Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ασφάλεια των ανθρώπων και του περιβάλλοντος ως βασικό στοιχείο της Ποιότητας στη Γεωργική Παραγωγή Από τον Βαγγέλη Καπετανάκη, Γεωπόνο Πρόεδρο του ΤΕΙ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ασφάλεια των ανθρώπων και του περιβάλλοντος ως βασικό στοιχείο της Ποιότητας στη Γεωργική Παραγωγή Από τον Βαγγέλη Καπετανάκη, Γεωπόνο Πρόεδρο του ΤΕΙ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ασφάλεια των ανθρώπων και του περιβάλλοντος ως βασικό στοιχείο της Ποιότητας στη Γεωργική Παραγωγή Από τον Βαγγέλη Καπετανάκη, Γεωπόνο Πρόεδρο του ΤΕΙ Κρήτης

2 Γενικές διαπιστώσεις και αρχές  Η γεωργία συνεχίζει το αποφασιστικό της ρόλο στην βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη  Η γεωργία καλύπτει πολύ μεγάλες εκτάσεις και έτσι έχει επίσης ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη διατήρηση του περιβάλλοντος  Οι γεωργοί έχουν πολλαπλούς ρόλους:  Παράγουν προϊόντα διατροφής  Είναι φρουροί της φύσης και διαχειριστές της υπαίθρου  Συμμετέχουν στην προαγωγή του τουρισμού ΤΕΙ Κρήτης - Πανεπιστήμιο των Ορέων Μέλαμπες 9 Οκτωβρίου

3 Ο ρόλος του γεωργού είναι πολύ δύσκολος  Να παράγει ποιοτικά, ασφαλή και φτηνά τρόφιμα  Να χρησιμοποιεί παραδοσιακές τεχνικές αλλά και σύγχρονες γνώσεις και τεχνολογίες  Να διαφυλάσσει το περιβάλλον  Να έχει εμπορικό πνεύμα  Να συνεργάζεται με τους επόμενους κρίκους της αλυσίδας τροφίμων  Να διασφαλίζει την ευημερία της οικογένειάς του και να δίνει δουλειά σε άλλους Πόσοι άλλοι έχουν τόσο δύσκολο ρόλο; ΤΕΙ Κρήτης - Πανεπιστήμιο των Ορέων Μέλαμπες 9 Οκτωβρίου

4 Οι στόχοι για τη Γεωργία  Ο σταθερός εφοδιασμός του πληθυσμού μα ασφαλή τρόφιμα σε λογικές τιμές  Η εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου για τους αγρότες  Ο εκσυγχρονισμός και η εξέλιξη του Αγροτικού Τομέα  Η διατήρηση μιας βιώσιμης γεωργικής παραγωγής σε όλες τις αγροτικές περιοχές ΤΕΙ Κρήτης - Πανεπιστήμιο των Ορέων Μέλαμπες 9 Οκτωβρίου

5 Οι πολίτες απαιτούν:  Τη βελτίωση της πραγματικής ποιότητας των τροφίμων  Την Ασφάλεια των Τροφίμων  Τη μέριμνα για την ευημερία των αγροτικών κοινωνιών  Τη διασφάλιση της Προστασίας του Περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές  Τη βελτίωση της μεταχείρισης τω ζώων ΤΕΙ Κρήτης - Πανεπιστήμιο των Ορέων Μέλαμπες 9 Οκτωβρίου

6 Δίδονται Κοινοτικές ενισχύσεις για:  Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων  Συμμόρφωση προς τα αυστηρά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για:  Τη δημόσια υγεία  Το περιβάλλον  Την καλή μεταχείριση των ζώων  Ενίσχυση της Γεωργίας σε ορεινές περιοχές  Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων αλλά και  Προστασία και διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς ΤΕΙ Κρήτης - Πανεπιστήμιο των Ορέων Μέλαμπες 9 Οκτωβρίου

7 Η Γεωργία, η υγεία και η ασφάλεια Οι γεωργικές παραγωγικές δραστηριότητες μπορεί να επηρεάσουν την υγεία και την ασφάλεια:  Του καλλιεργητή και του εργατικού προσωπικού  Των οικογενειών τους και των «παρισταμένων»  Των καταναλωτών και  Του ευρύτερου πληθυσμού στην περιοχή ΤΕΙ Κρήτης - Πανεπιστήμιο των Ορέων Μέλαμπες 9 Οκτωβρίου

8 Η υγεία και η ασφάλεια του καλλιεργητή  Η διαχείριση και η εφαρμογή των φυτοφαρμάκων  Η διαχείριση και η εφαρμογή των λιπασμάτων  Οι εργασίες μα γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία  Τα μικρόβια στο γεωργικό περιβάλλον ΤΕΙ Κρήτης - Πανεπιστήμιο των Ορέων Μέλαμπες 9 Οκτωβρίου

9 Διαπιστώσεις  Τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα είναι από πάρα πολύ έως μέτρια τοξικές ουσίες για τον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά.  Τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα διασκορπίζονται στο περιβάλλον γύρω από τα φυτά.  Η τοποθέτησή τους στην καλλιέργεια είναι ελάχιστα στοχευμένη, ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής.  Ελάχιστο ποσοστό τους πηγαίνει στα φυτά και πολύ-πολύ λιγότερο στα φυτοπαράσιτα.  Επιδρούν και στους στόχους και σε οργανισμούς μη στόχους.  Μεταφέρονται και αποθηκεύονται στο περιβάλλον.  Δρουν και πολύ καιρό μετά την εφαρμογή τους ΤΕΙ Κρήτης - Πανεπιστήμιο των Ορέων Μέλαμπες 9 Οκτωβρίου

10 Σημεία προσοχής στη διαχείριση και την εφαρμογή των φυτοφαρμάκων - 1  Η νόμιμη χρήση  Οι στοχευμένες προμήθειες και η μεταφορά  Η αποθήκευση και η δοσομέτρηση  Τα μηχανήματα εφαρμογής ψεκασμών  Οι καιρικές συνθήκες κατά την εφαρμογή  Τα Μέτρα και Μέσα Προσωπικής Προστασίας ΤΕΙ Κρήτης - Πανεπιστήμιο των Ορέων Μέλαμπες 9 Οκτωβρίου

11 Σημεία προσοχής στη διαχείριση και την εφαρμογή των φυτοφαρμάκων - 2  Η λογική χρήση σε ποσότητα και συχνότητα  Η απόρριψη του περισσεύματος και των κενών συσκευασίας των φυτοφαρμάκων  Ο καθαρισμός των μηχανημάτων  Οι χρόνοι επανεισόδου στην καλλιέργεια και χειρισμού βλάστησης και προϊόντων ΤΕΙ Κρήτης - Πανεπιστήμιο των Ορέων Μέλαμπες 9 Οκτωβρίου

12 Τα φυτοφάρμακα, η οικογένεια του καλλιεργητή και οι «παριστάμενοι»  Η αποθήκευση των φυτοφαρμάκων  Ο χώρος και η διαδικασία δοσομέτρησης  Οι ικανότητες και η ευαισθησία των προσώπων που συμμετέχουν στην εφαρμογή  Οι χρόνοι επανεισόδου στην καλλιέργεια και χειρισμού βλάστησης και προϊόντων  Τα Μέτρα και Μέσα Προσωπικής Προστασίας ΤΕΙ Κρήτης - Πανεπιστήμιο των Ορέων Μέλαμπες 9 Οκτωβρίου

13 Τα φυτοφάρμακα και ο Καταναλωτής - 1  Τα υπολείμματα στα τρόφιμα  Οι αναλύσεις  Οι κυρώσεις  Οι άμεσες και οι χρόνιες επιδράσεις στην υγεία  Στα ζωτικά όργανα  Η ορμονική διαταραχή  Οι επιδράσεις στα έβρυα και η ευαισθησία στα μικρά παιδιά ΤΕΙ Κρήτης - Πανεπιστήμιο των Ορέων Μέλαμπες 9 Οκτωβρίου

14 Τα φυτοφάρμακα και ο Καταναλωτής - 2  Ο ρόλος του Καλλιεργητή και η νόμιμη εφαρμογή φ/φ  Το σωστό φ/φ για αποτελεσματικότητα και ασφάλεια  Η σωστή αραίωση, ποσότητα ψεκασμού και συχνότητα εφαρμογής  Το ελάχιστο Μεσοδιάστημα από τον ψεκασμό μέχρι τη συγκομιδή των προϊόντων  Ο ρόλος του Καταναλωτή  Η επιλογή πιστοποιημένων προϊόντων  Το καλό πλύσιμο των νωπών προϊόντων ΤΕΙ Κρήτης - Πανεπιστήμιο των Ορέων Μέλαμπες 9 Οκτωβρίου

15 Τα αγροχημικά και το Περιβάλλον  Η υπερβολική χρήση φ/φ  Οι ΩΦΕΛΙΜΟΙ και οι ωφέλιμοι οργανισμοί, η βιολογική ισορροπία  Η τροφική αλυσίδα  Οι επιδράσεις των τοξικών ουσιών στην επιβίωση, την αναπαραγωγή και τη συμπεριφορά των οργανισμών ΤΕΙ Κρήτης - Πανεπιστήμιο των Ορέων Μέλαμπες 9 Οκτωβρίου

16 Η πραγματική ποιότητα των Γεωργικών Προϊόντων  Η οργανοληπτική/ γευστική ποιότητα  Η εμπορική ποιότητα  Η Χημική Ποιότητα  Η προέλευση των προϊόντων και ο αγροδιατροφικός μας πολιτισμός  Η περιβαλλοντική ποιότητα  Τα τοξικά κατάλοιπα  Το Αποτύπωμα Άνθρακα ΤΕΙ Κρήτης - Πανεπιστήμιο των Ορέων Μέλαμπες 9 Οκτωβρίου

17 Η διασφάλιση ποιότητας – Οι Πιστοποιήσεις Τα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας έχουν ως στόχους:  Την ασφάλεια του Καταναλωτή  Την διατήρηση του Περιβάλλοντος  Την ασφάλεια του Καλλιεργητή ΤΕΙ Κρήτης - Πανεπιστήμιο των Ορέων Μέλαμπες 9 Οκτωβρίου

18 Η Βιολογική Γεωργία  Βασίζεται στην μη χρήση ουσιών που επιβαρύνουν το περιβάλλον  Καταλαμβάνει μικρές εκτάσεις  Η Χώρα μας υστερεί  Η γεωργία της Κρήτης είναι κατάλληλη ΤΕΙ Κρήτης - Πανεπιστήμιο των Ορέων Μέλαμπες 9 Οκτωβρίου

19 Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Καλλιεργειών  Βασίζεται στη νόμιμη και τεκμηριωμένη χρήση των αγροχημικών  Ξεκίνησε αργότερα αλλά εξαπλώνεται ταχύτερα  Αποτελεί προϋπόθεση εξαγωγών και τώρα πλέον καλών πωλήσεων στην Ελλάδα ΤΕΙ Κρήτης - Πανεπιστήμιο των Ορέων Μέλαμπες 9 Οκτωβρίου

20 Η Ορθή Γεωργική Πρακτική  Είναι οι ελάχιστες (περιβαλλοντικές) απαιτήσεις  Έχουν περιγραφεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  Αποτελούν προϋπόθεση για Ενισχύσεις ΤΕΙ Κρήτης - Πανεπιστήμιο των Ορέων Μέλαμπες 9 Οκτωβρίου

21 Συμπέρασμα  Η άμεση βελτίωση της Ποιότητας είναι μονόδρομος για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Γεωργία.  Η Χημική Ποιότητα των Προϊόντων και η ασφάλεια του Περιβάλλοντος και του Καλλιεργητή αποτελούν τα συνθετικά στοιχεία της Διασφάλισης Ποιότητας στην Γεωργική Παραγωγή.  Το μέλλον του Καλλιεργητή είναι τώρα δύσκολο αλλά και περισσότερο στα χέρια του, με εργαλείο την ποιότητα, από ποτέ.  Η αξιοποίηση των διαθέσιμων μέσων για την επίτευξη της Ποιότητας απαιτεί μεθοδικότητα και οργάνωση. ΤΕΙ Κρήτης - Πανεπιστήμιο των Ορέων Μέλαμπες 9 Οκτωβρίου

22 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας ΤΕΙ Κρήτης - Πανεπιστήμιο των Ορέων Μέλαμπες 9 Οκτωβρίου


Κατέβασμα ppt "Η ασφάλεια των ανθρώπων και του περιβάλλοντος ως βασικό στοιχείο της Ποιότητας στη Γεωργική Παραγωγή Από τον Βαγγέλη Καπετανάκη, Γεωπόνο Πρόεδρο του ΤΕΙ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google