Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ημερίδα Θεσσαλονίκης 08.03.061 Κανονισμός REACH : Νέα νομοθεσία –νέες προκλήσεις Ιωάννα ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Γενικό Χημείο του Κράτους Δ/νση Περιβάλλοντος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ημερίδα Θεσσαλονίκης 08.03.061 Κανονισμός REACH : Νέα νομοθεσία –νέες προκλήσεις Ιωάννα ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Γενικό Χημείο του Κράτους Δ/νση Περιβάλλοντος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ημερίδα Θεσσαλονίκης Κανονισμός REACH : Νέα νομοθεσία –νέες προκλήσεις Ιωάννα ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Γενικό Χημείο του Κράτους Δ/νση Περιβάλλοντος

2 Ημερίδα Θεσσαλονίκης REACH και κοινωνία  Αύξηση προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος  Πρόσβαση του κοινού στην πληροφόρηση και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων  Αυξημένη διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων  Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων (ΔΔΑ+Εκθεση Χημικής Ασφάλειας)  Περιορισμός δοκιμών σε πειραματόζωα  Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για επιστημονικό δυναμικό

3 3 REACH και βιομηχανία  Μεταφορά του βάρους απόδειξης από τις Αρχές στη βιομηχανία  Διατήρηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και νεωτερικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας  Καταχώρηση ουσιών που παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες >= 1τόννου/έτος ανά παραγωγό/εισαγωγέα  Καταχώρηση/κοινοποίηση ουσιών σε αντικείμενα  Αδειοδότηση  Ταξινόμηση και επισήμανση  Επικοινωνία μεταξύ όλων των συμμετεχόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού (communication in the supply chain)

4 Ημερίδα Θεσσαλονίκης Καταχώρηση  Καταχώρηση σταδιακά ανάλογα με την επικινδυνότητα και τον όγκο παραγωγής  Καταχώρηση ατομικά ή/και σε κοινοπραξίες  Απαιτήσεις πληροφοριών ανάλογα με τον όγκο παραγωγής

5 Ημερίδα Θεσσαλονίκης Καταχώρηση ουσιών σε αντικείμενα  Καταχώρηση  Συνολικός όγκος ουσίας >=1 τόννου/έτος/παραγωγό/εισαγωγέα  Εκούσια απελευθέρωση κατά το συνήθη χειρισμό και χρήση

6 Ημερίδα Θεσσαλονίκης Κοινοποίηση ουσιών σε αντικείμενα  Συνολικός όγκος ουσίας >=1 τόννου/έτος/παραγωγό/εισαγωγέα  Ουσία πληροί τα κριτήρια του άρθρου 54 και περιέχεται σε ποσοστό άνω του 0.1 % κατά βάρος

7 Ημερίδα Θεσσαλονίκης Χρονοδιάγραμμα καταχώρησης  Ουσίες σε ποσότητες >1000 τόννων/έτος και C/M/R 3 χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού ( 2010)  Ουσίες >100 τόννων/έτος<= 1000 τόννων/έτος 6 χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού (2013)  Ουσίες μεταξύ 1 τόννου/έτος και 100 τόννων/έτος 11 χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού (2018)

8 Ημερίδα Θεσσαλονίκης Αδειοδότηση  Αδειοδότηση για συγκεκριμένες χρήσεις  Αδειοδότηση για συγκεκριμένη διάρκεια και πιθανή επανεξέταση αργότερα  Ασφαλή υποκατάστατα  Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις  Ουσίες παραρτήματος XIII

9 Ημερίδα Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και επισήμανση ουσιών  Εναρμονισμένη ταξινόμηση μόνο για C/M/R και R42 (λοιπές κατ΄εξαίρεση και κατά περίπτωση)  Εναρμόνιση ως προς τις υπόλοιπες κατηγορίες κινδύνου από τη βιομηχανία  Εισαγωγή Παγκόσμια Εναρμονισμένου Συστήματος (GHS) ταξινόμησης, επισήμανσης ουσιών και μιγμάτων

10 Ημερίδα Θεσσαλονίκης Επικοινωνία στην αλυσίδα παραγωγής  Απαραίτητη η αμφίδρομη παροχή πληροφοριών μεταξύ προμηθευτή και χρήστη σε όλες τις βαθμίδες της αλυσίδας παραγωγής (εφοδιασμού)  Υποχρέωση κοινοποίησης στον Οργανισμό από μεταγενέστερο χρήστη χρήσης ουσίας η οποία δεν περιλαμβάνεται στο φάκελλο καταχώρησης

11 Ημερίδα Θεσσαλονίκης GHS και REACH  Προγραμματισμός εισαγωγής GHS στην Ε.Ε. ταυτόχρονα με REACH  Νομοθετικό εργαλείο Κανονισμός  Χρονοδιάγραμμα έναρξης ισχύος 2007

12 Ημερίδα Θεσσαλονίκης Επιπτώσεις στη βιομηχανία  Μεγαλύτερη επίπτωση  στις ΜικροΜεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)  Στις ουσίες όγκου παραγωγής/εισαγωγής μεταξύ 1 και 10 τόννων / έτος  Πιθανή έλλειψη πρώτων υλών  Πιθανή ανάγκη αλλαγής της παραγωγικής διαδικασίας

13 Ημερίδα Θεσσαλονίκης Επιπτώσεις στη βιομηχανία  Αυτοταξινόμηση και επισήμανση ουσιών και παρασκευασμάτων (εναρμόνιση ταξινόμησης επισήμανσης)  Κόστος λόγω πιθανής παράλληλης εφαρμογής GHS (αλλαγή ταξινόμησης και επισήμανσης ουσιών και μιγμάτων)  ουσίες εμπίπτουν στις διατάξεις του REACH  Υποχρεωτική επαναταξινόμηση περίπου παρασκευασμάτων (μιγμάτων)  Απαιτούμενος χρόνος 5-7 έτη

14 Ημερίδα Θεσσαλονίκης Επιπτώσεις στην ελληνική βιομηχανία Η πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων  ανήκει στις ΜΜΕ εκτός λίγων εξαιρέσεων (διϋλιστήρια, τσιμεντοβιομηχανία κ.λ.π.)  δεν παράγει αλλά χρησιμοποιεί ουσίες για την παραγωγή προϊόντων σε διάφορα ενδιάμεσα ή/και τελικά στάδια παραγωγής  Ιδιαίτερο πρόβλημα αναμένεται για τους εισαγωγείς ουσιών/παρασκευασμάτων/προϊόντων

15 15 Προτάσεις έγκαιρης προσαρμογής  Ενημέρωση για τις εξελίξεις κατά την διαμόρφωση της νομοθεσίας  Αποσαφήνιση ρόλων  Εγκαιρη, λεπτομερής καταγραφή προμηθευτών και πρώτων υλών  Υπολογισμός ποσοτήτων  Αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων  Αξιοπιστία προμηθευτών  Πληρότητα παρεχόμενης τεχνικής υποστήριξης (αριθμοί Cas, ταξινόμηση και επισήμανση & ΔΔΑ στα ελληνικά,πληρότητα φακέλλου καταχώρισης)  Ενημέρωση και ευελιξία προσαρμογής στις απαιτήσεις νέας νομοθεσίας

16 16 Προτάσεις έγκαιρης προσαρμογής  Παροχή εξειδικευμένων τεχνικών συμβουλών από τις αντίστοιχες κλαδικές οργανώσεις (επιμερισμός κόστους), συμβολή στη δημιουργία κοινοπραξιών και διευθέτησης προβλημάτων εμπιστευτικότητας  Αποσαφήνιση χρήσεων (εάν υπάρχουν) οι οποίες θα θεωρηθούν μη ανακοινώσιμες στον προηγούμενο κρίκο της αλυσίδας παραγωγής και για τις οποίες θα χρειαστεί να γίνει κοινοποίηση στον Οργανισμό και υποβολή συμπληρωματικής ΕΧΑ  Επικοινωνία με τους προμηθευτές και διερεύνηση μελλοντικών κινήσεων τους σχετικά με τις πρώτες ύλες που προμηθεύουν

17 Ημερίδα Θεσσαλονίκης Προτάσεις έγκαιρης προσαρμογής  Ενημέρωση/διερεύνηση προμηθευτών τριτών χωρών για τις μελλοντικές απαιτήσεις πληροφοριών (ειδικά για ουσίες σε αντικείμενα όπως π.χ. ρούχα)  Επικοινωνία με τις αντίστοιχες κλαδικές οργανώσεις σε Κοινοτικό επίπεδο  Εγκαιρος και έγκυρος σχεδιασμός προσαρμογής  Επικοινωνία με την αρμόδια εθνική Αρχή

18 Ημερίδα Θεσσαλονίκης Προγράμματα στρατηγικής συνεργασίας  SPORT(για παραγωγούς/εισαγωγείς)  PRODUCE (για επόμενους χρήστες) με τη συμμετοχή της Ελλάδας (Γ.Χ.Κ.-Δ/νση Περ/ντος) Το REACH είναι εφαρμόσιμο αλλά απαιτείται πολλή προσπάθεια για τη σωστή, αποτελεσματική εφαρμογή του από τις Αρχές και τη βιομηχανία Απαραίτητη η εκπόνηση σαφών κατευθυντήριων γραμμών (guidelines) για αμφότερους (Αρχές, βιομηχανία) Απαραίτητο εύχρηστο, ευέλικτο λογισμικό

19 Ημερίδα Θεσσαλονίκης REACH στο διαδίκτυο tm


Κατέβασμα ppt "Ημερίδα Θεσσαλονίκης 08.03.061 Κανονισμός REACH : Νέα νομοθεσία –νέες προκλήσεις Ιωάννα ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Γενικό Χημείο του Κράτους Δ/νση Περιβάλλοντος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google