Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Από τον Βαγγέλη Καπετανάκη, Γεωπόνο Πρόεδρο του ΤΕΙ Κρήτης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Από τον Βαγγέλη Καπετανάκη, Γεωπόνο Πρόεδρο του ΤΕΙ Κρήτης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Από τον Βαγγέλη Καπετανάκη, Γεωπόνο Πρόεδρο του ΤΕΙ Κρήτης
Η ασφάλεια των ανθρώπων και του περιβάλλοντος ως βασικό στοιχείο της Ποιότητας στη Γεωργική Παραγωγή Από τον Βαγγέλη Καπετανάκη, Γεωπόνο Πρόεδρο του ΤΕΙ Κρήτης

2 Γενικές διαπιστώσεις και αρχές
Η γεωργία συνεχίζει το αποφασιστικό της ρόλο στην βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη Η γεωργία καλύπτει πολύ μεγάλες εκτάσεις και έτσι έχει επίσης ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη διατήρηση του περιβάλλοντος Οι γεωργοί έχουν πολλαπλούς ρόλους: Παράγουν προϊόντα διατροφής Είναι φρουροί της φύσης και διαχειριστές της υπαίθρου Συμμετέχουν στην προαγωγή του τουρισμού ΤΕΙ Κρήτης - Πανεπιστήμιο των Ορέων Μέλαμπες Οκτωβρίου 2011

3 Ο ρόλος του γεωργού είναι πολύ δύσκολος
Ο ρόλος του γεωργού είναι πολύ δύσκολος Να παράγει ποιοτικά, ασφαλή και φτηνά τρόφιμα Να χρησιμοποιεί παραδοσιακές τεχνικές αλλά και σύγχρονες γνώσεις και τεχνολογίες Να διαφυλάσσει το περιβάλλον Να έχει εμπορικό πνεύμα Να συνεργάζεται με τους επόμενους κρίκους της αλυσίδας τροφίμων Να διασφαλίζει την ευημερία της οικογένειάς του και να δίνει δουλειά σε άλλους Πόσοι άλλοι έχουν τόσο δύσκολο ρόλο; ΤΕΙ Κρήτης - Πανεπιστήμιο των Ορέων Μέλαμπες Οκτωβρίου 2011

4 Οι στόχοι για τη Γεωργία
Ο σταθερός εφοδιασμός του πληθυσμού μα ασφαλή τρόφιμα σε λογικές τιμές Η εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου για τους αγρότες Ο εκσυγχρονισμός και η εξέλιξη του Αγροτικού Τομέα Η διατήρηση μιας βιώσιμης γεωργικής παραγωγής σε όλες τις αγροτικές περιοχές ΤΕΙ Κρήτης - Πανεπιστήμιο των Ορέων Μέλαμπες Οκτωβρίου 2011

5 Οι πολίτες απαιτούν: Τη βελτίωση της πραγματικής ποιότητας των τροφίμων Την Ασφάλεια των Τροφίμων Τη μέριμνα για την ευημερία των αγροτικών κοινωνιών Τη διασφάλιση της Προστασίας του Περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές Τη βελτίωση της μεταχείρισης τω ζώων ΤΕΙ Κρήτης - Πανεπιστήμιο των Ορέων Μέλαμπες Οκτωβρίου 2011

6 Δίδονται Κοινοτικές ενισχύσεις για:
Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων Συμμόρφωση προς τα αυστηρά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για: Τη δημόσια υγεία Το περιβάλλον Την καλή μεταχείριση των ζώων Ενίσχυση της Γεωργίας σε ορεινές περιοχές Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων αλλά και Προστασία και διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς ΤΕΙ Κρήτης - Πανεπιστήμιο των Ορέων Μέλαμπες Οκτωβρίου 2011

7 Η Γεωργία, η υγεία και η ασφάλεια
Οι γεωργικές παραγωγικές δραστηριότητες μπορεί να επηρεάσουν την υγεία και την ασφάλεια: Του καλλιεργητή και του εργατικού προσωπικού Των οικογενειών τους και των «παρισταμένων» Των καταναλωτών και Του ευρύτερου πληθυσμού στην περιοχή ΤΕΙ Κρήτης - Πανεπιστήμιο των Ορέων Μέλαμπες Οκτωβρίου 2011

8 Η υγεία και η ασφάλεια του καλλιεργητή
Η υγεία και η ασφάλεια του καλλιεργητή Η διαχείριση και η εφαρμογή των φυτοφαρμάκων Η διαχείριση και η εφαρμογή των λιπασμάτων Οι εργασίες μα γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία Τα μικρόβια στο γεωργικό περιβάλλον ΤΕΙ Κρήτης - Πανεπιστήμιο των Ορέων Μέλαμπες Οκτωβρίου 2011

9 Διαπιστώσεις Τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα είναι από πάρα πολύ έως μέτρια τοξικές ουσίες για τον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά. Τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα διασκορπίζονται στο περιβάλλον γύρω από τα φυτά. Η τοποθέτησή τους στην καλλιέργεια είναι ελάχιστα στοχευμένη, ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής. Ελάχιστο ποσοστό τους πηγαίνει στα φυτά και πολύ-πολύ λιγότερο στα φυτοπαράσιτα. Επιδρούν και στους στόχους και σε οργανισμούς μη στόχους. Μεταφέρονται και αποθηκεύονται στο περιβάλλον. Δρουν και πολύ καιρό μετά την εφαρμογή τους ΤΕΙ Κρήτης - Πανεπιστήμιο των Ορέων Μέλαμπες Οκτωβρίου 2011

10 Σημεία προσοχής στη διαχείριση και την εφαρμογή των φυτοφαρμάκων - 1
Η νόμιμη χρήση Οι στοχευμένες προμήθειες και η μεταφορά Η αποθήκευση και η δοσομέτρηση Τα μηχανήματα εφαρμογής ψεκασμών Οι καιρικές συνθήκες κατά την εφαρμογή Τα Μέτρα και Μέσα Προσωπικής Προστασίας ΤΕΙ Κρήτης - Πανεπιστήμιο των Ορέων Μέλαμπες Οκτωβρίου 2011

11 Σημεία προσοχής στη διαχείριση και την εφαρμογή των φυτοφαρμάκων - 2
Η λογική χρήση σε ποσότητα και συχνότητα Η απόρριψη του περισσεύματος και των κενών συσκευασίας των φυτοφαρμάκων Ο καθαρισμός των μηχανημάτων Οι χρόνοι επανεισόδου στην καλλιέργεια και χειρισμού βλάστησης και προϊόντων ΤΕΙ Κρήτης - Πανεπιστήμιο των Ορέων Μέλαμπες Οκτωβρίου 2011

12 Τα φυτοφάρμακα, η οικογένεια του καλλιεργητή και οι «παριστάμενοι»
Η αποθήκευση των φυτοφαρμάκων Ο χώρος και η διαδικασία δοσομέτρησης Οι ικανότητες και η ευαισθησία των προσώπων που συμμετέχουν στην εφαρμογή Οι χρόνοι επανεισόδου στην καλλιέργεια και χειρισμού βλάστησης και προϊόντων Τα Μέτρα και Μέσα Προσωπικής Προστασίας ΤΕΙ Κρήτης - Πανεπιστήμιο των Ορέων Μέλαμπες Οκτωβρίου 2011

13 Τα φυτοφάρμακα και ο Καταναλωτής - 1
Τα υπολείμματα στα τρόφιμα Οι αναλύσεις Οι κυρώσεις Οι άμεσες και οι χρόνιες επιδράσεις στην υγεία Στα ζωτικά όργανα Η ορμονική διαταραχή Οι επιδράσεις στα έβρυα και η ευαισθησία στα μικρά παιδιά ΤΕΙ Κρήτης - Πανεπιστήμιο των Ορέων Μέλαμπες Οκτωβρίου 2011

14 Τα φυτοφάρμακα και ο Καταναλωτής - 2
Ο ρόλος του Καλλιεργητή και η νόμιμη εφαρμογή φ/φ Το σωστό φ/φ για αποτελεσματικότητα και ασφάλεια Η σωστή αραίωση, ποσότητα ψεκασμού και συχνότητα εφαρμογής Το ελάχιστο Μεσοδιάστημα από τον ψεκασμό μέχρι τη συγκομιδή των προϊόντων Ο ρόλος του Καταναλωτή Η επιλογή πιστοποιημένων προϊόντων Το καλό πλύσιμο των νωπών προϊόντων ΤΕΙ Κρήτης - Πανεπιστήμιο των Ορέων Μέλαμπες Οκτωβρίου 2011

15 Τα αγροχημικά και το Περιβάλλον
Η υπερβολική χρήση φ/φ Οι ΩΦΕΛΙΜΟΙ και οι ωφέλιμοι οργανισμοί, η βιολογική ισορροπία Η τροφική αλυσίδα Οι επιδράσεις των τοξικών ουσιών στην επιβίωση, την αναπαραγωγή και τη συμπεριφορά των οργανισμών ΤΕΙ Κρήτης - Πανεπιστήμιο των Ορέων Μέλαμπες Οκτωβρίου 2011

16 Η πραγματική ποιότητα των Γεωργικών Προϊόντων
Η πραγματική ποιότητα των Γεωργικών Προϊόντων Η οργανοληπτική/ γευστική ποιότητα Η εμπορική ποιότητα Η Χημική Ποιότητα Η προέλευση των προϊόντων και ο αγροδιατροφικός μας πολιτισμός Η περιβαλλοντική ποιότητα Τα τοξικά κατάλοιπα Το Αποτύπωμα Άνθρακα ΤΕΙ Κρήτης - Πανεπιστήμιο των Ορέων Μέλαμπες Οκτωβρίου 2011

17 Η διασφάλιση ποιότητας – Οι Πιστοποιήσεις
Η διασφάλιση ποιότητας – Οι Πιστοποιήσεις Τα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας έχουν ως στόχους: Την ασφάλεια του Καταναλωτή Την διατήρηση του Περιβάλλοντος Την ασφάλεια του Καλλιεργητή ΤΕΙ Κρήτης - Πανεπιστήμιο των Ορέων Μέλαμπες Οκτωβρίου 2011

18 Η Βιολογική Γεωργία Βασίζεται στην μη χρήση ουσιών που επιβαρύνουν το περιβάλλον Καταλαμβάνει μικρές εκτάσεις Η Χώρα μας υστερεί Η γεωργία της Κρήτης είναι κατάλληλη ΤΕΙ Κρήτης - Πανεπιστήμιο των Ορέων Μέλαμπες Οκτωβρίου 2011

19 Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Καλλιεργειών
Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Καλλιεργειών Βασίζεται στη νόμιμη και τεκμηριωμένη χρήση των αγροχημικών Ξεκίνησε αργότερα αλλά εξαπλώνεται ταχύτερα Αποτελεί προϋπόθεση εξαγωγών και τώρα πλέον καλών πωλήσεων στην Ελλάδα ΤΕΙ Κρήτης - Πανεπιστήμιο των Ορέων Μέλαμπες Οκτωβρίου 2011

20 Η Ορθή Γεωργική Πρακτική
Είναι οι ελάχιστες (περιβαλλοντικές) απαιτήσεις Έχουν περιγραφεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Αποτελούν προϋπόθεση για Ενισχύσεις ΤΕΙ Κρήτης - Πανεπιστήμιο των Ορέων Μέλαμπες Οκτωβρίου 2011

21 Συμπέρασμα Η άμεση βελτίωση της Ποιότητας είναι μονόδρομος για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Γεωργία. Η Χημική Ποιότητα των Προϊόντων και η ασφάλεια του Περιβάλλοντος και του Καλλιεργητή αποτελούν τα συνθετικά στοιχεία της Διασφάλισης Ποιότητας στην Γεωργική Παραγωγή. Το μέλλον του Καλλιεργητή είναι τώρα δύσκολο αλλά και περισσότερο στα χέρια του, με εργαλείο την ποιότητα, από ποτέ. Η αξιοποίηση των διαθέσιμων μέσων για την επίτευξη της Ποιότητας απαιτεί μεθοδικότητα και οργάνωση. ΤΕΙ Κρήτης - Πανεπιστήμιο των Ορέων Μέλαμπες Οκτωβρίου 2011

22 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας ΤΕΙ Κρήτης - Πανεπιστήμιο των Ορέων Μέλαμπες Οκτωβρίου 2011


Κατέβασμα ppt "Από τον Βαγγέλη Καπετανάκη, Γεωπόνο Πρόεδρο του ΤΕΙ Κρήτης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google