Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συμβολή των ηλεκτρολυτών, της λευκωματίνης και άλλων παραμέτρων στην επίλυση οξεοβασικών προβλημάτων Γιώργος Χ. Κουτρούμπας Επιμελητής Β Νεφρολογικό Τμήμα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συμβολή των ηλεκτρολυτών, της λευκωματίνης και άλλων παραμέτρων στην επίλυση οξεοβασικών προβλημάτων Γιώργος Χ. Κουτρούμπας Επιμελητής Β Νεφρολογικό Τμήμα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συμβολή των ηλεκτρολυτών, της λευκωματίνης και άλλων παραμέτρων στην επίλυση οξεοβασικών προβλημάτων Γιώργος Χ. Κουτρούμπας Επιμελητής Β Νεφρολογικό Τμήμα Γ.Ν. Βόλου

2 Ιόντα ως οξέα ή βάσεις Ιόντα ως οξέα ή βάσεις Συνδυασμός ηλεκτρολυτικών και ΟΒ διαταραχών Συνδυασμός ηλεκτρολυτικών και ΟΒ διαταραχών Λευκωματίνη και ΟΒ διαταραχές Λευκωματίνη και ΟΒ διαταραχές Ιστορικό και ΟΒ διαταραχές Ιστορικό και ΟΒ διαταραχές Συμβολή διαφόρων παραμέτρων στην επίλυση οξεοβασικών προβλημάτων

3 Σημασία των ιόντων Οξύ = δότης Η + - Βάση = λήπτης Η + Οξύ = δότης Η + - Βάση = λήπτης Η + Εξισώσεις του Stewart Εξισώσεις του Stewart [SID] = [Na + ] + [K + ] + [Ca 2+ ] + [Mg 2+ ] - [Cl - ] - [Other Strong Anions][SID] = [Na + ] + [K + ] + [Ca 2+ ] + [Mg 2+ ] - [Cl - ] - [Other Strong Anions] Α total = [ΗΑ] + [Α - ]Α total = [ΗΑ] + [Α - ] pCO 2pCO 2 Ηλεκτρική ουδετερότητα υδατικών διαλυμάτων Ηλεκτρική ουδετερότητα υδατικών διαλυμάτων [ανιόντα] = [κατιόντα][ανιόντα] = [κατιόντα]

4 ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ

5 Νάτριο (Νa + ) Εξωκυττάριο ιόν, όγκος – ωσμωτικότητα Εξωκυττάριο ιόν, όγκος – ωσμωτικότητα Αντλία Νa + - Η +, αντλία Νa + - 3ΗCΟ 3 -, αντλία Νa + - ανιόντων, αλδοστερόνη Αντλία Νa + - Η +, αντλία Νa + - 3ΗCΟ 3 -, αντλία Νa + - ανιόντων, αλδοστερόνη

6 Μεταφορείς Νa + εγγύς σωληναρίου Na + 3HCO 3 - H2OH2O OH - +CO 2 Η+Η+ Na + 3Na + 2K + Na + -K + ATPase Περισωληναριακό τριχοειδές Κύτταρο εγγύς εσπειραμένου σωληναρίου Αυλός σωληναρίου HCO 3 - CO 2 + OH - CA Η+Η+ + H 2 CO 3 CA

7 ATP ADP Αίμα Ούρα HCO 3 - H+H+H+H+ H 2 CO 3 H2OH2OH2OH2O + CO 2 + Καρβονική ανυδράση H2OH2OH2OH2O CO 2 + H 2 CO 3 HCO 3 - H+H+H+H+ Καρβονική ανυδράση Na +

8 Na+-K+ ATPase 3Na + 2K + Κ+Κ+ Κ+Κ+ Νa+Νa+ Cl - Βασικό κύτταρο H + ATPase H+H+ H2OH2O Cl - HCO 3 - OH - + CO 2 CA Αθροιστικό σωληνάριο Αυλός σωληναρίου Ενδιάμεσο κύτταρο ALD + + + + Περισωληναριακό τριχοειδές

9 Νάτριο (Νa + ) Εξωκυττάριο ιόν, όγκος – ωσμωτικότητα Εξωκυττάριο ιόν, όγκος – ωσμωτικότητα Αντλία Νa + - Η +, αντλία Νa + - ΗCΟ 3 -, αντλία Νa + - ανιόντων, αλδοστερόνη Αντλία Νa + - Η +, αντλία Νa + - ΗCΟ 3 -, αντλία Νa + - ανιόντων, αλδοστερόνη Κατακράτηση Νa + = κατακράτηση ΗCΟ 3 - = απώλεια Η + = μεταβολική αλκάλωση Κατακράτηση Νa + = κατακράτηση ΗCΟ 3 - = απώλεια Η + = μεταβολική αλκάλωση

10 Υπονατριαιμία Μεταβολική Οξέωση Μεταβολική αλκάλωση Κ + κφ ή ↑ Κ + κφ ή ↓ ΧΝΝ Επινεφριδιακή ανεπάρκεια Διάρροιες Απώλεια εντερικών εκκρίσεων ΈμετοιΔιουρητικά

11 Κάλιο Κ + Ενδοκυττάριο ιόν Ενδοκυττάριο ιόν Κ + ορού ↔ ΟΒ ισορροπία Κ + ορού ↔ ΟΒ ισορροπία

12 Οξυαιμία και Κ + ορού Η+Η+ Na + 3Na + 2K + Na + -K + ATPase οξυαιμία ↓ ↓ Νa + ↓ ↑ Κ +

13 Οξυαιμία και Κ + ορού Οξυαιμία pH=7,1 H+H+ K+K+

14 Αλκαλιαιμία και Κ + ορού Αλκαλιαιμία pH=7,5 H+H+ K+K+

15 Σχέση μεταβολών Κ + και pH ΔpΗ Μεταβολή Κ + mEq/L Μεταβολική Οξέωση Ανόργανα οξέα↓0,1↑0,6-0,7 Οργανικά οξέα↓0,1↑0-0,1 Αναπνευστική οξέωση↓0,1↑0,1 Μεταβολική αλκάλωση↑0,1↓0,3 Αναπνευστική αλκάλωση↑0,1↓0,2

16 Κάλιο (Κ + ) Ενδοκυττάριο ιόν Ενδοκυττάριο ιόν Κ + ορού ↔ ΟΒ ισορροπία Κ + ορού ↔ ΟΒ ισορροπία Αλκάλωση ↔ υποκαλιαιμία Αλκάλωση ↔ υποκαλιαιμία Οξέωση → υπερκαλιαιμία Οξέωση → υπερκαλιαιμία

17 Οξέωση και υποκαλιαιμία Απώλειες κατώτερου ΓΕΣ (χολώδεις έμετοι, διάρροιες, καθαρτικά κλπ) Απώλειες κατώτερου ΓΕΣ (χολώδεις έμετοι, διάρροιες, καθαρτικά κλπ) ΝΣΟ τύπου Ι & ΙΙ ΝΣΟ τύπου Ι & ΙΙ Ουρητηροσιγμοειδοστομία Ουρητηροσιγμοειδοστομία Νεφροπάθειες με απώλεια άλατος Νεφροπάθειες με απώλεια άλατος Ένδεια Κ +

18 Ασβέστιο Ca 2+ <0,5% εξωκυττάρια, 45% σύνδεση με λευκώματα <0,5% εξωκυττάρια, 45% σύνδεση με λευκώματα ΔpH → διάσταση λευκωμάτων → Ca 2+ ορού ΔpH → διάσταση λευκωμάτων → Ca 2+ ορού – ΔCa= 0,16 mg/dl για κάθε ΔpH=0,1 Ρυθμιστικό διάλυμα οστών Ρυθμιστικό διάλυμα οστών

19 Υπερασβεστιαιμία Πρωτοπαθής Υπερπαραθυρεοειδισμός Πρωτοπαθής Υπερπαραθυρεοειδισμός Υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση Κακοήθειες Κακοήθειες Σύνδρομο γάλακτος-αλκάλεος Σύνδρομο γάλακτος-αλκάλεος Μεταβολική αλκάλωση

20 Μαγνήσιο (Mg 2+ ) 99% ενδοκυττάριο κατιόν 99% ενδοκυττάριο κατιόν Ακολουθεί το Κ + Ακολουθεί το Κ + Υπομαγνησιαιμία – υποκαλιαιμία – μεταβολική αλκάλωση Υπομαγνησιαιμία – υποκαλιαιμία – μεταβολική αλκάλωση Υπερμαγνησιαιμία - ΧΝΑ Υπερμαγνησιαιμία - ΧΝΑ

21 Υπομαγνησιαιμία ΝΣΟ τύπου Ι & ΙΙ ΝΣΟ τύπου Ι & ΙΙ Μεταβολική οξέωση Σύνδρομο Barrter Σύνδρομο Barrter Σύνδρομο Gitleman Σύνδρομο Gitleman Σύνδρομο γάλακτος- αλκάλεος Σύνδρομο γάλακτος- αλκάλεος Μεταβολική αλκάλωση

22 Χλώριο (Cl - ) Εξωκυττάριο ανιόν Εξωκυττάριο ανιόν Αντιστρόφως ανάλογο με HCO 3 - Αντιστρόφως ανάλογο με HCO 3 -  Υπερχλωραιμία = οξέωση  Υποχλωραιμία = αλκάλωση Λόγος Νa + /Cl - >1,4 = μεταβολική αλκάλωση Λόγος Νa + /Cl - >1,4 = μεταβολική αλκάλωση Νa + /Cl - <1,27 = μεταβολική οξέωση Νa + /Cl - <1,27 = μεταβολική οξέωση

23 Μέτρηση Cl - Cl - ορού = χάσμα ανιόντων Cl - ορού = χάσμα ανιόντων Cl - ούρων Cl - ούρων –Χάσμα ανιόντων ούρων (ΔΔ μεταβολικής οξέωσης) –ΔΔ μεταβολικής αλκάλωσης

24 Φώσφορος PO 4 2- Ενδοκυττάριο κυρίως ανιόν Ενδοκυττάριο κυρίως ανιόν Ρυθμιστικό σύστημα ΟΒ ισορροπίας Ρυθμιστικό σύστημα ΟΒ ισορροπίας Υπερφωσφαταιμία = οξέωση Υπερφωσφαταιμία = οξέωση Υποφωσφαταιμία = αλκάλωση Υποφωσφαταιμία = αλκάλωση Υπερφωσφαταιμία + οξέωση = ΧΝΑ Υπερφωσφαταιμία + οξέωση = ΧΝΑ Μη μετρήσιμο ανιόν Μη μετρήσιμο ανιόν Λάθος εκτίμηση χάσματος ανιόντωνΛάθος εκτίμηση χάσματος ανιόντων

25 ΟΒ διαταραχές & φώσφορος ΥπερφωσφαταιμίαΥποφωσφαταιμίαΦωσφατουρία Μεταβολική οξέωση+ ++ Μεταβολική αλκάλωση οξεία +++ χρόνια +--- Αναπνευστική οξέωση οξεία++ χρόνια0 ++ Αναπνευστική αλκάλωση +++0

26 Λευκωματίνη Ασθενές οξύ-ανιόν Ασθενές οξύ-ανιόν Υπολευκωματιναιμία = μεταβολική αλκάλωση Υπολευκωματιναιμία = μεταβολική αλκάλωση Υπερλευκωματιναιμία = μεταβολική οξέωση Υπερλευκωματιναιμία = μεταβολική οξέωση Μη μετρήσιμο ανιόν Μη μετρήσιμο ανιόν –Λάθος εκτίμηση χάσματος ανιόντων –Δλευκωματίνης 1gr/dl = ΔΧΑ 2 mEq/L

27 Μέτρηση ηλεκτρολυτών Απαραίτητη ↔ μικτή ΟΒ διαταραχή Απαραίτητη ↔ μικτή ΟΒ διαταραχή Χάσμα ανιόντων Χάσμα ανιόντων Περίσσεια χάσματος ανιόντων Περίσσεια χάσματος ανιόντων

28 Περίσσεια χάσματος ανιόντων

29 Narins RG et al pH7,40 pH7,40 PaCO 2 40 mmHg PaCO 2 40 mmHg HCO 3 - 24 mEq/L HCO 3 - 24 mEq/L Na + 145 mEq/L Na + 145 mEq/L Cl - 100 mEq/L Cl - 100 mEq/L ΧΑ145-100-24=21 mEq/L ΧΑ145-100-24=21 mEq/L Περίσσεια ΧΑ: 21-12= 9 mEq/L Περίσσεια ΧΑ: 21-12= 9 mEq/L Περίσσεια ΧΑ + HCO 3 - : 24 +9 mEq/L=33 mEq/L Περίσσεια ΧΑ + HCO 3 - : 24 +9 mEq/L=33 mEq/L

30 Narins RG et al

31 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

32 Προχωρημένη ΧΝN Προχωρημένη ΧΝN Επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας Επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας Έμετοι Έμετοι = μεταβολική οξέωση = μεταβολική αλκάλωση

33 Bernards pH7,10 pH7,10 PaCO 2 70 mmHg PaCO 2 70 mmHg PaO 2 75 mmHg PaO 2 75 mmHg HCO 3 - 27 mEq/L HCO 3 - 27 mEq/L Δύο ασθενείς με τα ίδια αέρια αίματος

34 1 ος ασθενής 37 ετών άντρας 37 ετών άντρας Χολοκυστεκτομή Χολοκυστεκτομή Αναισθησία με N 2 O/Enflurane/Pancuronium Αναισθησία με N 2 O/Enflurane/Pancuronium Ελεύθερο ιστορικό Ελεύθερο ιστορικό Εξετάσεις φυσιολογικές Εξετάσεις φυσιολογικές

35 2 ος ασθενής 75 ετών άντρας 75 ετών άντρας Σοβαρή ΧΑΠ Σοβαρή ΧΑΠ Πυρετό, σύγχυση και σοβαρή δύσπνοια επιδεινούμενη από 3ημέρου Πυρετό, σύγχυση και σοβαρή δύσπνοια επιδεινούμενη από 3ημέρου

36 1 ος ασθενής pH7,10 pH7,10 PaCO 2 70 mmHg PaCO 2 70 mmHg PaO 2 75 mmHg PaO 2 75 mmHg HCO 3 - 27 mEq/L HCO 3 - 27 mEq/L Αντιρρόπηση Αντιρρόπηση +1 mEq HCO 3 - για άνοδο κατά 10 mmHg της PCO 2+1 mEq HCO 3 - για άνοδο κατά 10 mmHg της PCO 2 PaCO 2 + 30 mmHg PaCO 2 + 30 mmHg HCO 3 - + 3 mEq/L = 27 mEq/L HCO 3 - + 3 mEq/L = 27 mEq/L

37 Οξεία αναπνευστική οξέωση 1 ος ασθενής

38 2 ος ασθενής pH7,10 pH7,10 PaCO 2 70 mmHg PaCO 2 70 mmHg PaO 2 75 mmHg PaO 2 75 mmHg HCO 3 - 27 mEq/L HCO 3 - 27 mEq/L Αντιρρόπηση Αντιρρόπηση +4 mEq HCO 3 - για άνοδο κατά 10 mmHg της PaCO 2+4 mEq HCO 3 - για άνοδο κατά 10 mmHg της PaCO 2 PCO 2 +30 mmHg PCO 2 +30 mmHg HCO 3 - +12 mEq/L = 36 mEq/L HCO 3 - +12 mEq/L = 36 mEq/L

39 2 ος ασθενής Αναπνευστική οξέωση και μεταβολική οξέωση

40 Ιστορικό Παθήσεις Παθήσεις Κλινικές καταστάσεις Κλινικές καταστάσεις Θεραπευτικές πράξεις Θεραπευτικές πράξεις Ασχέτως τελικού pH Ασχέτως τελικού pH

41 ΧΝN Συνήθως 4-5 ο στάδιο Συνήθως 4-5 ο στάδιο Μικτή μεταβολική οξέωση Μικτή μεταβολική οξέωση ΥπερχλωραιμικήΥπερχλωραιμική Με αυξημένο ΧΑΜε αυξημένο ΧΑ

42 Ηπατική ανεπάρκεια Αναπνευστική αλκάλωση Αναπνευστική αλκάλωση ΝΗ 3, προγεστερόνη, υποξίαΝΗ 3, προγεστερόνη, υποξία Μεταβολική αλκάλωση Μεταβολική αλκάλωση διουρητικά, υποογκαιμία-υποκαλιαιμία, εμέτους, πολλαπλές μεταγγίσεις κλπδιουρητικά, υποογκαιμία-υποκαλιαιμία, εμέτους, πολλαπλές μεταγγίσεις κλπ Μεταβολική οξέωση Μεταβολική οξέωση γαλακτική (ανεπάρκεια μεταβολισμού)γαλακτική (ανεπάρκεια μεταβολισμού) υπερχλωραιμική (διάρροιες-υπακτικά-κλύσματα, καλιοσυντηρητικά διουρητικά, ΝΣΟ Ι, ΟΝΑ)υπερχλωραιμική (διάρροιες-υπακτικά-κλύσματα, καλιοσυντηρητικά διουρητικά, ΝΣΟ Ι, ΟΝΑ) Αναπνευστική οξέωση Αναπνευστική οξέωση κώμα, τοξίνες, ασκίτη υπό τάση, μεγάλες πλευριτικές συλλογές, μυϊκή κόπωση από υποκαλιαιμία-υποφωσφαταιμίακώμα, τοξίνες, ασκίτη υπό τάση, μεγάλες πλευριτικές συλλογές, μυϊκή κόπωση από υποκαλιαιμία-υποφωσφαταιμία

43 Καρδιακή ανεπάρκεια Αναπνευστική αλκάλωση (υποξία) Αναπνευστική αλκάλωση (υποξία) Μεταβολική αλκάλωση (δευτεροπαθή υπεραλδοστερινισμό, διουρητικά) Μεταβολική αλκάλωση (δευτεροπαθή υπεραλδοστερινισμό, διουρητικά) ΟΠΟ: αναπνευστική οξέωση ΟΠΟ: αναπνευστική οξέωση

44 Σακχαρώδης διαβήτης Διαβητική κετοξέωση Διαβητική κετοξέωση Υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση Υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση –Υπορενιναιμικός υποαλδοστερονισμός (ΝΣΟ ΙV) –Μέχρι 75% μετά τα 10 έτη Γαλακτική οξέωση (φαινφορμίνη, μετφορμίνη) Γαλακτική οξέωση (φαινφορμίνη, μετφορμίνη)

45 Άλλες παθήσεις ΧΑΠ: αναπνευστική οξέωση ΧΑΠ: αναπνευστική οξέωση Υποθυρεοειδισμός: αναπνευστική οξέωση Υποθυρεοειδισμός: αναπνευστική οξέωση Πρωτοπαθής Υπερπαραθυρεοειδισμός: υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση Πρωτοπαθής Υπερπαραθυρεοειδισμός: υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση Νόσος Addison: Υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση Νόσος Addison: Υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση

46 Άλλες παθήσεις Νόσος Conn: Μεταβολική αλκάλωση Νόσος Conn: Μεταβολική αλκάλωση Φαιοχρωμοκύττωμα: Γαλακτική οξέωση Φαιοχρωμοκύττωμα: Γαλακτική οξέωση Οξεία παγκρεατίτιδα: Αναπνευστική αλκάλωση Οξεία παγκρεατίτιδα: Αναπνευστική αλκάλωση IgG μυέλωμα: μεταβολική αλκάλωση με αυξημένο ΧΑ IgG μυέλωμα: μεταβολική αλκάλωση με αυξημένο ΧΑ

47 Κλινικές καταστάσεις Κύηση: Κύηση: αναπνευστική αλκάλωση (προγεστερόνη)αναπνευστική αλκάλωση (προγεστερόνη) μεταβολική οξέωση (μείωση μέγιστης επαναρρόφησης HCO 3 - )μεταβολική οξέωση (μείωση μέγιστης επαναρρόφησης HCO 3 - )

48 Κλινικές καταστάσεις Σήψη: Αναπνευστική αλκάλωση, γαλακτική οξέωση Σήψη: Αναπνευστική αλκάλωση, γαλακτική οξέωση Πυρετός: Αναπνευστική αλκάλωση Πυρετός: Αναπνευστική αλκάλωση Μηχανική αναπνοή: Αναπνευστική οξέωση ή αλκάλωση. Μηχανική αναπνοή: Αναπνευστική οξέωση ή αλκάλωση. Δεν υπάρχει αναπνευστική αντιρρόπησηΔεν υπάρχει αναπνευστική αντιρρόπηση

49 Κλινικές καταστάσεις Έμετοι: Έμετοι: Μεταβολική αλκάλωση (γαστρικό περιεχόμενο)Μεταβολική αλκάλωση (γαστρικό περιεχόμενο) Υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση (χολώδες ή εντερικό υλικό)Υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση (χολώδες ή εντερικό υλικό) Διάρροιες: Υποκαλιαιμική υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση Διάρροιες: Υποκαλιαιμική υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση

50 ΦΑΡΜΑΚΑ

51 Αναπνευστική οξέωση

52 Αναπνευστική αλκάλωση

53 Υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση

54 Μεταβολική οξέωση με αυξημένο ΧΑ Δηλητηριάσεις (αιθανόλη, μεθανόλη, αιθυλενογλυκόλη, παραλδεΰδη, σαλικυλικά, θειικά, τολουένιο) Δηλητηριάσεις (αιθανόλη, μεθανόλη, αιθυλενογλυκόλη, παραλδεΰδη, σαλικυλικά, θειικά, τολουένιο) Υπερσίτιση με λευκώματα Υπερσίτιση με λευκώματα Προπυλενογλυκόλη (έκδοχο σε ενέσιμες μορφές λοραζεπάμης, διαζεπάμης, ετομιδάτης, νιτρογλυκερίνης) Προπυλενογλυκόλη (έκδοχο σε ενέσιμες μορφές λοραζεπάμης, διαζεπάμης, ετομιδάτης, νιτρογλυκερίνης) Σε έδαφος ανεπάρκειας γλυκίνης από σήψη ή υποθρεψία (ακεταμινοφαίνη, bigabatrin, φλουκλοξακιλλίνη, νετιλμικίνη) Σε έδαφος ανεπάρκειας γλυκίνης από σήψη ή υποθρεψία (ακεταμινοφαίνη, bigabatrin, φλουκλοξακιλλίνη, νετιλμικίνη)

55 Γαλακτική οξέωση Διγουανίδια (φαινφορμίνη, μετφορμίνη) Διγουανίδια (φαινφορμίνη, μετφορμίνη) Προποφόλη (Diprivan) Προποφόλη (Diprivan) Λινεζολίδη (Zyvoxid) Λινεζολίδη (Zyvoxid) Ισονιαζίδη Ισονιαζίδη

56 Μεταβολική αλκάλωση

57 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ηλεκτρολυτική διαταραχή ↔ ΟΒ ισορροπία Ηλεκτρολυτική διαταραχή ↔ ΟΒ ισορροπία Απαραίτητη η μέτρηση ηλεκτρολυτών Απαραίτητη η μέτρηση ηλεκτρολυτών Χάσμα ανιόντων & περίσσεια ΧΑ Χάσμα ανιόντων & περίσσεια ΧΑ Ιστορικό Ιστορικό Παθήσεις προκαλούν ΟΒ διαταραχές ασχέτως του τελικού pH του ασθενούς Παθήσεις προκαλούν ΟΒ διαταραχές ασχέτως του τελικού pH του ασθενούς


Κατέβασμα ppt "Συμβολή των ηλεκτρολυτών, της λευκωματίνης και άλλων παραμέτρων στην επίλυση οξεοβασικών προβλημάτων Γιώργος Χ. Κουτρούμπας Επιμελητής Β Νεφρολογικό Τμήμα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google