Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης
Κλάδος Τροφίμων ΣΒΒΕ Βιομηχανία 2020: Ανάπτυξη, καινοτομία, εξωστρέφεια

2 Σημασία της Βιομηχανίας Τροφίμων στην Ελλάδα
25% Κύκλου Εργασιών 25% Συνολικών Κεφαλαίων 24% Προστιθέμενης Αξίας 22% Απασχολούμενων στην Μεταποίηση 1400 Επιχειρήσεις Μέσος όρος 61 άτομα (πλειονότητα μικρές) Στην ΕΕ Κορυφαίος Κλάδος Μεταποίησης

3 Τάσεις της Βιομηχανίας Τροφίμων
Αύξηση Ζήτησης στις Αναπτυσσόμενες Οικονομίες, ειδικά στην Άπω Ανατολή λόγω Αύξησης Εισοδήματος και Τρόπου Ζωής με βάση τα Δυτικά Πρότυπα Στροφή Καταναλωτών σε Νέα και Υγιεινά προϊόντα Παγκοσμίως Προβλεπόμενη Ανάπτυξη 3,2% ως το 2010

4 Αποτελέσματα της Παγκοσμιοποίησης
Οι Αγορές Λειτουργούν σε ένα Ανοικτό Παγκόσμιο Δίκτυο Προϊόντων, Δικτύων Διανομής και Επενδύσεων Αυξημένες Ευκαιρίες στην Κοινή Αγορά αλλά και στις Αναπτυσσόμενες Αγορές Ισχυρότερος Ανταγωνισμός από Αναπτυσσόμενες Χώρες που Αυξάνουν Ραγδαία την Προστιθέμενη Αξία των Προϊόντων τους

5 Καινοτομία στον Κλάδο Συγκέντρωση Έρευνας και Καινοτομίας στις Πολύ Μεγάλες Επιχειρήσεις Η Οικονομική Κρίση θίγει πολλές Καινοτόμες Επιχειρήσεις του κλάδου (Sarah Lee κ.α.) Χαμηλό Ποσοστό Επενδύσεων στην Έρευνα (ΕΕ-0,2%, ΗΠΑ-0,4% επί των πωλήσεων) Οδηγός της Καινοτομίας οι Ανάγκες της Αγοράς και λιγότερο η Τεχνολογία

6 Πιέσεις στον Κλάδο Διεθνώς
Αύξηση Κόστους λόγω Ζήτησης για Διαφοροποιημένα, Υψηλής Ποιότητας και Υγιεινά Τρόφιμα Αυξημένες Απαιτήσεις Καταναλωτών και της Νομοθεσίας σε Θέματα Υγιεινής, Ασφάλειας και Προστασίας Περιβάλλοντος Αύξηση Κόστους λόγω Αλλαγής της Ευρωπαϊκής ΚΑΠ, Κατάργησης Επιδοτήσεων στα Αγροτικά Προϊόντα Παγκόσμια Συγκέντρωση και Αύξηση Δύναμης των Δικτύων Διανομής Private Label Πίεση τιμών από τους καταναλωτές και τα δίκτυα Ενίσχυση Ισοτιμίας €υρώ

7 Πιέσεις στο Ελληνικό Περιβάλλον
Υψηλό Κόστος λόγω Μικρών Κλήρων και Αγροτική Παραγωγή με Οδηγό τις Επιδοτήσεις Γραφειοκρατία, Γενικότερο Επιχειρηματικό Περιβάλλον Ελλιπής Λειτουργία Φορέων (ΕΦΕΤ, Επιτροπή Ανταγωνισμού, Δικαιοσύνη, Υπ. Ανάπτυξης) Δυσμενείς Όροι Πληρωμής από τα Δίκτυα Διανομής και το Ελληνικό κράτος (ΦΠΑ) Απουσία Εθνικού Brand Name και Περιορισμένη Στρατηγική Προώθησης στις Διεθνείς Αγορές

8 Στόχοι Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας
Συνεργασία Μεταποίησης με τον Αγροτικό χώρο για Εξασφάλιση Ά Υλών Υψηλής Ποιότητας σε Ανταγωνιστικό Κόστος Μεγιστοποίηση της Προστιθέμενης Αξίας της Μεταποίησης με βάση την Αγροτική Παραγωγή της Ελλάδας και των Γειτονικών Χωρών Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας των Αγροτών, με βάση τις Απαιτήσεις των Αγορών και τις Εξελίξεις στην Τεχνολογία

9 Ισχυροποίηση Επιχειρήσεων στην Μεταποίηση και τον Αγροτικό Τομέα μέσω Συνεργασιών και Συγχωνεύσεων
Ανάπτυξη των Εξαγωγών Ελληνικών Προϊόντων Ανάπτυξη Καινοτομίας μέσω Συνεργασίας της Μεταποίησης με την Αγροτική Παραγωγή και των Κλάδων Συσκευασίας, Εξοπλισμού, Μεταφορών, Λιανεμπορίου και Υπηρεσιών

10 Προτάσεις Υποστήριξης του Κλάδου
Υιοθέτηση Κατευθυντηρίων Γραμμών του High Level Group της ΕΕ για την Αποτελεσματικότερη Αλυσίδα από τον Πρωτογενή Τομέα μέχρι τον Καταναλωτή Ανάπτυξη και Υποστήριξη Εθνικής Στρατηγικής για την Αγροτική Παραγωγή, την Μεταποίηση και τις Εξαγωγές Θέσπιση Πλαισίου Συνεργασίας Μεταποίησης και Λιανικού Εμπορίου (Εκπτώσεις, Παροχές, Χρόνος Πίστωσης) Κίνητρα Συνεργασίας και Συγχωνεύσεων Επιχειρήσεων Προβολή των Ελληνικών Τροφίμων στις Διεθνείς Αγορές Δράσεις Άμεσης Στήριξης Πωλήσεων σε Αγορές Στόχους

11 Βελτίωση Λειτουργίας Ελεγκτικών Μηχανισμών (ΕΦΕΤ, Υπ. Ανάπτυξης, Υπ
Βελτίωση Λειτουργίας Ελεγκτικών Μηχανισμών (ΕΦΕΤ, Υπ. Ανάπτυξης, Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης) Ενίσχυση της Πιστοποίησης Αγροτικής Παραγωγής, Τυποποίησης και Μεταποίησης Ανάπτυξη Συμβολαιακής Γεωργίας Υποστήριξη της Έρευνας και της Μεταφοράς Τεχνογνωσίας (Βιοτεχνολογία, Nανοτεχνολογία,Λειτουργικά Τρόφιμα, Συσκευασία κ.α) Υποστήριξη Διατηρήσιμων και Βιολογικών Καλλιεργειών Υποστήριξη Μείωσης Αποβλήτων, Κατανάλωσης Καυσίμων και Νερού

12 ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΩΣ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ


Κατέβασμα ppt "Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google