Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας Στρογγυλό Τραπέζι: Μεταβολική αλκάλωση -ΙΙ Εργαστηριακά Ευρήματα Ηλίας Δ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας Στρογγυλό Τραπέζι: Μεταβολική αλκάλωση -ΙΙ Εργαστηριακά Ευρήματα Ηλίας Δ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας Στρογγυλό Τραπέζι: Μεταβολική αλκάλωση -ΙΙ Εργαστηριακά Ευρήματα Ηλίας Δ. Θώδης Αν. Καθ. Νέφρολογίας Παν/κη Νεφρολογική Κλινική Δ.Π.Θ. Δ/ντης: Βασ. Α. Βαργεμέζης Κομοτηνή Σεπτέμβρης 2008

2 Μεταβολική Αλκάλωση Ορισμός Μεταβολική Αλκάλωση είναι η πρωτοπαθής διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας που χαρακτηρίζεται από αύξηση της συγκέντρωσης των [HCO - 3 ], συνήθως >29 mEq/L και του pH του αρτηριακού αίματος (αλκαλαιμία) και από ανάλογη αντιρροπιστική αύξηση και PaCO 2 με την συνοδό σχετική υποξυγοναιμία Κ.Μαυροματίδης: Διαταραχές Η 2 Ο ηλεκτρολυτών, ΟΒΙ. 2006 Εργαστηριακά Ευρήματα Μεταβολικής Αλκάλωσης

3 ...  [HCO 3 ] στον ορό > 45-50 mEq/L, συνήθως υποδηλώνει Μεταβολική αλκάλωση, καθόσον η Χρόνια Αναπνευστική οξέωση σπάνια προκαλεί τόσο σημαντική αντιρροπιστική αύξηση της [HCO - 3 ] του ορού...

4 Συσχέτιση HCO 3 - / PaCO 2 Εργαστηριακά Ευρήματα Μεταβολικής Αλκάλωσης... στην Μεταβολική Αλκάλωση για κάθε  της πυκνότητας των HCO 3 - κατά 10 mEq/L, αυξάνεται αντιρροπιστικά η PaCO 2 κατά 6-7 mmHg... Κανόνας 2

5  επαναρρόφηση HCO - 3 υπογκαιμία υποκαλιαιμία υποχλωραιμία υπεραλδοστερονισμός Εργαστηριακά Ευρήματα Μεταβολικής Αλκάλωσης Μεταβολική Αλκάλωση

6  απομάκρυνση Η + έμετοι ρινογαστρικοί καθετήρες χρήση διουρητικών Εργαστηριακά Ευρήματα Μεταβολικής Αλκάλωσης

7 Άλλες διαταραχές που οδηγούν σε  pH  Οξεία αναπνευστική αλκάλωση σε έδαφος χρόνιας  Αναπνευστική και μεταβολική αλκάλωση  Μεταβολική αλκάλωση από την επίδραση περισσότερων του ενός αλκαλωτικών παραγόντων Εργαστηριακά Ευρήματα Μεταβολικής Αλκάλωσης

8 Συσχέτιση Η + /HCO 3 - Εργαστηριακά Ευρήματα Μεταβολικής Αλκάλωσης Κανόνας 1... για κάθε 1 mEq H + που απομακρύνεται, προστίθεται στην κυκλοφορία 1 mΕq HCO - 3..

9 Εργαστηριακά Ευρήματα Μεταβολικής Αλκάλωσης To Cl - των ούρων και όχι το Νa + των ούρων αποτελεί δείκτη του ισοζυγίου του εξωκυττάριου όγκου σε ασθενείς με μεταβολική αλκάλωση, στους οποίους παρατηρείται αυξημένη απέκκριση NaHCO 3

10 Αξιολόγηση Cl - ορού Εργαστηριακά Ευρήματα Μεταβολικής Αλκάλωσης Μεταβολή του Cl - με παράλληλη μεταβολή του Νa + Νa + /Cl - = 1,4  μεταβολή του ολικού Η 2 Ο

11 Αξιολόγηση Cl - ορού Μεταβολή του Cl - χωρίς παράλληλη μεταβολή του Νa + :  Α)  Cl -,  Νa + /Cl - → υποχλωραιμική μεταβολική αλκάλωση  Β)  Cl -,  Νa + /Cl - → υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση Εργαστηριακά Ευρήματα Μεταβολικής Αλκάλωσης

12 Επίπεδα χλωρίου σε ασθενείς με μεταβολική ακλάλωση Εργαστηριακά Ευρήματα Μεταβολικής Αλκάλωσης <25 mΕq/L>40 mEq/L Έμετοι Ρινογαστρική αναρρόφηση Λήψη διουρητικών (όψιμα) Μεταΰπερκαπνική Δίαιτα χαμηλή σε χλώριο Επανασίτιση μετά από νηστεία Υπερβολικά επίπεδα αλατοκορτικοειδών Λήψη διουρητικών (πρώιμα) Φόρτιση με διττανθρακικά Σοβαρή υποκαλιαιμία (<2 mEq/L) Σύνδρομο Bartter

13 Συσχέτιση Κ + ορού / Μεταβολικής Αλκάλωσης Εργαστηριακά Ευρήματα Μεταβολικής Αλκάλωσης Κανόνας 3 HCO 3 - ορού: 30-40 mEq/L → Έλλειμμα Κ + : 200-500 mEq HCO 3 - ορού: 40-60 mEq/L → Έλλειμμα Κ + περίπου 1000 mEq

14 Αιτιολογική Ταξινόμηση Μεταβολικής Αλκάλωσης  Γαστρεντερικό: χλωριοευαίσθητες χλωριοανθεκτικές  Νεφροί: Χλωριοευαίσθητες Χλωριοανθεκτικές  Φόρτιση με HCO 3 -  Αγνώστων μηχανισμών Εργαστηριακά Ευρήματα Μεταβολικής Αλκάλωσης Υπερτασικές Νορμοτασικές

15 Αιτίες Μεταβολικής Αλκάλωσης Εργαστηριακά Ευρήματα Μεταβολικής Αλκάλωσης Χλωριοευαίσθητες Νοσήματα πεπτικού Έμετος / γαστρική αναρρόφηση Διάρροια χλωριούχων Διουρητικά Μεταϋπερκαπνική αλκάλωση Κυστική ίνωση Χλωριοανθεκτικές Υπεραλδοστερονισμός Σύνδρομο Cushing Σύνδρομο Bartter Σύνδρομο Liddle Υποκαλιαιμία Μη ταυτοποιήσιμες Χορήγηση NaHCO 3 Σύνδρομο γάλακτος-αλκάλεος Μαζικές μεταγγίσεις αίματος Υπερασβεστιαιμία Αντιόξινα – ιοντοανταλλακτικές ρητίνες

16 Αιτίες Μεταβολικής Αλκάλωσης Εργαστηριακά Ευρήματα Μεταβολικής Αλκάλωσης Χλωριοευαίσθητες Νοσήματα πεπτικού Έμετος / γαστρική αναρρόφηση Διάρροια χλωριούχων Διουρητικά Μεταϋπερκαπνική αλκάλωση Κυστική ίνωση Χλωριοανθεκτικές Υπεραλδοστερονισμός Σύνδρομο Cushing Σύνδρομο Bartter Σύνδρομο Liddle Υποκαλιαιμία Μη ταυτοποιήσιμες Χορήγηση NaHCO 3 Σύνδρομο γάλακτος-αλκάλεως Μαζικές μεταγγίσεις αίματος Υπερασβεστιαιμία Αντιόξινα – ιοντοανταλλακτικές ρητίνες

17 Αιτίες Μεταβολικής Αλκάλωσης Εργαστηριακά Ευρήματα Μεταβολικής Αλκάλωσης Χλωριοευαίσθητες Νοσήματα πεπτικού Έμετος / γαστρική αναρρόφηση Διάρροια χλωριούχων Διουρητικά Μεταϋπερκαπνική αλκάλωση Κυστική ίνωση Χλωριοανθεκτικές Υπεραλδοστερονισμός Σύνδρομο Cushing Σύνδρομο Bartter Σύνδρομο Liddle Υποκαλιαιμία Μη ταυτοποιήσιμες Χορήγηση NaHCO 3 Σύνδρομο γάλακτος-αλκάλεως Μαζικές μεταγγίσεις αίματος Υπερασβεστιαιμία Αντιόξινα – ιοντοανταλλακτικές ρητίνες

18 Ευρήματα Χλωριοευαίσθητων Μεταβολικών Αλκαλώσεων εμετοι – γαστρική αναρρόφηση – διάρροια χλωριούχων Σύσταση Γαστρικής Έκκρισης  Νa + : 20 mEq  K + : 10 mEq  Cl - : 120 mEq  H + : 90 mEq Εργαστηριακά Ευρήματα Μεταβολικής Αλκάλωσης ανά 1 L έκκρισης

19  Υποκαλιαιμία  Υποχλωραιμία  Υπογκαιμία  ↑↑ χάσματος ανιόντων: Η + prot + HCO 3 - ↔ H 2 CO 3 + Prot Εργαστηριακά Ευρήματα Μεταβολικής Αλκάλωσης Ευρήματα Χλωριοευαίσθητων Μεταβολικών Αλκαλώσεων εμετοι – γαστρική αναρρόφηση – διάρροια χλωριούχων

20 Εργαστηριακά Ευρήματα Μεταβολικής Αλκάλωσης ΑυλόςΚύτταρο Na + Cl - H+H+ HCO 3 - ΑυλόςΚύτταρο Na + Cl - H+H+ HCO 3 - NH 3 NH 4 Cl Κ.Μαυροματίδης: Διαταραχές ΟΒΙ. 2005 Ευρήματα Χλωριοευαίσθητων Μεταβολικών Αλκαλώσεων εμετοι – γαστρική αναρρόφηση – διάρροια χλωριούχων

21  υποχλωραιμία  υποκαλιαιμία  ↑↑ [Cl - ] στα κόπρανα: >140 mEq/L  απουσία Cl - στα ούρα  ↓↓ pΗ κοπράνων Εργαστηριακά Ευρήματα Μεταβολικής Αλκάλωσης Ευρήματα Χλωριοευαίσθητων Μεταβολικών Αλκαλώσεων εμετοι – γαστρική αναρρόφηση – διάρροια χλωριούχων

22 Ευρήματα Χλωριοευαίσθητων Μεταβολικών Αλκαλώσεων αλκάλωση μετά θεραπεία οξέωσης –(γαλακτικής/κετοξέωσης)  HCO 3 - αίματος: 60-70 mEq/L  pH έως / και 7,90 Εργαστηριακά Ευρήματα Μεταβολικής Αλκάλωσης

23 Αιτίες Μεταβολικής Αλκάλωσης Εργαστηριακά Ευρήματα Μεταβολικής Αλκάλωσης Χλωριοευαίσθητες Νοσήματα πεπτικού Έμετος / γαστρική αναρρόφηση Διάρροια χλωριούχων Διουρητικά Μεταϋπερκαπνική αλκάλωση Κυστική ίνωση Χλωριοανθεκτικές Υπεραλδοστερονισμός Σύνδρομο Cushing Σύνδρομο Bartter Σύνδρομο Liddle Υποκαλιαιμία Μη ταυτοποιήσιμες Χορήγηση NaHCO 3 Σύνδρομο γάλακτος-αλκάλεως Μαζικές μεταγγίσεις αίματος Υπερασβεστιαιμία Αντιόξινα – ιοντοανταλλακτικές ρητίνες

24 Ευρήματα Χλωριοευαίσθητων Μεταβολικών Αλκαλώσεων διουρητικά – μεταϋπερκαπνική αλκάλωση  Θειαζίδες: ↑↑ [HCO 3 - ] κατά 2-7 mEq/L  Φουροσεμίδη  Εθακρινικό  Μεταλαζόνη Εργαστηριακά Ευρήματα Μεταβολικής Αλκάλωσης ↑↑ [HCO 3 - ] κατά 15-20 mEq/L  Υποκαλιαιμία  Υποχλωριαιμία  Υπομανησιαιμία  ↑↑ pH έως 7,50

25 Ηλεκτρολύτες Ούρων Ασθενών χρήση διουρητικών Εργαστηριακά Ευρήματα Μεταβολικής Αλκάλωσης ΝΑΙΟΧΙ Νa + Κ + Cl - 40 mEq/L 30 mEq/L 55 mEq/L ισοωσμωτικά 5 mEq/L 15 mEq/L 5 mEq/L υπέρτονα

26 Ευρήματα Χλωροευαίσθητων Μεταβολικών Αλκαλώσεων διουρητικά – μεταϋπερκαπνική αλκάλωση Χρόνια υπερκαπνία: ↑↑ [HCO 3 - ] κατά 4 mEq/L για κάθε ↑↑PaCO 2 κατά 10 mmHg πάνω από 40 ↑↑ [Cl - ] στα ούρα υποχλωραιμία / υπογκαιμία Εργαστηριακά Ευρήματα Μεταβολικής Αλκάλωσης

27 Αιτίες Μεταβολικής Αλκάλωσης Εργαστηριακά Ευρήματα Μεταβολικής Αλκάλωσης Χλωριοευαίσθητες Νοσήματα πεπτικού Έμετος / γαστρική αναρρόφηση Διάρροια χλωριούχων Διουρητικά Μεταϋπερκαπνική αλκάλωση Κυστική ίνωση Χλωριοανθεκτικές Υπεραλδοστερονισμός Σύνδρομο Cushing Σύνδρομο Bartter Σύνδρομο Liddle Υποκαλιαιμία Μη ταυτοποιήσιμες Χορήγηση NaHCO 3 Σύνδρομο γάλακτος-αλκάλεως Μαζικές μεταγγίσεις αίματος Υπερασβεστιαιμία Αντιόξινα – ιοντοανταλλακτικές ρητίνες

28 Ευρήματα Χλωριοανθεκτικών Μεταβολικών Αλκαλώσεων υπεραλδοστερονισμός – s. Bartter – s. Liddle Εργαστηριακά Ευρήματα Μεταβολικής Αλκάλωσης ↓↓ ΔΡΠ↑↑ ΔΡΠ 1αθής υπερALDμός s.Cushing ↓↓ K + ορού ↓↓ Cl - ορού 2παθής υπερALDμός στένωση νεφρικής αρτηρίας ↑↑ HCO 3 - ορού

29 Ευρήματα Χλωριοανθεκτικών Μεταβολικών Αλκαλώσεων υπεραλδοστερονισμός – s.Bartter – s.Liddle Εργαστηριακά Ευρήματα Μεταβολικής Αλκάλωσης ↑↑ HCO 3 - ορού ↓↓ Κ + ορού ↓↓ Cl - ορού ↑↑ ουρικού οξέος ορού ↑↑ ΔΡΠλάσματος ΟΥΡΑ: Cl - >50 mEq/L παρά την υποκαλιαιμία

30 Ευρήματα Χλωριοανθεκτικών Μεταβολικών Αλκαλώσεων υπεραλδοστερονισμός – s. Bartter – s. Liddle Εργαστηριακά Ευρήματα Μεταβολικής Αλκάλωσης ↑↑ HCO - 3 ορού ↓↓ Κ + ορού ↓↓ Cl - ορού ↓↓ ΔΡΠλάσματος

31 Ευρήματα «Λοιπών» Αιτίων Μεταβολικής Αλκάλωσης εξωγενής χορήγηση διττανθρακικών ή πρόδρομων ουσιών Εργαστηριακά Ευρήματα Μεταβολικής Αλκάλωσης …χορήγηση 1000 mEq/24h, διττανθρακικών για 2 εβδομάδες οδήγησε σε αύξηση της συγκέντρωσης στον ορό κατά 5 mEq/L 1 μονάδα αίματος 17 mEq κιτρικών Πρωτεϊνικά κλάσματα ανθρώπινου πλάσματος: 40-50 mEq/L Οξικών Κιτρικών

32 Ευρήματα «Λοιπών» Αιτίων Μεταβολικής Αλκάλωσης εξωγενής χορήγηση διττανθρακικών ή πρόδρομων ουσιών  ↑↑ HCO 3 - ορού  Υποχλωραιμία  Υποκαλιαιμία Εργαστηριακά Ευρήματα Μεταβολικής Αλκάλωσης

33 Ευρήματα «Λοιπών» Αιτίων Μεταβολικής Αλκάλωσης σύνδρομο γάλακτος - αλκάλεoς  ↑↑ HCO 3 - ορού  Υπέρασβεστιαιμία  ↓↓ PTH Εργαστηριακά Ευρήματα Μεταβολικής Αλκάλωσης

34 Ευρήματα «Λοιπών» Αιτίων Μεταβολικής Αλκάλωσης υποπαραθυρεοειδισμός - υπερασβεστιαιμία  ↑↑ HCO 3 - ορού  pH > 7,40 Εργαστηριακά Ευρήματα Μεταβολικής Αλκάλωσης

35 Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας Στρογγυλό Τραπέζι: Μεταβολική αλκάλωση -ΙΙ Εργαστηριακά Ευρήματα Ηλίας Δ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google