Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΩΣ ΟΧΗΜΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΕΥΟΣΜΟΣ 2012.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΩΣ ΟΧΗΜΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΕΥΟΣΜΟΣ 2012."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΩΣ ΟΧΗΜΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΕΥΟΣΜΟΣ 2012

2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΒΟΧ1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΑΛΤΙΝΤΖΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

3 ΣΚΟΠΟΣ : Ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα υγιεινής διατροφής και ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης.

4 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 1. Αναζήτηση πληροφοριών 2. Ερωτηματολόγια 3. Δημιουργία ομάδων εργασίας 4. Ατομική και ομαδική έρευνα

5 Ορισμός Ο όρος «Μεσογειακή Διατροφή» αναφέρεται στο διαιτητικό πρότυπο που συναντάται στις ελαιοπαραγωγικές χώρες της Μεσογείου.

6 Τα βασικά χαρακτηριστικά της Μεσογειακής Διατροφής απεικονίζονται σχηματικά με την αντίστοιχη Διατροφική Πυραμίδα. Πρόκειται για μια γραφική αναπαράσταση των ποσοτήτων των διαφόρων συστατικών της δίαιτας με τη μορφή πυραμίδας.

7 Η σημασία της ποιότητας των προϊόντων αυξάνεται συνεχώς γιατί: α) υπάρχουν φόβοι για διάφορες μεταδοτικές ασθένειες (σαλμονέλα κ.λπ.) ή για τα γενετικώς τροποποιημένα προϊόντα σχετικά με πιθανές απειλές της υγείας, β) εξελίσσεται ένας δημόσιος διάλογος σχετικά με τις ηθικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εντατικής καλλιέργειας και εκτροφής, γ) αναπτύσσεται τάση προς "υγιεινή διατροφή", δ) υπάρχει μια αυξανόμενη απαίτηση των καταναλωτών για "γνήσια" και "πλήρη" φαγητά και ε) εμφανίστηκε δημόσια αντίδραση ενάντια στις πολιτικές μαζικής διατροφής (fast food -junk food). (Ilbery B. και Kneafsey M. (2000) "Producer constructions of quality in regional speciality food production", Journal of Rural Studies, vol. 16(2), pp. 217-30.)

8 Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή Το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, σύμφωνα με τα πρότυπα του AGROCERT είναι μια εναλλακτική της συμβατικής, φιλοπεριβαλλοντική μέθοδος παραγωγής, σύμφωνα με την οποία ο παραγωγός μειώνει δραστικά τη χρήση χημικών σκευασμάτων και την ανεξέλεγκτη εφαρμογή καλλιεργητικών παρεμβάσεων. Είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει συγκεκριμένους κανόνες παραγωγής, σύμφωνα με τις υποδείξεις επιβλέποντα Γεωπόνου και να τηρεί αρχεία καταγραφών των πρακτικών που εφαρμόζει, με στόχο τη διασφάλιση της υγείας του καταναλωτή και την προστασία του περιβάλλοντος.

9 Πιο συγκεκριμένα: Ο παραγωγός θα τηρεί αρχείο που θα περιλαμβάνει τόσο τα νομικά έγγραφα που αφορούν τη φυτεία όσο και στοιχεία που αναφέρονται στο ιστορικό της φυτείας από την εγκατάστασή της, τις καλλιεργητικές φροντίδες που εφαρμόζει σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, τη συγκομιδή και την αποθήκευση των προϊόντων που παράγει.

10 Ο AGROCERT έχει εκπονήσει τα πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2, που περιγράφουν τις απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται μια γεωργική εκμετάλλευση, προκειμένου να πιστοποιηθεί για την εφαρμογή του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ) στην παραγωγή των προϊόντων της.

11 Οφέλη από την εφαρμογή Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής Το βασικό πλεονέκτημα είναι η παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις τις σύγχρονης αγοράς. Τα παραγόμενα προϊόντα αποκτούν συγκεκριμένη ταυτότητα εξασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη του καταναλωτή. Παράλληλα με την ορθολογιστική χρήση των φυτοφαρμάκων, των λιπασμάτων, του εδάφους και του νερού, επιτυγχάνεται η αειφορία του περιβάλλοντος αλλά και το καλύτερο δυνατό οικονομικό αποτέλεσμα για τον παραγωγό.

12 το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου που κατάγεται από τη συγκεκριμένη περιοχή, τον συγκεκριμένο τόπο ή τη συγκεκριμένη χώρα, του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται ουσιαστικά ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που περιλαμβάνει τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες, του οποίου η παραγωγή, η μεταποίηση και η επεξεργασία πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή. Τα προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) υποχρεωτικά αναγραφούν:

13 το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου: που κατάγεται από την εν λόγω περιοχή, τον συγκεκριμένο τόπο ή την εν λόγω χώρα, του οποίου η συγκεκριμένη ποιότητα, η φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά μπορούν να αποδοθούν στην εν λόγω γεωγραφική καταγωγή, του οποίου η παραγωγή ή /και η μεταποίηση ή/και η επεξεργασία πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή. Τα προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) υποχρεωτικά αναγράφουν:

14 Τα προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) διέπονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 510/2006 του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2006 σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.Κανονισμό (ΕΚ) 510/2006 του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2006

15 Η ύπαρξη διάσημων "τοπικών – περιφερειακών προϊόντων" μπορεί να λειτουργήσει ως σημαία για μια περιοχή δημιουργώντας θετικούς συνειρμούς ανάμεσα στον τόπο και στο προϊόν, που μπορεί ακολούθως να έχει θετικές επυιτώσεις στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.· Parrott N., Wilson N. και Murdoch J. (2002) "Spatialising quality: regional production and the alternative geography of food" European Urban and Regional Studies, vol. 9(3), pp. 241-61.

16 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ 65 ΜΑΘΗΤΕΣ 61 ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ 4 ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΗΛΙΚΙΑ 17-45

17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Η Μεσογειακή δίαιτα χαρίζει μακροζωία Η μεσογειακού τύπου διατροφή, που περιλαμβάνει πολλά λαχανικά, ψάρια και ελαιόλαδο, χαρίζει περισσότερα χρόνια ζωής. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι όσοι ηλικιωμένοι ακολουθούν τη μεσογειακή διατροφή, ζουν κατά μέσο όρο 2,3 χρόνια περισσότερα σε σχέση με όσους δεν την ακολουθούν. Έρευνα της ιατρικής σουηδικής Ακαδημίας Σαλγκρένσκα του πανεπιστημίου του Γκέτεμποργκ, με επικεφαλής τον ιταλικής καταγωγής Τζιανλούκα Τονιόν. Πηγή http://www.inews.gr/102/i-mesogeiaki-diatrofi-charizei- makrozoia.htm:ΣαλγκρένσκαΓκέτεμποργκ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

32 Ετοιμάζεται το ‘‘κρέας του σωλήνα ’’ Το τεχνητό κρέας που έχει δημιουργηθεί σε εργαστήριο, χωρίς να χρειαστεί να έχει σφαχτεί προηγουμένως κανένα ζώο, αναμένεται να είναι έτοιμο για κατανάλωση μέσα στο επόμενο εξάμηνο, σύμφωνα με τους Ολλανδούς επιστήμονες που ασχολούνται με το θέμα. Το πρώτο τεχνητό «μπέργκερ» θα έχει την αστρονομική τιμή των 230.000 ευρώ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ Έρευνα του πανεπιστημίου του Μάαστριχτ, με επικεφαλής τον καθηγητή Μαρκ Ποστ. Πηγή: http://www.ygeiaonline.gr

33 Το ξενύχτι 'βαραίνει' τη ζυγαριά Οι άνθρωποι που ξενυχτούσαν συνήθως κατανάλωναν περισσότερες θερμίδες το βράδυ και περισσότερες έτοιμες τροφές σε σχέση με όσους ξάπλωναν και ξυπνούσαν νωρίς. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ Έρευνα του Πανεπιστημίου Northwestern στο Σικάγο. Πηγή:http://www.ygeiaonline.grNorthwestern

34 Η σχέση της διατροφής μας με το στρες Οι μελέτες δείχνουν ότι τα υψηλά επίπεδα στρες και αρνητικών συναισθημάτων έχουν συσχετισθεί με αυξημένη πρόσληψη τροφών που είναι πλούσιες σε λίπος και απλούς υδατάνθρακες. Τέτοια τρόφιμα είναι τα παγωτά, οι πάστες, η σοκολάτα αλλά και τα πατατάκια, οι μακαρονάδες και η pizza Ειρήνη ΧριστάκηΕιρήνη Χριστάκη BS, Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, Πηγή:http://www.ygeiaonline.gr

35 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!!!!!!!!


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΩΣ ΟΧΗΜΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΕΥΟΣΜΟΣ 2012."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google