Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ι. ΜΠΑΜΙΧΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ Γ.Ν «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Μετεκπαιδευτικά μαθήματα καρδιοχειρουργών 07 /0 4 /201 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ι. ΜΠΑΜΙΧΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ Γ.Ν «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Μετεκπαιδευτικά μαθήματα καρδιοχειρουργών 07 /0 4 /201 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ι. ΜΠΑΜΙΧΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ Γ.Ν «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Μετεκπαιδευτικά μαθήματα καρδιοχειρουργών 07 /0 4 /201 1

2  Ο όρος καρδιονεφρικό σύνδρομο χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις έκπτωσης της νεφρικής λειτουργίας μετά από επιδείνωση χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας.  Ελλιπής ορισμός.

3  Ηλικία εκτιμώμενοGFR (ml/min/1.73m2)  20-29116  30-39107  40-4999  50-5993  60-6985  70+75

4  Χρησιμοποιήθηκε το 1973  Στοιχεία από 249 άνδρες  Κάθαρση κρεατινίνης 30- 130ml/min  Δεν είναι διορθωμένη για επιφάνεια σώματος  Ccr={(140-age) x weight) / (72Scr)} x 0.85 if female Cockroft & Gault Nephron 16;31-41, 1976

5  Χρησιμοποιείται από το 1999  Στοιχεία από 1628 ασθενείς με ΧΝΝ  Κάθαρση μεταξύ 5-90 ml/ min / 1.73m2  Διορθωμένη ως προς την επιφάνεια σώματος  GFR = 186 x (Scr )-1.154 x (age) -0.203 x (0.742 if female x 1.210 if african american) Levey AS et al Ann Intern Med 130:461-470, 1999

6

7 Εκτίμηση του GFR με εξισώσεις MDRD πιο αξιόπιστη Έγκαιρη αναγνώριση Λιγότερες επιπλοκές

8 Νεφρική διήθηση Αντίσταση στα διουρητικά

9  Βασική θεραπεία  80-90% λαμβάνουν διουρητικά  Αγκύλης, θειαζιδικά, καλιο-συντηρητικά  Δράση σε 20 min  Η μακροχρόνια χρήση συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας και επιδείνωση GFR  Αντίσταση στη χορήγησή τους  Δείκτης κακής πρόγνωσης  ΑΙΤΙΑ: κακή απορρόφηση από το έντερο σε p.o λήψη χαμηλή αιματική ροή στο νεφρό χαμηλές συγκεντρώσεις στο σωληνάριο

10  Προτιμάται η συνεχής στάγδην έγχυση  Έναρξη με 5-10mg/h έως 20mg/h  Συγχορήγηση θειζίδης (250-500mg χλωροθειαζίδης)  Προσοχή στην απώλεια καλίου και νατρίου  Όταν δεν υπάρχει απάντηση στη δόση των 20mg η επόμενη δόση διπλασιάζεται  Μείωση πρόσληψης άλατος  i.v χορήγηση  Εάν υπάρχει αντίσταση στην φουροσεμίδη υπάρχει και στην bumetanide & torsemide  Συγχορήγηση φουροσεμίδης με λευκωματίνη

11

12

13 αΜΕΑ + υπερΚ Β αποκλειστές σκιαγραφικά

14  0-2% σε ανθρώπους με φυσιολογική νεφρική λειτουργία  3-33% σε ασθενείς με προϋπάρχουσα ΧΝΝ  19,7% σε ασθενείς με διαβητική νεφροπάθεια  Αποτελεί την τρίτη πιο συχνή αιτία ΟΝΑ νοσηλευομένων ασθενών Morcos et al.1999;Eur Radiolo 9:1602-1613 Bettmann MA et al.2005; Nephrol Dialys Transpl 20(Suppl 1) i12-i17 Rudnik MR et al 1995; Kidney Int 47:254-261

15 Συχνότητα 25% Μείωση νεφρ διήθησης Αγγειοσυσπαστικές Αγγειοδιασταλτικές Υποογκαιμία Διουρητικά αΜΕΑ Ανεπάρκεια ερυθροποιητίνης

16 9% των νοσηλευομένων 35% στις ΜΕΘ Στένωση νεφρικών αρτηριών Πρώιμη διάγνωση με βιοδείκτες Υποθεραπευτικές δόσεις

17 11% ΧΝΝ 50% των θανάτων από καρδιαγγειακή νόσο Κακή έκβαση όταν ανιχνεύονται οι βιοδείκτες 50% των ασθενών υποθεραπεύονται

18 Περιορισμένη γνώση Κατευθυνόμενη θεραπεία Εφαρμογή κάθαρσης

19  Αλληλεπίδραση μεταξύ καρδιάς και νεφρού  Σε οξείες και χρόνιες καταστάσεις  Περισσότερη γνώση φυσιοπαθολογίας  Σαφέστεροι ορισμοί  Συνεργασία ειδικοτήτων

20  7,7% εμφάνισαν ΟΝΑ  1,4% χρήζει αιμοκάθαρση  ΜΑΠ>80mmHg  Χρονική διάρκεια  Θερμοκρασία και αιμοαρραίωση  Φαρμακολογικοί παράγοντες  Χωρίς αποτέλεσμα Del Duca D. Ann Thorac Surg. 2007 Oct;84(4):1264-71.

21  Απο Θ 4 έως Ο 1 νεύρωση των νεφρικών αγγείων την αιμοδυναμική του νεφρού, Η νεύρωση επηρεάζει: τη λειτουργία της επαναρόφησης και την έκκριση ρενίνης Κατεχολαμίνες Σύστημα ρενίνης αγγειοτενσίνης, επηρεάζουν ADH, κορτικοστεροειδή νεφρική Προσταγλαδίνεςλειτουργία Σε διατατική μυοκαρδιοπάεια προφορρτίου μεταφορτίου Wagener G. Anesthesiol Clin. 2006 Sep;24(3):523-47.

22  Σε υποογκαιμία φλεβική επαναφορά νεφρική διήθηση.  Σε ισχαιμική νόσο του μυοκαρδίου επιδεινώνει την δυσλειτουργία του μυοκαρδίου νεφρική διήθηση.  Αλληλεπιδράσεις μεταξύ περιοχικής αναισθησίας και νεφρικής λειτουργίας είναι διαφορετικές σε ασθενείς με διαφορετικά υποκείμενα νοσήματα. Wagener G. Anesthesiol Clin. 2006 Sep;24(3):523-47.

23  Οι αναισθητικοί παράγοντες επηρεάζουν την αρτηριακή πίεση ανακατανομή της καρδιακή παροχή ροής αίματος. Αποτέλεσμα κατακράτηση νατρίου και νερού μείωση του όγκου των ούρων.  RBF μεταβάλλει τη συγκέντρωση χλωρίου στην πυκνή κηλίδα με αποτέλεσμα αγγειοδιαστολή στο προσαγωγό αρτηρίδιο RBF GFR.  φθορίου στον ορό από τη χρήση της enflurane και sevoflurane έχει ως αποτέλεσμα συμπυκνωτικής ικανότητας των ούρων Wagener G. Anesthesiol Clin. 2006 Sep;24(3):523-47. πρόκληση μη ολιγουρικής ΟΝΑ.

24  Tα γενικά αναισθητικά συχνότητα και την ένταση των συστολών των ουρητήρων.  Τα αλογόνα αναισθητικά Tο οξείδιο του αζώτου αρνητική ινότροπη δράση. Οταν συνυπάρχει υποογκαιμία RBF. ΧΝΑ Τα μυοχαλαρωτικά επηρεάζουν ελάχιστα το νεφρό.  Η ισταμίνη την αρτηριακή πίεση  Το pancuronium την αρτηριακή πίεση.  Η succinilcholine προκαλεί αγγειοδιαστολή στα μεσολοβίδια, προσαγωγά και απαγωγά αρτηρίδια.  Το vecuronium προκαλεί εκλεκτική αγγειοσύσπαση στα αγγεία πρίν από το σπείραμα και δεν επηρεάζει τα αγγεία μετά το σπείραμα Wagener G. Anesthesiol Clin. 2006 Sep;24(3):523-47.


Κατέβασμα ppt "ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ι. ΜΠΑΜΙΧΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ Γ.Ν «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Μετεκπαιδευτικά μαθήματα καρδιοχειρουργών 07 /0 4 /201 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google