Περιφέρειες της Γνώσης 2 προσκλήσεις 1 η πρόσκληση: Ανάλυση, δικτύωση, καθοδήγηση συσπειρώσεων (συνεργασία ερευνητικών clusters) 1 η πρόσκληση: Ανάλυση, δικτύωση, καθοδήγηση συσπειρώσεων (συνεργασία ερευνητικών clusters) - Συμμετοχή: ερευνητικά clusters από 2 τουλάχιστον κράτη της ΕΕ ή ευρωπαϊκό cluster με 6 εταίρους από τουλάχιστον 2 κράτη ΕΕ (μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 1 φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης, 1 ερευνητικός φορέας και 1 επιχείρηση) - Συμμετοχή: ερευνητικά clusters από 2 τουλάχιστον κράτη της ΕΕ ή ευρωπαϊκό cluster με 6 εταίρους από τουλάχιστον 2 κράτη ΕΕ (μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 1 φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης, 1 ερευνητικός φορέας και 1 επιχείρηση) - Χρηματοδότηση: έως 1 εκατ. ευρώ ανά έργο, διάρκειας 36 μηνών - Χρηματοδότηση: έως 1 εκατ. ευρώ ανά έργο, διάρκειας 36 μηνών - Επιλέξιμες δράσεις: SWOT ανάλυση, ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης συνεργασίας, καθοδήγηση από έμπειρες συσπειρώσεις δικτύωση-συνεργασία, εκτίμηση αναγκών τοπικών επιχειρήσεων, αξιολόγηση προσφοράς-ζήτησης τεχνολογίας, κ.ά. - Επιλέξιμες δράσεις: SWOT ανάλυση, ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης συνεργασίας, καθοδήγηση από έμπειρες συσπειρώσεις δικτύωση-συνεργασία, εκτίμηση αναγκών τοπικών επιχειρήσεων, αξιολόγηση προσφοράς-ζήτησης τεχνολογίας, κ.ά. 2 η πρόσκληση: Δημιουργία νέων clusters 2 η πρόσκληση: Δημιουργία νέων clusters - Συμμετοχή: τουλάχιστον 1 φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης, 1 ερευνητικός φορέας και 1 επιχείρηση - Συμμετοχή: τουλάχιστον 1 φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης, 1 ερευνητικός φορέας και 1 επιχείρηση - Χρηματοδότηση: έως 0,2 εκατ. ευρώ ανά έργο, διάρκειας έως 24 μηνών - Χρηματοδότηση: έως 0,2 εκατ. ευρώ ανά έργο, διάρκειας έως 24 μηνών - Επιλέξιμες δράσεις: Ανάλυση αναγκών, ανάπτυξη στρατηγικής, εμπειρογνωμοσύνες. - Επιλέξιμες δράσεις: Ανάλυση αναγκών, ανάπτυξη στρατηγικής, εμπειρογνωμοσύνες.

7 Χρήσιμες διευθύνσεις ΕΚΤ: http://www.ekt.gr/fp7/ CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/ CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/ European Regions – R&TD: http://cordis.europa.eu/regions/home_en.html European Regions – R&TD: http://cordis.europa.eu/regions/home_en.html http://www.innovating-regions.org/ http://www.innovating-regions.org/ Πληροφορίες: Γεωργία Τζένου Τηλ.: 210 7273965 Email: tzenou@ekt.gr Πληροφορίες: Γεωργία Τζένου Τηλ.: 210 7273965 Email: tzenou@ekt.gr


Κατέβασμα ppt "Ερευνητικό Δυναμικό Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα “Ικανότητες” Γεωργία Τζένου – Μαρία Κουτροκόη Χανιά, 21 Σεπτεμβρίου 2007 Εθνικό Σημείο Επαφής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google