Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κομοτηνή, η οδός Βενιζέλου το 1913. Μαργαρίτης Σίμος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κομοτηνή, η οδός Βενιζέλου το 1913. Μαργαρίτης Σίμος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κομοτηνή, η οδός Βενιζέλου το 1913. Μαργαρίτης Σίμος

2 ΧΛΩΡΙΟΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΑΛΚΑΛΩΣΕΙΣ: ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΧΛΩΡΙΟΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΑΛΚΑΛΩΣΕΙΣ: ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Β. Κ. Μαργέλλος Αν. Δ/ντής Γ. Ν. Α. “Ο Ευαγγελισμός”

3 ΟΡΙΣΜΟΣ Ως μεταβολική αλκάλωση χαρακτηρίζεται η αύξηση του pH του αρτηριακού αίματος σε συνδυασμό με: πρωτοπαθή αύξηση των HCO 3 - πρωτοπαθή αύξηση των HCO 3 - αντιρροπιστική αύξηση της P CO 2 αντιρροπιστική αύξηση της P CO 2 στο πλάσμα στο πλάσμα

4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ* Συχνότητα (%)  Χλωριοευαίσθητες 90  Χλωριοανθεκτικές 10 * Με βάση τη θεραπευτική αντιμετώπιση

5 ΑΙΤΙΑ ΧΛΩΡΙΟΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ Με υπέρταση: Χωρίς υπέρταση:  Υπεραλδοστερονισμός*  Σύνδρομο Bartter   αλατοκορτικοειδή*  Υποκαλιαιμία**   ρενίνη  Χορήγηση αλκαλικών  Στένωση νεφρικής αρτηρίας  Υποπαραθυρεοειδισμός  Σύνδρομο Liddle  Υπερασεστιαιμία * Τα συνηθέστερα αίτια * Τα συνηθέστερα αίτια ** Μόνο όταν είναι βαριά

6 Πρωτοπαθής Υπεραλδοστερονισμός Η αλδοστερόνη:  αυξάνει τον αριθμό των ανοικτών διαύλων Na + και K +  διεγείρει τις αντλίες Na + -K + ATPαση και H + ATPαση Η αλδοστερόνη:  αυξάνει τον αριθμό των ανοικτών διαύλων Na + και K +  διεγείρει τις αντλίες Na + -K + ATPαση και H + ATPαση Με την έκκριση Η + η αλδοστερόνη συμμετέχει τόσο στην αρχική εγκατάσταση όσο και στη διατήρηση της μεταβολικής αλκάλωσης Στη διατήρηση της μεταβολικής αλκάλωσης σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η συνυπάρχουσα υποκαλιαιμία

7 Δευτεροπαθής Υπεραλδοστερονισμός Το μειωμένο φορτίο Na + στον άπω νεφρώνα οδηγεί σε μικρές απώλειες Η + και K + Το μειωμένο φορτίο Na + στον άπω νεφρώνα οδηγεί σε μικρές απώλειες Η + και K +  Δραστικός Αρτηριακός Όγκος Αίματος Ενεργοποίηση νευρο-ορμονικών μηχανισμών Ενεργοποίηση νευρο-ορμονικών μηχανισμών  Αλδοστερόνης Η χορήγηση διουρητικών μπορεί να οδηγήσει σε ταχεία ανάπτυξη υποκαλιαιμίας και μεταβολικής αλκάλωσης

8 Σύνδρομο Bartter Κληρονομικό νόσημα που εμφανίζει οικογενή μορφή και μεταβιβάζεται με αυτοσωματικό υπολειπόμενο χαρακτήρα Έλλειμμα στη μεταφορά Κ + και NaCl:  στην αγκύλη του Henle (παχύ ανιόν σκέλος)  στο άπω σωληνάριο

9 Φαινότυποι Bartter  Υπερέκκρισης Προσταγλανδίνης Ε 2  Κλασσικό Bartter (παιδιά)  Gitelman (έφηβοι, ενήλικες)

10 Η μεταφορά ιόντων στην αγκύλη του Henle Στο Bartter μειωμένη επαναρρόφηση NaCl

11 Σύνδρομο Bartter  επαναρρόφηση NaCl στην αγκύλη  φορτίο Na + στο άπω  εξωκυτταρίου όγκου Διέγερση άξονα ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης  επαναρρόφηση Ca ++ και Mg ++ Υπερασβεστιουρία  νεφρασβέστωση  επαναρρόφηση HCO 3 - H  Na + και η είσοδος Κ + στο σωληναριακό κύτταρο προκαλεί υποκαλιαιμία H  Na + και η είσοδος Κ + στο σωληναριακό κύτταρο προκαλεί υποκαλιαιμία

12 Η μεταφορά ιόντων στο άπω σωληνάριο Στο Gitelman μειωμένη επαναρρόφηση NaCl

13 Σύνδρομο Liddle Κληρονομικό νόσημα που εμφανίζει οικογενή μορφή και μεταβιβάζεται με αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα Έλλειμμα στη μεταφορά Na + και Κ + :  στο άπω σωληνάριο

14 Σε όλα τα κύτταρα:  Είσοδος Na + και Η +  Έξοδος Κ + Στα σωληνάρια:  Αποβολή Η + *   επαναρρόφηση Na + ** Υποκαλιαιμία * δημιουργία ** επίταση αλκάλωσης * δημιουργία ** επίταση αλκάλωσης

15 Εξωγενής χορήγηση αλκαλικών Σε καταστάσεις με  ΔΑΟΑ*  Υπονατριαιμία  Υποχλωραιμία  Υποκαλιαιμία  Νεφρική ανεπάρκεια * Δραστικός αρτηριακός όγκος αίματος ΜεταβολικήΑλκάλωση

16 Εξωγενής χορήγηση αλκαλικών Μεταβολική αλκάλωση Αλόγιστη χορήγηση HCO 3 - σε βαριά μεταβολική οξέωση: Γαλακτική οξέωση Γαλακτική οξέωση Κετοξέωση Κετοξέωση

17 «Πρόδρομες» βασικές ουσίες Περιεκτικότητα διαλυμάτων Διάλυμα Βασική ουσία Περιεκτικότητα (meq)  Αίμα (1 μονάδα) κιτρικά17  Συμπυκνωμένα ερυθρά κιτρικά5  Πλάσμα κιτρικά17  Παρεντερική διατροφή (1L) μικτή* 40 – 50  Σόδα (5g) HCO 3 - 60 * Οξικά + κιτρικά

18 Σύνδρομο γάλακτος – αλκάλεος Καθημερινή πρόσληψη: 2 – 3 λίτρα γάλακτος 2 – 3 λίτρα γάλακτος > 3 g ανθρακικού ασβεστίου > 3 g ανθρακικού ασβεστίου

19  αποβολή Ca ++ και HCO 3 - Νεφρασβέστωση  GFR Υπερασβεστιαιμία Διέγερση καρβονικής ανυδράσης Σύνδρομο γάλακτος – αλκάλεος  έκκριση Η +  επαναρρόφηση HCO 3 -

20 Υποπαραθυρεοειδισμός Δράσεις παραθορμόνης: … … … … … … … …  έκκρισης οξέων  έκκρισης οξέων  επαναρρόφησης ΗCΟ 3 -  επαναρρόφησης ΗCΟ 3 - Θεωρητική υπόθεση, χρήζει τεκμηρίωσης

21 Υπερασβεστιαιμία Οι επιδράσεις της: καταστολή παραθορμόνης καταστολή παραθορμόνης άμεσα στα σωληνάρια άμεσα στα σωληνάρια

22 Παλαιά Νομαρχία Ποδόπης – Τσανάκλειος, Κυμπαρίδης Δ. Σας ευχαριστώ !


Κατέβασμα ppt "Κομοτηνή, η οδός Βενιζέλου το 1913. Μαργαρίτης Σίμος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google