Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ Νίκος Σ. Κακλαμάνης Κομοτηνή 27/09/2008.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ Νίκος Σ. Κακλαμάνης Κομοτηνή 27/09/2008."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ Νίκος Σ. Κακλαμάνης Κομοτηνή 27/09/2008

2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Βασικές έννοιες Ακρίβεια των αερίων αίματος Επικρατούσα διαταραχή Πρόκειται για απλή ή για μικτή διαταραχή? Αξιολόγηση ιστορικού, κλινικής εικόνας Αξιοποίηση άλλων εργαστηριακών παραμέτρων

3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ο βαθμός οξύτητας του αίματος καθορίζεται από την τιμή του PH ή τη συγκέντρωση των Η + Ο βαθμός οξύτητας εξαρτάται από την αλληλεπίδραση του «αναπνευστικού διαμερίσματος» ( PaCO 2 ) με το «μεταβολικό διαμέρισμα» ( HCO 3 - )

4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Οξυαιμία: Αυξημένη συγκέντρωση Η + ή ελαττωμένο pH Αλκαλαιμία: Ελαττωμένη συγκέντρωση Η + ή αυξημένο pH Οξέωση: Παθοφυσιολογική διαδικασία που τείνει να οξινοποιεί τα υγρά του σώματος Αλκάλωση: Παθοφυσιολογική διαδικασία που τείνει να αλκαλοποιεί τα υγρά του σώματος

5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Απλή διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας είναι μια αρχική μεταβολή στο «αναπνευστικό» ( PaCO 2 ) ή το «μεταβολικό» ( HCO 3 - ) διαμέρισμα, που συνοδεύεται από μια κατάλληλη, αντιρροπιστική μεταβολή στο άλλο διαμέρισμα Στις απλές διαταραχές η μεταβολές PaCO 2 και HCO 3 - κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση Μικτή διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας είναι η ταυτόχρονη παρουσία δυο ή περισσότερων απλών διαταραχών, οι οποίες μπορεί να μεταβάλλουν την οξύτητα του αίματος προς την ίδια ή προς αντίθετες κατευθύνσεις

6 Απλές διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας ΔιαταραχήΑρχική μεταβολή ΑντιρρόπησηΜηχανισμός αντιρρόπησης Μεταβολική οξέωση ↓ HCO 3 - ↓ PaCO 2 Υπεραερισμός Μεταβολική αλκάλωση ↑ HCO 3 - ↑ PaCO 2 Υποαερισμός Αναπνευστική οξέωση ↑ PaCO 2 ↑ HCO 3 - Εξουδετέρωση οξέος από ρυθμιστικά διαλύματα. Παροδική αύξηση νεφρικής απέκκρισης οξέος. Αύξηση νεφρικής επαναρρόφησης HCO 3 - Αναπνευστική αλκάλωση ↓ PaCO 2 ↓ HCO 3 - Εξουδετέρωση βάσης από ρυθμιστικά διαλύματα. Παροδική ελάττωση νεφρικής απέκκρισης οξέος. Ελάττωση νεφρικής επαναρρόφησης HCO 3 -

7 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Βασικές έννοιες Ακρίβεια των αερίων αίματος Επικρατούσα διαταραχή Πρόκειται για απλή ή για μικτή διαταραχή? Αξιολόγηση ιστορικού, κλινικής εικόνας Αξιοποίηση άλλων εργαστηριακών παραμέτρων

8 ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ Λάθη κατά τη λήψη και τον χειρισμό του δείγματος Διαφορές αρτηριακού και φλεβικού αίματος Καρδιακή ανακοπή ή σοβαρή κυκλοφοριακή ανεπάρκεια Ικανοποίηση των μαθηματικών προϋποθέσεων, που προκύπτουν από την εξίσωση Henderson

9 ΛΑΘΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Παρουσία αέρα ή φυσαλίδων αέρα στη σύριγγα Μεγάλη ποσότητα ηπαρίνης στη σύριγγα Παρατεταμένη παραμονή του δείγματος σε θερμοκρασία δωματίου

10 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔείγμαpHΗ + (nEq/L) PaCO 2 (mmHg) HCO 3 - (mEq/L) Αρτηριακό7,40 (7,36 –7,44) 40 (36-44) 40 (36-44) 24 (21-27) Φλεβικό7,38 (7,34-7,42) 42 (38-46) 46 (46-50) 26 (23-29)

11 ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ Ή ΣΟΒΑΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΝΜΕΠΑΡΚΕΙΑ Το pH και η PaCO 2 διαφέρουν σημαντικά ανάμεσα στο αρτηριακό και το μικτό φλεβικό αίμα Η PaCO 2 του αίματος που εισέρχεται στην πνευμονική κυκλοφορία μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη από του αρτηριακού αίματος Μπορεί να διαφύγει βαριά οξέωση σε κυτταρικό επίπεδο Επιβάλλεται λήψη δείγματος από κεντρική φλέβα

12 Η + (nmol/L) = 24 X PaCO 2 (mmHg)/ HCO 3 - (mmol/L) pH = 9 - log Η + Για κάθε 0,01 μονάδα pH πάνω ή κάτω από το 7,40, αφαιρείται ή προστίθεται 1 nmol/L στην τιμή των 40 nmol/L. Ισχύει μόνο για pH από 7,25 έως 7,55 Για κάθε αύξηση του pH κατά 0,1 πολλαπλασιάζεται η συγκέντρωση Η + (nmol/L) επί 0,8 και για κάθε ελάττωση επί 1,25 (ποσοστιαία μέθοδος)

13 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ pH με Η + ΜέθοδοςΛογαριθμικήΚανόνας 0,01Ποσοστιαία pHΗ + ( nEq/L) 7.80 7.75 7.70 7.65 7.60 7.55 7.50 7.45 7.40 7.35 7.30 7.25 7.20 7.15 7.10 7.05 7.00 6.95 6.90 6.85 6.80 16 18 20 22 25 28 32 35 40 45 50 56 63 71 79 89 100 112 126 141 159 25 30 35 40 45 50 55 16 18 20 23 26 29 32 36 40 45 50 56 63 71 80 90 100 113 125 140 156

14 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Βασικές έννοιες Ακρίβεια των αερίων αίματος Επικρατούσα διαταραχή Πρόκειται για απλή ή για μικτή διαταραχή? Αξιολόγηση ιστορικού, κλινικής εικόνας Αξιοποίηση άλλων εργαστηριακών παραμέτρων

15 ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ↑ HCO 3 - + ↑ pH Μεταβολική Αλκάλωση ↑ HCO 3 - + ↓ pH Αναπνευστική Οξέωση ↓ HCO 3 - + ↓ pH Μεταβολική Οξέωση ↓ HCO 3 - + ↑ pH Αναπνευστική αλκάλωση

16 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Βασικές έννοιες Ακρίβεια των αερίων αίματος Επικρατούσα διαταραχή Πρόκειται για απλή ή για μικτή διαταραχή? Αξιολόγηση ιστορικού, κλινικής εικόνας Αξιοποίηση άλλων εργαστηριακών παραμέτρων

17 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΤΙΡΡΟΠΗΣΗΣ Στις απλές διαταραχές η μεταβολές PaCO 2 και HCO 3 - κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση Οι εξισώσεις της αντιρρόπησης προσδιορίζουν την ποσοτική μεταβολή HCO 3 - και PaCO 2 σε κάθε απλή διαταραχή Εάν η προβλεπόμενη από την αντίστοιχη εξίσωση τιμή HCO 3 - ή PaCO 2 συμπίπτει με την τιμή που αναγράφεται στο χαρτάκι των αερίων, πρόκειται για απλή διαταραχή Εάν αποκλίνει η PaCO 2 πάνω από 5 mmHg ή η συγκέντρωση HCO 3 - πάνω από 3 mEq/L, πρόκειται για μικτή διαταραχή

18 ΑΝΤΙΡΡΟΠΗΣΗ ΑΠΛΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΔιαταραχήΑρχική μεταβολή Αντιρροπιστική μεταβολή Όρια αντιρρόπησης Οξεία αναπνευστική οξέωση ↑ PaCO 2 ↑ HCO 3 - =0,1/ mmHg30 mEq/L Χρόνια αναπνευστική οξέωση ↑ PaCO 2 ↑ HCO 3 - =0,3/ mmHg45 mEq/L Οξεία αναπνευστική αλκάλωση ↓ PaCO 2 ↓ HCO 3 - =0,2/ mmHg16-18 mEq/L Χρόνια αναπνευστική αλκάλωση ↓ PaCO 2 ↓ HCO 3 - =0,4/mmHg12-15 mEq/L Μεταβολική οξέωση↓ HCO 3 - ↓ PaCO 2 =1,2/ mEq/L10 mmHg Μεταβολική αλκάλωση↑ HCO 3 - ↑PaCO 2 =0,7/ mEq/LΔεν υπάρχει

19 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΡΡΟΠΗΣΗΣ Η αντιρροπιστική απάντηση δεν μπορεί να υπερκεράσει την αρχική διαταραχή Η αντιρροπιστική μεταβολή HCO 3 - ή PaCO 2 δεν μπορεί να υπερβεί συγκεκριμένα όρια Κάθε αντιρροπιστικός μηχανισμός απαιτεί συγκεκριμένο χρόνο για να ολοκληρωθεί Σε κάθε περίπτωση τα συμπεράσματα πρέπει να αξιολογούνται σε σχέση με τα κλινικά δεδομένα

20 ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΡΡΟΠΗΣΗΣ ΔιαταραχήΧρόνος ολοκλήρωσης Οξεία αναπνευστική οξέωση5 – 10 min Χρόνια αναπνευστική οξέωση72 – 96 h Οξεία αναπνευστική αλκάλωση5 – 10 min Χρόνια αναπνευστική αλκάλωση72 – 96 h Μεταβολική οξέωση19 – 24 h Μεταβολική αλκάλωση24 – 36 h

21 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Βασικές έννοιες Ακρίβεια των αερίων αίματος Επικρατούσα διαταραχή Πρόκειται για απλή ή για μικτή διαταραχή? Αξιολόγηση ιστορικού, κλινικής εικόνας Αξιοποίηση άλλων εργαστηριακών παραμέτρων

22 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Τα αέρια αίματος επιβεβαιώνουν ή αποκλείουν διαγνωστικά σενάρια που σχηματίζονται από το ιστορικό και την φυσική εξέταση Απολύτως φυσιολογικές παράμετροι δεν αποκλείουν την παρουσία διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας Συγκεκριμένο στιγμιότυπο αερίων αίματος ταιριάζει με μια γκάμα διαταραχών Οι μικτές διαταραχές συνήθως εμφανίζονται σε περιορισμένο αριθμό παθολογικών διαταραχών

23 ΣΥΜΒΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ( 1 ) Υπογκαιμία, κυκλοφοριακή ανεπάρκεια, shock Γαλακτική οξέωση ΔιάρροιαΥπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση Εμετοί, ρινογαστρική αναρρόφηση Μεταβολική αλκάλωση Διουρητικά της αγκύλης ή θειαζιδικά διουρητικά Μεταβολική αλκάλωση ΑκεταλοζαμίδηΥπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια Αναπνευστική οξέωση

24 ΣΥΜΒΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ( 2 ) Κατάχρηση υπακτικώνΜεταβολική οξέωση, Μεταβολική αλκάλωση Χρόνια νεφρική ανεπάρκειαΜεταβολική οξέωση Σακχαρώδης διαβήτηςΔιαβητική κετοξέωση Ηπατικό κώμα, σήψηΑναπνευστική αλκάλωση Εγκυμοσύνη, αναρρίχηση σε μεγάλο ύψος, κρίση πανικού Αναπνευστική αλκάλωση ΑλκοολισμόςΑλκοολική κετοξέωση, μεταβολική αλκάλωση, αναπνευστική αλκάλωση, δηλητηρίαση από μεθανόλη

25 ΣΥΜΒΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ( 3 ) Κατάχρηση CaCO 3 Milk – alkali syndrome Απώλεια ακοής, εμβοές ώτων Δηλητηρίαση από σαλικυλικά Οπτική θηλίτιςΔηλητηρίαση από μεθανόλη Κρύσταλλοι μονοϋδρικού οξαλικού ασβεστίου στα ούρα Δηλητηρίαση από Ethylene - glycol ΜετφορμίνηΓαλακτική οξέωση Σύνδρομο βραχέος εντέρουD ( - ) Γαλακτική οξέωση

26 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Βασικές έννοιες Ακρίβεια των αερίων αίματος Επικρατούσα διαταραχή Πρόκειται για απλή ή για μικτή διαταραχή? Αξιολόγηση ιστορικού, κλινικής εικόνας Αξιοποίηση άλλων εργαστηριακών παραμέτρων

27 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Αίμα: Χάσμα ανιόντων Οσμωτικό χάσμα Κάλιο, γλυκόζη, γαλακτικό κ.λ.π. Ούρα: Χάσμα ανιόντων Ωσμωτικό χάσμα Κάλιο, χλώριο, pH

28 ΧΑΣΜΑ ΑΝΙΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΣΜΑ Χάσμα ανιόντων στο πλάσμα = ( Na + ) – (Cl - + HCO 3 - ) Φυσιολογικές τιμές = 10 – 12 mEq/L Δ Χάσμα ανιόντων στο πλάσμα = μετρούμενο Χάσμα ανιόντων - φυσιολογικό Χάσμα ανιόντων

29 ΧΑΣΜΑ ΑΝΙΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΣΜΑ Φυσιολογικό χάσμα ανιόντων Τα καταναλωθέντα διττανθρακικά έχουν αντικατασταθεί από ανιόντα Χλωρίου Αυξημένο χάσμα ανιόντων Τα καταναλωθέντα διττανθρακικά έχουν αντικατασταθεί από μη μετρούμενα ανιόντα

30 ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ ΑΝΙΟΝΤΩΝ Η φυσιολογική τιμή του χάσματος ανιόντων επηρεάζεται από τη μέθοδο μέτρησης των ηλεκτρολυτών Η φυσιολογική τιμή του χάσματος ανιόντων επηρεάζεται από τα επίπεδα των πρωτεϊνών του πλάσματος Για τον υπολογισμό της φυσιολογικής τιμής του χάσματος προστίθενται ή αφαιρούνται 2,5mEq/L για κάθε 1gr/dl αλβουμίνης πάνω ή κάτω από τη φυσιολογική τιμή των 4 gr/dl Η φυσιολογική τιμή του χάσματος ανιόντων επηρεάζεται από το pH H αλκαλαιμία αυξάνει το χάσμα ανιόντων κατά 3–5 mEq/L, ενώ η οξυαιμία το ελαττώνει κατά 1–3 mEq/L

31 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ( Δ ) anion gap Θετική τιμή σημαίνει μεταβολική οξέωση με υψηλό χάσμα ανιόντων Τιμές (Δ) anion gap μεγαλύτερες των 5 mEq/L, αυξάνουν σημαντικά τη διαγνωστική αξία του ευρήματος Η ποσοτική σχέση ανάμεσα στην ελάττωση των HCO 3 - του πλάσματος και το (Δ) anion gap, δίνει πληροφορίες για τη φύση της διαταραχής το άθροισμα του (Δ) anion gap και των HCO 3 - του πλάσματος ανταποκρίνεται στην τιμή των HCO 3 - του πλάσματος, πριν την εγκατάσταση της μεταβολικής οξέωσης με υψηλό χάσμα ανιόντων και προβλέπει τα επίπεδά μετά την αποκατάσταση της διαταραχής

32 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ( Δ ) anion gap Εργαστηρι ακά δεδομένα Φυσιολο- γικές τιμές Οξέωση με φυσιολογ- ικό χάσμα ανιόντων Οξέωση με αυξημένο χάσμα ανιόντων Οξέωση με αυξημένο και φυσιολο- γικό χάσμα ανιόντων Οξέωση με αυξημένο χάσμα ανιόντων και μεταβολική αλκάλωση Οξέωση με αυξημένο χάσμα ανιόντων και χρόνια αναπνευστι κή οξέωση pH 7,407,267,297,287,387,12 PCO2 402330263570 HCO3- 241014122022 Anion gap 12 22182823 Δ[HCO3- ] 0-14-10-12+4-2 (Δ)Anion gap 00+10+6+16+11 (HCO3- ) + (Δ)Anion gap 241024183633

33 ΩΣΜΩΤΙΚΟ ΧΑΣΜΑ Ωσμωτικό χάσμα είναι η διαφορά ανάμεσα στη μετρούμενη και την υπολογιζόμενη οσμωτική πίεση. Sosm = 2 x Na + (mEq/L) + γλυκόζη (mg/dl)/18 + ουρία(mg/dl)/6 Τιμή μεγαλύτερη από 10 mOsm/Kg H 2 Oείναι ενδεικτική δηλητηρίασης από ουσίες μικρού μοριακού βάρος, όπως μεθανόλη, ethylene glycol ή αιθανόλη

34 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΛΙΟΥ Η συγκέντρωση του Καλίου του ορού είναι χρήσιμη στη διαφορική διάγνωση της υπερχλωραιμικής μεταβολικής οξέωσης Στη μεταβολική οξέωση με υψηλό χάσμα ανιόντων το κάλιο μπορεί να είναι φυσιολογικό, αυξημένο ή ελαττωμένο Οι αναπνευστικές διαταραχές προκαλούν μικρές μεταβολές στη συγκέντρωση του ιόντος Η υποκαλιαιμία συνοδεύει όλες τις μορφές μεταβολικής αλκάλωσης και αποτελεί ισχυρή ένδειξη παρουσίας της

35 ΧΑΣΜΑ ΑΝΙΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΟΥΡΑ Χάσμα ανιόντων στα ούρα = (Na + + K + )- (Cl - ) Αρνητικό χάσμα ανιόντων στα ούρα απομακρύνει την πιθανότητα διαταραχής της νεφρικής απέκκρισης NH 4 + Θετικό χάσμα ανιόντων στα ούρα, σε επίπεδα 20 – 30 mEq/L, σημαίνει ελάττωση της νεφρικής απέκκρισης NH 4 + Τα ούρα δεν θα πρέπει να περιέχουν ασυνήθη ανιόντα, όπως κετονικά σωμάτια ή καρβενικιλλίνη

36 ΩΣΜΩΤΙΚΟ ΧΑΣΜΑ ΣΤΑ ΟΥΡΑ Ωσμωτικό χάσμα στα ούρα είναι η διαφορά της μετρούμενης από την υπολογιζόμενη ωσμωτικότητα των ούρων Uosm = 2 x Na + (mEq/L ) + γλυκόζη ( mg/dl )/18 + ουρία ( mg/dl)/6 Τιμές ωσμωτικού χάσματος ούρων σε οξεωτικό ασθενή μεγαλύτερες των 150 – 200 mOsm/Kg H 2 O, είναι ενδεικτικές αυξημένης νεφρικής απέκκρισης NH 4 + Τιμές μικρότερες από 50 – 100 mOsm/Kg H 2 O υποδεικνύουν ελαττωμένη νεφρική απέκκριση NH 4 +

37 ΤΟ ΧΛΩΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟ pH ΣΤΑ ΟΥΡΑ H μέτρηση του Χλωρίου στα ούρα διαχωρίζει την ανταποκρινόμενη στη χορήγηση φυσιολογικού ορού μεταβολική αλκάλωση από την ανθεκτική Χλώριο ούρων μικρότερο από 20 mEq/L: ανταποκρινόμενη Χλώριο ούρων μεγαλύτερο από 20 mEq/L: ανθεκτική Η μέτρηση του pH των ούρων σε περιπτώσεις μεταβολικής οξέωσης με φυσιολογικό χάσμα ανιόντων βοηθάει στη διαπίστωση καταστάσεων αδυναμίας των νεφρών να απεκκρίνουν ιόντα Η + ( νεφροσωληναριακή οξέωση )

38 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Έλεγχος και επιβεβαίωση της αξιοπιστίας των αερίων αίματος και των υπόλοιπων εργαστηριακών παραμέτρων Αξιολόγηση του ιστορικού και της κλινικής εικόνας, εντόπιση στοιχείων που οδηγούν σε συγκεκριμένη διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας Εφαρμογή των κανόνων της αντιρρόπησης για να διευκρινιστεί αν πρόκειται για απλή ή μικτή διαταραχή Αξιοποίηση άλλων εργαστηριακών παραμέτρων, όπως επίπεδα Καλίου και Χλωρίου, χάσμα ανιόντων και ωσμωτικό χάσμα στο αίμα και στα ούρα, για τη διάγνωση της υφιστάμενης διαταραχής


Κατέβασμα ppt "ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ Νίκος Σ. Κακλαμάνης Κομοτηνή 27/09/2008."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google