Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βασικοί κανόνες προεγχειρητικού ελέγχου  Ο άρρωστος πρέπει να μπαίνει στο χειρουργείο στην καλύτερη δυνατή για αυτόν κατάσταση  Συχνά ο προεγχειρητικός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βασικοί κανόνες προεγχειρητικού ελέγχου  Ο άρρωστος πρέπει να μπαίνει στο χειρουργείο στην καλύτερη δυνατή για αυτόν κατάσταση  Συχνά ο προεγχειρητικός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Βασικοί κανόνες προεγχειρητικού ελέγχου  Ο άρρωστος πρέπει να μπαίνει στο χειρουργείο στην καλύτερη δυνατή για αυτόν κατάσταση  Συχνά ο προεγχειρητικός έλεγχος είναι η πρώτη ευκαιρία του ασθενούς για έλεγχο και ρύθμιση των καρδιολογικών του προβλημάτων  Το ιστορικό και η κλινική εξέταση έχουν ιδιαίτερη αξία στην σταχυολόγηση των ασθενών που πραγματικά χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση  Επιπλέον εξετάσεις έχουν νόημα εάν πιθανολογείται πως θα οδηγήσουν σε διαφοροποίηση της περιεγχειρητικής αντιμετώπισης  Δεν πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις που δεν θα γίνονταν εάν ο ασθενής δεν επρόκειτο να χειρουργηθεί, αλλά ό,τι χρειάζεται ο άρρωστος πρέπει να γίνει πριν το χειρουργείο  Η προετοιμασία του αρρώστου για το χειρουργείο είναι ομαδική δουλειά και απαιτείται στενή συνεργασία χειρουργού, αναισθησιολόγου και καρδιολόγου για τις αποφάσεις διαχείρισης

3 Εκτιμώνται πάντα πριν το χειρουργείο  Επικινδυνότητα της επέμβασης  Κλινικοί παράγοντες κινδύνου  Λειτουργική ικανότητα του αρρώστου

4 Surgical risk estimate (modified from Boersma et al.6) Risk of MI and cardiac death within 30 days after surgery.

5 Τhe Lee Index κλινικοί παράγοντες κινδύνου για πρόκληση καρδιακής επιπλοκής περιεγχειρητικά  Ισχαιμική νόσος του μυοκαρδίου  Καρδιακή ανεπάρκεια  Αγγειακή νόσος του εγκεφάλου, stroke  Ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης  Επηρεασμένη νεφρική λειτουργία (κρεατινίνη>2)  Επέμβαση υψηλού κινδύνου  Όλοι οι παράγοντες βαθμολογούνται εξίσου και ο κίνδυνος καρδιακής επιπλοκής είναι 0.4%, 0.9%, 7% και 11% σε index 0, 1, 2 και ίσο ή >3 αντίστοιχα

6 Λειτουργική ικανότητα του αρρώστου μετρούμενη σε μεταβολικά ισοδύναμα (ΜΕΤs)

7

8 Βήμα 1 επείγον χειρουργείο ναι Ειδικοί παράγοντες σχετικοί με τον ασθενή ή την χειρουργική επέμβαση δεν επιτρέπουν περαιτέρω έλεγχο ή θεραπεία. Ο ασθενής οδηγείται στο χειρουργείο και ο σύμβουλος γιατρός παρακολουθεί για ενδεχόμενες επιπλοκές περιεγχειρητικά και προτείνει αντιμετώπιση όχι βήμα 2 Βήμα 1 επείγον χειρουργείο ναι Ειδικοί παράγοντες σχετικοί με τον ασθενή ή την χειρουργική επέμβαση δεν επιτρέπουν περαιτέρω έλεγχο ή θεραπεία. Ο ασθενής οδηγείται στο χειρουργείο και ο σύμβουλος γιατρός παρακολουθεί για ενδεχόμενες επιπλοκές περιεγχειρητικά και προτείνει αντιμετώπιση όχι βήμα 2

9 Βήμα 2 ενεργός ή ασταθής ναι αναβολή του χειρουργείου και καρδιακή κατάσταση θεραπεία του καρδιακού προβλήματος καρδιακή κατάσταση θεραπεία του καρδιακού προβλήματος πριν την προγραμματισμένη πριν την προγραμματισμένη επέμβαση επέμβαση όχι όχι βήμα 3 βήμα 3

10 Ενεργά καρδιακά σύνδρομα που πρέπει να αντιμετωπισθούν πριν την μη καρδιολογική επέμβαση  Ασταθή στεφανιαία σύνδρομα ασταθής ή σοβαρή στηθάγχη (class III – IV) ασταθής ή σοβαρή στηθάγχη (class III – IV) πρόσφατο έμφραγμα πρόσφατο έμφραγμα  Μη αντιροπούμενη καρδιακή ανεπάρκεια (class IV) επιδείνωση προϋπάρχουσας ή πρόσφατη έναρξη καρδιακής ανεπάρκειας επιδείνωση προϋπάρχουσας ή πρόσφατη έναρξη καρδιακής ανεπάρκειας  Σοβαρές αρρυθμίες υψηλού βαθμού κολποκοιλιακός αποκλεισμός υψηλού βαθμού κολποκοιλιακός αποκλεισμός Μobitz II Μobitz II τρίτου βαθμού κολποκοιλιακός αποκλεισμός τρίτου βαθμού κολποκοιλιακός αποκλεισμός υπερκοιλιακή αρρυθμία με μη ελεγχόμενη κοιλιακή ανταπόκριση υπερκοιλιακή αρρυθμία με μη ελεγχόμενη κοιλιακή ανταπόκριση συμπτωματική βραδυκαρδία συμπτωματική βραδυκαρδία συμπτωματική κοιλιακή αρρυθμία συμπτωματική κοιλιακή αρρυθμία κοιλιακή ταχυκαρδία κοιλιακή ταχυκαρδία  Βαλβιδοπάθειες σοβαρή αορτική στένωση (gradient>40mmHg) σοβαρή αορτική στένωση (gradient>40mmHg) συμπτωματική στένωση μιτροειδούς συμπτωματική στένωση μιτροειδούς

11 Βήμα 3 καθορισμός του κινδύνου της χαμηλός προχωρούμε στο χειρουργείο χειρουργικής επέμβασης και ο σύμβουλος γιατρός χειρουργικής επέμβασης και ο σύμβουλος γιατρός συστήνει θεραπεία για συστήνει θεραπεία για μετεγχειρητική βελτίωση μετεγχειρητική βελτίωση αν χρειάζεται αν χρειάζεται μέτριος ή υψηλός χειρουργικός μέτριος ή υψηλός χειρουργικός κίνδυνος κίνδυνος βήμα 4 βήμα 4

12 Βήμα 4 εκτίμηση της λειτουργικής > 4ΜΕΤs σε ασθενείς με στεφανιαία ικανότητας του αρρώστου νόσο προτείνεται η χορήγηση ικανότητας του αρρώστου νόσο προτείνεται η χορήγηση στατινών και b-blocker στατινών και b-blocker προεγχειρητικά προεγχειρητικά < 4ΜΕΤs < 4ΜΕΤs βήμα 5 βήμα 5

13 Βήμα 5 σε ασθενείς με ΜΕΤ<4 εκτιμάται ο χειρουργικός μέτριος προεγχειρητικά χορηγούνται εκτιμάται ο χειρουργικός μέτριος προεγχειρητικά χορηγούνται κίνδυνος στατίνες και b-blockers, σε κίνδυνος στατίνες και b-blockers, σε συστολική δυσλειτουργία της συστολική δυσλειτουργία της LV χορηγούνται ACE αναστολείς LV χορηγούνται ACE αναστολείς και σε ασθενείς με έναν ή και σε ασθενείς με έναν ή περισσότερους κλινικούς περισσότερους κλινικούς παράγοντες κινδύνου παράγοντες κινδύνου παρακολουθείται το Η.Κ.Γ. παρακολουθείται το Η.Κ.Γ. περιεγχειρητικά περιεγχειρητικά υψηλός χειρουργικός υψηλός χειρουργικός κίνδυνος κίνδυνος βήμα 6 βήμα 6

14 Βήμα 6 εκτίμηση των κλινικών παραγόντων κινδύνου <2 στατίνες και b-blocker πριν το παραγόντων κινδύνου <2 στατίνες και b-blocker πριν το χειρουργείο, αναστολείς ACE χειρουργείο, αναστολείς ACE με δυσλειτουργία της LV με δυσλειτουργία της LV >3 >3 βήμα 7 βήμα 7

15 Βήμα 7 δοκιμασίες καρδιακής καθόλου/ήπια/μέτρια στατίνες, b-blocker, κόπωσης ισχαιμία αναστολείς ACE κόπωσης ισχαιμία αναστολείς ACE έντονη ισχαιμία εξατομικευμένη εκτίμηση του οφέλους της έντονη ισχαιμία εξατομικευμένη εκτίμηση του οφέλους της σε stress επέμβασης vs προβλεπόμενης δυσμενούς σε stress επέμβασης vs προβλεπόμενης δυσμενούς έκβασης, πιθανή αποτελεσματικότητα έκβασης, πιθανή αποτελεσματικότητα φαρμακευτικής αγωγής ή επέμβασης φαρμακευτικής αγωγής ή επέμβασης επαναγγείωσης. Η ασπιρίνη διακόπτεται επαναγγείωσης. Η ασπιρίνη διακόπτεται μόνο αν εκτιμηθεί ως εξαιρετικά μεγάλος μόνο αν εκτιμηθεί ως εξαιρετικά μεγάλος ο κίνδυνος αιμορραγίας ο κίνδυνος αιμορραγίας

16 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΓΓΕΙΩΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΓΓΕΙΩΣΗΣ Αγγειοπλαστική bare metal stents drug eluting stents Χειρουργείο σε χειρουργείο σε χειρουργείο σε >2 εβδομάδες >6 εβδομάδες 12 μήνες CABG με συνέχιση με αντιαιμοπεταλιακά με αντιαιμοπεταλιακά ασπιρίνης για 6 εβδομάδες και ασπιρίνη έως 3 μήνες έως 3 μήνες ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ


Κατέβασμα ppt "Βασικοί κανόνες προεγχειρητικού ελέγχου  Ο άρρωστος πρέπει να μπαίνει στο χειρουργείο στην καλύτερη δυνατή για αυτόν κατάσταση  Συχνά ο προεγχειρητικός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google