Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Φράγκου Ελένη Νεφρολόγος Εργαστήριο Φλεγμονής και Αυτοανοσίας Κέντρο Ανοσολογίας και Μεταμοσχεύσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Φράγκου Ελένη Νεφρολόγος Εργαστήριο Φλεγμονής και Αυτοανοσίας Κέντρο Ανοσολογίας και Μεταμοσχεύσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Φράγκου Ελένη Νεφρολόγος Εργαστήριο Φλεγμονής και Αυτοανοσίας Κέντρο Ανοσολογίας και Μεταμοσχεύσεων ΙΙΒΕΑΑ

2 ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Στον οργανισμό, η [Η + ] = σταθερή για διατήρηση της φυσιολογικής κυτταρικής λειτουργίας Κάθε Δ[Η + ] πρόσληψη ή αποβολή Η + από πρωτεΐνες τροποποίηση πρωτεϊνών (φορτίο, δομή, λειτουργία) διαταραχή κυτταρικής λειτουργίας

3 ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Ρύθμιση [Η + ]: 1.Χημική εξισορρόπηση με ρυθμιστικά διαλύματα εξωκυττάρια (πρωτεΐνες πλάσματος, φωσφορικά) ενδοκυττάρια (Ηb, οστά, σκελετικοί μύες) 2.Ρύθμιση PC0 2 με κυψελιδικό αερισμό 3.Ρύθμιση [HCO 3 - ] με νεφρική αποβολή Η +

4 ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Νεφρική αποβολή Η +

5 ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Νεφρική αποβολή Η +

6 pH = -log [H+] Εξίσωση Henderson-Hasselbach: pH = 6,10 + log Αλλαγή στο εξωκυττάριο pH: 1.Φόρτιση με οξύ ή βάση μεγαλύτερη από ικανότητα αποβολής τους 2.Διαταραχή αναπνευστικής λειτουργίας 3.Διαταραχή νεφρικής λειτουργίας [HCO 3 - ] 0,03 x PCO 2

7 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΒΙ ΣΕ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (Μεταβολική Αλκάλωση και Μεταβολική Οξέωση)

8 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΔΑΤΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΣ ALDO ΣεκρετίνηΓαστρίνη Δε συμμετέχει στην ομοιοστασία ύδατος-ηλεκτρολυτών

9 ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Φάση δημιουργίας: απώλεια Η + από ΓΕΣ Φάση συντήρησης: αδυναμία αποβολής HCO 3 - ΑΙΤΙΑ Έμετοι, ρινογαστρικός καθετήρας, Zollinger-Ellison, πυλωρική στένωση Αντιόξινα σκευάσματα, ιοντοανταλλακτική ρητίνη Συγγενής χλωριδόρροια, λαχνωτό αδένωμα εντέρου, καθαρκτικά, νηστιδοστομία Σύνδρομο γάλακτος-αλκάλεος ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΩΣΗ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΓΕΣ

10 ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Έμετοι, ρινογαστρικός καθετήρας, Zollinger-Ellison, πυλωρική στένωση Φάση δημιουργίας: απώλεια Η + από ΓΕΣ και επιστροφή HCO 3 - στην κυκλοφορία ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΩΣΗ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΓΕΣ

11 ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Έμετοι, ρινογαστρικός καθετήρας, Zollinger-Ellison, πυλωρική στένωση Φάση δημιουργίας: απώλεια Η + από ΓΕΣ και επιστροφή HCO 3 - στην κυκλοφορία Φάση συντήρησης: αδυναμία αποβολής ΗCO 3 - ΥΠΟΟΓΚΑΙΜΙΑ: Ενεργοποίηση RAAS ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΩΣΗ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΓΕΣ

12 ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Έμετοι, ρινογαστρικός καθετήρας, Zollinger-Ellison, πυλωρική στένωση Φάση δημιουργίας: απώλεια Η + από ΓΕΣ και επιστροφή HCO 3 - στην κυκλοφορία Φάση συντήρησης: αδυναμία αποβολής ΗCO 3 - ΥΠΟΧΛΩΡΑΙΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΩΣΗ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΓΕΣ [Cl - ]

13 ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Έμετοι, ρινογαστρικός καθετήρας, Zollinger-Ellison, πυλωρική στένωση Φάση δημιουργίας: απώλεια Η + από ΓΕΣ και επιστροφή HCO 3 - στην κυκλοφορία Φάση συντήρησης: αδυναμία αποβολής ΗCO 3 - ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΩΣΗ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΓΕΣ Κ+Κ+ Κ+Κ+ Na +, H + Δ[Κ + ] pH

14 ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Αντιόξινα σκευάσματα σε νεφρική ανεπάρκεια, ιοντοανταλλακτική ρητίνη Φάση δημιουργίας: Mg(OH) 2 Φάση συντήρησης: αδυναμία αποβολής ΗCO 3 - ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΩΣΗ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΓΕΣ OH - Mg(HCO 3 ) 2 Λιπίδια Φωσφορικά Kayexalate H2OH2O Mg 2+

15 ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Συγγενής χλωριδόρροια, λαχνωτό αδένωμα, καθαρκτικά, νηστιδοστομία Φάση δημιουργίας: απώλεια Η + από ΓΕΣ και επιστροφή HCO 3 - στην κυκλοφορία Φάση συντήρησης: αδυναμία αποβολής ΗCO 3 - ΥΠΟΟΓΚΑΙΜΙΑ, ΥΠΟΧΛΩΡΑΙΜΙΑ, ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΩΣΗ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΓΕΣ

16 ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Σύνδρομο γάλακτος-αλκάλεος (CaCO 3, Na 2 CO 3 ) Yπερασβεστιαιμία ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΩΣΗ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΓΕΣ Αγγειοσύσπαση: έκπτωση GFR Υποογκαιμία: ενεργοποίηση RAAS

17 ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚH ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΣΗΜΑ Ιστορικό: έμετοι, διάρροιες, λήψη ουσιών κλπ Κλινική εξέταση: ρινογαστρικός καθετήρας, παροχέτευση, οδοντικές διαυρώσεις, υπερτροφία παρωτίδων, διόγκωση παρειών κλπ ΣΥΝΟΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ Υποογκαιμία: αδυναμία, καταβολή, δίψα, κράμπες μυών, μειωμένη σπαργή δέρματος, υπόταση Υποκαλιαιμία: Πολυουρία, πολυδιψία, μυϊκή αδυναμία, αρρυθμίες Υπασβεστιαιμία: Μυϊκός σπασμός, τετανία, παραισθησίες, αποπροσανατολισμός, επιληπτικές κρίσεις, κώμα ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΩΣΗ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΓΕΣ

18 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΕΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ pH ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΡΟΥ Υποκαλιαιμία Υποχλωραιμία ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ Υποογκαιμία, υποχλωραιμία: Cl - U < 10-20 mmol/L Διτανθρακουρία: Na + U > 10 mmol/L ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΩΣΗ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΓΕΣ [HCO3-] 1 mEq/L PCO 2 0,7 mmHg

19 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ Φάση δημιουργίας μεταβολικής αλκάλωσης: Απώλεια γαστρικού οξέος: αντιεμετικά, αφαίρεση ρινογαστρικού καθετήρα Γαστρική έκκριση Η + : αναστολείς Η 2, αναστολείς αντλίας Η + ΣΖ-Ε, ΛΑ, ΠΣ: Χειρουργική αντιμετώπιση Φάση συντήρησης μεταβολικής αλκάλωσης: Υποογκαιμία: iv ΝaCl 0,9% ( V U + V ΑΠΩΛΕΙΕΣ + 100 ml/h) Υποκαλιαιμία: iv KCl 10-20 mEq x 2-4/d ΟΧΙ κιτρικό ή οξικό κάλιο λόγω γένεσης ΗCO 3 - Υποχλωραιμία: iv NaCl, iv KCl ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΩΣΗ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΓΕΣ

20 ΚΑΤΙΟΝΤΑ = ΑΝΙΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΣΜΑ Na + + MMK = HCO 3 - + Cl - + MMA XA = MMA-MMK = Na + - (HCO 3 - + Cl - ) ΣΤΑ ΟΥΡΑ Na + + K + + ΜΜΚ = Cl - + ΜΜΑ ΧΑ = ΜΜΑ-ΜΜΚ = Na + + K + - Cl - ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΓΕΣ

21 ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Απώλεια ΗCO 3 - από ΓΕΣ Παραγωγή D-γαλακτικού οξέος στο ΓΕΣ ΑΙΤΙΑ Διάρροιες (λοιμώδη αίτια, χολέρα), Παροχέτευση-συρίγγια παγκρέατος, χοληφόρων Δυσλειτουργία ειλεοστομίας, Έμετοι από ειλεό Νηστιδοειλεϊκή παράκαμψη, Εκτομή λεπτού εντέρου ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΓΕΣ

22 ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Διάρροιες (λοιμώδη αίτια, χολέρα), παροχέτευση–συρίγγια παγκρέατος- χοληφόρων, δυσλειτουργία ειλεοστομίας, έμετοι από ειλεό Απώλεια περιεχομένου πλούσιου σε HCO 3 - Na + + MMK = HCO 3 - + Cl - + MMA XA = MMA-MMK = Na + - (HCO 3 - + Cl - ) Υπερχλωραιμική ΜΟ με φυσιολογικό ΧΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΓΕΣ

23 ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Διάρροιες (λοιμώδη αίτια, χολέρα), παροχέτευση-συρίγγια παγκρέατος- χοληφόρων, δυσλειτουργία ειλεοστομίας, έμετοι από ειλεό Απώλεια περιεχομένου πλούσιου σε HCO 3 - Υπερχλωραιμική ΜΟ με φυσιολογικό ΧΑ ΧΑ ΟΥΡΩΝ = ΜΜΑ-ΜΜΚ = Na + + K + - Cl - = ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΓΕΣ Υποκαλιαιμία Οξέωση

24 ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Νηστιδοειλεϊκή παράκαμψη, εκτομή λεπτού εντέρου ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΓΕΣ Glc Gram+ ανερόβια Γαλακτοβάκιλλοι Άμυλο Glc Άμυλο D-γαλακτικό οξύ (ΜΜΑ) XA = MMA-MMK = Na + - (HCO 3 - + Cl - ) Υποχλωραιμική ΜΟ με αυξημένο ΧΑ

25 ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ Υπέρπνοια, ταχύπνοια, δύσπνοια Κοιλιακή αρρυθμία, μείωση μυοκαρδιακής συσταλτικότητας ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ Λήθαργος, κώμα ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΑ Παιδιά: Ραχίτιδα Ενήλικες: Ινώδης οστεΐτιδα, οστεομαλακία ή οστεοπόρωση ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΣΗΜΑ Διάρροιες Νευρολογική συμπτωματολογία μετά από υδατάνθρακες ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΓΕΣ

26 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΕΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ pH ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΡΟΥ Απώλεια αλκαλικού περιεχομένου ΧΑ = φυσιολογικό Υπερχλωραιμία Υποκαλιαιμία ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ Απώλεια αλκαλικού περιεχομένου ΝΗ 4 + αυξημένο ΧΑΟ = αρνητικό ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΓΕΣ [HCO3-] 1 mEq/L PCO 2 1,2 mmHg D-γαλακτική οξέωση ΧΑ = αυξημένο Υποχλωραιμία Κετόνες, L-Γαλακτικό Οξύ = ΚΦ D-γαλακτική οξέωση ΝΗ 4 + αυξημένο ΧΑΟ = θετικό

27 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΞΕΩΣΗΣ Στόχος pH = 7,2 με αύξηση της [HCO 3 - ] = 10-12 mEq/L Έλλειμμα HCO 3 - = Χώρος κατανομής HCO 3 - x (Επιθυμητά HCO 3 - - Μετρούμενα HCO 3 - = 0.5 x Σωματικό Βάρος x (Επιθυμητά HCO 3 - - Μετρούμενα HCO 3 - ) Το 50% του ελλείμματος χορηγείται κατά τη διάρκεια του πρώτου 24ώρου ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑΣ iv KCl ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ Χειρουργική αντιμετώπιση pos μετρονιδαζόλη, νεομυκίνη, βανκομυκίνη Τροποποίηση δίαιτας ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΓΕΣ

28 Σε διαταραχές ΓΕΣ, μεταβολική αλκάλωση παρατηρείται σε καταστάσεις απώλειας H + (φάση δημιουργίας) ταυτόχρονα με αδυναμία αποβολής HCO 3 - (φάση συντήρησης) Η κλινική εικόνα της μεταβολικής αλκάλωσης από διαταραχές ΓΕΣ οφείλεται στο υποκείμενο νόσημα και στη συνοδό ηλεκτρολυτική διαταραχή Σε διαταραχές ΓΕΣ, μεταβολική οξέωση παρατηρείται σε καταστάσεις απώλειας ΗCO 3 - και σπανιότερα σε παραγωγή D-γαλακτικού οξέος Σε διαταραχές ΓΕΣ, η μεταβολική οξέωση ταξινομείται ως υπερχλωραιμική με φυσιολογικό χάσμα ανιόντων ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

29 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ !!


Κατέβασμα ppt "ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Φράγκου Ελένη Νεφρολόγος Εργαστήριο Φλεγμονής και Αυτοανοσίας Κέντρο Ανοσολογίας και Μεταμοσχεύσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google