Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ Ελένη Μουλούδη ΜΕΘ Ιπποκράτειου Γ.Ν.Θεσσαλονίκης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ Ελένη Μουλούδη ΜΕΘ Ιπποκράτειου Γ.Ν.Θεσσαλονίκης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ Ελένη Μουλούδη ΜΕΘ Ιπποκράτειου Γ.Ν.Θεσσαλονίκης

2 ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΜΑ μετεγχειρητικά ΑΣΘΕΝΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ Δυσλειτουργία αν. μυών Καταστολή ΚΝΣ Πόνος Μείωση των πνευμονικών όγκων Ατελεκτασία ΟΑΑΔιαταραχές V/Q Λοίμωξη

3 ΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΜΑ μετεγχειρητικά Μετεγχειρητική οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια σημαίνει αδυναμία του αναπνευστικού συστήματος να ρυθμίσει την ανταλλαγή των αερίων κατά την μετεγχειρητική περίοδο

4 ΟΡΙΣΜΟΙ Θεραπευτική χρήση ΜΕΜΑ  Μείωση της PaO 2 <60 mmHg (2 η -5 η μετεγχειρητική μέρα) ή  Αύξηση του PaCO 2 >45 mmHg ή  Και τα δύο Εργαστηριακή διάγνωση που η κλινική της σημασία εξαρτάται από το ιστορικό και την κλινική εκτίμηση του ασθενή

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΕΜΑ μετεγχειρητικά ΟΑΑ ΟΧΙ (αποφυγή ΟΑΑ) Προφυλακτικά ΝΑΙ (αποφυγή διασωλήνωσης) Θεραπευτικά

6 ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Προφυλακτική χρήση ΜΕΜΑ  Σχετικοί με τον ασθενή  Σχετικοί με την επέμβαση  Εργαστηριακοί προδιαθεσικοί παράγοντες

7 ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Προφυλακτική χρήση ΜΕΜΑ Παράγοντες Odds ratio Ηλικία 60-69 70-79 70-792,13,1 Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια 1,8 Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια 2,9 Ανικανότητα μερική ολική ολική1,62,5 Κάπνισμα; 1,2 ASA Class >II 4,9 Προδιαθεσικοί παράγοντες μετεγχειρητικών αναπνευστικών επιπλοκών σχετικοί με τον ασθενή Clinical Guidelines from American College of Physicians 2006

8 ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Προφυλακτική χρήση ΜΕΜΑ Παράγοντες Odds ratio Διάρκεια επέμβασης>3 ώρες 2,1 Αναισθητική τεχνική (γενική) 1,8 Επείγουσα επέμβαση 2,2 Είδος επέμβασης καρδιο- Θωρακο- Θωρακο- κοιλίας κοιλίας Προδιαθεσικοί παράγοντες μετεγχειρητικών αναπνευστικών επιπλοκών σχετικοί με την επέμβαση Clinical Guidelines 2006 Smetana Ann Intern Med 2005

9 ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Προφυλακτική χρήση ΜΕΜΑ  Λευκωματίνη<3,5 g/dL 4πλασιάζει τον κίνδυνο  Σπιρομέτρηση, ακτινογραφία θώρακα χρήσιμες? σε ΧΑΠ, άσθμα σε ΧΑΠ, άσθμα σε επεμβάσεις -άνω κοιλίας σε επεμβάσεις -άνω κοιλίας -θώρακα -θώρακα -καρδιάς -καρδιάς -ανευρύσματος αορτής -ανευρύσματος αορτής Clinical Guidelines 2006 Gibbs Arch Surg 1999 Arozullah Ann Surg 2000 Εργαστηριακοί προδιαθεσικοί παράγοντες

10 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Προφυλακτική χρήση ΜΕΜΑ  Πνεύμονα: διακοπή καπνίσματος φυσιοθεραπεία φυσιοθεραπεία ΜΕΜΑ ΜΕΜΑ  Αναισθησία: περιοχική  Αναλγησία μετεγχειρητική: επισκληρίδιος  Χειρουργική τεχνική: λαπαροσκοπική  Περιεγχειρητική φροντίδα: Levin? Lawrence Ann Intern Med 2005 Perrin Respir Med 2007 Nava Crit Care Med 2005 Abraham ANZ J Surg 2007 Nelson Br J Surg 2005

11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Προφυλακτική χρήση ΜΕΜΑ ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ Rodgers et al. BMJ 2000 Liu et al. Anesth Analg 2007

12 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΕΜΑ μετεγχειρητικά ΟΑΑ ΟΧΙ (αποφυγή ΟΑΑ) Προφυλακτικά ΝΑΙ (αποφυγή διασωλήνωσης) Θεραπευτικά

13 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Μετεγχειρητική οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια  Αποτελεί το 27,4% των μετεγχειρητικών επιπλοκών και το αίτιο στο 24% των θανάτων (6 η μέρα)  Επιπλέκει το 16,3% των ασθενών μετά πνευμονεκτομή (θνητότητα 46,1%)  Επιπλέκει το 10-25% των ασθενών μετά επέμβαση κοιλίας (θνητότητα 40-65%)  Το 58,3% των ασθενών μετά επέμβαση άνω κοιλίας εμφανίζει αναπνευστικές επιπλοκές (8-10% διασωληνώνονται) Lefebvre ICM 2009 Bellomo Med J Aust 2002 Kanat ANZ J Surg 2007 Ferreyra Ann Surg 2009

14 ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕΜΑ μετεγχειρητικά ΜελέτηΧ/ΟΜΕΜΑαριθμόςΜοντέλοΑποτελέσματα Pasquira (2004) καρδιοπροφύλαξη150 (2)fCPAP (5) vs PSV (+10/5) ↓ατελεκτασίας ΟΧΙ κλινική βελτίωση Zarbock (2009)* καρδιοπροφύλαξη468 (2)nCPAP (10) Συνεχές ή όχι ↓αναπν. Επιπλοκών ↓επαναεισαγωγών Auriant (2001) πνευμοΘεραπεία48 (2)SB vs nPSV(+9/4) ↓διασωλήνωσης ↓θνητότητας Lefebvre (2009) πνευμοΘεραπεία113PSV (+8-10 /4-8) ↓θνητότητας σε επιτυχία K-Milles (2005) κοιλίαςπροφύλαξη50 (2)nCPAP (10) Συνεχές ή όχι ↓αναπν. Επιπλοκών ↓νοσοκομείου LOS Jaber (2005) Κοιλίαςθεραπεία72PSV (+14/6) ↓θνητότητας σε επιτυχία Squadrone (2005)* Κοιλίαςθεραπεία209 (2)SB vs hCPAP (7,5) ↓διασωλήνωσης ↓θνητότητας Conti (2007) Κοιλίαςθεραπεία50 (2)hPSV vs fPSV ↓επιπλοκών ίδια θνητότητα Ferreyra (2008) κοιλίαςΜετα- ανάλυση 654 ↓αναπν. Επιπλοκών

15 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΡΔΙΟ/ΚΕΣ ΜΕΜΑ μετεγχειρητικά-προφύλαξη Zarbock Chest 2009

16 ΜΕΛΕΤΕΣ ΘΩΡΑΚΟ/ΚΕΣ ΜΕΜΑ μετεγχειρητικά-Θεραπεία Auriant Am J Respir CCM 2001 Lefebvre Intensive Care Med 2009 Παράγοντες αποτυχίας ΜΕΜΑ: προυπάρχουσα καρδιακή νόσος (OR=11,5) Κακή αρχική ανταπόκριση (OR=117,6) Επιτυχία ΜΕΜΑ (85,3%): θνητότητα 6,7% vs 46,1%

17 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΕΜΑ μετεγχειρητικά-Θεραπεία Squadrone Jama 2005 Jaber Chest 2005Αποτελέσματα hCPAP+O 2 vs O 2 (Fi O 2 =0,5) ΔιασωλήνωσηΠνευμονία 1% vs 10% 2% vs 10% Λοίμωξη 3% vs 10% Σήψη Χρόνος ΜΕΘ Θνητότητα 2% vs 9% 1,4 vs 2,6 μέρες 0% vs 2,9% Παράγοντες αποτυχίας ΜΕΜΑ: πολύ χαμηλό PaO 2 /FiO 2 άμφω διηθήσεις Επιτυχία ΜΕΜΑ (67%): θνητότητα 6% vs 29%

18 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΕΜΑ μετεγχειρητικά-Θεραπεία Ferreyra Ann Surg 2008CPAP Risk ratio PPCατελεκτασία0,66Ο,75 πνευμονία0,33

19 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΜΑ μετεγχειρητικά   PEEP αρχικά 3-5 cmH 2 O έως 10 cmH 2 O (SaO 2 >90%)   PSV αρχικά 3-5 cmH 2 O έως Vt>6-8ml/kg και RR<30   PSV+PEEP<25 cmH 2 O   OXI MEMA αν η ΟΑΑ οφείλεται σε χειρουργήσιμη επιπλοκή   Σε αναστομώσεις ανώτερου πεπτικού PSV<8 cmH 2 O   Τοποθέτηση Levin για τιτλοποίηση πιέσεων ΜΕΜΑ Zarbock Chest 2009 Kindgen-Milles Acta Anest Scan 2002 Jaber year book of ICEM 2008

20 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (ΜΕΘ) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Μετεγχειρητική οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Μετεγχειρητική οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια Αναδρομική μελέτη 5 ετών 51 ασθενών μετά προγραμματισμένη επέμβαση κοιλίας ΟΑΑ ως αιτία εισαγωγής στη ΜΕΘ: 48,3% θνητότητα: 11,7%

21 ΑΝΤΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕΜΑ μετεγχειρητικά ΑΣΘΕΝΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ Δυσλειτουργία αν. μυών Καταστολή ΚΝΣ Πόνος Μείωση των πνευμονικών όγκων Ατελεκτασία ΟΑΑΔιαταραχές V/Q Λοίμωξη Διακοπή καπνίσματος (LOE-?) Φυσιοθεραπεία (LOE-Α) Περιοχική (LOE-?) Λαπαροσκοπικά (LOE-C) Εκλεκτική χρήση Levin (LOE-B) Επισκληρίδιος (LOE-?) ΜΕΜΑ (LOE-B)


Κατέβασμα ppt "ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ Ελένη Μουλούδη ΜΕΘ Ιπποκράτειου Γ.Ν.Θεσσαλονίκης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google