Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αφεντάκης Νίκος Νεφρολόγος ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αφεντάκης Νίκος Νεφρολόγος ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αφεντάκης Νίκος Νεφρολόγος ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»
4ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΓΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΛΙΟ ΚΑΙ ΝΕΦΡΟΠΑΘHΣ Αφεντάκης Νίκος Νεφρολόγος ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»

2 ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ Κ+ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (ΟΝΑ)
ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ Κ+ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (ΟΝΑ)

3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑΣ Κ+ ΣΤΗΝ ΟΝΑ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑΣ Κ+ ΣΤΗΝ ΟΝΑ Ρυθμός σωληναριακής ροής Παροχή Na+ στα άπω σωληνάρια Οξεοβασική ισορροπία Επίπεδα αλδοστερόνης

4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑΣ Κ+ ΣΤΗΝ ΟΝΑ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑΣ Κ+ ΣΤΗΝ ΟΝΑ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΟΙ: Προσλαμβανομένη ποσότητα Κ+ (τροφή) Ιστική καταστροφή  Ραβδομυόλυση - Αιμόλυση

5 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑΣ Κ+ ΣΤΗΝ ΟΝΑ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑΣ Κ+ ΣΤΗΝ ΟΝΑ Νεφρικοί Παράγοντες: Προνεφρική ΟΝΑ  Εξωκυττάριου όγκου  Εγγύς επαναρρόφησης Na+-Η2Ο  Άπω σωληναριακής έκκρισης Κ+  Αλδοστερόνης Μετανεφρική ΟΝΑ Οξεία απόφραξη:  GFR Μεταβολική οξέωση Ανταλλαγή Η+ Κ+ Μεταποφρακτική φάση: Κ+ K+ K+

6 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑΣ Κ+ ΣΤΗΝ ΟΝΑ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑΣ Κ+ ΣΤΗΝ ΟΝΑ Ενδοπαρεγχυματική ΟΝΑ Ρυθμού σωληναριακής ροής Βλάβη σωληναριακού κυττάρου Μεταβολές στα κανάλια Κ+ στον άπω νεφρώνα K+

7 ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ Κ+ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ)
ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ Κ+ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ)

8 ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ Κ+ ΣΤΗ ΧΝΝ ΝΕΦΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
 Επιπέδων αλδοστερόνης,  ροής Νa+ και Η2Ο στο άπω σωληνάριο, υπερκαλιαιμία per se  Δραστηριότητας Na+-K+ -Ατράσης και διαύλων Κ+ και Να+ Δομική υπερτροφία και υπερλειτουργία αντλιών- διαύλων στους υπολειπόμενους νεφρώνες  Έκκρισης Κ+ στους υπολειπόμενους νεφρώνες

9 ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ Κ+ ΣΤΗ ΧΝΝ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
 Εντερικής έκκρισης Κ+ υπό τη δράση Αλδοστερόνης

10 ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ Κ+ ΣΤΗ ΧΝΝ ΡΙΞΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
Υπορρενιναιμικός Υπαλδοστερονισμός  Διαβήτης  Φάρμακα ΑΜΕΑ ΜΣΑΦ ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗ ΑΜΙΛΟΡΙΔΗ ΣΠΕΙΡΟΝΟΛΑΚΤΟΝΗ Αυξημένη λήψη Κ+   GFR –Μεταβολική Οξέωση  Ενδογενούς παραγωγής

11 ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ Κ+ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ (ΑΜΚ)

12 ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ Κ+ ΣΤΗΝ ΑΜΚ
ΥΠΕΡΚΑΛΙΑΙΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:ΑΜΚ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΧΥΣΗΣ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ) Κλίση συγκέντρωσης Ρυθμός μετακίνησης του Κ+ από τον ενδοκυττάριο χώρο 2 ώρες ΑΜΚ Μείωση του Κ+ 1,5-2 mEq/L

13 ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ Κ+ ΣΤΗΝ ΑΜΚ
Blumberg A NDT 12 :

14 ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ Κ+ ΣΤΗΝ ΑΜΚ
Blumberg A NDT 12 :

15 ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ Κ+ ΣΤΗΝ ΑΜΚ
Blumberg A NDT 12 :

16 ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ Κ+ ΣΤΗΝ ΑΜΚ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Χορήγηση ινσουλίνης Χορήγηση γλυκόζης Διόρθωση μεταβολικής οξέωσης Χρήση μη εκλεκτικών β-αποκλειστών Ανταγωνιστές αλδοστερόνης Κλασική ηπαρίνη  PTH ?

17 ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ Κ+ ΣΤΗΝ ΑΜΚ
ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑ Απώλεια Κ+ από το πεπτικό Κακή θρέψη Ανεπαρκής πρόσληψη  Περιεκτικότητας Κ+ στο διάλυμα

18 ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ Κ+ ΣΤΗΝ ΑΜΚ
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ Φυσιολογικές τιμές Κ+ : 2 mEq/L Αρρυθμίες : 3-3,5 mEq/L Υποκαλιαιμία : 4 mEq/L Πυκνό διάλυμα (268 gr Κ+ /L) 10 mL  0,2 mEqK/L στο τελικό διάλυμα

19 ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ Κ+ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ (Π.Κ.)
ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ Κ+ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ (Π.Κ.)

20 ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ Κ+ ΣΤΗΝ Π.Κ. Απομάκρυνση Κ+ με την Π.Κ.: 30-40 mEq/24ωρο
Ομοιοστασία εξαρτάται από τη: Μέθοδο Υπολειπομένη νεφρική λειτουργία Απώλεια Κ+ από το γαστρεντερικό Διατροφή Βιοδιαθεσιμότητα ινσουλίνης Δραστηριότητα αντλίας Na+/K+ Συγκέντρωση Κ+ στο διάλυμα

21 ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ Κ+ ΣΤΗΝ Π.Κ. Συγκεντρώσεις Κ+ στο διάλυμα
Διάλυμα με συγκέντρωση Κ+: 4/mmol/L 50% Υπερκαλιαιμία Διάλυμα χωρίς περιεκτικότητα σε Κ+ 10-36% Υποκαλιαιμία

22 ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ Κ+ ΣΤΗΝ Π.Κ. ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑ
45 ασθενείς σε περιτοναϊκή 25% Υποκαλιαιμία Χορήγηση 20 mmol/D (Κ+ Per os) Χορήγηση 1 amp KCl 13 mEq/L 6,5 mEq/L του διαλύματος

23

24


Κατέβασμα ppt "Αφεντάκης Νίκος Νεφρολόγος ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google