Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πρόγραμμα πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (2007 – 2013) Competitiveness and Innovation Framework Programme CIP (2007 – 2013) Γενική.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πρόγραμμα πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (2007 – 2013) Competitiveness and Innovation Framework Programme CIP (2007 – 2013) Γενική."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πρόγραμμα πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (2007 – 2013) Competitiveness and Innovation Framework Programme CIP (2007 – 2013) Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων & Βιομηχανίας Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2 Θέσπιση του προγράμματος πλαισίου  Απόφαση της ΕΕ για τη θέσπιση προγράμματος πλαισίου κοινοτικής δράσης για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία  Έμφαση στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις  Περίοδος εφαρμογής: 01/01/2007 – 31/12/2013

3 Στόχοι του προγράμματος  Προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ  Ενθάρρυνση κάθε μορφής καινοτομίας  Επιτάχυνση της ανάπτυξης μιας βιώσιμης ανταγωνιστικής καινοτόμου κοινωνίας της πληροφορίας  Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και των νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

4 Οι στόχοι του CIP 2007-2013 Το πρόγραμμα θα πρέπει να αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης («γαζέλες») καθώς και των μικροεπιχειρήσεων, των βιοτεχνιών και των ομάδων-στόχων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών επιχειρηματιών.

5 Ειδικά προγράμματα του CIP  Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΠΕΚ)  Πρόγραμμα «Υποστήριξη της πολιτικής για τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών» (ΤΠΕ)  Πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια – Ευρώπη»

6 Προϋπολογισμός του CIP Για την υλοποίηση του προγράμματος πλαισίου καθορίστηκε από την ΕΕ το ποσό των: 3.621.300.000 Ευρώ

7 Παρακολούθηση και αξιολόγηση  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά την εφαρμογή του προγράμματος – πλαισίου και των ειδικών προγραμμάτων  Ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος – πλαισίου ολοκληρώνεται έως τις 31/12/2009 και η τελική αξιολόγηση έως τις 31/12/2011

8 Ειδικά Προγράμματα  Επιχειρηματικότητα και καινοτομία  Υποστήριξη της πολιτικής για τις ΤΠΕ  Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη

9 Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία  Το πρόγραμμα έχει στόχο την υποστήριξη των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ στην:  Πρόσβαση στη χρηματοδότηση  Διασυνοριακή συνεργασία των ΜΜΕ  Καινοτομία και οικολογική καινοτομία  Σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει το νέο Δίκτυο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας που θα ιδρύσει η ΓΔ Επιχειρήσεων & Βιομηχανίας.

10 Υποστήριξη της πολιτικής για τις ΤΠΕ  Το πρόγραμμα προβλέπει τις ακόλουθες δράσεις:  Ανάπτυξη ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου πληροφοριών και ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς  Ενθάρρυνση της καινοτομίας μέσω της ευρύτερης υιοθέτησης των ΤΠΕ  Ανάπτυξη μια κοινωνίας των πληροφοριών χωρίς αποκλεισμούς σε τομείς δημοσίου συμφέροντος – Βελτίωση της ποιότητας ζωής.

11 Ευφυής ενέργεια – Ευρώπη (1)  Στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακή διαφοροποίησης.

12 Ευφυής ενέργεια – Ευρώπη (2)  Προβλέπει δράση ιδίως:  Για την τόνωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική χρήση των ενεργειακών πόρων (SAVE)  Για την προώθηση νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Altener)  Για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές (STEER)

13 Νέο Δίκτυο για την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία (1)  Προκηρύχθηκε το Πρόγραμμα για το Νέο Δίκτυο με τελική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 2η Απριλίου 2007  Στόχος: Ένα νέο ισχυρότερο δίκτυο με έμφαση στην Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία (πρώην EICs και IRCs). Έναρξη λειτουργίας του νέου Δικτύου: 01/01/2008  Δημιουργία νέου σχήματος του δικτύου αποτελούμενο από μεγάλες κοινοπραξίες σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

14 Νέο Δίκτυο για την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία (2)  Το νέο δίκτυο θα επικεντρώνει τις υπηρεσίες του στις κάτωθι κατηγορίες:  Module a: Πληροφόρηση, ανάδραση πληροφόρησης προς ΓΔ Επιχειρήσεων & Βιομηχανίας, επιχειρηματικές συνεργασίες και υπηρεσίες  Module b: Υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας και γνώσης  Module c: Υπηρεσίες ενθάρρυνσης των ΜΜΕ για τη συμμετοχή τους στο 7ο Πρόγραμμα Ε&Τ

15 Νέο Δίκτυο για την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία (3)  Συνολικός Προϋπολογισμός για όλο το νέο δίκτυο μέχρι και το 2013: 320 εκ. Ευρώ για 7 χρόνια (46,0 εκ. Ευρώ ετησίως) Τα οποία θα διανεμηθούν: Για το module a: 150 εκ. Ευρώ Για το module b: 150 εκ. Ευρώ Για το module c: 20 εκ. Ευρώ

16 Νέο Δίκτυο για την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία (4)  Στην προώθηση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις υπηρεσίες το σύνθημα δεν είναι πλέον : One stop shop αλλά «No wrong door» «όχι τη λάθος πόρτα»

17 Σας ευχαριστώ Σπύρος Κελλίδης Στέλεχος Ενημέρωσης & Τεκμηρίωσης Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφοριών για τις Επιχειρήσεις (EIC GR167) -ANKO A.E.- Φον Καραγιάννη 1-3 Τηλ.: +30 24610 24022 Φαξ: +30 24610 49210 E-mail: skellidis@anko.gr Web Site: www.anko.gr/eicskellidis@anko.grwww.anko.gr/eic


Κατέβασμα ppt "Πρόγραμμα πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (2007 – 2013) Competitiveness and Innovation Framework Programme CIP (2007 – 2013) Γενική."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google