Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δρ. Ανδρέας Δημητρίου Πρόεδρος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δρ. Ανδρέας Δημητρίου Πρόεδρος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δρ. Ανδρέας Δημητρίου Πρόεδρος
«Διασυνοριακή Ιατρική Περίθαλψη: Συνέπειες στο Ιατρικό Επάγγελμα» Δρ. Ανδρέας Δημητρίου Πρόεδρος Τηλέφωνα: , / Φαξ:

2 Διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη είναι:
Οι επαγγελματίες στο χώρο της υγείας που καταρτίζονται και εργάζονται στο εξωτερικό. Οι πολίτες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό για τη λήψη περίθαλψης. Οι ασθενείς που λαμβάνουν υπηρεσίες από το εξωτερικό, ενώ παραμένουν στη χώρα τους, π.χ. με την αξιοποίηση της τηλεϊατρικής.

3 Στη σχετική οδηγία της Ε.Ε διευκρινίζεται ότι
όλα τα κράτη μέλη «...πρέπει να διαθέτουν σαφή πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας με βάση τις κοινές αρχές που έχουν εγκριθεί σε επίπεδο ΕΕ.»

4 Διασυνοριακή Ιατρική Περίθαλψη: Συνέπειες στο Ιατρικό Επάγγελμα
Αρνητικές Συνέπειες  Θετικές Συνέπειες

5 Διασυνοριακή Ιατρική Περίθαλψη: Θετικές Συνέπειες στο Ιατρικό Επάγγελμα
Εισαγωγή προτύπων ποιότητας και ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλψης τα οποία θα πρέπει οι ιατρικοί λειτουργοί να ακολουθούν. Ενθαρρύνεται η δημιουργία εξειδικευμένων κέντρων αριστείας. Ανάπτυξη «ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς»

6 Διασυνοριακή Ιατρική Περίθαλψη: Θετικές Συνέπειες στο Ιατρικό Επάγγελμα
4) Ανταλλαγή αναλύσεων και αξιολογήσεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα των νέων τεχνολογιών υγείας. Οι ιατρικοί λειτουργοί του ιδιωτικού τομέα θα εξοικονομούν χρόνο και χρήματα και θα βελτιώνονται παράλληλα οι διαγνωστικές και θεραπευτικές μέθοδοι.

7 Διασυνοριακή Ιατρική Περίθαλψη: Θετικές Συνέπειες στο Ιατρικό Επάγγελμα
5) Με τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας (συμβατότητα των συστημάτων) οι ιατρικοί λειτουργοί θα επωφελούνται από πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές τεχνολογίες πληροφόρησης στον τομέα της υγείας (ηλεκτρονική υγεία).

8 Διασυνοριακή Ιατρική Περίθαλψη: Θετικές Συνέπειες στο Ιατρικό Επάγγελμα
6) Οι αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής, οι Ιατρικοί λειτουργοί και οι πολίτες σε όλη την Ευρώπη θα επωφεληθούν από την αύξηση των διαθέσιμων στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με τη διασυνοριακή περίθαλψη.

9 Διασυνοριακή Ιατρική Περίθαλψη: Θετικές Συνέπειες στο Ιατρικό Επάγγελμα
7) Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις και διευκολύνεται η εμβάθυνση της συνεργασίας των ιατρικών λειτουργών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

10 Διασυνοριακή Ιατρική Περίθαλψη: Θετικές Συνέπειες στο Ιατρικό Επάγγελμα
8) Δημιουργούνται νέες συνέργιες για συνεργασίες ευρωπαϊκού επιπέδου οι οποίες θα προωθούν την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας στο τομέα της Υγείας.

11 Διασυνοριακή Ιατρική Περίθαλψη: Ιατρικός Τουρισμός
Καταπολέμηση του προβλήματος της εποχικότητας του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου Στήριξη Ιδιωτικού τομέα της Υγείας δημιουργώντας τις απαραίτητες συνθήκες για συνεχή αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών Υγείας και την απασχόληση σε αυτό Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε άλλους τομείς όπως μέσων μεταφοράς, τουριστικών πρακτόρων κ.τ.λ

12 Προτεινόμενες δράσεις από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα
α) Οι εισηγήσεις μας είχαν υποβληθεί στο Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εμπορείου και στο Γραφείο Προγραμματισμού. β) Ως Σύλλογος παρείχαμε σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις εξειδικευμένη βοήθεια προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για κατάρτιση των εν λόγω προγραμμάτων.

13 Διασυνοριακή Ιατρική Περίθαλψη: Αρνητικές Συνέπειες στο Ιατρικό Επάγγελμα
Ενδεχόμενη μείωση κύκλου εργασιών κύπριων ιατρών λόγω επιλογής από τους ασθενείς κέντρων αριστείας του εξωτερικού. (π.χ ογκολογικοί ασθενείς).

14 Διασυνοριακή Ιατρική Περίθαλψη: Ευκαιρίες και Προκλήσεις
Να μετατρέψουμε τις προκλήσεις σε δυνατότητες εκσυγχρονισμού του τομέα της Υγείας της χώρας μας Μέσω της στενής συνεργασίας να δώσουμε νέα ώθηση στο στόχο της πολιτείας μας για να καταστεί η Κύπρος Περιφερειακό Κέντρο παροχής ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών.

15 Δρ. Ανδρέας Δημητρίου Πρόεδρος
«Διασυνοριακή Ιατρική Περίθαλψη: Συνέπειες στο Ιατρικό Επάγγελμα» Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας Δρ. Ανδρέας Δημητρίου Πρόεδρος Τηλέφωνα: , / Φαξ:


Κατέβασμα ppt "Δρ. Ανδρέας Δημητρίου Πρόεδρος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google