Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χλωριοευαίσθητη Μεταβολική Αλκάλωση Σπ. Μιχαήλ. Μηχανισμοί άμυνας έναντι των μη πτητικών οξέων Φυσικοχημική εξουδετέρωση στο πλάσμα 12HCl + 24NaHCO 3.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χλωριοευαίσθητη Μεταβολική Αλκάλωση Σπ. Μιχαήλ. Μηχανισμοί άμυνας έναντι των μη πτητικών οξέων Φυσικοχημική εξουδετέρωση στο πλάσμα 12HCl + 24NaHCO 3."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χλωριοευαίσθητη Μεταβολική Αλκάλωση Σπ. Μιχαήλ

2 Μηχανισμοί άμυνας έναντι των μη πτητικών οξέων Φυσικοχημική εξουδετέρωση στο πλάσμα 12HCl + 24NaHCO 3 ↔ 12NaCl + 12NaHCO 3 + 12H 2 CO 3 Αναπνευστική συμμετοχή 12H 2 CO 3 ↔ 12CO 2 + 12H 2 O Νεφρική συμμετοχή Έκκριση H +Έκκριση H + Επαναρρόφηση των διηθουμένων HCO 3 -Επαναρρόφηση των διηθουμένων HCO 3 - Ανασύνθεση των καταναλωθέντων HCO 3 -Ανασύνθεση των καταναλωθέντων HCO 3 -

3 Έκκριση Η + Επαναρρόφηση και ανασύνθεση HCO 3 - Εγγύς ουροφόρο σωληνάριο Na + - H + ανταλλαγή Na + - H + ανταλλαγή Αγκύλη Henle Na + - H + ανταλλαγή Na + - H + ανταλλαγή Αθροιστικά σωληνάρια Η + - ATPase αντλία Η + - ATPase αντλία Η + - Κ + - ATPase αντλία Η + - Κ + - ATPase αντλία

4 Επαναρρόφηση Na + Ηλεκτρική ισορροπία Συνοδό ανιόν Cl ¯ Απέκκριση H + / K +

5 Αύξηση ρυθμού έκκρισης H + επαναρρόφησης Na + επαναρρόφησης Na + Υπογκαιμία Υπογκαιμία συγκέντρωσης Cl ¯ στο σωληναριακό υγρό συγκέντρωσης Cl ¯ στο σωληναριακό υγρό Υποχλωραιμία Υποχλωραιμία Παραγωγή H + Ενδοκυττάρια CO 2 + H 2 O  H 2 CO 3  H + + HCO 3 -

6 Τύπου Α εμβόλιμα κύτταρα, που εκκρίνουν H + Περισωληναριακό τριχοειδές Σωληναριακό υγρό

7 Τύπου Β εμβόλιμα κύτταρα, που εκκρίνουν HCO 3 - Περισωληναριακό τριχοειδές Σωληναριακό υγρό

8 Εξίσωση Henderson - Hasselbalch Μεταβολική Αλκάλωση*  [HCO 3 - ], pH ( [H + ])  Αντιρροπιστική Pco 2 ______________________________ * Η συχνότερη διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας σε ενδονοσοκομειακούς ασθενείς

9 Παθοφυσιολογία μεταβολικής αλκάλωσης Ερωτήματα Πώς δημιουργείται Απώλεια Η + Απώλεια Η + Προσθήκη HCO 3 - Προσθήκη HCO 3 - Πώς διατηρείται Εύκολη και ταχεία αποβολή HCO 3 - από τους νεφρούς Εύκολη και ταχεία αποβολή HCO 3 - από τους νεφρούς

10 Ταξινόμηση μεταβολικής αλκάλωσης Χλωριοευαίσθητη Ανταποκρινόμενη στη χορήγηση Cl - Ανταποκρινόμενη στη χορήγηση Cl -Χλωριοανθεκτική Μη ανταποκρινόμενη στη χορήγηση Cl - Μη ανταποκρινόμενη στη χορήγηση Cl -

11 Χλωριοευαίσθητη μεταβολική αλκάλωση Απώλεια γαστρικού υγρού Έμετοι, γαστρική παροχέτευση Έμετοι, γαστρική παροχέτευση Χορήγηση διουρητικών Διουρητικά της αγκύλης, θειαζίδες Διουρητικά της αγκύλης, θειαζίδες Ταχεία διόρθωση χρόνιας υπερκαπνίας Μεταϋπερκαπνική μεταβολική αλκάλωση Μεταϋπερκαπνική μεταβολική αλκάλωση Διάρροια με καθ’ υπεροχή απώλεια Cl - Διάρροια χλωριούχων Διάρροια χλωριούχων Χορήγηση αλκάλεων παρουσία συστολής του εξωκυτταρίου όγκου υγρών ή νεφρικής ανεπάρκειας Διττανθρακικά Διττανθρακικά Άλατα ασθενών οργανικών οξέων Άλατα ασθενών οργανικών οξέων –Γαλακτικό, κιτρικό, οξικό Σύνδρομο γάλακτος - αλκάλεος Σύνδρομο γάλακτος - αλκάλεοςΑιμοσυμπύκνωση Χορήγηση μη απορροφήσιμων ανιόντων Αίτια

12 Μεταβολική αλκάλωση από απώλεια γαστρικού υγρού Μεταβολική αλκάλωση από απώλεια γαστρικού υγρού

13

14

15 Μεταβολική αλκάλωση από χορήγηση διουρητικών Μεταβολική αλκάλωση από χορήγηση διουρητικών

16 Μεταφορά ιόντων στην αγκύλη του Henle Περισωληναριακό τριχοειδές Σωληναριακό υγρό

17 Μεταφορά ιόντων στο άπω σωληνάριο Περισωληναριακό τριχοειδές Σωληναριακό υγρό

18 Διουρητικά Νεφρική απώλεια Na + Ρυθμού ροής στον άπω νεφρώνα Αποβολή K + Υποογκαιμία Υπεραλδοστερονισμός Υποκαλιαιμία Παραγωγή NH 3 Ανακατανομή των πρωτονίων στα υγρά του σώματος Έκκριση H + στο άπω Έκκριση H + στο άπω Ανασύνθεση HCO 3 - Έκκριση H + στο εγγύς Επαναρρόφηση HCO 3 -

19 Επιπρόσθετοι μηχανισμοί προσφορά Cl - στα αθροιστικά Διέγερση της ανταλλαγής Na + / H + στην αγκύλη Υποχλωραιμία – Έλλειμμα χλωρίου Διουρητικά της αγκύλης Διουρητικά της αγκύλης α – εμβόλιμα κύτταρα β – εμβόλιμα κύτταρα

20 Τύπου Α εμβόλιμα κύτταρα, που εκκρίνουν H + Περισωληναριακό τριχοειδές Σωληναριακό υγρό

21 Τύπου Β εμβόλιμα κύτταρα, που εκκρίνουν HCO 3 - Περισωληναριακό τριχοειδές Σωληναριακό υγρό

22 Μεταϋπερκαπνική μεταβολική αλκάλωση Μεταϋπερκαπνική μεταβολική αλκάλωση

23 Χρόνια υπερκαπνία Αντιρροπιστικά αποβολής Cl - Υποχλωραιμία Υπογκαιμία Ταχεία μείωση της Pco 2 Pco 2, HCO 3 - Μεταβολική αλκάλωση Διατήρηση μεταβολικής αλκάλωσης “memory” effect Υποχλωραιμία, υπογκαιμία απέκκρισης H + απέκκρισης H + επαναρρόφησης HCO 3 - επαναρρόφησης HCO 3 -

24 Μεταβολική αλκάλωση από διάρροια χλωριούχων

25 Ειλεός Αντλία μεταφοράς ανιόντων Ανταλλαγή Cl - / HCO 3 -

26 Συγγενής χλωροδιάρροια Αυτοσωματικός υπολειπόμενος χαρακτήρας Διαταραχή της αντλίας Cl - / HCO 3 - επαναρρόφησης Cl - απέκκρισης HCO 3 - Μεταβολική αλκάλωση Χαρακτηριστικά Cl -, pH κοπράνων Cl -, pH κοπράνων Cl - ούρων Cl - ούρων Υποχλωραιμία, υποκαλιαιμία, υπογκαιμία

27 Μεταβολική αλκάλωση από εξωγενή χορήγηση αλκάλεων Διττανθρακικά Άλατα ασθενών οργανικών οξέων Σύνδρομο γάλακτος - αλκάλεος

28 Μεταβολική αλκάλωση από χορήγηση HCO 3 - Αδυναμία αποβολής HCO 3 - Νεφρική ανεπάρκεια Νεφρική ανεπάρκεια Αντιμετώπιση κετοξέωσης ή γαλακτικής οξέωσης

29 Λιπόλυση Λιπαρά οξέα Ινσουλίνη FFA Κετόνες Ελεύθερα Λιπαρά Οξέα (FFA) 3 – Υδροξυβουτυρικό οξύ Πλάσμα Ακετοξικό οξύ: CH 3 COCH 2 COOH CH 3 COCH 2 COO - + H + H 2 CO 3 → CO 2 + H 2 O + HCO 3 - κατανάλωση Πλάσμα CΟ 2 + H 2 Ο → H 2 CO 3 CH 3 COCH 2 COO - + H + CH 3 COCH 2 COOH HCO 3 - ανασύνθεση CΟ 2 + H 2 Ο Ινσουλίνη +

30 Μεταβολική αλκάλωση από χορήγηση αλάτων ασθενών οργανικών οξέων Μαζικές μεταγγίσεις αίματος Χορήγηση παραγώγων αίματος Αντικατάσταση ηπαρίνης με άλατα κιτρικού σε αιμοκαθαιρομένους

31 Σύνδρομο γάλακτος - αλκάλεος Υπερασβεστιαιμία, μεταβολική αλκάλωση, νεφρική ανεπάρκεια Κλασσικό σύνδρομο Λήψη μεγάλων ποσοτήτων ασβεστίου Λήψη μεγάλων ποσοτήτων ασβεστίου και απορροφήσιμων αλκάλεων από ασθενείς με πεπτικό έλκος Νεώτερο σύνδρομο Πρόληψη / αντιμετώπιση οστεοπόρωσης Πρόληψη / αντιμετώπιση οστεοπόρωσης Αντιμετώπιση δευτ. υπερπαραθυρεοειδισμού Αντιμετώπιση δευτ. υπερπαραθυρεοειδισμού της ΧΝΑ

32 Διαφορές Μεγαλύτερη συχνότητα στις γυναίκες Εμφάνιση συχνά οξεία Κύρια πηγή ασβεστίου Υποφωσφαταιμία Ασυμπτωματικά Ασυμπτωματικά Τυχαία ανακάλυψη Τυχαία ανακάλυψη Ανθρακικό ασβέστιο Ανθρακικό ασβέστιο

33 Παθογένεια Ασθενείς με πεπτικό έλκος (Sippy regimen) (Συν. ασθ. 1350) σ. γάλακτος – αλκάλεος : 8% Μεταμοσχευμένοι ασθενείς (Ανθρ. ασβέστιο) (Συν. ασθ. 297) Υπερασβεστιαιμία : 21.88% Αλκάλωση : 47.69% νεφρ. λειτουργίας : 56.92% 10.4%12.4%

34 Προστατευτικοί παράγοντες Φυσιολογική νεφρική λειτουργία Καταστολή παραγωγής καλσιτριόλης επαναρρόφησης διηθουμένου Ca ++ επαναρρόφησης διηθουμένου Ca ++ Φυσιολογικά επίπεδα Ca ++ πλάσματος απουσία Φυσιολογικά επίπεδα Ca ++ πλάσματος απουσίακαλσιτριόλης  Πρόσληψη >4g / ημέρα Πρόσληψη 10-15 g / ημέρα Απορρόφησης Ca ++ Απορρόφησης Ca ++ Μεταβολική αλκάλωση σωληναριακή μεταφορά Ca ++ σωληναριακή μεταφορά Ca ++ συγκέντρωσης Ca ++ στο πλάσμα

35 Χορήγηση 12 g / ημέρα (γάλα και CaCO 3 ) (Συν. ασθ. 20) Σε 24 ώρες ασβεστίου πλάσματος : 10 → 11 mg% ασβεστίου πλάσματος : 10 → 11 mg% Σε 9 ασθενείς σε 1 εβδομάδα Ca ++ πλάσματος >11.3 mg% Ca ++ πλάσματος >11.3 mg% HCO 3 - πλάσματος Ελάχιστη αύξηση Ελάχιστη αύξηση 3 ασθ. > 31.5 mEq / L 3 ασθ. > 31.5 mEq / L Σε 3 ημέρες Κρεατινίνη : 1.2 → 1.4 mg% Κρεατινίνη : 1.2 → 1.4 mg% φωσφόρου πλάσματος φωσφόρου πλάσματος 1 ασθενής Οξύ σύνδρομο γάλακτος – αλκάλεος* Οξύ σύνδρομο γάλακτος – αλκάλεος* _________________________________________________ * Υπερασβεστιαιμία προηγήθηκε της νεφρικής ανεπάρκειας και της αλκάλωσης

36 Συμπεράσματα Η επίδραση της αυξημένης πρόσληψης ασβεστίου και αλκάλεων ποικίλλει Ήπια διαλείπουσα υπερασβεστιαιμία σε σημαντικό Ήπια διαλείπουσα υπερασβεστιαιμία σε σημαντικό ποσοστό ασθενών Η υπερφωσφαταιμία προηγείται της GFR πρόσληψη πρόσληψη αποβολή αποβολή Η νεφρική ανεπάρκεια είναι αποτέλεσμα της υπερασβε- στιαιμίας Μεταβολική αλκάλωση GFRΥπερασβεστιαιμία απέκκρισης H + απέκκρισης H + Αντιστρεπτή Αντιστρεπτή

37 Σύνδρομο γάλακτος - αλκάλεος Υπερασβεστιαιμία GFR αποβολή H + + πρόσληψη αλκάλεων πρόσληψη αλκάλεων Μεταβολική αλκάλωση Διατηρεί την υπερασβεστιαιμία Επιπρόσθετοι παράγοντες ΈμετοιΔιουρητικά Πολυουρία λόγω υπερασβεστιαιμίας

38 Μεταβολική αλκάλωση από αιμοσυμπύκνωση

39

40 Μεταβολική αλκάλωση από χορήγηση μη απορροφήσιμων ανιόντων

41 Παθογένεια Παρουσία μη απορροφήσιμων ανιόντων στον άπω νεφρώνα* Ηλεκτραρνητικότητας Ηλεκτραρνητικότητας σωληναριακού υγρού σωληναριακού υγρού έκκρισης H +, K + έκκρισης H +, K + Συνύπαρξη υπογκαιμίας Συνύπαρξη υπογκαιμίας απέκκριση HCO 3 - απέκκριση HCO 3 - απέκκριση H + απέκκριση H + _________________________________________________ * Νατριούχος πενικιλλίνη, καρμπενικιλλίνη


Κατέβασμα ppt "Χλωριοευαίσθητη Μεταβολική Αλκάλωση Σπ. Μιχαήλ. Μηχανισμοί άμυνας έναντι των μη πτητικών οξέων Φυσικοχημική εξουδετέρωση στο πλάσμα 12HCl + 24NaHCO 3."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google