Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παρουσίαση Πύλης Ενημέρωσης για τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Χρηματοδοτικά Προγράμματα Μαρίνα Jensen Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παρουσίαση Πύλης Ενημέρωσης για τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Χρηματοδοτικά Προγράμματα Μαρίνα Jensen Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παρουσίαση Πύλης Ενημέρωσης για τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Χρηματοδοτικά Προγράμματα Μαρίνα Jensen Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

2 Πύλη Ενημέρωσης για τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Χρηματοδοτικά Προγράμματα • Στόχοι: – Μεγαλύτερη δυνατή απορρόφηση πόρων από Ευρωπαϊκά Προγράμματα – Διαφάνεια – Ισότητα πολιτών στην πληροφόρηση • Πύλη Ενημέρωσης: – Πρώτος σταθμός - συγκεντρωμένη πληροφόρηση για όλες τις ευκαιρίες χρηματοδότησης

3 Δομή Παρουσίασης • Πόσες ευκαιρίες χρηματοδότησης υπάρχουν • Πώς βοηθά η Πύλη Ενημέρωσης να εντοπιστούν - ποιες πληροφορίες περιλαμβάνει • Πλοήγηση στην Πύλη • Μελλοντικές Ενέργειες

4 Κονδύλια για την Κύπρο από την ΕΕ, 2014-2020 A. Προ - Καταμενημένοι Πόροι € εκ. (τρέχουσες τιμές) Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία955 1. Ταμεία Πολιτικής Συνοχής και Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων788 2. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης132 3. ΕυρωπαϊκόΤαμείο Θάλασσας και Αλιείας 35 Άμεσες Πληρωμές προς Γεωργούς348 Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 75 Σύνολο Προ-Κατανεμημένων Πόρων 1.378 B. Οριζόντια Ανταγωνιστικά Προγράμματα (εκτίμηση)250-300

5 Πληροφορίες Πύλης Ενημέρωσης 4 κατηγορίες Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων: Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ Μηχανισμοί ΕΟΧ/Νορβηγίας – Ελβετίας Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

6 Κατηγορίες Προγραμμάτων: 1. Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ, 2014-2020

7 Ανταγωνιστικά Προγράμματα: Πραγματική Απορρόφηση πόρων από Κύπρο, 2007-2012

8 Κατηγορίες Προγραμμάτων: 2. Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ Κατανομές Κύπρου • Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία € 955 εκ. - Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής € 788 εκ.  Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία € 33 εκ.  Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων € 11 εκ. - Ταμείο για την Αγροτική Ανάπτυξη € 132 εκ. - Ταμείο για Θαλάσσια Πολιτική και Αλιεία € 35 εκ. • Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης € 75 εκ. & Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

9 Κατηγορίες Προγραμμάτων: 3. Μηχανισμοί ΕΟΧ/Νορβηγίας & Ελβετική Συνεισφορά • Χρηματοδοτικοί Μηχανισμοί ΕΟΧ και Νορβηγίας (€ 3.6 εκ. και € 3.7 εκ.) • Πρόγραμμα Συνεργασίας μεταξύ Ελβετίας και Κύπρου (€ 4.9 εκ.) • Όλοι οι πόροι έχουν δεσμευτεί • Σε αναμονή για ενδεχόμενο νέων Συμφωνιών Χρηματοδότησης

10 4. Εθνικά Σχέδια Κινήτρων Σχέδια που εκδίδονται από: • Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού • Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων • Υπουργείο Εσωτερικών • Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού • Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) • Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού • Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

11 Πληροφορίες Πύλης • Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων / Αιτήσεων • Ημερομηνίες Έναρξης / Λήξης • Ανά Πρόγραμμα και ανά θέμα • Ευρύ φάσμα Δικαιούχων • Συνδέσεις με όλες τις αρμόδιες αρχές και ιστοσελίδες – πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα

12 Υπουργεία/ Υπηρεσίες Διαχειριστικές Αρχές Γενικές Διευθύνσεις Ε.Ε. Σημεία Επαφής Πύλη Ενημέρωσης http://www.fundingprogrammesportal.gov.cy

13 Προσκλήσεις καταχωρημένες στην Πύλη (21/5/2014) ΑνοικτέςΜελλοντικές ΣΥΝΟΛΟ:16735 Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ13818 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 20201056 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ12 ERASMUS+8 ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ6 ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ "ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ"21 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ2 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ2 AMBIENT ASSISTED LIVING JOINT PROGRAMME1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) 2

14 Προσκλήσεις καταχωρημένες στην Πύλη (21/5/2014) - συνέχεια ΑνοικτέςΜελλοντικές Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ47 ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ22 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 3 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ1 ΤΑΜΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (2007-2013)12 Εθνικά Σχέδια Κινήτρων259 ΥΠ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜ. & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ54 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ42 ΓΔ ΕΠΣΑ 1 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ102 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ1

15 Διευκολύνσεις/Υπηρεσίες Πύλης • Ευρετήριο Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων και Προσκλήσεων • Εγγραφή μέλους: email alerts όταν ανοίγουν νέα προγράμματα/νέες προσκλήσεις • Σύνδεση με εξειδικευμένες ιστοσελίδες προκηρύξεων • Πληροφορίες / στοιχεία επικοινωνίας Σημείων Επαφής • Ενδιαφέρον για συνεργασία - εξεύρεση εταίρων

16 Μελλοντικές ενέργειες • Εβδομαδιαία Ανανέωση περιεχομένου / προσκλήσεων Πύλης • Εξειδικευμένα Σεμινάρια όταν ανοίγουν νέα Προγράμματα • Εξυπηρέτηση κοινού από γραφείο στήριξης ΓΔ ΕΠΣΑ

17 Και τώρα η δική σας σειρά ……. • Η Πύλη ενημέρωσης λειτουργεί, παρακαλώ αξιοποιείστε την σήμερα – Εγγραφείτε ως μέλος! → www.fundingprogrammesportal.gov.cywww.fundingprogrammesportal.gov.cy • Οι αρμόδιοι λειτουργοί της ΓΔ ΕΠΣΑ στην διάθεση σας, παρακαλώ αξιοποιείστε τους • Αναμένουμε τις εισηγήσεις σας για βελτίωση της Πύλης


Κατέβασμα ppt "Παρουσίαση Πύλης Ενημέρωσης για τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Χρηματοδοτικά Προγράμματα Μαρίνα Jensen Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google