Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γιώργος Χ. Κουτρούμπας Επιμελητής Α’ Νεφρολογικό Τμήμα Γ.Ν. Βόλου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γιώργος Χ. Κουτρούμπας Επιμελητής Α’ Νεφρολογικό Τμήμα Γ.Ν. Βόλου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γιώργος Χ. Κουτρούμπας Επιμελητής Α’ Νεφρολογικό Τμήμα Γ.Ν. Βόλου

2 Ιόντα ως οξέα ή βάσεις Σχέση ηλεκτρολυτών και ΟΒ διαταραχών  Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+, Cl -, PO 4 3- Χάσμα ανιόντων ΣΧΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ

3 Σημασία των ιόντων Οξύ = δότης Η + - Βάση = λήπτης Η + Εξισώσεις του Stewart [SID] = [Na + ] + [K + ] + [Ca 2+ ] + [Mg 2+ ] - [Cl - ] - [Other Strong Anions] Α total =[ΗΑ]+[Α - ] pCO 2 Ηλεκτρική ουδετερότητα υδατικών διαλυμάτων [ανιόντα] = [κατιόντα]

4 ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ

5 Νάτριο Na + Εξωκυττάριο ιόν, όγκος – ωσμωτικότητα Αντλία Νa + - Η +, αντλία Νa + - 3ΗCΟ 3 -, αντλία Νa + - ανιόντων, αλδοστερόνη

6 Μεταφορείς Να + εγγύς σωληναρίου Na + 3HCO 3 - H2OH2O OH - +CO 2 Η+Η+ Na + 3Na + 2K + Na + -K + ATPase Περισωληναριακό τριχοειδές Κύτταρο εγγύς εσπειραμένου σωληναρίου Αυλός σωληναρίου HCO 3 - CO 2 + OH - CA Η+Η+ + H 2 CO 3 CA

7 ATP ADP Αίμα Ούρα HCO 3 - H+H+H+H+ H 2 CO 3 H2OH2OH2OH2O + CO 2 + Καρβονική ανυδράση H2OH2OH2OH2O CO 2 + H 2 CO 3 HCO 3 - H+H+H+H+ Καρβονική ανυδράση Na +

8 Na+-K+ ATPase 3Na + 2K + Κ+Κ+ Κ+Κ+ Νa+Νa+ Cl - Βασικό κύτταρο H + ATPase H+H+ H2OH2O Cl - HCO 3 - OH - + CO 2 CA Αθροιστικό σωληνάριο Αυλός σωληναρίου Ενδιάμεσο κύτταρο ALD + + + + Περισωληναριακό τριχοειδές

9 Νάτριο Νa + Εξωκυττάριο ιόν, όγκος – ωσμωτικότητα Αντλία Νa + - Η +, αντλία Νa + - ΗCΟ 3 -, αντλία Νa + - ανιόντων, αλδοστερόνη Κατακράτηση Νa + = κατακράτηση ΗCΟ 3 - = απώλεια Η + = μεταβολική αλκάλωση

10 Νάτριο Νa + Μεταβολική οξέωση → Κατακράτηση Νa +  ↑↑ αντιμεταφορέα Νa + - Η + Bobulescu IA, Semin Nephrol. 2006 Sep;26(5):334-44

11 Υπονατριαιμία Μεταβολική Οξέωση Μεταβολική αλκάλωση Κ + κφ ή ↑ Κ + κφ ή ↓ ΧΝΝ Επινεφριδιακή ανεπάρκεια Διάρροιες Απώλεια εντερικών εκκρίσεων ΈμετοιΔιουρητικά

12 Κάλιο Κ + Ενδοκυττάριο ιόν Κ + ορού ↔ ΟΒ ισορροπία

13 Οξυαιμία και Κ + ορού Η+Η+ Na + 3Na + 2K + Na + -K + ATPase οξυαιμία ↓ ↓ Να + ↓ ↑ Κ +

14 Οξυαιμία και Κ + ορού Οξυαιμία pH=7,1 H+H+ K+K+

15 Αλκαλιαιμία και Κ + ορού Αλκαλιαιμία pH=7,5 H+H+ K+K+

16 Σχέση μεταβολών Κ + και pH ΔpΗ Μεταβολή Κ + meq/L Μεταβολική Οξέωση Ανόργανα οξέα↓0,1↑0,6-0,7 Οργανικά οξέα↓0,1↑0-0,1 Αναπνευστική οξέωση↓0,1↑0,1 Μεταβολική αλκάλωση↑0,1↓0,3 Αναπνευστική αλκάλωση↑0,1↓0,2 Krapf R. NDT 1995;10(9):1537-9

17 Διαφορές υπερχλωραιμής και μη μεταβολικής οξέωσης HCl H+H+ Cl - ηλεκτρική διαβάθμιση βαθμίδωσης K+K+

18 Διαφορές υπερχλωραιμής και μη μεταβολικής οξέωσης Γαλακτικό οξύ H+H+ Lac - K+K+

19 Κάλιο Κ + Ενδοκυττάριο ιόν Κ + ορού ↔ ΟΒ ισορροπία Αλκάλωση ↔ υποκαλιαιμία Οξέωση ↔ υπερκαλιαιμία

20 Υποκαλιαιμία ↔ αλκάλωση ↓ Κ + στα σωληναριακά κύτταρα οδηγεί:  ↑↑ αντιμεταφορέα Νa + /Η +  ↑↑ Η + /Κ + -ΑΤΡάσης  ↑↑ αμμωνιογένεσης Laski ME et al. Semin Nephrol. 2006 Nov;26(6):404-21

21 Οξέωση και υποκαλιαιμία Απώλειες κατώτερου ΓΕΣ (χολώδεις έμετοι, διάρροιες, καθαρτικά κλπ) ΝΣΟ τύπου Ι & ΙΙ Ουρητηροσιγμοειδοστομία Νεφροπάθειες με απώλεια άλατος Ένδεια Κ +

22 Ασβέστιο Ca 2+ <0,5% εξωκυττάρια, 45% σύνδεση με λευκώματα ΔpH → διάσταση λευκωμάτων → Ca 2+ ορού  ΔCa= 0,16mg/dL για κάθε ΔpH=0,1 Ρυθμιστικό διάλυμα οστών

23 Υπερασβεστιαιμία Πρωτοπαθής Υπερπαραθυρεοειδισμός Υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση Κακοήθειες Σύνδρομο γάλακτος- αλκάλεως Μεταβολική αλκάλωση

24 Μαγνήσιο Mg 2+ 99% ενδοκυττάριο κατιόν Ακολουθεί το Κ + Υπομαγνησιαιμία – υποκαλιαιμία – μεταβολική αλκάλωση Υπερμαγνησιαιμία - ΧΝN

25

26 Υπομαγνησιαιμία ΝΣΟ τύπου Ι & ΙΙ Μεταβολική οξέωση Σύνδρομο Barrter Σύνδρομο Gitleman Σύνδρομο γάλακτος- αλκάλεως Μεταβολική αλκάλωση

27 Χλώριο Cl - Εξωκυττάριο ανιόν Αντιστρόφως ανάλογο με HCO 3 -  Υπερχλωραιμία = οξέωση  Υποχλωραιμία = αλκάλωση Λόγος Να + /Cl - >1,4 = μεταβολική αλκάλωση Να + /Cl - <1,27 = μεταβολική οξέωση

28 Μέτρηση Cl - Cl - ορού = χάσμα ανιόντων Cl - ούρων  Χάσμα ανιόντων ούρων (ΔΔ μεταβολικής οξέωσης)  ΔΔ μεταβολικής αλκάλωσης

29 Φώσφορος PO 4 3- Ενδοκυττάριο κυρίως ανιόν Ρυθμιστικό σύστημα ΟΒ ισορροπίας Υπερφωσφαταιμία = οξέωση Υποφωσφαταιμία = αλκάλωση Υπερφωσφαταιμία + οξέωση = ΧΝN Μη μετρήσιμο ανιόν Λάθος εκτίμηση χάσματος ανιόντων

30 ΟΒ διαταραχές & φώσφορος ΥπερφωσφαταιμίαΥποφωσφαταιμίαΦωσφατουρία Μεταβολική οξέωση+ ++ Μεταβολική αλκάλωση οξεία +++ χρόνια +--- Αναπνευστική οξέωση οξεία ++ χρόνια0 ++ Αναπνευστική αλκάλωση +++0

31 Χάσμα ανιόντων Κατιόντα Na + K + Ca 2+ Mg 2+ Λευκώματα + Ανιόντα Cl - HCO 3 - Λευκώματα - PO 4 3- SO 4 2- Οργανικά οξέα - XA = Na + - Cl - - HCO 3 - = =

32 Μείωση του ΧΑ Λάθος εργαστηρίου Υπολευκωματιναιμία 1gr/dL Δalb → ΧΑ 2,3 meq/L Μονοκλωνική IgG γαμμαπάθεια 1gr/dL Δσφαιρίνης → ΧΑ 0,7 meq/L Πολυκλωνική γαμμαπάθεια Δηλητηρίαση από βρωμιούχο άλας 1meq/L ΔBr → ΧΑ 3 meq/L

33 Μείωση του ΧΑ Τοξικότητα από λίθιο > 4meq/L Υπερασβεστιαιμία Υπερμαγνησιαιμία Δηλητηρίαση από ιωδιούχο άλας

34 Αύξηση του ΧΑ Λάθος εργαστηρίου Σοβαρή υποογκαιμία (υπερλευκωματιναιμία) Μεταβολική αλκάλωση 0,1 ΔpH → XA 0,15 meq/L Χρόνια αναπνευστική αλκάλωση 20 mmHg ΔPaCO 2 → XA 3 meq/L Σημαντική υπερφωσφαταιμία Μονοκλωνική IgΑ γαμμαπάθεια

35 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ηλεκτρολυτική διαταραχή ↔ ΟΒ ισορροπία Απαραίτητη η μέτρηση ηλεκτρολυτών Χάσμα ανιόντων & περίσσεια ΧΑ


Κατέβασμα ppt "Γιώργος Χ. Κουτρούμπας Επιμελητής Α’ Νεφρολογικό Τμήμα Γ.Ν. Βόλου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google