Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εκπαίδευση Leonardo da Vinci. Παράμετροι που λαμβάνονται υπ’ όψη (1) • Η Παραγωγή ασφαλών τροφίμων είναι το αποτέλεσμα ομαδικών προσπαθειών αλλά και κοινωνικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εκπαίδευση Leonardo da Vinci. Παράμετροι που λαμβάνονται υπ’ όψη (1) • Η Παραγωγή ασφαλών τροφίμων είναι το αποτέλεσμα ομαδικών προσπαθειών αλλά και κοινωνικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εκπαίδευση Leonardo da Vinci

2 Παράμετροι που λαμβάνονται υπ’ όψη (1) • Η Παραγωγή ασφαλών τροφίμων είναι το αποτέλεσμα ομαδικών προσπαθειών αλλά και κοινωνικής ευθύνης •Οι καταναλωτές γίνονται ολοένα και πιο ισχυροί αλλά και πιο ευαισθητοποιημένοι •Ο γενικός πληθυσμός και οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται περισσότερο για την προστασία της υγείας των καταναλωτών •Ο οργανισμός (και όλοι οι εργαζόμενοι) είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων •Η νομοθεσία αναθεωρείται/ανασκοπείται ενώ οι εμπλεκόμενες αρχές και οι έλεγχοι γίνονται αυστηρότεροι

3 Leonardo da Vinci Παράμετροι που λαμβάνονται υπ’ όψη (2) •Απαιτήσεις για υψηλότερα επίπεδα: -- Εξασφάλισης της ασφάλειας  Ευθύνη της βιομηχανίας - μεγάλη παραγωγή - εκτεταμένο εύρος διανομής προϊόντων -- Διασφάλιση ποιότητας - πρότυπα - προστασία των καταναλωτών

4 Leonardo da Vinci Παράμετροι που λαμβάνονται υπ’ όψη (3) •Αυξημένος ανταγωνισμός -- ο κόσμος γίνεται ‘’μικρότερος’’ -- αυξημένες ποσότητες προϊόντων • εξέλιξη της βιομηχανίας -- εισαγωγή νέων υπεραυτόματων μεθόδων (στην επεξεργασία/μεταποίηση – συσκευασία) -- πολύ ταχεία διανομή μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων -- οριακές διαδικασίες μεταποίησης όσο αφορά την ασφάλεια  Ανάγκη για: -- αυστηρή/στενή (strict) -- αποδοτική (efficient) -- αξιόπιστη (credible) control

5 Leonardo da Vinci Συνέπειες/επιπτώσεις μη ασφαλών τροφίμων •Νομικές επιπτώσεις (Πρόστιμα και/ή κλείσιμο της εγκατάστασης) •Απώλεια θέσεων εργασίας •Απώλεια του «προσώπου στην αγορά», καταγγελίες, δυσφήμιση •Απώλεια πελατών •Μείωση του ηθικού στην επιχείρηση/οργανισμό •Αναγκαιότητα για κατάρτιση/εκπαίδευση

6 Leonardo da Vinci - Ενοτ. 1 -6 Ο ‘’δρόμος’’ για ασφαλή προϊόντα Συνεχής βελτίωση Προσαρμογή – Εφαρμογή Ανασκόπηση - Εφαρμογή Κατανόηση Βασική εκπαίδευση

7 Leonardo da Vinci Στόχος της κατάρτισης/εκπαίδευσης •Να μάθουμε πώς να παράγουμε ασφαλή τρόφιμα •Να κατανοήσουμε γιατί όλοι: ο οργανισμός και η κοινωνία χρειάζονται ασφαλή τρόφιμα •Να ικανοποιηθούν οι κανονιστικές απαιτήσεις --- Τα Μεσαία και Διευθυντικά στελέχη -- διοικητικά -- οικονομικά -- τεχνικά Είναι εκπαιδευτές του προσωπικού που βρίσκεται στην δικαιοδοσία τους

8 Leonardo da Vinci Γιατί είναι αναγκαία η εκπαίδευση; (1) --- Συνοπτική ενημέρωση για: -- Τις προθέσεις/επιδιώξεις του οργανισμού -- Εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων οργάνωσης επιχειρήσεων -- Εφαρμογή καινοτόμων/καινοφανών διαδικασιών Η κατάρτιση/εκπαίδευση αντικατοπτρίζει μία στρατηγική απόφαση που λήφθηκε στο κορυφαίο επίπεδο διοίκησης μιας επιχείρησης

9 Leonardo da Vinci Γιατί είναι αναγκαία η εκπαίδευση; (2) •Είναι αδύνατο για κάποιον να: -- εργάζεται -- παρακολουθεί/ακολουθεί (follow) -- αξιολογεί -- προτείνει βελτιώσεις αν δεν γνωρίζει το σύστημα μέσα στο οποίο εργάζεται  πέραν αυτού να συμβάλλει στην διαμόρφωση/ανάπτυξη/σύνθεση του συστήματος

10 Leonardo da Vinci --- κάθε εργαζόμενος/η -- θα πρέπει να γνωρίζει τις λειτουργίες του οργανισμού στα τα σημεία που τον/την αφορούν και να έχει τις γνώσεις που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του -- ποτέ δεν παύει να: - ενημερώνεται - καταρτίζεται/εκπαιδεύεται

11 Leonardo da Vinci •Κάθε επικεφαλής τμήματος: -- εντοπίζει -- εκτιμά -- προτείνει για εκπαίδευση/κατάρτιση σύμφωνα με: -- τις ανάγκες του προσωπικού -- τις λειτουργικές απαιτήσεις/ανάγκες του οργανισμού

12 Leonardo da Vinci •Ως προσωπικό εκπαίδευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν: --- εσωτερικοί εκπαιδευτές (κυρίως από τα μεσαία και ανώτερα στελέχη του Οργανισμού) --- εξωτερικοί εκπαιδευτές (εξωτερικοί σύμβουλοι του Οργανισμού)

13 Leonardo da Vinci Γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να ενεργούμε έτσι; •Οι τρέχουσες κοινωνικές εξελίξεις έχουν επηρεάσει/επιφέρει: --- αλλαγές στον τρόπο ζωής --- απαιτήσεις για όσο το δυνατό περισσότερα προ-προπαρασκευασμένα τρόφιμα  Οι προσδοκίες των πελατών έχουν αυξηθεί

14 Leonardo da Vinci Διευκρινήσεις •Η εκπαίδευση /κατάρτιση βοηθά τους χειριστές τροφίμων να: --- αποφεύγουν τις μολύνσεις --- παράγουν ασφαλή τρόφιμα --- να ελαττώνουν την εμφάνιση τροφιμογενών νοσημάτων --- να έχουν απόδοση στην εργασία τους --- να εφαρμόζουν τις κανονιστικές απαιτήσεις

15 Leonardo da Vinci Οφέλη •Ελάττωση του κόστους •Βελτίωση της εργασίας •Βελτίωση της ποιότητας •Ο οργανισμός αποκτά «καλύτερο όνομα στην αγορά»– αλλά και ευχαριστημένους πελάτες •Επιτυχείς επιχειρήσεις (αύξηση του αριθμού των πελατών, αύξηση εσόδων/κερδών) •Συμμόρφωση με την Νομοθεσία


Κατέβασμα ppt "Εκπαίδευση Leonardo da Vinci. Παράμετροι που λαμβάνονται υπ’ όψη (1) • Η Παραγωγή ασφαλών τροφίμων είναι το αποτέλεσμα ομαδικών προσπαθειών αλλά και κοινωνικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google