Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΥΠOΚΑΛΙΑΙΜΙΑ Χ. Χριστοδουλίδου Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Α΄ ΓΝ Ευαγγελισμός Αθηνών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΥΠOΚΑΛΙΑΙΜΙΑ Χ. Χριστοδουλίδου Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Α΄ ΓΝ Ευαγγελισμός Αθηνών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΥΠOΚΑΛΙΑΙΜΙΑ Χ. Χριστοδουλίδου Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Α΄ ΓΝ Ευαγγελισμός Αθηνών

2 ΥΠOΚΑΛΙΑΙΜΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ είναι η ελάττωση του Κ του ορού κάτω από 3,5 mEq/L είναι η ελάττωση του Κ + του ορού κάτω από 3,5 mEq/L

3 ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑ n n Τί την προκαλεί ? l l Η μειωμένη εξωγενής πρόσληψη Κ* l l Η ανακατανομή του μεταξύ ενδοκυτάριου και εξωκυτάριου χώρου l l Η αυξημένη αποβολή του δια των νεφρών, του γαστρεντερικού σωλήνα η του δέρματος

4 ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑ (ΑΙΤΙΑ-Ι) Ανεπαρκής πρόσληψη Y Y Νευρογενής ανορεξία Y Y Ηλικιωμένοι ασθενείς Y Y Δίαιτες απίσχνανσης Y Y Χαμηλή οικονομική επιφάνεια Y Y Υπερβολική κατανάλωση οινοπνεύματος

5 ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑ ( ΑΙΤΙΑ-ΙΙ) Ανακατανομή n Οξεοβασικές διαταραχές n -Μεταβολική ή αναπνευστική αλκάλωση ή μεταβολική οξέωση n Ορμόνες (ινσουλίνη, αλατοκορτικοειδή) n Αναβολισμός -Αυξηση -Αυξηση -Διαβητική κετοξέωση -Ολική παρεντερική διατροφή -Οικογενής υποκαλιαιμική περιοδική παράλυση n Θυρεοτοξίκωση n Δηλητηρίαση με βάριο

6 ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑ ( ΑΙΤΙΑ-ΙΙΙ) Νεφρικές απώλειες 1. Διουρητικά 2. Αντιβιοτικά 3. Φάρμακα 4. Υπερβολική δραστηριότητα αλατοκορτικοειδών -θεραπεία με κορτικοειδή -σύνδρομο Cushing -υπεραλδοστερονισμός -κακοήθης ή νεφραγγειακή υπέρταση -αυξημένη έκκριση ρενίνης 5. Οιδηματικές καταστάσεις -νεφρωσικό σύνδρομο, κίρρωση ήπατος, καρδιακή ανεπάρκεια ανεπάρκεια 6. Διάφορα νοσήματα -νεφροσωληναριακή οξέωση -σύνδρ. Bartter -πολυουρική φάση ΟΝΑ -μεταποφρακτική διούρηση

7 ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑ ( ΑΙΤΙΑ-IV) Αυξημένες γαστρεντερικές απώλειες X έμετοι X παροχέτευση στομάχου με σωλήνα X κατάχρηση υπακτικών X διάρροιες X ουρητηρο-σιγμοειδοστομία X συνδρ. Zollinger - Ellison -Εντονη εφίδρωση -Αλλα αίτια X υπερυδάτωση X απρόσφορη έκκριση ADH X αιμοκάθαρση X υπομαγνησιαιμία

8 ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑ ( ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ-I) ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ n μυική αδυναμία ή παράλυση n ραβδομυόλυση ή τετανία n μειωμένη κινητικότητα του γαστρεντερικού σωλήνα n ειλεός ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΈΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ n διαταραχές καρδιακού ρυθμού n ΗΚΓφικές αλλοιώσεις n νέκρωση μυοκαρδιακών ινών (σπάνια)

9 ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑ ( ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝA-II) ΝΕΦΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ n διαταραχές συμπύκνωσης ούρων n αύξηση παραγωγής NH 3 n ανατομικές βλάβες στα εγγύς ουροφόρα σωληνάρια και διάμεσο ιστό (νεφροπάθεια υποκαλιαιμίας) ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ n δίψα, παραισθήσεις n μείωση των τενοντίων αντανακλαστικών

10 ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑ ( ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚA ΕΥΡΗΜΑΤΑ) n Μεταβολική αλκάλωση n Μείωση της συμπυκνωτικής ικανότητας των ούρων n ωσμωτικότητα ούρων = αντίστοιχη με αυτή του πλάσματος n Χαμηλό ειδικό βάρος ούρων n ΗΚΓ φικές αλλοιώσεις -μικρότερα και διευρυσμένα κύματα Τ (κύμα U) -παράταση διαστήματος Q-T -αρνητικοποίηση των Τ ή πτώση RS-T διαστήματος

11 ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑ ( ΔΙΑΓΝΩΣΗ) n Ιστορικό n Κλινική εικόνα (μυική αδυναμία, αρρυθμίες) n Μέτρηση Κ + ορού : μπορεί να προκύψουν λάθη λόγω αιμόλυσης, σοβαρής μυικής άσκησης, διαταραχών των αιμοπεταλίων ή καθυστέρησης διαχωρισμού του δείγματος >2 ωρών n Εκτίμηση οξεοβασικής ισσοροπίας n Μέτρηση Na + και Cl - στα ούρα 24ώρου n Κ + ούρων 24ώρου –<20 mEq = εξωνεφρικές απώλειες –>30mEq = νεφρικές απώλειες n Το αίτιο δεν είναι πάντοτε προφανές

12 ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑ ( ΘΕΡΑΠΕΙΑ-I) Πρωταρχικός σκοπός είναι να αυξηθεί το Κ + του ορού ώστε να αποφευχθούν οι επικίνδυνες για τη ζωή συνέπειες στη καρδιακή λειτουργία

13 ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑ ( ΘΕΡΑΠΕΙΑ-IΙ) n Εκτίμηση της κλινικής κατάστασης του αρρώστου n Ελεγχος νεφρικής λειτουργίας n Υπολογισμός ελλείματος Κ + n Επιλογή σκευάσματος και οδού χορήγησης

14 ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑ ( ΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΙΙI) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑΤΟΣ Κ + Η μείωση των επιπέδων του Κ + του ορού από 4.0 στα 3.0mEq/L αντιστοιχεί με έλλειμμα 200- 400 mEq K + και περαιτέρω μείωση από τα 3.0 στα 2.0 mEq/L δηλώνει άλλα 200-400 mEq περισσότερο έλλειμμα

15 ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑ (ΘΕΡΑΠΕΙΑ-IV) OΔΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Κ + Προσφορότερη είναι η χορήγηση Κ + από το στόμα, εφ’ όσον δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η υποκαλιαιμία είναι επικίνδυνη για τη ζωή του αρρώστου Προσφορότερη είναι η χορήγηση Κ + από το στόμα, εφ’ όσον δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η υποκαλιαιμία είναι επικίνδυνη για τη ζωή του αρρώστου 1. Από του στόματος χορήγηση: 1. Από του στόματος χορήγηση: u τροφές πλούσιες σε κάλιο (χυμοί, φρούτα, κρέας ) u Ως KCl υπό μορφή δισκίων, καψουλών, διαλυμάτων και σε ποσότητα 40-120 mEq/24ωρο 2. Ενδοφλέβια χορήγηση: 2. Ενδοφλέβια χορήγηση: u με τη μορφή KCl 10% amp 10 ml (13,5 mEq) με ρυθμό χορήγησης 10-20 mEq /ώρα

16 ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑ ( ΘΕΡΑΠΕΙΑ-V) Σκευάσματα καλίου 1.* Χλωριούχο κάλιο (KCl) δισκία 750 και 600 mg Sopa-K σιρόπι 312mg/ml Sopa-K σιρόπι 312mg/ml 2. Φωσφωρικό κάλιο 3. Διττανθρακικό κάλιο 4. Γλυκονικό, Οξικό, Κιτρικό κάλιο 5. Ανθρακικό κάλιο * το συχνότερα χρησιμοποιούμενο

17 ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μπροστά στον άρρωστο με υποκαλιαιμία χρειάζεται: -καλή λήψη ιστορικού για διευκρίνηση του αιτίου της -ιστορικό λήψης φαρμάκων -εργαστηριακά επιβεβαιωμένα χαμηλά επίπεδα Κ + ορού -εκτίμηση του αρρώστου και καθορισμός της θεραπείας -άμεση αντιμετώπιση σε περίπτωση καρδιολογικών διαταραχών -ο ρυθμός χορήγησης να μην υπερβαίνει τα 40 mEq/ώρα εκτός από βαριές περιπτώσεις που μπορεί να φθάσει τα 60 mEq/ώρα -κατά τη χορήγηση καλίου να είναι εξασφαλισμένη η διούρηση και ο άρρωστος να παρακολουθείται ΗΚΓφικά και εργαστηριακά


Κατέβασμα ppt "ΥΠOΚΑΛΙΑΙΜΙΑ Χ. Χριστοδουλίδου Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Α΄ ΓΝ Ευαγγελισμός Αθηνών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google