Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μαρίνα Κουτσού1. Svante Arrhenius 1859-1927 Οξέα είναι οι ηλεκτρολύτες που όταν διαλυθούν στο νερό ελευθερώνουν κατιόντα υδρογόνου Η + Μαρίνα Κουτσού2.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μαρίνα Κουτσού1. Svante Arrhenius 1859-1927 Οξέα είναι οι ηλεκτρολύτες που όταν διαλυθούν στο νερό ελευθερώνουν κατιόντα υδρογόνου Η + Μαρίνα Κουτσού2."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μαρίνα Κουτσού1

2 Svante Arrhenius 1859-1927 Οξέα είναι οι ηλεκτρολύτες που όταν διαλυθούν στο νερό ελευθερώνουν κατιόντα υδρογόνου Η + Μαρίνα Κουτσού2

3 ισχυρά οξέαασθενή οξέα HCl ……………………………… H 2 SO 4 ………………………… HNO 3 ………………………… HBr……………………………… HI ………………………………… HClO 4 ………………………….. CH 3 COOH……………………… H 3 PO 4 …………………………… HNO 2 …………………………… H 2 CO 3 …………………………… ΗF ………………………………… HCN ……………………………… και όλα τα υπόλοιπα υδροχλωρικό οξύ θειικό οξύ νιτρικό οξύ υδροβρωμικό οξύ υδροιωδικό οξύ υπερχλωρικό οξύ οξικό οξύ φωσφορικό οξύ νιτρώδες οξύ ανθρακικό οξύ υδροφθορικό οξύ υδροκυανικό οξύ Μαρίνα Κουτσού3

4 Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ισχυρών και ασθενών οξέων; Tα ισχυρά οξέα διίστανται (ιοντίζονται) πλήρως σε ιόντα. Τα ασθενή οξέα διίστανται μερικώς σε ιόντα (στο διάλυμα συνυπάρχουν αδιάστατα μόρια και ιόντα)  ισχυρά οξέα:  ασθενή οξέα : πλήρης διάσταση μερική διάσταση HF (g) HCl (g) H2OH2O H2OH2O H + (aq) + Cl - (aq) H + (aq) + F - (aq) Μαρίνα Κουτσού4

5 HCl: Ισχυρό οξύ. Στα υδατικά του διαλύματα υπάρχουν μόνο κατιόντα Η + και ανιόντα Cl - Μαρίνα Κουτσού5

6 HF: Ασθενές οξύ. Στα υδατικά του διαλύματα υπάρχουν μόρια HF, κατιόντα Η + και ανιόντα F - HF: Ασθενές οξύ. Στα υδατικά του διαλύματα υπάρχουν μόρια HF, κατιόντα Η + και ανιόντα F - Μαρίνα Κουτσού6

7 μονοπρωτικάδιπρωτικάπολυπρωτικά HClH2SH2SH 3 PO 4 HNO 3 H 2 CO 3 Ανάλογα με τον αριθμό κατιόντων υδρογόνου που μπορούν να ελευθερωθούν από ένα μόριο οξέως κατά τη διάστασή του, τα οξέα ταξινομούνται σε: Μαρίνα Κουτσού7

8 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΞΕΩΝ • Οξειδοαναγωγής • Διπλής αντικατάστασης Μαρίνα Κουτσού8

9 Ι) Μη διασπώμενα οξειδωτικά οξέα (π.χ. HCl, αραιό H 2 SO 4 ) και μέταλλο. Ισχύει για μέταλλο δραστικότερο του Η, π.χ Zn, Mg, Fe, Al. Δεν αντιδρούν: Cu, Hg, Ag, Pt, Au Οξέα: εκτός αραιό ή πυκνό HNO 3, π/θ Η 2 SO 4 (πυκνό/θερμό) ΜΕΤΑΛΛΟ + ΟΞΥ ΑΛΑΣ + ΑΕΡΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ Μαρίνα Κουτσού9

10 Παραδείγματα • Zn (s) + 2 HCl (aq)  ZnCl 2 + H 2 • Fe (s) + αραιό H 2 SO 4 (aq)  FeSO 4 + H 2 • Mg (s) + 2CH 3 COOH (aq)  (CH 3 COO) 2 Mg + H 2 Το αέριο υδρογόνο Η 2 καίγεται με χαρακτηριστική έκρηξη! Τα Mg, Fe, Ca, Zn σχηματίζουν άλατα με Α.Ο (σθένος) = +2 To Al σχηματίζει άλατα με Α.Ο (σθένος) = +3 Μαρίνα Κουτσού10

11 Μέταλλο Μ + Διασπώμενα Οξέα Μ + πυκνό - θερμό H 2 SO 4  θειικό άλας + SO 2 + H 2 O Μ + πυκνό HΝΟ 3  νιτρικό άλας + ΝO 2 + H 2 O Μ + αραιό HΝΟ 3  νιτρικό άλας + ΝO + H 2 O Όπου, Μ: μέταλλο εκτός Pt και Au. Στο άλας που προκύπτει, το μέταλλο συνήθως έχει το μεγαλύτερο αριθμό οξείδωσης του. Θυμάμαι ότι ο Fe σε αυτές τις αντιδράσεις σχηματίζει άλατα με Α.Ο=+3, δηλαδή Fe(NO 3 ) 3, Fe 2 (SO 4 ) 3 Θ Μαρίνα Κουτσού11

12 Ισοσταθμίζω τις χημικές εξισώσεις με τα διασπώμενα οξέα, εφαρμόζοντας τους κανόνες οξειδοαναγωγής Μαρίνα Κουτσού12

13 Αg + HNO 3  AgNO 3 + NO + H 2 O 0+1+1 +5+5+2+2 οξείδωση 1 αναγωγή 3 Ο Αg οξειδώνεται από 0 σε +1. Τοποθετούμε τη μεταβολή του Α.Ο (1) σαν συντελεστή μπροστά από το NO. Το Ν ανάγεται από + 5 σε +2. Άρα για τον AgNO 3 βάζω το συντελεστή 3 Διορθώνω τα άτομα Αg στα αντιδρώντα Ισοσταθμίζω τα άτομα Ν στα αντιδρώντα. Θυμάμαι να υπολογίσω και τα άτομα Ν, που υπάρχουν στο νιτρικό άλας. Έχω συνολικά 4 άτομα Ν στα προϊόντα, βάζω το συντελεστή 4 μπροστά από HΝΟ 3, για να γίνουν και στα αντιδρώντα 4. Στην αντίδραση αυτή, ένα μέρος του νιτρικού οξέος ανάγεται και ένα μέρος σχηματίζει το νιτρικό άλας Ισοσταθμίζω τα άτομα Η. Έχω 4 άτομα Η στα αντιδρώντα, βάζω το συντελεστή 2, μπροστά από το Η 2 Ο στα προϊόντα. 2 3 3 4 αραιό/θ Μαρίνα Κουτσού13

14 Zn + HNO 3  Zn(NO 3 ) 2 + NO 2 + H 2 O 0+2+2 +5+5+4+4 οξείδωση 2 αναγωγή 1 Ο Zn οξειδώνεται από 0 σε +2. Τοποθετούμε τη μεταβολή του Α.Ο (2) σαν συντελεστή μπροστά από το NO 2. Το Ν ανάγεται από + 5 σε +4. Άρα για τον Zn(NO 3 ) 2 βάζω το συντελεστή 1 Ισοσταθμίζω τα άτομα Ν στα αντιδρώντα. Θυμάμαι να υπολογίσω και τα άτομα Ν, που υπάρχουν στο νιτρικό άλας. Έχω συνολικά 4 άτομα Ν στα προϊόντα, βάζω το συντελεστή 4 μπροστά από HΝΟ 3, για να γίνουν και στα αντιδρώντα 4. Στην αντίδραση αυτή, ένα μέρος του νιτρικού οξέος ανάγεται και ένα μέρος σχηματίζει το νιτρικό άλας Ισοσταθμίζω τα άτομα Η. Έχω 4 άτομα Η στα αντιδρώντα, βάζω το συντελεστή 2, μπροστά από το Η 2 Ο στα προϊόντα. 2 4 πυκνό 2 Μαρίνα Κουτσού14

15 Αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης ή μεταθετικές Για να πραγματοποιηθούν πρέπει να σχηματίζεται: • Ίζημα (π.χ. PbCl 2, BaSO 4, κλπ) • Ασθενής ηλεκτρολύτης (π.χ H 2 O, CH 3 COOH) • Αέριο ή πτητική ουσία (π.χ CO 2, HBr, HCl) Μαρίνα Κουτσού15

16 Ευδιάλυτες - Δυσδιάλυτες Ουσίες ΕυδιάλυταΔυσδιάλυτα (σχηματίζουν ίζημα) Όλα τα νιτρικά άλατα (ΝΟ 3 - )_________ Τα χλωριούχα, βρωμιούχα, ιωδιούχα άλατα, εκτός AgX, PbX2 ( X:Cl -, Br -, I - ) AgX, PbX 2 ( X:Cl -, Br -, I - ) Τα θειικά άλατα (SO 4 2- ), εκτός BaSO 4, Ag 2 SO 4, PbSO 4 BaSO 4, Ag 2 SO 4, PbSO 4, CaSO 4 Τα άλατα των αλκαλίων και του αμμωνίου (Κ +, Νa +, NH 4 + ) Το KHCO 3 και NaHCO 3 είναι μερικώς διαλυτά Όλα τα ανθρακικά άλατα (CO 3 2- ), Π.χ CaCO 3, BaCO 3 Όλα τα θειούχα άλατα (S 2- ) Όλα τα φωσφορικά άλατα (PO 4 3- ) Εκτός τα άλατα των αλκαλίων και του αμμωνίου KOH, NaOH, Ca(OH) 2, Ba(OH) 2 Όλα τα υδροξείδια των μετάλλων εκτός από KOH, NaOH, Ca(OH) 2, Ba(OH) 2 Μαρίνα Κουτσού16


Κατέβασμα ppt "Μαρίνα Κουτσού1. Svante Arrhenius 1859-1927 Οξέα είναι οι ηλεκτρολύτες που όταν διαλυθούν στο νερό ελευθερώνουν κατιόντα υδρογόνου Η + Μαρίνα Κουτσού2."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google