Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΤΙΡΡΟΠΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΑΛΚΑΛΩΣΗΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΤΙΡΡΟΠΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΑΛΚΑΛΩΣΗΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΤΙΡΡΟΠΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΑΛΚΑΛΩΣΗΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΟΠΗΣΗΣ Σε κάθε πρωτοπαθή ΟΒΔ, μεταβολική ή αναπνευστική, υπάρχει μία δευτεροπαθής φυσιολογική απάντηση του άλλου στοιχείου (σε μεταβολική του αναπνευστικού και αντίθετα), η οποία τείνει να περιορίσει τη μεταβολή του pH που προκάλεσε η πρωτοπαθής ΟΒΔ. Αυτή η διορθωτική απάντηση ποτέ δεν είναι τόσο μεγάλη ώστε να αποκαταστήσει το pH

3 ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΒΑΣΕΩΝ Ρυθμιστικά συστήματα –Εξωκυττάρια –Ενδοκυττάρια Αναπνευστικό σύστημα Νεφροί

4 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

5 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-Ι Είναι διαλύματα που αποτελούνται από 2 ή περισσότερες χημικές ενώσεις Συνήθως είναι ασθενείς βάσεις με τα άλατά τους με ένα ισχυρό οξύ σε ιονισμένη μορφή Αρχίζουν την δράση τους μέσα σε sec

6 ΗΑ  Η + + Α - ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-IΙ

7 Διακρίνονται σε: –α) Σύστημα διττανθρακικών και –β) Σύστημα μη διττανθρακικών ( αιμοσφαιρίνης, πρωτεϊνών, φωσφορικών ) που δρουν ενδοκυττάρια Το 50% των πλεοναζόντων HCO 3 - εξουδετερώνεται από τα ρυθμιστικά συστήματα των κυττάρων και τα υπόλοιπα από τα ρυθμιστικά συστήματα του εξωκυττάριου χώρου ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-IIΙ

8 Τα ρυθμιστικά συστήματα είναι: 1) NaHCO 3 /H 2 CO 3 (εξωκυττάριο χώρο) 2) HHbO 2 /KHbO 2 και HHb/KHb (στα ερυθροκύτταρα) 3) Πρωτεΐνες και άλατά τους με αλκάλεα (στα κύτταρα των ιστών και στο πλάσμα) 4) Μονόξινα και δισόξινα φωσφορικά άλατα H 2 PO 4 /HPO 4 --, Na 2 HPO 4 /NaH 2 PO 4 (στα ερυθροκύτταρα και ουροφόρα σωληνάρια) 5) Των οστών (CaCO 3 και υδροξυαπατίτης) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΙV

9 Ρυθμιστικά συστήματα ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΑΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ Hb ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΑΜΙΝΟΞΕΑ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

10

11 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ Είναι το σημαντικότερο γιατί: 1) Υπάρχει σε μεγάλες συγκεντρώσεις στον οργανισμό 2) Έχει pk= 6,1 3) Τα συστατικά του μπορούν να ρυθμιστούν από τους πνεύμονες και τους νεφρούς Έστω λοιπόν ότι προστίθεται μία ισχυρή βάση ( NaOH ): NaOH + H 2 CO 3  NaHCO 3 + H 2 O ΟΥΡΑ

12 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ Οξυαιμοσφαιρίνη με το άλας της με Κ + (HHbO 2 /KHbO 2 ) και Αναχθείσα αιμοσφαιρίνη με το άλας της με Κ + (HHb/KHb) Στην οξυγονοθείσα της μορφή αποδίδει Η + οδηγώντας σε οξέωση Έχει 3πλάσια ρυθμιστική ικανότητα συγκριτικά με τις πρωτεΐνες

13 ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (κύριο Buffer ΕΔΧ) και λευκώματα (λευκωματίνη)

14 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ C H R C O OH N H H ΑΜΙΝΟΜΑΔΑ ΚΑΡΒΟΞΥΛΟΜΑΔΑ ΔΟΜΗ ΕΝΟΣ ΑΜΙΝΟΞΕΟΣ

15 H+H+ H+H+

16 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ NH 3 -C-COOH R Μερικά μπορούν να δεχθούν Η + (αδύναμες βάσεις) Άλλα μπορούν να αποδώσουν Η + (αδύναμα οξέα) Αμινοξέα (αμφολύτες) Όταν το pH αυξηθεί πάνω από το ισοηλεκτρικό τους σημείο, η COOH ομάδα του αμινοξέος δρα ως ασθενές οξύ (όταν το pH μειωθεί, τα αμινοξέα δρουν ως αδύναμες βάσεις) Δρουν στο πλάσμα και ενδοκυττάρια

17 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ Δισόξινο φωσφορικό νάτριο (NaH 2 PO 4 ) που δρα ως ασθενές οξύ και παρέχει Η + και Μονόξινο φωσφορικό νάτριο (Na 2 HPO 4 ) που δρα ως ασθενής βάση και προσλαμβάνει Η +. Έστω ότι προσθέτω μία ισχυρή βάση: NaOH + NaH 2 PO 4  Na 2 HPO 4 + H 2 O Δραστικό στα ούρα και ενδοκυττάρια

18 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΣΤΩΝ Ο υδροξυαπατίτης (Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH) 2 ) και το ανθρακικό ασβέστιο (CaCO 3 ) λειτουργούν ως ρυθμιστικά διαλύματα κυρίως σε περιπτώσεις χρόνιας φόρτισης με οξέα ή αλκάλεα Η φορά της αντίδρασης σχηματισμού του υδροξυαπατίτη 10(Ca ++ ) + 6(HPO 4 ) + 2H 2 0  (Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH) 4 ) + 8H + μεταβάλλεται ανάλογα με το pH του οργανισμού Έτσι σε αλκάλωση έχει κατεύθυνση από τ’ αριστερά προς τα δεξιά ώστε να αποδίδει Η +

19 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

20 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΡΡΟΠΗΣΗ Έναρξη μέσα σε 1-3 λεπτά Ολοκληρώνεται σε 12-24 ώρες Προκαλείται καταστολή της αναπνοής (υποαερισμός), με αποτέλεσμα αύξηση της PaCO 2 και άρα αναπνευστική οξέωση

21 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΡΡΟΠΗΣΗ- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ Η αλκαλαιμία καταστέλλει την αναπνοή διαμέσου της επίδρασης στους χημειοϋποδοχείς του εγκεφαλικού στελέχους και ίσως διαμέσου της επίδρασης στους περιφερικούς χημειοϋποδοχείς

22 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΡΡΟΠΗΣΗ - ΦΑΣΕΙΣ Αρχικά διεγείρεται η αναπνοή αφού κατά την εξουδετέρωση των HCO 3 - από τα ρυθμιστικά συστήματα παράγεται CO 2 το οποίο προκαλεί αύξηση της PaCO 2 Κατά τη 2 η φάση η αλκαλαιμία επιδρά στο κέντρο της αναπνοής και την καταστέλλει

23 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΡΡΟΠΗΣΗ - ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ Στην 1 η φάση μπορεί να εμφανιστεί έντονη υπερκαπνία λόγω αδυναμίας απομάκρυνσης του CO 2 σε άτομα που εμφανίζουν καταστολή της αναπνοής, κεντρικής ή περιφερικής αιτιολογίας (αποφρακτικές πνευμονοπάθειες, νευρομυϊκή νόσο, λήψη ναρκωτικών) Στην 2 η φάση μπορεί να εμφανιστεί υποξυγοναιμία, εξαιτίας καταστολής του αναπνευστικού κέντρου, σε άτομα με καρδιοαναπνευστικές νόσους

24 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΡΡΟΠΗΣΗ Σπάνια επιτυγχάνεται αντιρρόπηση λόγω του ότι, τόσο η υπερκαπνία, όσο και η υποξυγοναιμία διεγείρουν την αναπνοή

25 ΣΧΕΣΗ PaO 2 - PaCO 2 PaO 2 = PεισπνεόμενουO 2 – 1,25 x PaCO 2 -10 (PεισπνεόμενουO 2 είναι η μερική πίεση του Ο 2 στον εισπνεόμενο αέρα=150 mmHg και το 10 είναι η φυσιολογική κλίση του Ο 2 μεταξύ κυψελίδων και αρτηριδίων του πνεύμονα) Η PaO 2 όμως δεν μπορεί να μειωθεί 52-60 mmHg

26 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΡΡΟΠΗΣΗ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Για κάθε αύξηση των HCO 3 - κατά 1 mEq/L αυξάνεται η PaCO 2 0,6-0,7 mmHg ή PaCO 2 = 0,9 x (HCO 3 - + 9) ± 2

27 ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΑΕΡΙΣΜΟΣ; Σε ασθενείς με ΚΑ που μπορεί να εμφανίζουν υποκλινική πνευμονική συμφόρηση, ικανή να διεγείρει ενδοπνευμονικούς υποδοχείς και να προκληθεί ταχύπνοια Σε υποξαιμία (PaO 2 <50-55 mmHg) οπότε διεγείρονται περιφερικοί χημειοϋποδοχείς και προκαλούν υπεραερισμό Σε πρόκληση ταχύπνοιας λόγω πόνου κατά την αιμοληψία Σε ηπατικό κώμα

28 Μήπως η υπερκαπνία συμβάλλει και αρνητικά στη ρύθμιση του pH; Μελέτες σε πειραματόζωα συσχετίζουν την αύξηση της PaCO 2 σε μεταβολική αλκάλωση με αύξηση της συγκέντρωσης HCO 3 - πιθανά λόγω: 1. Ενδοκυττάριας οξέωσης που διεγείρει την έκκριση των H + 2. Μετατροπής των ενδοκυττάριων ΟΗ - σε HCO 3 - (με την περίσσεια του CO 2 )

29 ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΤΙΡΡΟΠΗΣΗ

30 Αρχίζει σε 1 ώρα από την εγκατάσταση της μεταβολικής αλκάλωσης και ολοκληρώνεται σε 12-36 ώρες Είναι ο ισχυρότερος ρυθμιστής της ΟΒΙ

31 ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΤΙΡΡΟΠΗΣΗ Κατά την έναρξη της μεταβολικής αλκάλωσης υπάρχει απώλεια HCO 3 - και Na + από τους νεφρούς, αφού ξεπερνιέται ο ουδός επαναρρόφησης των HCO 3 -

32 ΕΚΚΡΙΣΗ HCO 3 - Πράγματι έχει διαπιστωθεί ότι χορήγηση σε φυσιολογικό άτομο 1000 mEq NaHCO 3 το 24ωρο επί 2 εβδομάδες, οδηγεί σε μικρή μόνο αύξηση των HCO 3 - Για να προκληθεί λοιπόν μεταβολική αλκάλωση πρέπει να συνυπάρχει και διαταραχή στη νεφρική απέκκριση HCO 3 -

33 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΚΡΙΣΗΣ HCO 3 - ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΦΡΟΥΣ 1. Σε περίσσεια HCO 3 -, οπότε ξεπερνιέται ο ουδός επαναρρόφησης στα ΕΕΣ 2. Στα εμβόλιμα κύτταρα β-τύπου των ΑΣ που εκκρίνουν HCO 3 - διαμέσου του ανταλλαγέα Cl - - HCO 3 -

34

35 ΝΕΦΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ pH Με την πάροδο του χρόνου εγκαθίσταται μία νέα κατάσταση, όπου, οι νεφροί είναι δυνατό είναι δυνατό να αυξήσουν την επαναρρόφηση των HCO 3 -, επιδεινώνοντας την αλκάλωση (διατήρηση αλκάλωσης)

36 ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΤΙΡΡΟΠΗΣΗ Οι λόγοι για τους οποίους οι νεφροί επιδεινώνουν την αλκάλωση είναι: Υπογκαιμία Υποκαλιαιμία Υποχλωραιμία Υπεραλδοστερονισμός Υπερκαπνία

37 Μεταβολές pH, HCO 3 - και καθαρή έκκριση οξέων στα ούρα σε εμέτους με μειωμένη πρόσληψη NaCI και KCI

38 Σας ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "ΑΝΤΙΡΡΟΠΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΑΛΚΑΛΩΣΗΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google