Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αντλίες ομοιοστασίας Κ + Na + /K + ATPάση Η + /K + ATPάση Κανάλια καλίου Συμμεταφορέας Κ + /Cl -

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αντλίες ομοιοστασίας Κ + Na + /K + ATPάση Η + /K + ATPάση Κανάλια καλίου Συμμεταφορέας Κ + /Cl -"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Αντλίες ομοιοστασίας Κ + Na + /K + ATPάση Η + /K + ATPάση Κανάλια καλίου Συμμεταφορέας Κ + /Cl -

3 Na + /K + ATPάση Υπάρχει σε όλα τα κύτταρα Απωθεί 3Na + και εισάγει 2Κ + με 1 ATP Ενδοκυττάρια κατανομή του Κ + και η εξωκυττάρια του Na + Αποτελείται πάντοτε από α και β υποομάδες και σε κάποιους ιστούς από μια γ υποομάδα Άλλες δράσεις  Πολικότητα του κυττάρου, tight junctions, κινητικότητα του κυττάρου, δομή και διατήρηση του κυτταροσκελετού, επικοινωνία μεταξύ των κυττάρων, καρκινογένεση

4

5 3Na + 2K + Na + -K + ATPase ATP ADP +P N a + /K + ATPάση

6 Η + /K + ATPάση Βρίσκεται στο στόμαχο, στο κόλον, στα νεφρικά σωληνάρια και στον προστάτη Εισάγει στο κύτταρο 1 Κ + για κάθε Η + που εκκρίνει Αποτελείται από 2 υποομάδες α και β

7 K+K+K+K+ H+ H + -K + ATPase ATP ADP +P Η + /K + ATPάση

8 Κανάλια καλίου Βρίσκονται σχεδόν σε όλα τα κύτταρα Χωρίζονται σε 3 οικογένειες  6 ή 7 περιοχές στην μεμβράνη και 1 πόρο (6/7TM-1P)  4 περιοχές στην μεμβράνη και 2 πόρους (4TM-2P)  2 περιοχές στην μεμβράνη και 1 πόρο (2TM-1P)

9

10 K+K+K+K+ Κανάλια K +

11 Αντλίες γαστρεντερικού σωλήνα Σιελογόνοι αδένες Στόμαχος Παχύ έντερο «Αισθητήρες» Κ + της τροφής Ήπαρ και σκελετικοί μύες Ιδρωτοποιοί αδένες Νεφρός Εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο Παχύ ανιόν σκέλος της αγκύλης του Henle Άπω νεφρώνας Αντλίες ομοιοστασίας Κ +

12 Αντλίες γαστρεντερικού σωλήνα Σιελογόνοι αδένες Στόμαχος Παχύ έντερο «Αισθητήρες» Κ + της τροφής Ήπαρ και σκελετικοί μύες Ιδρωτοποιοί αδένες Νεφρός Εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο Παχύ ανιόν σκέλος της αγκύλης του Henle Άπω νεφρώνας Αντλίες ομοιοστασίας Κ +

13 Σιελογόνοι αδένες Έκκριση ~ 20-25 mEq/L Κ + Μέσω καναλιών Κ +  KCNN4  KCNMA1 (ή MaxiK) Ρύθμιση μέσω ακετυλοχολίνης

14 Πόρος σιελογόνου αδένα Βασική πλευρά Κύτταρο πόρου σιελογόνου αδένα Αυλός NHE1 Η+Η+Η+Η+ Na + 3Na + 2K + Na + -K + ATPase NBC Na + HCO 3 - Cl - K+K+K+K+ NHE2-3 Η+Η+Η+Η+ Na + ENaC CFTR HCO 3 - Cl - K+K+K+K+ K+K+K+K+ KCNN4 MaxiK

15 Αντλίες γαστρεντερικού σωλήνα Σιελογόνοι αδένες Στόμαχος Παχύ έντερο «Αισθητήρες» Κ + της τροφής Ήπαρ και σκελετικοί μύες Ιδρωτοποιοί αδένες Νεφρός Εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο Παχύ ανιόν σκέλος της αγκύλης του Henle Άπω νεφρώνας Αντλίες ομοιοστασίας Κ +

16 Στόμαχος Βασική πλευρά Καλυπτήριο κύτταρο στομάχου Αυλός 3Na + 2K + Na + -K + ATPase ΑΕ HCO 3 - Cl - K+K+K+K+ H 2 O +CO 2 Κ+Κ+Κ+Κ+ Η+Η+Η+Η+ Η + -K + ATPase Κ+Κ+Κ+Κ+ KCNQ1/Ε2 ΗCl

17 Αντλίες γαστρεντερικού σωλήνα Σιελογόνοι αδένες Στόμαχος Παχύ έντερο «Αισθητήρες» Κ + της τροφής Ήπαρ και σκελετικοί μύες Ιδρωτοποιοί αδένες Νεφρός Εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο Παχύ ανιόν σκέλος της αγκύλης του Henle Άπω νεφρώνας Αντλίες ομοιοστασίας Κ +

18 Ανιόν κόλον Βασική πλευρά Κύτταρο κολικής κρύπτης Αυλός 3Na + 2K + Na + -K + ATPase NBC Na + HCO 3 - NHE Η+Η+Η+Η+ Na + K+K+K+K+ K+K+K+K+ KCNN4 DRA Cl - HCO 3 - K+K+K+K+ KCNQ1/E3 NKCC1 Na + K+K+K+K+ 2Cl - Cl -

19 Ανιόν κόλον Βασική πλευρά Επιφανειακό κύτταρο ανιόντος κόλου Αυλός 3Na + 2K + Na + -K + ATPase NBC Na + HCO 3 - NHE Η+Η+Η+Η+ Na + K+K+K+K+ K+K+K+K+ KCNN4 DRA Cl - HCO 3 - K+K+K+K+ KCNQ1/E3 NKCC1 Na + K+K+K+K+ 2Cl - Cl - CFTR KCNK5 ClC 2 Cl - K+K+K+K+ HCO 3 - ή Cl - SCFA MaxiK K+K+K+K+

20 Κατιόν κόλον και σιγμοειδές Βασική πλευρά Επιφανειακό κύτταρο κατιόντος κόλου Αυλός 3Na + 2K + Na + -K + ATPase NBC Na + HCO 3 - K+K+K+K+ K+K+K+K+ KCNN4 DRA Cl - HCO 3 - K+K+K+K+ KCNQ1/E3 NKCC1 Na + K+K+K+K+ 2Cl - Cl - CFTR KCNK5 ClC 2 Cl - K+K+K+K+ HCO 3 - ή Cl - SCFA MaxiK Κ+Κ+Κ+Κ+ Η+Η+Η+Η+ Η + -K + ATPase Na + ENaC

21 Αντλίες γαστρεντερικού σωλήνα Σιελογόνοι αδένες Στόμαχος Παχύ έντερο «Αισθητήρες» Κ + της τροφής Ήπαρ και σκελετικοί μύες Ιδρωτοποιοί αδένες Νεφρός Εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο Παχύ ανιόν σκέλος της αγκύλης του Henle Άπω νεφρώνας Αντλίες ομοιοστασίας Κ +

22 «Αισθητήρες» Κ + της τροφής «Αισθητήρες» στο έντερο και την πυλαία κυκλοφορία Feedforward μηχανισμός ρύθμισης Κ +

23 Γεύμα Κ + ↑ Κ + ορού επινεφρίδιααλδοστερόνη Καλιούρηση + + + - Παλίνδρομη ρύθμιση “feedback”

24 Ρύθμιση “feedforward” Γεύμα Κ + Καλιούρηση Ηπατοπυλαίος αισθητήρας Εντερικός αισθητήρας + ++ + Χωρίς αύξηση Κ + ορού ή αύξηση αλδοστερόνης ?

25 Ηπατοπυλαίος αισθητήρας Απόδειξη στον άνθρωπο Ευαίσθητος στη βουμετανίδη συμμεταφορέας Na + /K + /2Cl - Μεταφορά του ερεθίσματος με το νευρικό σύστημα

26 Αντλίες γαστρεντερικού σωλήνα Σιελογόνοι αδένες Στόμαχος Παχύ έντερο «Αισθητήρες» Κ + της τροφής Ήπαρ και σκελετικοί μύες Ιδρωτοποιοί αδένες Νεφρός Εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο Παχύ ανιόν σκέλος της αγκύλης του Henle Άπω νεφρώνας Αντλίες ομοιοστασίας Κ +

27 Ήπαρ και σκελετικοί μύες >90% του σωματικού Κ +  Ενδοκυττάριο Κ + : 140-150meq/L  Εξωκυττάριο Κ + : 3,5-5meq/L Buffer μεταβολών του εξωκυτταρίου Κ + α 2 /β Na + /K + ATPάση ευαίσθητη στην ινσουλίνη

28 Γεύμα Κ + ↑ Κ + ορού + Ινσουλίνη + - ↑ Na + /K + ATPάση Είσοδος Κ +

29 Μυϊκή δραστηριότητα Έξοδος Κ + ↑ Na + /K + ATPάση επανείσοδος Κ + Καλιούρηση

30 Αντλίες γαστρεντερικού σωλήνα Σιελογόνοι αδένες Στόμαχος Παχύ έντερο «Αισθητήρες» Κ + της τροφής Ήπαρ και σκελετικοί μύες Ιδρωτοποιοί αδένες Νεφρός Εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο Παχύ ανιόν σκέλος της αγκύλης του Henle Άπω νεφρώνας Αντλίες ομοιοστασίας Κ +

31 Ιδρωτοποιοί αδένες Έκκριση ~ 9 mEq/L K + Κανάλια Κ + Ρύθμιση από αλδοστερόνη

32 Αντλίες γαστρεντερικού σωλήνα Σιελογόνοι αδένες Στόμαχος Παχύ έντερο «Αισθητήρες» Κ + της τροφής Ήπαρ και σκελετικοί μύες Ιδρωτοποιοί αδένες Νεφρός Εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο Παχύ ανιόν σκέλος της αγκύλης του Henle Άπω νεφρώνας Αντλίες ομοιοστασίας Κ +

33 ↑ ή κφ πρόσληψη Κ + απορρόφηση ~ 67% Κ + ↓ Κ + απορρόφηση ~ 67% Κ +ΕΕΣ ↑ ή κφ πρόσληψη Κ + απορρόφηση ~ 25% Κ + ↓ Κ + απορρόφηση ~ 25% Κ + ↓ Κ + απορρόφηση ~ 3% Κ + ↑ ή κφ πρόσληψη Κ + έκκριση 10-50% Κ +ΠΑΣΑΗ ΑΕΣ ΑΣ ↑ ή κφ πρόσληψη Κ + έκκριση 5-30% Κ + ↓ Κ + απορρόφηση ~ 10% Κ +

34 Εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο Na + 3HCO 3 - NHE1 Η+Η+Η+Η+ Na + 3Na + 2K + Na + -K + ATPase Περισωληναριακό τριχοειδές Κύτταρο εγγύς εσπειραμένου σωληναρίου Αυλός σωληναρίου K+K+K+K+ K+K+K+K+ V0V0 +- K+K+K+K+

35 Παχύ ανιόν σκέλος της αγκύλης του Henle 3Na + 2K + Na + -K + ATPase Περισωληναριακό τριχοειδές Κύτταρο ΠΑΣΑ Henle Αυλός σωληναρίου K+K+K+K+ Na + K + Ca 2+ Mg 2+ V0V0 +- K+K+K+K+ NKCC1 Na + NH 4 + ή K + 2Cl - Ca 2+ CaR V2V2 AVP Cl - ↑cAMP KCNJ1 PKA NO-cGMP PKC↑ pH↓ 20-HETE ATP↑ ↑AA

36 Περισωληναριακό τριχοειδές α-εμβόλιμο κύτταρο Αυλός σωληναρίου 3Na + 2K + Na + -K + ATPase NBC HCO 3 - K+K+K+K+ KCNK1 Cl - K+K+K+K+ MaxiK Κ+Κ+Κ+Κ+ Η+Η+Η+Η+ Η + -K + ATPase Άπω νεφρώνας Cl - Η+Η+Η+Η+ Ταχύτητα ροής Ca 2+ MAPK

37 Άπω νεφρώνας Περισωληναριακό τριχοειδές Βασικό κύτταρο 3Na + 2K + Na + -K + ATPase K+K+K+K+ KCNK1 K+K+K+K+ MaxiK K+K+K+K+ Cl - K+K+K+K+ KCNJ1 Αυλός σωληναρίου Cl - HCO 3 - pH Ταχύτητα ροής Ca 2+ AVP ATP↑ Ca 2+ ↑ pH↓ AVP MAPK pH↓ ATP↑ AA WNK CamKII PKA MAPK PKC PKA SGK ATP↑ AVP PD↑ PKA pH↑ NO cGMP pPKC

38 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι κυριότερες αντλίες ρύθμισης της ομοιοστασίας του καλίου είναι η Na + /K + ATPάση, η Η + /K + ATPάση και τα κανάλια καλίου Η Na + /K + ATPάση υπάρχει σε όλα τα κύτταρα και σε αυτήν οφείλεται η ενδοκυττάρια κατανομή του Κ + και η εξωκυττάρια του Na +. Σμιλεύει τις οξείες μεταβολές του Κ +, ρυθμίζοντας την ενδο-εξωκυττάρια κατανομή του

39 Ο αντιμεταφορέας Η + /K + ATPάση βοηθά στην κατακράτηση Κ +, όταν χρειάζεται, από το παχύ έντερο και κυρίως από τον άπω νεφρώνα Τα κανάλια Κ + βρίσκονται σχεδόν σε όλα τα κύτταρα και σε αυτά κυρίως οφείλεται η έκκριση Κ + από το παχύ έντερο και τον άπω νεφρώνα, σε περιπτώσεις περίσσειας Κ + ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

40


Κατέβασμα ppt "Αντλίες ομοιοστασίας Κ + Na + /K + ATPάση Η + /K + ATPάση Κανάλια καλίου Συμμεταφορέας Κ + /Cl -"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google