Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΝΗ ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΣΤΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ: Η ΜΟΝΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΜΟΝΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΑΝΙΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΝΗ ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΣΤΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ: Η ΜΟΝΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΜΟΝΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΑΝΙΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΝΗ ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΣΤΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ: Η ΜΟΝΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΜΟΝΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΑΝΙΑ ΓΙΑΝΝΙΟΥ Γεωπόνος

2 Οικολογική προοπτική: Η μόνη προοπτική για τη γεωργία ΤΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Υφιστάμενη Κατάσταση  Το σημερινό μοντέλο της εντατικής χημικοσυντηρούμενης γεωργίας είναι παιδί της “Πράσινης Επανάστασης”  Εκτεταμένες, κατά πλειονότητα υδροβόρες, μονοκαλλιέργειες  Παραγκωνισμός των ντόπιων ποικιλιών  Μαζική χρήση χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων

3 Οικολογική προοπτική: Η μόνη προοπτική για τη γεωργία ΤΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Προβλήματα  Μείωση της ανθεκτικότητας των ποικιλιών σε ασθένειες  Διάβρωση, ρύπανση εδαφών και μείωση της γονιμότητάς τους  Υποβάθμιση χλωρίδας και πανίδας, μείωση βιοποικιλότητας  Εξάντληση και ρύπανση των υδατικών πόρων  Συστηματική παρουσία υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα προϊόντα – Επιβάρυνση της υγείας των καταναλωτών  Κακομεταχείριση ζώων παραγωγής  Υπονόμευση της παραγωγικής ικανότητας των αναπτυσσόμενων χωρών  Σπατάλη ενέργειας

4 Οικολογική προοπτική: Η μόνη προοπτική για τη γεωργία ΤΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Προβλήματα ελληνικού χώρου  Μείωση αγροτικού εισοδήματος  Αστάθεια τιμών, με χαμηλές τιμές για τους αγρότες και υψηλές για τους καταναλωτές  Εξάρτηση των αγροτών από τις επιδοτήσεις  Αδυναμία της ελληνικής αγροτικής παραγωγής να ανταγωνιστεί, στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά, τα ομοειδή αγροτικά προϊόντα σε τιμές και ποιότητα

5 Οικολογική προοπτική: Η μόνη προοπτική για τη γεωργία ΤΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αιτίες  Έλλειψη σωστού σχεδιασμού αγροτικής πολιτικής που οδήγησε σε μακρόχρονες καθυστερήσεις και στην απώλεια σημαντικών κοινοτικών πόρων (π.χ. ΟΣΔΕ)  Εμμονή των ελληνικών αγροτικών επιχειρήσεων στο βιομηχανικό σύστημα παραγωγής  Δυσλειτουργία του συνεταιριστικού κινήματος  Προσανατολισμός των οικονομικών ενισχύσεων σε λάθος κατευθύνσεις

6 Οικολογική προοπτική: Η μόνη προοπτική για τη γεωργία ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Η Οικολογική Προοπτική της Γεωργίας  Στήριξη της γεωργίας, προσαρμοσμένης όμως στα περιβαλλοντικά δεδομένα  Αλλαγή της αγροτικής πολιτικής με στόχο τη βιώσιμη γεωργία και τη στήριξη της υπαίθρου  Προώθηση των εναλλακτικών μορφών γεωργίας έναντι του εντατικού συμβατικού μοντέλου της:  βιολογική γεωργία  παραδοσιακή γεωργία  χαμηλών εισροών (ολοκληρωμένη) γεωργία

7 Οικολογική προοπτική: Η μόνη προοπτική για τη γεωργία ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Η Οικολογική Προοπτική της Γεωργίας  Αειφόρος διαχείριση των βασικών συντελεστών της αγροτικής παραγωγής  Στήριξη της πολυλειτουργικότητας του αγρότη  Προώθηση μοντέλου γεωργίας τοπικής κλίμακας με ομοσπονδιακή οργάνωση των αγροτών και των συλλόγων τους  Διατήρηση της βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών μέσω ενός ισορροπημένου αναπτυξιακού προτύπου  Πλήρης απαγόρευση της καλλιέργειας των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών

8 Οικολογική προοπτική: Η μόνη προοπτική για τη γεωργία ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Προτάσεις  Εφαρμογή ήπιων συστημάτων παραγωγής αγροτικών προϊόντων ποιότητας, διαφοροποιημένων από τα συμβατικά της εντατικής βιομηχανικής παραγωγής και τα οποία προσιδιάζουν περισσότερο στη δομή της γεωργίας μας  Στροφή στη μικρή, εξειδικευμένη και υψηλής ποιότητας παραγωγή με βασική κατεύθυνση τη βιολογική γεωργία  Εφαρμογή καλλιεργητικών τεχνικών και πρακτικών που θα αποσκοπούν στην αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων  Αυστηρή τήρηση των Κανόνων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής  Διάθεση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων μόνο μετά από συνταγογράφηση από γεωπόνο

9 Οικολογική προοπτική: Η μόνη προοπτική για τη γεωργία ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Προτάσεις  Διαφάνεια και δικαιοσύνη στο σύστημα των επιδοτήσεων  Επιδοτήσεις με βάση την ποιότητα, την τήρηση όρων περιβαλλοντικής προστασίας και στη βιολογική γεωργία  Ενίσχυση επενδύσεων σε γεωργο-κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις παραγωγής ποιοτικών διατροφικών προϊόντων  Υποστήριξη δικτύων παραγωγών-καταναλωτών για απευθείας διακίνηση των προϊόντων, χωρίς μεσάζοντες  Στήριξη ομάδων παραγωγών, συνεταιριστικών επιχειρήσεων κ.α. που συγκεντρώνουν αγροτικά προϊόντα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα  Εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών απασχόλησης των εποχιακών εργατών γης

10 Οικολογική προοπτική: Η μόνη προοπτική για τη γεωργία ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Προτάσεις  Κίνητρα για διασύνδεση της αγροτικής οικονομίας με άλλες παραγωγικές δραστηριότητες όπως ο αγροτουρισμός, η ήπια αγροτική μεταποίηση, η δημιουργία τοπικών μικρών οικοτεχνιών  Ανασύσταση των συνεταιρισμών και καταπολέμηση των λαθών του παρελθόντος  Διασφάλιση ισότιμου πλαισίου λειτουργίας των αγροτικών επιχειρήσεων με εκείνο των λοιπών επιχειρήσεων  Σωστή συμβουλευτική υποστήριξη των αγροτών  Εκπαίδευση και κατάρτιση των αγροτών  Προσέλκυση νέων και δυναμικών αγροτών

11 Οικολογική προοπτική: Η μόνη προοπτική για τη γεωργία ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΝΗ ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΣΤΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ: Η ΜΟΝΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΜΟΝΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΑΝΙΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google