Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
E. Stiakakis ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ, ΕΘΝΙΚΟ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

2 ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
E. Stiakakis ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

3 ΕΘΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2006-2013
E. Stiakakis ΕΘΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ 2005 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ, ΟΠΩΣ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

4 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2006-2013
E. Stiakakis ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Προώθηση της χρήσης των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και παράλληλη αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα Υποστήριξη του κλάδου των ΤΠΕ Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που αξιοποιούν τις ΤΠΕ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω των ΤΠΕ Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για τον πολίτη

5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ – ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
E. Stiakakis ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ – ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ λειτουργία ηλεκτρονικής πύλης, με τη συνεργασία όλων των επιμελητηρίων, για την παροχή γνώσεων και την ενημέρωση στελεχών μικρομεσαίων επιχειρήσεων παροχή οικονομικών κινήτρων για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέτρα για την ικανοποίηση των αναγκών διαφόρων επιχειρηματικών κλάδων, με βάση σχετική μελέτη του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας

6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ – ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
E. Stiakakis ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ – ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ αποτύπωση των κρίσιμων διαδικασιών του δημόσιου τομέα και ανασχεδιασμός μεγάλου ποσοστού των διαδικασιών του πιστοποιημένη κατάρτιση δημοσίων υπαλλήλων στις νέες τεχνολογίες, που θα αποτελεί προϋπόθεση για την εξέλιξή τους σε συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης αξιολόγηση των απαιτήσεων κατάρτισης των δημοσίων υπαλλήλων σε νέα αντικείμενα που αφορούν στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, κάθε τρία έτη επέκταση της διαδικασίας ηλεκτρονικών προμηθειών σε όλες τις προμήθειες του δημόσιου τομέα και των ΟΤΑ, πάνω από ένα συγκεκριμένο ύψος δαπάνης ενιαίος και μοναδικός κωδικός αριθμός επιχειρήσεων για τη διεξαγωγή του συνόλου των ηλεκτρονικών συναλλαγών τους με το δημόσιο τομέα εγκαθίδρυση προτύπων διαλειτουργικότητας μεταξύ υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και δημιουργία ηλεκτρονικής «γέφυρας» οικονομικών συναλλαγών μεταξύ δημόσιου τομέα, επιχειρήσεων και τραπεζών

7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ – ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
E. Stiakakis ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ – ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΠΕ ενίσχυση της συνεργασίας και της μεταφοράς τεχνογνωσίας μεταξύ επιχειρήσεων νέων τεχνολογιών και πανεπιστημίων προώθηση των ελληνικών επιχειρήσεων τεχνολογίας στο εξωτερικό αύξηση της δημόσιας επένδυσης σε έρευνα και τεχνολογία και ενίσχυση των αντίστοιχων ιδιωτικών επενδύσεων, όταν το προϊόν ή η υπηρεσία παρουσιάζει εμπορικό ενδιαφέρον εμπλουτισμός των προγραμμάτων σπουδών πανεπιστημίων, απόρροια του κοινού σχεδιασμού από τους φορείς του κλάδου των ΤΠΕ και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα

8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ – ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
E. Stiakakis ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ – ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ένταξη στα εκπαιδευτικά προγράμματα της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μαθημάτων σχετικά με την επιχειρηματικότητα και τις νέες τεχνολογίες απλούστευση της διαδικασίας έναρξης εταιριών με εγγυημένο χρόνο, μέσω του ηλεκτρονικού κέντρου μιας στάσης για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων διεξαγωγή ετήσιου διαγωνισμού επιχειρηματικού σχεδίου για νέους επιχειρηματίες δημιουργία και προώθηση «θερμοκοιτίδων» νέων επιχειρήσεων σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια λειτουργία αμοιβαίου κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών για τη χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων τεχνολογίας ή επιχειρήσεων που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο λειτουργίας και χρησιμοποιούν σε υψηλό βαθμό τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών

9 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ – ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
E. Stiakakis ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ – ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΤΠΕ χρησιμοποίηση των υπολογιστών και του Διαδικτύου ως εργαλεία υποστήριξης για τη διδασκαλία μαθημάτων εκτός πληροφορικής, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ηλεκτρονική πληροφόρηση – εξυπηρέτηση πολιτών σε ότι αφορά στις δημόσιες μεταφορές εκπαίδευση πολιτών της περιφέρειας, που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες, στη χρήση υπολογιστών και Διαδικτύου, μέσω κουπονιών δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών σε όλα τα πανεπιστήμια μακροχρόνια (15ετής) μίσθωση οπτικής ίνας για την οικονομική λειτουργία ευρυζωνικών δικτύων πολύ υψηλών ταχυτήτων στα πανεπιστήμια βελτίωση της δια βίου πιστοποιημένης κατάρτισης, μέσω: α) πρόσβασης σε υπάρχουσα υποδομή (σχολεία μετά τις ώρες μαθημάτων ή τους θερινούς μήνες) και β) υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για αρχάριους πάνω στη χρήση υπολογιστών και Διαδικτύου διασύνδεση σε έναν κόμβο, όλων των ψηφιακών μουσείων, δημόσιων βιβλιοθηκών και πολιτιστικών συλλογών

10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ – ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
E. Stiakakis ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ – ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ απαιτούμενες διαδικασίες και αναγκαία δικαιολογητικά, που θα αναγράφονται σε ηλεκτρονική κυβερνητική πύλη, θα πρέπει να αποτελούν βάση κοινής αποδοχής απ’ όλες τις δημόσιες υπηρεσίες ανάπτυξη ενός μηχανισμού ανάδρασης για όλες τις παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα ερωτήματα και οι προβληματισμοί των πολιτών που αφορούν στις υπηρεσίες ανάπτυξη πρόσθετων ψηφιακών υπηρεσιών (η υγεία αποτελεί ένα βασικό πεδίο εφαρμογής), ως αποτέλεσμα του σχεδιασμού που θα προηγηθεί παροχή της πλειοψηφίας των πιστοποιητικών και των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα ηλεκτρονικά δημιουργία κινητών κέντρων ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών, τα οποία θα μετακινούνται για να εξυπηρετούν πολίτες απομακρυσμένων περιοχών μέτρηση της αποτελεσματικότητας περιφερειακών δράσεων και επέκταση σε όλες τις περιφέρειες

11 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
E. Stiakakis ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

12 E. Stiakakis ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Δ’ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (Ή ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ) ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΝΟΜΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ


Κατέβασμα ppt "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google