Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού Π.Θ Γέμτος Θεοφάνης Καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού Π.Θ Γέμτος Θεοφάνης Καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού Π.Θ Γέμτος Θεοφάνης Καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

2

3

4

5

6 Πρόσθετα στοιχεία από εσωτερική αξιολόγηση Π.Θ

7 Πανεπιστήμιο του Warrick

8 Δωρεές -εφησυχασμός

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Στόχοι (απαντήσεις Τμημάτων) • Οκτώ από τα Τμήματα θέτουν ως βασικότερους στόχους τους (α) τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους φοιτητές, (β) τη βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας και διαμόρφωση μαθησιακών στόχων ανά μάθημα, (γ) τη διαμόρφωση ερευνητικών στόχων, συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα και βελτίωση των ερευνητικών εκροών με δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και (δ) τη βελτίωση των διοικητικών λειτουργιών και των μηχανισμών υλοποίησης αποφάσεων.

22 • Επτά Τμήματα θεωρούν ως σημαντικό στόχο τη διαμόρφωση δεικτών ποιότητας και αποτελέσματος, με βάση τους οποίους θα γίνει η αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών, πέντε Τμήματα στους άμεσους στόχους τους περιλαμβάνουν τη βελτίωση των επαγγελματικών προοπτικών των φοιτητών, τέσσερα Τμήματα (α) την ανάπτυξη και θεσμοθέτηση σχέσεων συνεργασίας με τους φορείς άσκησης χωροταξικής, πολεοδομικής και αναπτυξιακής πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, άνοιγμα στην Κοινωνία, (β) την ένταξή τους σε κάποιο κτιριολογικό πρόγραμμα και (γ) τη βελτίωση ή/και αναθεώρηση των Προγραμμάτων Προπτυχιακών ή/και Μεταπτυχιακών Σπουδών και δύο Τμήματα την αύξηση των οικονομικών πόρων. Κάποιοι ειδικότεροι, για κάθε Τμήμα, στόχοι παρατίθενται στο τέλος της ποιοτικής ανάλυσης που ακολουθεί.

23 Πρόγραμμα Δράσης για την περίοδο 2008-10 • Στα προγράμματα εννέα Τμημάτων του Πανεπιστημίου εντάσσονται (α) η ένταξη στο δυναμικό τους νέων μελών ΕΤΕΠ- ΕΕΔΙΠ και (β) η ολοκλήρωση της Αξιολόγησης του Τμήματος και η επανεξέταση του προγράμματος σπουδών και των προτεραιοτήτων. Επτά από τα Τμήματα προετοιμάζονται (α) για υποβολή προτάσεων για Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (β) για τη δημιουργία e – service (Ηλεκτρονικές αιτήσεις στην Γραμματεία) και (γ) τη δημιουργία ιστοσελίδας για όλα τα μαθήματα στο e – class. Έξι από τα Τμήματα προγραμματίζουν (α) την επέκταση wireless σε όλα τα κτίριά τους, (β) μελέτες για την διασύνδεση των αποφοίτων τους με την αγορά εργασίας, (γ) τη δημιουργία ECTS – εκτίμηση φόρτου μελέτης μαθημάτων (εκτός ωρών διδασκαλίας) και (δ) τη θεσμοθέτηση μηνιαίων συναντήσεων με φοιτητές για ενημέρωση και συζήτηση.

24 • Για πέντε Τμήματα στον προγραμματισμό τους περιλαμβάνονται (α) προκηρύξεις θέσεων μελών ΔΕΠ, (β) ο καθορισμός των Ερευνητικών Στόχων των μελών ΔΕΠ, (γ) ο προσδιορισμός αντικειμένων και βαθμίδων για επαναπροκήρυξη θέσεων αποχωρούντων μελών ΔΕΠ, (δ) αναβάθμιση των ιστοσελίδων τους (Ελληνικά – Αγγλικά και ΠΜΣ): εκσυγχρονισμός και day-to-day διαχείριση για την καθημερινή επικοινωνία με φοιτητές (ανακοινώσεις γραμματείας και μαθημάτων), (ε) εβδομάδα Υποδοχής πρωτοετών φοιτητών (ενημέρωση για Τμήμα, ΠΘ, Εργαστήρια, ΠΜΣ, βιβλιοθήκη, υπηρεσίες), (στ) δημιουργία καθηκοντολογίου για το προσωπικού του Τμήματος και (η) η διαμόρφωση χώρων.

25 • Τέσσερα Τμήματα μεταξύ των άλλων προγραμματίζουν (α) τον εξοπλισμό όλων των αιθουσών για διδασκαλία με power point και (β) τη φύλαξη κτιρίου και αιθουσών για τη διασφάλιση του εξοπλισμού και τη διατήρηση της κατάστασης του κτιρίου, τρία Τμήματα (α) εκδηλώσεις για τη λειτουργία σχολών και (β) μελέτες για τη φυσιογνωμία των φοιτητών και δύο Τμήματα τη δημιουργία Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων, Τύπου και Ενημέρωσης. Κάποιοι ειδικότεροι, για κάθε Τμήμα, στόχοι για την επόμενη τριετία παρατίθενται στο τέλος της ποιοτικής ανάλυσης που ακολουθεί. •

26 Αλλαγή Νόμου Πλαισίου • Αλλαγή εισαγωγής φοιτητών • Αλλαγή διοίκησης • Αλλαγή χρηματοδότησης • Αξιολόγηση Τμημάτων • Αλλαγή πλαισίου ΠΜΣ • Συγχωνεύσεις • Περικοπές προϋπολογισμών • Καθυστέρηση διορισμών • Μείωση προσωπικού (μη αντικατάσταση)

27 Συνάντηση 13-1-11 • Συζήτηση για συγχωνεύεις

28 Είναι δυνατός ο Στρατηγικός σχεδιασμός του Ελληνικού Πανεπιστημίου; • Υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός για τη χώρα; • Υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός για τη γεωργία, τον τουρισμό ή τη βιομηχανία • Σας διαβεβαιώνω ότι το Υπουργείο Γεωργίας (μάλλον διανομής επιδοτήσεων και αποζημιώσεων σε αγρότες) δεν έχει κανένα σχεδιασμό για το μέλλον της Ελληνικής Γεωργίας

29 Εξάρτηση από το πολιτικό προσωπικό και το Υπουργείο: • Ίδρυση – κατάργηση Πανεπιστημίων • Ίδρυση – κατάργηση Τμημάτων • Χωροταξική κατανομή Τμημάτων Πανεπιστημίων • Εισαγόμενοι φοιτητές (αριθμός, επίπεδο) • Προσωπικό – διορισμοί κλπ

30 • Αδυναμία προσέλκυσης προσωπικού υψηλής στάθμης • Οικονομικοί πόροι • Μεταπτυχιακά προγράμματα • Ερευνητικοί πόροι και προγράμματα συχνά μοιράζονται με σημαδεμένες τράπουλες

31 • Εξάρτηση από κομματικές ομάδες προσωπικού και φοιτητών • Δυσκολίες συνεργασίας με επιχειρήσεις • Αδυναμία προσέλκυσης πόρων από επιχειρήσεις ή άλλες πηγές

32 • Προγράμματα δια βίου μάθησης


Κατέβασμα ppt "Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού Π.Θ Γέμτος Θεοφάνης Καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google