Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ΕΥΣΣΑΑΠ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ΕΥΣΣΑΑΠ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ΕΥΣΣΑΑΠ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ

2 Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας με, ανάταξη και αναβάθμιση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας και τη δημιουργία και διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, έχοντας ως αιχμή την εξωστρεφή, καινοτόμο και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα και γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης»

3 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ Συνοπτικές κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής – Κύριοι άξονες 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας 2. Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση 3. Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον 4. Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 5. Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης

4 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ  Η στρατηγική αυτή πρόκειται να κλιμακωθεί χρονικά, ξεκινώντας εμπροσθοβαρώς με το σοβαρότατο πρόβλημα της ανεργίας και της αυξανόμενης ανέχειας που μαστίζουν την ελληνική κοινωνία και οδηγούν όλο και μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού κάτω από το όριο της φτώχειας.  Μια ανεργία που αναμένεται να απορροφηθεί σταδιακά από την διευρυνόμενη οικονομική δραστηριότητα, έως ότου περιοριστεί σε κοινωνικώς αποδεκτά επίπεδα.  Ωστόσο, τα άμεσα μέτρα για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής δεν θα υποσκιάσουν τη μακροχρόνια προοπτική της οικονομίας στο πεδίο της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας και της ένταξής της στον παγκοσμιοποιημένο οικονομικό χώρο.

5 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ Έμφαση στην επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα • Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και η αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας αποτελούν τη βασική προτεραιότητα για την περίοδο 2014 – 2020 • Οι παρεμβάσεις στους άλλους τομείς όπως π.χ. των υποδομών, καλούνται να εξυπηρετήσουν πρωτίστως την προτεραιότητα αυτή • Βασικά στοιχεία της στρατηγικής είναι η μετατόπιση της παραγωγής σε διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες και η αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων έντασης γνώσης, οργανωμένων κατά το δυνατό σε συστάδες προστιθέμενης αξίας, με εξαγωγικό προσανατολισμό

6 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ Διαμόρφωση Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων τη νέα περίοδο • Όπως είναι ήδη γνωστό υπάρχει δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας για την ύπαρξη 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο. • Τα προγράμματα αυτά θα χρηματοδοτούνται από περισσότερα του ενός Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που θέτει το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο. • Η διαμόρφωση της συνολικής αρχιτεκτονικής του νέου ΕΣΠΑ είναι σε εξέλιξη και όλα τα παραπάνω καθώς και οι προτάσεις των φορέων λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή της αποτελεσματικότερης νέας δομής των προγραμμάτων.

7 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ Το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 Προϋπολογισμός ΕΣΠΑ 2014-2020 (€ σε τρέχουσες τιμές) Περιφέρειες Λιγότερο Ανεπτυγμένες7.201.034.095 Περιφέρειες Μετάβασης2.360.822.957 Περιφέρειες Περισσότερο Ανεπτυγμένες2.595.586.609 Ταμείο Συνοχής3.249.836.729 Ταμείο Συνοχής (στο Ταμείο Υποδομών CEF)580.000.000 Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης4.200.000.000 Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας250.000.000 Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία231.700.000 Πρωτοβουλία για τη Νεανική Απασχόληση163.000.000 ΣΥΝΟΛΟ20.831.980.390


Κατέβασμα ppt "ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ΕΥΣΣΑΑΠ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google