Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εσπερίδα REACH & CLP -Πάτρα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εσπερίδα REACH & CLP -Πάτρα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εσπερίδα REACH & CLP -Πάτρα 17.03.10
Ιωάννα Αγγελοπούλου Δ/νση Περιβάλλοντος Εσπερίδα REACH & CLP -Πάτρα

2 Εσπερίδα REACH & CLP -Πάτρα 17.03.10
Περιεχόμενα REACH ΦΑΠΟ Ουσίες υποψήφιες για αδειοδότηση (candidate list) ΔΔΑ Εξελίξεις CLP Ταξινόμηση & επισήμανση ουσιών Κοινοποίηση ταξινόμησης & επισήμανσης ουσιών Εσπερίδα REACH & CLP -Πάτρα

3 Φόρουμ Ανταλλαγής Πληροφοριών ανά Ουσία
Ενεργή συμμετοχή στα ΦΑΠΟ Επικεφαλής καταχωρίζων Υποβολή πρώτων καταχωρίσεων (Δεκ. 2010) Νέο λογισμικό υποβολής καταχωρίσεων IUCLID 5.2 (News alert) Ασβεστοποιεία ? Καύσιμα Λιπάσματα

4 Ουσίες πολύ υψηλού κινδύνου (SVHC)
Ιδιαίτερα επικίνδυνες για την υγεία C/M/Rs κατ. 1Α, 1Β ή/και για το περιβάλλον PBT, vPvB 33 ουσίες στον κατάλογο των υποψήφιων για αδειοδότηση ουσιών (Candidate list) Ο κατάλογος διαρκώς ενημερώνεται 7 επιπλέον ουσίες στη διαδικασία διαβούλευσης Εσπερίδα REACH & CLP -Πάτρα

5 Ουσίες υποψήφιες για αδειοδότηση (Candidate list)
Υποχρεώσεις για παραγωγούς αντικειμένων (άρθρο 7 παρ. 2) από Υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών στην αλυσίδα εφοδιασμού (άρθρο 33) άμεσα Υποχρέωση παροχής ΔΔΑ για ουσίες που χαρακτηρίζονται ως PBT,vPvB και σε μείγματα που τις περιέχουν άνω του 0.1% (άρθρο 31 παρ.1) άμεσα Ελέγχουμε την αιτιολογία εισαγωγής

6 Εσπερίδα REACH & CLP -Πάτρα 17.03.10
Παροχή πληροφοριών Ουσία σε αντικείμενο σε συγκέντρωση >0.1% Τουλάχιστον το όνομα της ουσίας (περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ουσιών προς αδειοδότηση) Εντός 45 ημερών κατόπιν αιτήσεως καταναλωτή Εσπερίδα REACH & CLP -Πάτρα

7 Εσπερίδα REACH & CLP -Πάτρα 17.03.10
Παραδείγματα αντικειμένων που μπορεί να περιέχουν ουσίες υψηλού κινδύνου Φθαλικοί εστέρες (DEHP,DBP,BBP) Τοξικοί στην αναπαραγωγή Προϊόντα καλλυντικά, σαμπουάν, παλαιά πλαστικά παιχνίδια,υφάνσιμα, έπιπλα,πλαστικές συσκευασίες, εσωτερικό αυτοκινήτων, καλύμματα δαπέδου, χαλιά, κουρτίνες μπάνιου κ.λ.π. Εσπερίδα REACH & CLP -Πάτρα

8 Εσπερίδα REACH & CLP -Πάτρα 17.03.10
ΔΔΑ Τροποποίηση Παρ/τος ΙΙ του Καν. 1907/2006/ΕΚ πρώτη φάση καταχώρισης Αριθμός καταχώρισης πλήρης από παραγωγούς/εισαγωγείς (!!χωρίς τα 4 τελευταία ψηφία από μεταγενέστερους χρήστες και διανομείς)  υποχρεώσεις μεταγενέστερων χρηστών (άρθρο 39) για ουσίες άνω των 1000τ/έτος και άνω των 100τ/έτος; N;R50-53 διευρυμένα ΔΔΑ (σενάρια έκθεσης) όπου απαιτείται  υποχρεώσεις μεταγενέστερων χρηστών (άρθρα 37, 38) Εσπερίδα REACH & CLP -Πάτρα

9 Έλεγχος σε 1ο επίπεδο από τις επιχειρήσεις
Διευρυμένα ΔΔΑ επιθεωρητές επιχειρήσεις Ελεγχος Χρήσεις προτεινόμενες από προμηθευτή? Εφαρμόζονται τα ΣΕ τα προτεινόμενα από τον προμηθευτή? ΣΕ επαρκή? ΣΕ κατάλληλα? Χρήσεις εκτός προτεινόμενων? ΕΧΑ όπου απαιτείται ? Προτεινόμενα ΣΕ επαρκή? Εμπειρία ελέγχου? Έλεγχος σε 1ο επίπεδο από τις επιχειρήσεις

10 Προαπαιτούμενα επιτυχίας
Πολύ καλή γνώση των προϊόντων (συστατικά, χρήσεις, καταγραφή ατυχυματάτων, λοιπές παρατηρήσεις) Γνώση της νομοθεσίας Γνώση εξελίξεων τεχνολογίας Εμπειρία Διαρκής ενημέρωση Εσπερίδα REACH & CLP -Πάτρα

11 Αδειοδότηση 1ος κατάλογος ουσιών συστηνόμενων από τον Οργανισμό για εισαγωγή στο παρ/μα XIV του καν. 1907/2006/ΕΚ

12 Εσπερίδα REACH & CLP -Πάτρα 17.03.10
Εξελίξεις Τροποποιήσεις Παρ/των του Καν. 1907/2006/ΕΚ Παρ/μα ΙΙ (προσαρμογή στο CLP) Παρ/μα XVII Παρ/μαα I, V (προσαρμογή στο CLP) Παρ/μα XIII (PBT, vPvB) Παρ/μα XIV (ουσίες για αδειοδότηση) Εσπερίδα REACH & CLP -Πάτρα

13 Τα περισσότερα αλλάζουν διαρκώς!!!
Προτάσεις Ελέγχετε συχνά (τουλάχιστον μηνιαία) τον ιστοτόπο του Οργανισμού των Χημικών Υπάρχει πληθώρα πληροφοριών σε όλες τις επίσημες γλώσσες Εγγραφείτε στον Οργανισμό για να λαμβάνετε αυτόματα ενημερώσεις (news alerts) για νέες εκδόσεις, νέες εξελίξεις, νέα εργαλεία Να συμβουλεύεστε περιοδικά τα καθοδηγητικά έγγραφα (guidances), fact sheets, guidances in a nutshell, FAQs, Q&As πολλά από αυτά μεταφράζονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες Τα περισσότερα αλλάζουν διαρκώς!!!

14 Χρονοδιάγραμμα σταδιακής καταχώρισης
Προ-καταχώριση (1η Ιουνίου η Δεκεμβρίου 08) >1000τ/έτος ή CMR 1&2 >1τ/έτος ή ουσίες R50/53 >100τ/έτος Καταχώριση (Δεκ. 2010) > τ/έτος Καταχώριση (Ιούνιος 2013) >1-100τ/έτος Καταχώριση (Ιούνιος 2018) June 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 Έτος 0 Έναρξη ισχύος Εσπερίδα REACH & CLP -Πάτρα

15 CLP 2010 οι ουσίες ταξινομούνται, επισημαίνονται και συσκευάζονται σύμφωνα με CLP (μέχρι ισχύουσα επισήμανση για όσες βρίσκονται στα ράφια την ) Προσοχή κατά την εισαγωγή ουσιών (άμεση εφαρμογή από !) για να μην υπάρξουν καθυστερήσεις κατά την εισαγωγή Μέχρι τέλος του 2010 το Παρ/μα VI σε όλες τις γλώσσες στο δικτυακό τόπο του Οργανισμού

16 Σύμβολα επικινδυνότητας
Εσπερίδα REACH & CLP -Πάτρα

17 Εσπερίδα REACH & CLP -Πάτρα 17.03.10
Κοινοποίηση ταξινόμησης & επισήμανσης ουσιών στον Οργανισμό των χημικών Υποχρέωση παραγωγών ή/και εισαγωγέων για ουσίες που ταξινομούνται ως επικίνδυνες Δεν υπάρχει ποσοτικό όριο Εφόσον η ουσία ως έχει ή ως συστατικό μείγματος διατίθεται στην αγορά Μέσα σε ένα μήνα από τη διάθεση της ουσίας / μείγματος στην αγορά Για ουσίες που διατίθενται στην αγορά πριν ή την προθεσμία έως Δυνατότητα κοινοποίησης της ταξινόμησης & επισήμανσης πριν την προβλεπόμενη καταληκτική ημ/νία ( ) Χρήση IUCLID 5.2 Δυνατότητα κοινοποίησης για κάθε ουσία χωριστά ή/και για πολλές συγχρόνως (bulk) Εσπερίδα REACH & CLP -Πάτρα

18 Στοιχεία κοινοποίησης
Ταυτότητα κοινοποιούντος Ταυτότητα ουσίας/ουσιών Ταξινόμηση ουσίας/ουσιών Αιτιολόγηση για μη πλήρη ταξινόμηση Ειδικά όρια συγκέντρωσης ή συντελεστές m Επισήμανση Εσπερίδα REACH & CLP -Πάτρα

19 Προετοιμασία επιχειρήσεων
Κατάλογος ουσιών, μειγμάτων Κατάλογος συστατικών Έλεγχος ταξινόμησης Συνεργασία με τους προμηθευτές Εσπερίδα REACH & CLP -Πάτρα

20 Εσπερίδα REACH & CLP -Πάτρα 17.03.10
Η βιομηχανία φέρει το βάρος της απόδειξης Εσπερίδα REACH & CLP -Πάτρα

21 Εσπερίδα REACH & CLP -Πάτρα 17.03.10
Ευχαριστώ! Εσπερίδα REACH & CLP -Πάτρα


Κατέβασμα ppt "Εσπερίδα REACH & CLP -Πάτρα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google