Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εκτίμηση Ρυθμού Σπειραματικής Διήθησης (eGFR) Όχι σωληναριακή έκκριση/επαναρρόφηση Ελεύθερη διήθηση στο σπείραμα  GFR = o όγκος του σπειραματικού διηθήματος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εκτίμηση Ρυθμού Σπειραματικής Διήθησης (eGFR) Όχι σωληναριακή έκκριση/επαναρρόφηση Ελεύθερη διήθηση στο σπείραμα  GFR = o όγκος του σπειραματικού διηθήματος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εκτίμηση Ρυθμού Σπειραματικής Διήθησης (eGFR) Όχι σωληναριακή έκκριση/επαναρρόφηση Ελεύθερη διήθηση στο σπείραμα  GFR = o όγκος του σπειραματικού διηθήματος ανά μονάδα χρόνου (mL/min)  Δείκτης νεφρικής λειτουργίας τ άκης α ποστολόπουλος Επιστημονικός σύμβουλος ΜΕDISYN

2 Επειδή η κρεατινίνη διηθείται και εν μέρει απορροφάται εκ νέου ή εκκρίνεται από τα νεφρικά σωληνάρια, τα επίπεδα της κρεατινίνης στον ορό αντικατοπτρίζουν το ρυθμό σπειραματικής διήθησης (GFR). Υποθέτοντας ότι έχουμε μια σταθερή παραγωγή της κρεατινίνης, όσο χαμηλότερος είναι ο GFR, τόσο υψηλότερη είναι η κρεατινίνη ορού. Όσο ο GFR και η παραγωγή της κρεατινίνης παραμένουν σταθερές, τα επίπεδα της κρεατινίνης στον ορό παραμένουν σταθερά. Το φαινόμενο αυτό αποτελεί τη βάση της χρήση της εξίσωσης για την κάθαρση κρεατινίνης ως εκτίμηση του GFR: Κάθαρση κρεατινίνης Κάθαρση κρεατινίνης = GFR (σε mL / min) = (UCR × V) / (PCR × 1440) Η μέθοδος αυτή βοηθά να εξηγήσει ορισμένες από τις δυσκολίες που σχετίζονται με την ερμηνεία των επιπέδων κρεατινίνης στον ορό. Τα επίπεδα της κρεατινίνης στον ορό από μόνα τους δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη της νεφρικής λειτουργίας. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι, αν και τα επίπεδα κρεατινίνης στον ορό από μόνα τους δεν είναι μια καλή ένδειξη της GFR, όταν αυτή χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες μεταβλητές σε διάφορες εξισώσεις, γίνεται ένα εξαιρετικό εργαλείο πρόβλεψης. Οι διάφοροι τύποι που εφαρμόζονται χρησιμοποιούνται για την :  Διαπίστωση πιθανής ύπαρξης, εκτίμηση βαρύτητας, παρακολούθηση πορείας και εξέλιξης μιας υποκείμενης νεφρικής νόσου  Καθορισμός κατάλληλου δοσολογικού σχήματος φαρμάκων με νεφρική απέκκριση

3 Εκτίμηση GFR με την εξίσωση MDRD Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι, αν και τα επίπεδα κρεατινίνης στον ορό από μόνα τους δεν είναι μια καλή ένδειξη της GFR, όταν αυτή χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες μεταβλητές σε διάφορες εξισώσεις, γίνεται ένα εξαιρετικό εργαλείο πρόβλεψης. Ο όρος "εξίσωση MDRD» είναι κάπως ασαφής, διότι περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές εξισώσεις. Η εξίσωση υποστηρίζεται από το Εθνικό Ίδρυμα Νεφρολογίας περιλαμβάνει τη χρήση των τεσσάρων παραμέτρων: κρεατινίνης στον ορό επίπεδο, την ηλικία, το φύλο και εθνοτική ομάδα. Όπως φαίνεται παρακάτω, η εξίσωση είναι αρκετά πολύπλοκη, με τη συμμετοχή δύο εκθετικούς όρους: GFR (ml/min/1.73 m 2) = 186 × (PCR) ^- 1,154 × (Ηλικία) ^-0,203 × 0.742 (εάν θήλυ)x(1,210 (αν μαύρη φυλή) Εκτίμηση GFR με την εξίσωση Cockroft-Gault Ανάμεσα στις πιο γνωστές εξισώσεις εκτίμησης του GFR είναι η εξίσωση Gault - Cockroft, η οποία υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια: GFR = {[140 - Ηλικία ( έτη )] × Βάρος (kg)} / (72 × PCR) Χ (0,85 εάν θηλυκό ) PCR: επίπεδα κρεατινίνης στον ορό

4 Εκτίμηση GFR με βάση την κυστατίνη C (CysC) Η κυστατίνη C είναι ένας κατιονικός κυστεϊνούχoς αναστολέας πρωτεάσης, η οποία συντίθεται από όλα τα εμπύρηνα κύτταρα. Το χαμηλό μοριακό της βάρος (13.3 kDa) και το υψηλό ισοηλεκτρικό σημείο της διευκολύνουν τη σπειραματική της διήθηση. Επαναρροφάται και καταβολίζεται σχεδόν ολοκληρωτικά στο εγγύς εσπειραμένo. Οι συγκεντρώσεις της στο ορό είναι ανεξάρτητες από την ηλικία και το μέγεθος της μυϊκής μάζας. H μείωση στο ρυθμό της σπειραματικής διήθησης συνοδεύεται από αύξηση στα επίπεδα του ορού της Cystatin C. Μαθηματικές εξισώσεις που βασίζονται στην κυστατίνη C του ορού προτείνονται ως εναλλακτική λύση για την εκτίμηση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης. Α.Rule (RuleGFR=66,8/ κυστατίνη C^1,30) Β. Stevens (age) [StevensGFR = 127,7 / (κυστατίνη C^ 1,17) x ηλικία (έτη)^ -0,13x 0,91 (αν θήλυ)]. Εκτίμηση GFR με βάση τη νέα εξίσωση CKD-EPI Η συγκεκριμένη εξισωση παρουσιάζει μεγαλύτερη ακρίβεια στην εκτίμηση του GFR όταν είναι κοντά στις φυσιολογικές τιμές και είναι το ίδιο ακριβής με MDRD για GFR< 60 ml/min Γυναίκες :Scr≤ 0.7 mg/dl, = 144 ×(/0.7)^-0.329×(0.993)^ηλικία Scr>0.7 mg/dl, = 144 ×(/0.7)^-1.209×(0.993)^ηλικία Άνδρες : Scr≤0.9 mg/dl, = 141 ×(/0.9)^-0.411×(0.993)^ηλικία Scr>0.9 mg/dl, = 141 ×(/0.9)^-1.209×(0.993)^ηλικία

5 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1)Stevens L, PerroneRD.Assessment of kidney function: Serum creatinine; BUN; and GFR in UpToDatev.18.2, 2010 2)LeveyAS,Stevens LA et al. A new equation to estimate glomerularfiltration rate. Ann Intern Med.2009 May 5;150(9):604 3)Fleming JS,ZivanovicMA et al. Guidelines for the measurement of glomerularfiltration rate using plasma sampling. NuclMed Commun.2004 Aug;25(8):759-69. 4)van Deventer HE,George JA,PaikerJE,Becker PJ,Katz IJ, Estimating glomerularfiltration rate in black South Africans by use of the modification of diet in renal disease and Cockcroft-Gaultequations. ClinChem.2008 Jul;54(7):1197-202. Σαν συμπέρασμα μπορούμε να αναφέρουμε ότι ο eGFR αποτελεί τον καλύτερο κλινικό δείκτη εκτίμησης της λειτουργικής νεφρικής μάζας* και της διηθητικής ικανότητας του νεφρού. Δεν παρέχει επίσης πληροφορίες για τη φύση της υποκείμενης νεφρικής νόσου. * Δεν υπάρχει ακριβής και απόλυτη συσχέτιση


Κατέβασμα ppt "Εκτίμηση Ρυθμού Σπειραματικής Διήθησης (eGFR) Όχι σωληναριακή έκκριση/επαναρρόφηση Ελεύθερη διήθηση στο σπείραμα  GFR = o όγκος του σπειραματικού διηθήματος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google