Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ημερίδα για REACH, Αθήνα ΕΒΕΑ 18.05.20061 Προκαταχώρηση,Καταχώρηση, Κοινοποίηση χημικών ουσιών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών σε εφαρμογή του Καν. REACH.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ημερίδα για REACH, Αθήνα ΕΒΕΑ 18.05.20061 Προκαταχώρηση,Καταχώρηση, Κοινοποίηση χημικών ουσιών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών σε εφαρμογή του Καν. REACH."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ημερίδα για REACH, Αθήνα ΕΒΕΑ 18.05.20061 Προκαταχώρηση,Καταχώρηση, Κοινοποίηση χημικών ουσιών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών σε εφαρμογή του Καν. REACH Ιωάννα Αγγελοπούλου Γενικό Χημείο του Κράτους Δ/νση Περιβάλλοντος E-mail : gxk-environment@ath.forthnet.gr

2 Ημερίδα για REACH, Αθήνα ΕΒΕΑ 18.05.20062 Καταχώρηση  Ουσίες που παράγονται / εισάγονται σε ποσότητες >=1 τόνου/έτος/παραγωγό/εισαγωγέα  Μονομερή ή άλλες ουσίες συστατικά πολυμερών καταχωρούνται εφόσον  Συγκένρωση >=2% κ.β. του πολυμερούς  Συνολική ποσότητα >=1 τόνου/έτος  Αφορά ουσίες αυτούσιες ή ως συστατικά παρασκευασμάτων ή ως συστατικά προϊόντων Ο φάκελλος καταχώρησης υποβάλλεται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό χημικών και συνοδεύεται από παράβολο

3 Ημερίδα για REACH, Αθήνα ΕΒΕΑ 18.05.20063 Άρθρο 5(απαγόρευση ακαταχώρητων ουσιών) Με την επιφύλαξη των άρθρων 7 (καταχώρηση ουσιών σε προϊόντα), 21 (παραγωγή/εισαγωγή ουσιών εντός 3 εβδομάδων από την ημ/νία υποβολής φακέλου καταχώρησης) και 23 (ειδικές διατάξεις για τις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες), ουσίες υπό καθαρή μορφή, σε παρασκευάσματα ή σε προϊόντα μπορούν να παράγονται στην Κοινότητα ή να διατίθενται στην αγορά μόνον εφόσον έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του παρόντος Τίτλου εφόσον απαιτείται

4 Ημερίδα για REACH, Αθήνα ΕΒΕΑ 18.05.20064 Καταχώρηση – κοινοποίηση ουσιών σε προϊόντα (εφόσον αυτή η χρήση δεν έχει περιληφθεί ήδη στην καταχώρηση της ουσίας)  Καταχώρηση  Συνολικός όγκος ουσίας >1 τόννου/έτος/παραγωγό/εισαγωγέα  Εκούσια απελευθέρωση κατά το συνήθη χειρισμό και χρήση  Κοινοποίηση  Συνολικός όγκος ουσίας >1 τόννου/έτος/παραγωγό/εισαγωγέα  Ουσία πληροί τα κριτήρια του άρθρου 56 και περιέχεται σε ποσοστό άνω του 0.1 % κατά βάρος

5 Ημερίδα για REACH, Αθήνα ΕΒΕΑ 18.05.20065 Χρονοδιάγραμμα καταχώρησης  Ουσίες σε ποσότητες >1000 τόννων/έτος, C/M/R >=1τόννου/έτος και R50-53 >= 100 τόννων/έτος 3 χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού ( 2010)  Ουσίες μεταξύ 100 τόννων/έτος και 1000 τόννων/έτος 6 χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού (2013)  Ουσίες μεταξύ 1 τόννου/έτος και 100 τόννων/έτος 11 χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού (2018) Ισχύει μόνο για τις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες ΚΑΙ εφόσον έχει προηγηθεί προκαταχώρηση το αργότερο 18 μήνες (12-18) από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού

6 Ημερίδα για REACH, Αθήνα ΕΒΕΑ 18.05.20066 Σταδιακά εισαγόμενη ουσία  Περιλαμβάνεται στο Einecs  Έχει παραχθεί στην Κοινότητα ή στις χώρες που προσχώρησαν στην ΕΕ την 01.05.2004 τουλάχιστον μια φορά κατά τη δεκαπενταετία που προηγείται της έναρξης ισχύος του παρόντος Κανονισμού, αλλά δεν έχει διατεθεί στην αγορά από τον παραγωγό ή τον εισαγωγέα  Οχι πλέον πολυμερή (No Longer Polymer) Εφόσον ο Π/Ε μπορεί να αποδείξει με έγγραφα τα ανωτέρω

7 Ημερίδα για REACH, Αθήνα ΕΒΕΑ 18.05.20067 Εξαιρέσεις από τον Κανονισμό REACH (άρθρο 2)  Ραδιενεργές ουσίες  Ουσίες υπό τελωνειακή επιτήρηση εφόσον δεν υφίστανται άλλη επεξεργασία ή μεταποίηση  Μη απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα  Η μεταφορά επικινδύνων ουσιών  Τα απόβλητα  Εξαιρέσεις από τα Κ-Μ για λόγους άμυνας

8 Ημερίδα για REACH, Αθήνα ΕΒΕΑ 18.05.20068 Εξαιρέσεις από την καταχώρηση  Ουσία χρησιμοποιείται σε  Φάρμακα (για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση)  Τρόφιμα ή ζωοτροφές (πρόσθετο σε τρόφιμα, άρτυμα, πρόσθετο σε ζωοτροφές,στη διατροφή των ζώων)  Ουσίες παραρτήματος ΙV (μηδαμινός κίνδυνος)  Ουσίες που καλύπτονται από το παράρτημα V (καταχώρηση άσκοπη ή περιττή)  Ουσίες υπο καθαρή μορφή ή σε παρασκεύασμα που καταχωρούνται, εξάγονται και επανεισάγονται

9 Ημερίδα για REACH, Αθήνα ΕΒΕΑ 18.05.20069 Εξαιρέσεις από την καταχώρηση  Ουσίες υπο καθαρή μορφή, σε παρασκεύασμα ή σε προϊόν που καταχωρούνται και ανακτώνται στην Κοινότητα  Τα πολυμερή  Τα απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα στις εγκαταστάσεις παραγωγής ή τα μεταφερόμενα απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα (πλην έρευνας και ανάπτυξης άρθρο 9)

10 Ημερίδα για REACH, Αθήνα ΕΒΕΑ 18.05.200610 Ουσίες που θεωρούνται ως καταχωρημένες  Οι δραστικές ουσίες και τα βοηθητικά συνθέσεως που παράγονται ή εισάγονται για χρήση μόνο σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα  Οι δραστικές ουσίες που παράγονται ή εισάγονται για χρήση μόνο σε βιοκτόνα προϊόντα  Οι γνωστοποιημένες ουσίες (Elincs) έως ότου φθάσουν το επόμενο κατώφλι όγκου παραγωγής

11 Ημερίδα για REACH, Αθήνα ΕΒΕΑ 18.05.200611 Διαδικασία προκαταχώρησης ( ισχύει μόνον για τις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες)  Υποβολή στον Οργανισμό συγκεκριμένων πληροφοριών  Ονομασία ουσίας με αρ. Einecs, CAS  Όνομα & Δ/νση δυνητικώς καταχωρούντα και όνομα αρμόδιου επικοινωνίας  Προβλεπόμενη προθεσμία καταχώρησης και ποσοτική κατηγορία  Το ή τα ονόματα ουσιών με αρ. Einecs, CAS για την εφαρμογή του Παραρτήματος ΧI παρ. 1.3 & 1.5 ((Q)SAR, ομαδοποίηση ουσιών και συγκριτική προσέγγιση)  Υποβολή των πληροφοριών εντός προθεσμίας που αρχίζει 12 μήνες και λήγει 18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού

12 Ημερίδα για REACH, Αθήνα ΕΒΕΑ 18.05.200612 Καταχώρηση σε κοινοπραξίες  Εξαίρεση με αιτιολόγηση από τον καταχωρούντα εάν a) Θα ήταν δυσανάλογα δαπανηρό να υποβάλει τις πληροφορίες από κοινού b) Η από κοινού υποβολή των πληροφοριών θα οδηγούσε σε αποκάλυψη εμπορικώς ευαίσθητων πληροφοριών c) Διαφωνεί με τον κύριο καταχωρούντα όσον αφορά την επιλογή αυτών των πληροφοριών

13 Ημερίδα για REACH, Αθήνα ΕΒΕΑ 18.05.200613 Περιεχόμενο φακέλου καταχώρησης i. Ταυτότητα του ή των παραγωγών/εισαγωγέων ii. Ταυτότητα της ουσίας iii. Πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή και την ή τις χρήσεις της ουσίας iv. Ταξινόμηση και επισήμανση της ουσίας v. Οδηγίες ασφαλούς χρήσης της ουσίας vi. Περιλήψεις μελετών των πληροφοριών που προκύπτουν από την εφαρμογή των Παρ/των VΙΙ-XΙ vii. Ουσιαστικές (robust) Περιλήψεις μελετών των πληροφοριών που προκύπτουν από την εφαρμογή των Παρ/των VΙΙ-XΙ εφόσον απαιτείται δυνάμει του Παραρτήματος Ι viii. Ενδειξη των πληροφοριών οι οποίες έχουν εξεταστεί από αξιολογητή ix. Προτάσεις διενέργειας δοκιμών x. Για τις ουσίες σε ποσότητες μεταξύ 1 και 10 τόννων πληροφορίες έκθεσης xi. Αίτημα σχετικά με το ποιές πληροφορίες δεν επιθυμεί να κοινοποιούνται στο Διαδίκτυο με αιτιολόγηση Για ουσίες άνω των 10 τόννων υποβολή έκθεσης χημικής ασφάλειας

14 Ημερίδα για REACH, Αθήνα ΕΒΕΑ 18.05.200614 Απαιτήσεις για επόμενους χρήστες  Γνωστοποίηση στον Οργανισμό χρήσεων  Εκτός φακέλου καταχώρησης  Εμπιστευτικών χρήσεων Υποχρέωση ενημερωμένης Εκθεσης Χημικής Ασφάλειας

15 Ημερίδα για REACH, Αθήνα ΕΒΕΑ 18.05.200615 Βασικά βήματα προετοιμασίας της βιομηχανίας  Απογραφή ουσιών που παράγει/εισάγει/χρησιμοποιεί αυτούσιες, ως συστατικά παρ/των ή προϊόντων  Διερεύνηση εξαιρέσεων  Αποσαφήνιση ρόλου για κάθε ουσία  Προσδιορισμός ποσοτήτων ανά ουσία/έτος  Προσδιορισμός χρονικού ορίζοντα καταχώρησης  Επικοινωνία με προμηθευτές ή/και πελάτες ( αποσαφήνιση τάσεων, γνωστοποίηση χρήσεων)  Προετοιμασία για υποβολή φακέλου καταχώρησης ( συλλογή στοιχείων, κατοχύρωση μελετών/στοιχείων, συμμετοχή σε κοινοπραξία, διαπραγμάτευση επιμερισμού κόστους, προσδιορισμός μη κοινοποιήσιμων στοιχείων)  Συνεργασία με την αρμόδια εθνική Αρχή

16 Ημερίδα για REACH, Αθήνα ΕΒΕΑ 18.05.200616 REACH στο διαδίκτυο www.gcsl.gr http://europa.eu.int/comm/enterprise/reach/index.htm http://europa.eu.int/comm/environment/chemicals/index.htm http://http://ecb.jrc.it/REACH/


Κατέβασμα ppt "Ημερίδα για REACH, Αθήνα ΕΒΕΑ 18.05.20061 Προκαταχώρηση,Καταχώρηση, Κοινοποίηση χημικών ουσιών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών σε εφαρμογή του Καν. REACH."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google