Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αναπνευστική αλκάλωση – Κλινική εικόνα & εργαστηριακά ευρήματα Π. Μαλλιωτάκης Παθολόγος – Εντατικολόγος Επιμ. Β’ ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αναπνευστική αλκάλωση – Κλινική εικόνα & εργαστηριακά ευρήματα Π. Μαλλιωτάκης Παθολόγος – Εντατικολόγος Επιμ. Β’ ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αναπνευστική αλκάλωση – Κλινική εικόνα & εργαστηριακά ευρήματα Π. Μαλλιωτάκης Παθολόγος – Εντατικολόγος Επιμ. Β’ ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ

2 Νορμόγραμμα οξεοβασικής ισορροπίας και προβλεπόμενων αντιρροπήσεων

3 Αναπνευστική αλκάλωση =Υποκαπνία =Αυξημένος κυψελιδικός αερισμός =Αυξημένη αναπνευστική ώση (respiratory drive) Αναπνευστική αλκάλωση =Υποκαπνία =Αυξημένος κυψελιδικός αερισμός =Αυξημένη αναπνευστική ώση (respiratory drive)

4 Αίτια υποκαπνίας (Ι)  Υποξαιμία ↑ υψόμετρο πνευμονική νόσος  Πνευμονικά αίτια πνευμονία διάμεση πνευμονίτις ίνωση βρογχικό άσθμα πνευμοθώρακας πνευμονική εμβολή  Καρδιαγγειακά αίτια συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια Ο.Π.Ο. Αίτια υποκαπνίας (Ι)  Υποξαιμία ↑ υψόμετρο πνευμονική νόσος  Πνευμονικά αίτια πνευμονία διάμεση πνευμονίτις ίνωση βρογχικό άσθμα πνευμοθώρακας πνευμονική εμβολή  Καρδιαγγειακά αίτια συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια Ο.Π.Ο.

5 Αίτια υποκαπνίας (ΙI)  Μεταβολικά αίτια οξέωση (διαβητική, γαλακτική, νεφρικής αρχής) ηπατική ανεπάρκεια  Κεντρικά αίτια λοίμωξη ΚΝΣ όγκος ΚΝΣ ψυχογενής υπεραερισμός ΑΕΕ  Φάρμακα σαλικυλικά μεθυλξανθίνες β-αδρεν/κοί αγωνιστές προγεστερόνη  Διάφορα πυρετός πόνος κύηση SIRS-σήψη

6 Αναπνευστική αλκάλωση & παθοφυσιολογικές οδοί Βλάβες ΚΝΣ → Σήψη& → Σήψη & → Πυρετός → Μετ. οξέωση → Ηπατ.ανεπάρκεια Υποξαιμικές → παθήσεις →

7 Επίδραση υποκαπνίας στην ιστική προσφορά & ζήτηση οξυγόνου

8 Η αλκαλαιμία δυσχεραίνει την απόδοση Ο 2 στους ιστούς !!!

9 Αναπνευστική αλκάλωση & ΚΝΣ

10 Laffey JG, NEJM (2002); 347 (1)

11 Αναπνευστική αλκάλωση & ΚΝΣ – Κλινική εικόνα Οξεία ↓ P a CO2 → ↓ εγκεφαλική αιματική ροή (CBF) → ζάλη σύγχυση διαταραχές όρασης σπασμοί

12 Αναπνευστική αλκάλωση & καρδιαγγειακό Laffey JG, NEJM (2002); 347 (1)

13 Αναπνευστική αλκάλωση & καρδιαγγειακό Κλινική εικόνα Αρρυθμιογένεση Στηθάγχη

14 Αναπνευστική αλκάλωση – Λοιπή κλινική εικόνα Αλκαλαιμία → ↑ δεσμευμένου Ca → → ↓ ιονισμένου Ca παραιθησίες τετανία → ενδοκυττάρια μετατόπιση Ρ → → υποφωσφαταιμία μυϊκή αδυναμία

15 Αναπνευστική αλκάλωση & Εργαστηριακά ευρήματα (Ι)  BGA: ↑ PH ↓ PaCO 2 ↓ HCO 3  Οξεία αναπν. αλκάλωση: Για κάθε ↓ 10 mm Hg PaCO 2 → ↓ HCO 3 2 mEq/L  Χρόνια αναπν. αλκάλωση: Για κάθε ↓ 10 mm Hg PaCO 2 → ↓ HCO 3 4 mEq/L

16 Αναπνευστική αλκάλωση & προβλεπόμενη αντιρρόπηση

17 Αναπνευστική αλκάλωση & Εργαστηριακά ευρήματα (ΙΙ)  PaO 2 ↓ ή κ.φ. Εάν ↓ PaO 2 → υπολογισμός P(A-a)O 2 PAO 2 = (FiO 2 X[Patm – PH 2 O]) – (PaCO 2 /R) P(A-a)O 2 ↑ → βλάβη πνευμον. παρεγχύματος P(A-a)O 2 κ.φ. → βλάβη εξωπαρεγχυματική


Κατέβασμα ppt "Αναπνευστική αλκάλωση – Κλινική εικόνα & εργαστηριακά ευρήματα Π. Μαλλιωτάκης Παθολόγος – Εντατικολόγος Επιμ. Β’ ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google