Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ
Κ. Μαυροματίδης Νεφρολόγος

2 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΝΑ Ή ΟΝΑ
1.   Επιδείνωση καρδιακής λειτουργίας - Πνευμονικό οίδημα 2.   Ηλεκτρολυτικές διαταραχές -υπερκαλιαιμία -υπερ- και υπασβεστιαιμία -υπονατριαιμία 3.   Διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας -μεταβολική οξέωση (νεφ. ανεπάρκεια, γαλακτική οξέωση) -αναπνευστική οξέωση, αναπνευστική αλκάλωση 4.   Αφυδάτωση 5.   Αρρυθμίες 6.   Υπέρταση 7. Περικαρδίτιδα

3 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΝΑ Ή ΟΝΑ (Επιδείνωση καρδιακής λειτουργίας - Πνευμονικό οίδημα)
Αίτια Αδυναμία αποβολής των υγρών από νεφρούς Μεταβολική οξέωση Φάρμακα - τοξίνες Θεραπεία Διουρητικά Καδριοτονωτικά (δακτυλίτιδα, ντοπαμίνη, ντομπουταμίνη Ξηρά κάθαρση, ΣΑΦΑ, Περιτοναϊκή κάθαρση

4 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΝΑ Ή ΟΝΑ (υπερκαλιαιμία)
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΝΑ Ή ΟΝΑ (υπερκαλιαιμία)  Αίτια -Αδυναμία αποβολής Κ+ με νεφρούς -Αυξημένη κυτταρική απελευθέρωση -Μεταβολική οξέωση Θεραπεία -Kayexalate -Ινσουλίνη + Γλυκόζη -Διττανθρακικά -Γλυκονικό ασβέστιο -Αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση

5 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΝΑ Ή ΟΝΑ (υπερ- και υπασβεστιαιμία)
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΝΑ Ή ΟΝΑ (υπερ- και υπασβεστιαιμία)   Αίτια Υπασβεστιαιμίας -Παγκρεατίτιδα -Σύνδρομο λύσης όγκου Υπερασβεστιαιμίας -Πολλαπλό μυέλωμα -Καρκίνοι Θεραπεία Υπασβεστιαιμίας -Χορήγηση ασβεστίου Υπερασβεστιαιμίας -Καλσιτονίνη -Διφωσφονικά (AREDIA, FOSAMAX) -Αιμοκάθαρση με χαμηλό ασβέστιο

6 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΝΑ Ή ΟΝΑ (υπονατριαιμία)
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΝΑ Ή ΟΝΑ (υπονατριαιμία)   Αίτια -Ιατρογενή -Καθυστέρηση διάγνωσης -Νεφρογενή Αντιμετώπιση -Διουρητικά -Αιμοκάθαρση, ΣΑΦΑ, Περιτοναϊκή κάθαρση

7 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΥΠΟΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑΣ
1.     Εγκεφαλικού οιδήματος 2.     Υπερφόρτωσης κυκλοφορίας -Δεξιά ή αριστερά καρδιακή ανεπάρκεια   

8 ΥΠΟΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (θεραπευτική αντιμετώπιση)
ΥΠΟΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (θεραπευτική αντιμετώπιση)  1.  Μείωση πρόσληψης νερού (per os, IV) 2.  Αύξηση αποβολής νερού (διουρητικά αγκύλης) 3.  Αντιμετώπιση δ/παθή υπεραλδοστερονισμού 4. Χορήγηση NaCI (???)

9 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
(μεταβολική οξέωση) Αίτια -Αδυναμία αποβολής οξέων από νεφρούς -Αυξημένη παραγωγή οξέων (δηλητηριάσεις κ.ά.) Θεραπεία -Διττανθρακικά -Αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση

10 (αφυδάτωση - υπέρταση)
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΔΑΤΟΣ (αφυδάτωση - υπέρταση) Αίτια Αφυδάτωσης -Διάρροιες, έμετοι, ιατρογενώς Υπέρτασης -Υπερογκαιμία (αδυναμία αποβολής υγρών) Θεραπεία -Αφυδάτωσης Χορήγησης υγρών (ανάλογης σύνθεσης) -Υπέρτασης Χορήγηση διουρητικών

11 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΝΑ Ή ΟΝΑ (αρρυθμίες)
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΝΑ Ή ΟΝΑ (αρρυθμίες)  Αίτια 1. Υπερκαλιαιμία 2. Υποκαλιαιμία 3. Υπερασβεστιαιμία 4. Υπασβεστιαιμία 5. Διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας -οξέωση (μεταβολική, αναπνευστική) -αλκάλωση (αναπνευστική, μεταβολική) 6. Υπέρταση, υπόταση, αναιμία 7. Στεφανιαία νόσος

12 ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΤΙΔΑ ΣΕ ΟΝΑ Ή ΧΝΑ
ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΤΙΔΑ ΣΕ ΟΝΑ Ή ΧΝΑ   1. Αίτια -Ουραιμική -Λοιμώδης   2. Εκδηλώσεις -Πόνος -Πυρετός -Ήχος τριβής -Παράδοξος σφυγμός, υπόταση κ.ά.   3. Διάγνωση -ΗΚΓ/μα, ECHO, `Ro θώρακα   4. Θεραπεία -Εντατικοποίηση αιμοκάθαρσης -Αντιβιοτικά (σε λοιμώδη) -Οπιούχα σαν αναλγητικά (όχι NSADs) -Περικαρδιοκέντηση-Παράθυρο   

13 ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ

14 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
1. Ολιγουρία 2. Προνεφρική αζωθαιμία 3. ΟΝΑ ή παρόξυνση ΧΝΑ 4. Πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός -υπερογκαιμία -υπονατριαιμία 5. Υποξυγοναιμία – Δ/παθής πολυερυθραιμία

15 ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (υπονατριαιμία)
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (υπονατριαιμία)  Αίτια 1. Δ/παθής υπεραλδοστερονισμός 2. Διουρητικά 3. Ιατρογενώς (εξωγενής χορήγηση) Θεραπεία 1. Διουρητικά 2. ΣΑΦΑ, αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση 

16 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
1.     Συνδυασμός διουρητικών αγκύλης + σπειρονολακτόνη 2.     Συνδυασμός διουρητικών αγκύλης + θειαζιδικά 3.     Διουρητικά αγκύλης + λευκωματίνη  Μέγιστη δόση διουρητικών αγκύλης (240 mg IV/διαιρημένα)  Προσοχή στην υπερκαλιαιμία !!!!

17 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
1. Μεταβολική οξέωση (γαλακτικής οξέωσης) 2. Μεταβολική αλκάλωση (διουρητικών, υποογκαιμίας, υποκαλιαιμία) 4. Αναπνευστική αλκάλωση (αρχικά στάδια πν. οιδήματος) 4. Αναπνευστική οξέωση (προχωρημένα στάδια πν. οιδήματος)   

18 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ
1.  Βελτίωση παροχής οξυγόνου στους ιστούς -Περιορισμός υδατανθράκων (μείωση παραγωγής οξέων) -Βελτίωση καρδιακής παροχής -Χορήγηση οξυγόνου 2.  Χορήγηση διττανθρακικών -Προσδιορισμός ελλείμματος (επίπεδα pH στόχος)

19 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΑΛΚΑΛΩΣΗΣ
1. Αποκατάσταση υποογκαιμίας -Βελτίωση καρδιακής παροχής 2. Μείωση διουρητικών (όταν είναι δυνατή)

20 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΟΞ. ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
1. Αποκατάσταση κυψελιδικού αερισμού -Χορήγηση οξυγόνου -Διασωλήνωση και υποστήριξη αναπνοής με PEEP 2. Μείωση προφορτίου και μεταφορτίου -α-ΜΕΑ -Διουρητικά 3. Βελτίωση καρδιακής παροχής -Αύξηση συσταλτικότητας -Αντιμετώπιση υπέρτασης -Αντιμετώπιση αρρυθμιών   

21 ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
1.     Σταδιακή βελτίωση δραστικού όγκου -Χορήγηση ορών NaCI (προσοχή στην υπονατριαιμία) 2.     Μείωση διουρητικών 3.     Κινητοποίηση υγρών διαμέσου χώρου -Χορήγηση λευκωματίνης ή πλάσματος   


Κατέβασμα ppt "ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google