Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ… ΣΙΒΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β ΜΤΝ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΟΝΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 21/2/2009.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ… ΣΙΒΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β ΜΤΝ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΟΝΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 21/2/2009."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ… ΣΙΒΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β ΜΤΝ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΟΝΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 21/2/2009

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθεια να εξηγηθεί η μείωση στο ρυθμό σπειραματικής διήθησης (GFR) από τη χρήση των παραπάνω φαρμάκων…

3 Είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτός ο φυσιολογικός ρόλος του Συστήματος Ρενίνης Αγγειοτενσίνης Αλδοστερόνης (ΣΡΑΑ) στη ρύθμιση των αιμοδυναμικών παραμέτρων του νεφρού ΕΙΣΑΓΩΓΗ

4   Η πρώτη περιγραφή του συστήματος έγινε ένα αιώνα πριν!   Το 1898 οι Tigerstedt & Bergmann απομόνωσαν από νεφρικά παρασκευάσματα τη … Ρενίνη

5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΝΙΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗΣ

6 Κύτταρα lacis ΠΑΡΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

7 Πότε ενεργοποιείται… το ΣΡΑΑ;

8 Όταν η αρτηριακή πίεση ή ο ΔΚΟΑ ανιχνεύονται από τον οργανισμό, κάτω του φυσιολογικού… ΕΙΣΑΓΩΓΗ

9 ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

10

11 ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΗΘΗΣΗ Η διήθηση στα σπειράματα βασίζεται στην εμφάνιση δυνάμεων που δρουν κατά μήκος του τοιχώματος του τριχοειδούς Puf = P GC - Pt - π GC

12 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ GFR  SEL 186  EIKONA 12 SEL 3730 ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΗΘΗΣΗ Puf = P GC - Pt - π GC +45 -25

13 Καθαρή πίεση διήθησης Πίεση mmHg 10 50 20 30 40 10 50 20 30 40 P GC P BS π GC Απαγωγό αρτηρίδιο Προσαγωγό αρτηρίδιο P UF Πίεση mmHg

14 GFR = Lp S (P GC - Pt – Π GC ) Lp = μονάδα διαπερατότητας του τοιχώματος του τριχοειδούς S= η επιφάνεια που διατίθεται για διήθηση ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ GFR

15 Πως επιτυγχάνεται η ρύθμιση της νεφρικής αιμοδυναμικής;

16 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ GFR ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (RBF) Η ρύθμιση της νεφρικής αιμοδυναμικής επιτυγχάνεται με μεταβολές της αντίστασης των αρτηριολίων που επηρεάζουν τη RBF και το GFR

17 ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ Αντίσταση αρτηριολίων Νεφρική Ροή αίματος Καθαρή Πίεση διήθησης

18 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ GFR ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (RBF) Σε φυσιολογικές καταστάσεις, ενδονεφρικοί μηχανισμοί συμβάλλουν στη διατήρηση του GFR και της RPF σε σχετικά σταθερά επίπεδα (αυτορρύθμιση)

19   Μυογενής μηχανισμός   Σωληναριοσπειραματικός μηχανισμός παλίνδρομης αλληλορρύθμισης (ΣΣΠΑ) ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ

20   Με το μηχανισμό αυτό η RBF διατηρείται σταθερή σε μεγάλο εύρος διακυμάνσεων της ΑΠ   Εξασφαλίζει τη διατήρηση σταθερού GFR καθώς και του ποσού των διαλυμένων ουσιών στο πλάσμα που θα διηθηθούν

21 ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Σε μείωση της ΑΠ η διάταση των προσαγωγών αρτηριολίων προστατεύει αρχικά το GFR και τη RBF Νεφρική Ροή αίματος Καθαρή Πίεση διήθησης Αντίσταση αρτηριολίων Απαγωγό αρτηρίδιο Προσαγωγό αρτηρίδιο σπείραμα

22   Η ικανότητα να διατηρείται σταθερή η νεφρική αιμοδυναμική επηρεάζεται, όταν η μέση ΑΠ μειώνεται κάτω από 70 mmHg   O GFR μηδενίζεται όταν η συστηματική πίεση μειωθεί στα 40-50 mmHg ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

23 ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ   Για την αυτορρύθμιση όμως του GFR δεν επαρκεί μόνο η μυογενής απάντηση ή και ο   ΣΣΠΑ (ιδίως όταν η νεφρική πίεση αιμάτωσης αυξάνει)   Βασικό ρόλο μπορεί να έχει και η ΑΙΙ (όταν η νεφρική πίεση αιμάτωσης μειώνεται)

24 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ GFR ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (RBF) Παθολογικές καταστάσεις (μείωση του ΔΚΟΑ) είναι δυνατό να οδηγήσουν σε ενεργοποίηση του συστήματος των νευροορμονικών παραγόντων οι οποίοι υπερκαλύπτουν τις επιδράσεις των ενδονεφρικών

25 Ας δούμε πως εκτυλίσσονται… τα γεγονότα…

26 Το ένζυμο ρενίνη παράγεται από ειδικά κύτταρα του νεφρού, τα παρασπειραματικά κύτταρα έπειτα από την επίδραση ερεθισμάτων όπως Μειωμένη πρόσληψη NaCl Μειωμένη αρτηριακή πίεση Μείωση εξωκυττάριου όγκου Στρες τραύμα

27 ρενίνη

28 ΡΕΝ αγγειοτενσινογόνο Αγγειοτενσίνη –Ι (δεκαπεπτίδιο) ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗ-ΙΙ ΜΕΑ

29 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΝΙΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ - ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗΣ Το τελικό προϊόν, η ΑΙΙ ασκεί μια πλειάδα φυσιολογικών δράσεων με σκοπό τον έλεγχο της ΑΠ και τη διατήρηση της ισορροπίας υγρών και ηλεκτρολυτών

30 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΝΙΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ - ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗΣ Η ΑΙΙ ασκεί τις δράσεις της στα διάφορα όργανα διαμέσου των ΑΤ 1 και ΑΤ 2 υποδοχέων της ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗ ΙΙ ΑΤ 1 ΑΤ 2

31 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤ 1 ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ   ΝΕΦΡΟΙ   ΑΓΓΕΙΑ   ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ   ΚΑΡΔΙΑ   ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ   ΗΠΑΡ   ΣΠΛΗΝΑΣ   ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ   ΜΗΤΡΑ   ΩΟΘΗΚΕΣ

32 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤ 1 ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΙΙ

33 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤ 1 ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΙΙ ΝΕΦΡΟΙ ΠΑΡΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ Αναστολή σύνθεσης και έκκρισης ρενίνης

34 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤ 1 ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΙΙ Σύσπαση, αύξηση και παραγωγή μεσοκυττάριας ουσίας ΝΕΦΡΟΙ – ΜΕΣΑΓΓΕΙΑΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ

35   Επαναρρόφηση Na +   Απορρόφηση HCO 3 - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤ 1 ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΙΙ ΝΕΦΡΟΙ – ΕΓΓΥΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ

36   Αγγειοσύσπαση   Ρύθμιση της μικροκυκλοφορίας ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤ 1 ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΙΙ ΝΕΦΡΟΙ – ΛΕΙΑ ΜΥΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΑΓΓΕΙΩΝ

37 Φλοιός μυελός

38   Σπειροειδής ζώνη:   βιοσύνθεση και έκκριση αλδοστερόνης   Μυελός:   βιοσύνθεση και έκκριση κατεχολαμινών ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤ 1 ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΙΙ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ

39 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤ 1 ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΙΙ Έλεγχος GFR (σύσπαση απαγωγού αρτηριδίου) ΝΕΦΡΟΙ - ΣΠΕΙΡΑΜΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΝΑ RBFP UF

40 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΝΑ;

41 ΑΙΤΙΑ ΟΝΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Οξεία σωληναριακή νέκρωση Προνεφρικά αίτια Οξεία εμφάνιση xρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας Απόφραξη

42 «Νόσο» μικρών αγγείων λόγω αγγειόσπασμου από α-ΜΕΑ, ARB

43 Η προνεφρική αζωθαιμία και η υπόταση είναι κατ’ ουσίαν ο «προθάλαμος» της ΟΝΑ που αναπτύσσεται από την χρήση των συγκεκριμένων φαρμάκων

44 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΟΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ α-ΜΕΑ, ARBs

45 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΟΝΕΦΡΙΚΗ ΑΖΩΘΑΙΜΙΑ   Μείωση των υγρών του εξωκυττάριου χώρου   Απώλειες από το ΓΕΣ: διάρροιες, έμετοι, levin, αιμορραγία   Νεφρικές απώλειες: διουρητικά, οσμωτική διούρηση, άποιος διαβήτης   Δερματικές απώλειες: εγκαύματα, εφίδρωση, άδηλες απώλειες   Αύξηση του τρίτου χώρου: παγκρεατίτιδα, σ. σύνθλιψης   κ.α.

46 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΟΝΕΦΡΙΚΗ ΑΖΩΘΑΙΜΙΑ   Αύξηση του εξωκυττάριου χώρου (οιδήματα) αλλά μείωση του ΔΚΟΑ   Καρδιακή ανεπάρκεια   Ηπατική ανεπάρκεια   Νεφρωσικό σύνδρομο

47 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΙΣΧΑΙΜΙΑ   Ηπατονεφρικό σύνδρομο   Χορήγηση ΜΣΑΦ   Αμφίπλευρη στένωση νεφρικής αρτηρίας   Στένωση νεφρικής αρτηρίας σε μονήρη νεφρό

48 όπως ο Σ/Δ (ΧΝΑ) και οι διάφορες σπειραματοπάθειες που μεταβάλλουν το συντελεστή υπερδιήθησης ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ… ΠΙΟ ΕΥΑΛΩΤΗ

49 ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ   ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ   ΝΕΦΡΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ   ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΝΑ

50 Γιατί κινδυνεύουν περισσότερο Οι ηλικιωμένοι;

51 ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑ-ΕΤΗ Σκληρυμένα σπειράματα

52 ΜΕΙΩΣΗ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

53 μπορεί να συμβεί σε κλινικές καταστάσεις όπως:   Μειωμένη καρδιακή εξώθηση   Υπογκαιμία • •Έμετοι • •Διάρροιες • •Αιμορραγία • •Διουρητικά • •Γλυκοζουρία ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ

54 ΚΥΡΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ   Οξύ εμπύρετο νόσημα   Πολυφαρμακία   Διουρητικά   Καθαρτικά   Ηλικία >85 ετών   Κατάκλιση

55 ΠΡΟΝΕΦΡΙΚΗ ΑΖΩΘΑΙΜΙΑ ΣΥΧΝΗ ΑΙΤΙΑ ΟΝΑ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ Η προνεφρική αζωθαιμία εξελίσσεται σε μετα-ισχαιμική ΟΣΝ πιο συχνά στους ηλικιωμένους (23% έναντι 15% στους νεότερους)

56 Προσοχή λοιπόν μετά τη χορήγηση των α-ΜΕΑ και ARB για ευρήματα ΟΝΑ όπως:   Μείωση του όγκου των ούρων   Κλινικά σημεία υπότασης   Αύξηση των τιμών ουρίας, κρεατινίνης Στις αμέσως επόμενες ημέρες

57 ΣΧΕΣΗ ΝΕΦΡΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΚΑΙ ΟΝΑ ΑΠΟ α-ΜΕΑ ΚΑΙ ARB ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΙΝΟΜΥΙΚΗ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ

58

59 ΜΟΝΗΡΗΣ ΝΕΦΡΟΣ στένωσηαπόφραξη

60 ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ ΝΟΣΟΣ

61 ΕΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ ΝΟΣΟΣ ΜΕ ΑΤΡΟΦΙΚΟ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΝΕΦΡΟ στένωσηαπόφραξη

62 ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΜΕ ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΝΕΦΡΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ   Ισχαιμική νεφρική νόσος   ΟΝΑ από α-ΜΕΑ, ARBs   Νεφρική ανεπάρκεια από νεφραγγειακή υπέρταση   Οξύ πνευμονικό οίδημα (flash)   Νεφρική ανεπάρκεια αγνώστου αιτιολογίας σε ενήλικες   Αθηροεμβολική νεφρική νόσος   Νεφραγγειακή υπέρταση   Οξύ νεφρικό έμφρακτο

63   Η ΟΝΑ στις περιπτώσεις αυτές συμβαίνει 1-14 ημέρες μετά την έναρξη της αντιυπερτασικής αγωγής και συνήθως είναι αναστρέψιμη   Δεν εμφανίζουν ΟΝΑ όλοι οι ασθενείς με νεφραγγειακή νόσο που λαμβάνουν α-ΜΕΑ ή και ARBs…

64   Σε ετερόπλευρη στένωση, υπάρχει επαρκής νεφρική λειτουργία στον υγιή νεφρό   Σε αμφίπλευρη στένωση συχνά εμφανίζεται κατακράτηση Na + με συνέπεια ο GFR να μην εξαρτάται πλέον από την στάθμη της ΑΙΙ   Μπορεί όμως αν βρίσκονται σε στέρηση Na + ή λαμβάνουν διουρητικά … να εμφανίσουν ΟΝΑ

65 ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΝΑ   Είναι συνήθως επιπλεγμένη και η πρόγνωσή της κακή λόγω αγγειοπάθειας και σε άλλα όργανα   Οι ασθενείς δεν αποκαθιστούν επαρκή νεφρική λειτουργία πάντοτε και πολλοί εξακολουθούν να εξαρτώνται από την υποκατάσταση

66 α-ΜΕΑ ΚΑΙ ARB ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΝΑ

67 α-ΜΕΑ ΚΑΙ ARB ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΝΑ Πολλοί κλινικοί «φοβούνται» να χρησιμοποιήσουν τα φάρμακα αυτά αφού η έναρξή τους μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών της κρεατινίνης

68 α-ΜΕΑ ΚΑΙ ARB ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΝΑ   Συνήθως διαπιστώνεται μείωση 5-15% του GFR 1-4 εβδομάδες μετά την έναρξη   Συχνότερα εμφανίζεται σε άτομα με αυξημένη διούρηση ή υπογκαιμία   Η σταθεροποίηση επέρχεται σ’ ένα περίπου μήνα   Διακοπή των φαρμάκων ακόμη και μετά 10 έτη, επαναφέρει το GFR στα επίπεδα πριν την έναρξη

69

70

71


Κατέβασμα ppt "ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ… ΣΙΒΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β ΜΤΝ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΟΝΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 21/2/2009."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google