Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ημερίδα REACH, ΕΒΕΠ 12.05.2008 1 Προ-καταχώριση Ιωάννα Αγγελοπούλου Δ/νση Περιβάλλοντος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ημερίδα REACH, ΕΒΕΠ 12.05.2008 1 Προ-καταχώριση Ιωάννα Αγγελοπούλου Δ/νση Περιβάλλοντος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ημερίδα REACH, ΕΒΕΠ 12.05.2008 1 Προ-καταχώριση Ιωάννα Αγγελοπούλου Δ/νση Περιβάλλοντος e-mail :gxk@ath.forthnet.gr

2 Ημερίδα REACH, ΕΒΕΠ 12.05.2008 2 Περίληψη  Γενικά  Προκαταχώριση  Διάφορα

3 Ημερίδα REACH, ΕΒΕΠ 12.05.2008 3 Υποχρέωση καταχώρισης Από 1 η Ιουνίου 2008 επιχειρήσεις που παράγουν ή/και εισάγουν ουσίες σε ποσότητες ≥ 1τόνου/έτος πρέπει να τις καταχωρίσουν στον Οργανισμό των Χημικών στο Ελσίνκι προκειμένου να συνεχίσουν να τις παράγουν/χρησιμοποιούν. Η καταχώριση ισχύει και για τους παραγωγούς/εισαγωγείς αντικειμένων που περιέχουν ουσίες σε ποσότητες ≥ 1τόνου/έτος και πρόκειται να απελευθερωθούν από αυτά.

4 Ημερίδα REACH, ΕΒΕΠ 12.05.2008 4 Σταδιακά εισαγόμενες & μη σταδιακά εισαγόμενες ουσίες  Διαφορετική διαδικασία καταχώρισης Σταδιακά εισαγόμενες (υπάρχουσες) σταδιακή καταχώριση Εφόσον προκαταχωριστούν (01.06-01.12.2008) Μη σταδιακά εισαγόμενες (νέες) άμεση καταχώριση από 1 η Ιουνίου 2008

5 Ημερίδα REACH, ΕΒΕΠ 12.05.2008 5 Προκαταχώριση  Είναι υποχρεωτική η προκαταχώριση;  Υπάρχουν οφέλη από την προκαταχώριση;  Υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης προκαταχωρισμένων ουσιών;  Ποιός μπορεί να προκαταχωρίσει;  Ημ/νίες  Πρώτη φορά παραγωγοί ή/και εισαγωγείς  Πώς;  Δημιουργία Φόρουμ Ανταλλαγής Πληροφοριών ανά Ουσία (ΦΑΠΟ)

6 Ημερίδα REACH, ΕΒΕΠ 12.05.2008 6 Προκαταχώριση Ι •Προκαταχώριση = υποβολή πολύ περιορισμένων πληροφοριών στον Οργανισμό Χημικών από τους υπόχρεους σε καταχώριση σταδιακά εισαγόμενων ουσιών •Υποχρεωτική; ΟΧΙ •Υπάρχουν οφέλη; Ναι  Σταδιακή καταχώριση (συνέχιση παραγωγής/εισαγωγής/χρήσης εντός καθορισμένων ημ/νιών)  Επιπλέον χρόνος για συλλογή, επιλογή υπαρχόντων δεδομένων, κοινοχρησία δεδομένων, από κοινού δημιουργία ελλειπόντων στοιχείων, επιλογή στρατηγικής κ.λπ. •Διαφορετικά;  Καταχώριση από 01.06-01.12.2008 χωρίς διακοπή δραστηριοτήτων (υποχρεωτική προηγούμενη ερώτηση στον Οργανισμό)  Καταχώριση εκτός ημ/νιών προκαταχώρισης (μετά την 01.12.2008) συνεπάγεται διακοπή δραστηριοτήτων τουλάχιστον για 3 εβδομάδες (υποχρεωτική προηγούμενη ερώτηση στον Οργανισμό)

7 7 June 2007 2008200920102011201220132014201520162017201820192020 Έτος 0 Έναρξη ισχύος 6 έτη 3,5 έτη 11 έτη Προ-καταχώριση (1 η Ιουνίου 08 - 1 η Δεκεμβρίου 08) Καταχώριση (Ιούνιος 2018) Καταχώριση (Ιούνιος 2013) Καταχώριση (Δεκ. 2010) > 1000τ/έτος ή CMR 1&2 >1τ/έτος ή ουσίες R50/53 >100τ/έτος > 100-1000τ/έτος Χρονοδιάγραμμα σταδιακής καταχώρισης > 1-100τ/έτος

8 Ημερίδα REACH, ΕΒΕΠ 12.05.2008 8 Προκαταχώριση ΙΙ •Η προκαταχώριση δημιουργεί υποχρέωση καταχώρισης; OXI εφόσον πριν την ημ/νία καταχώρισης ο καταχωρίζων αποφασίσει να σταματήσει την παραγωγή/εισαγωγή της ουσίας ή η ποσότητα της ουσίας μειωθεί κάτω από 1τ/έτος Παραμένει μέλος του ΦΑΠΟ (υποχρέωση διάθεσης δεδομένων που έχει στην κατοχή του στα υπόλοιπα μέλη του ΦΑΠΟ).

9 Ημερίδα REACH, ΕΒΕΠ 12.05.2008 9 Ποιός μπορεί να προκαταχωρίσει; •Όποιος υποχρεούται σε καταχώριση  Παραγωγοί/εισαγωγείς σταδιακά εισαγόμενων ουσιών αυτούσιων ή ως συστατικών παρ/των  Παραγωγοί/εισαγωγείς αντικειμένων που περιέχουν σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που πρόκειται να εκλυθούν  «Μοναδικοί αντιπρόσωποι» παραγωγών σταδιακά εισαγόμενων ουσιών, παρ/των, αντικειμένων από Τρίτη χώρα Εφόσον οι ποσότητες της ουσίας ξεπερνούν τον 1τ/έτος

10 10 Αποκλειστικός αντιπρόσωπος •Φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ε.Ε. •Με «επαρκή γνώση» χρήσεων και πληροφοριών για την ουσία •Συμφωνία παραγωγού τρίτης χώρας και Αα (συνιστάται επισύναψη σχετικών συμβολαίων κατα την καταχώριση της ουσίας) •Υπεύθυνος για μια ή περισσότερες ουσίες •Εκπρόσωπος ενός ή περισσοτέρων παραγωγών τρίτης χώρας •Χωριστή καταχώριση ανά ουσία και ανά παραγωγό Τρίτης χώρας Νέα ερμηνεία!!!

11 Ημερίδα REACH, ΕΒΕΠ 12.05.2008 11 Πρώτη φορά παραγωγός ή/και εισαγωγέας Παράγει ή/και εισάγει μια σταδιακά εισαγόμενη ουσία σε ποσότητα ≥1τ/έτος για πρώτη φορά μετά την 01.12.2008 Πρέπει να προκαταχωρίσει την ουσία Το αργότερο 6 μήνες από την ημ/νία που η ποσότητα υπερβεί το όριο του 1τ/έτος και πριν από1 Δεκεμβρίου 2009 1 Ιουνίου 2012 1 Ιουνίου 2017 Ανάλογα με τις ιδιότητες και την ποσότητα της ουσίας

12 Ημερίδα REACH, ΕΒΕΠ 12.05.2008 12 Υποβολή προκαταχώρισης •Απαραίτητες πληροφορίες  Ονομασία της ουσίας όπως ορίζεται στο σημείο 2 του Παρ/τος VI (η ορθότητα της επιλογής είναι καθοριστική για τη συμμετοχή στο σωστό ΦΑΠΟ) βλ.καθοδήγηση για ταυτοποίηση ουσίας  Όνομα & Δ/νση του προκαταχωρίζοντος και το όνομα του ατόμου επαφής  Προβλεπόμενη ημ/νία καταχώρισης (υπολογισμός βάσει μέγιστης ποσότητας μετά την 01.06.2007) βλ. Καθοδήγηση για καταχώριση !!Προσοχή ο κανόνας της τριετίας εφαρμόζεται για τις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων κατά την καταχώριση  Ονομασίες άλλων ουσιών για τις οποίες οι διαθέσιμες πληροφορίες είναι σχετικές για προσαρμογή της στρατηγικής δοκιμών για την ουσία •Υποβολή στον Οργανισμό των Χημικών χρησιμοποιώντας είτε REACH-IT είτε IUCLID5 •Εκδίδεται Αριθμός προκαταχώρισης/ουσία/προκαταχωρίζοντα Η υποβολή προκαταχώρισης δεν συνοδεύεται από καταβολή παραβόλου

13 Ημερίδα REACH, ΕΒΕΠ 12.05.2008 13 Σκοπός προκαταχώρισης •Κοινοχρησία δεδομένων μεταξύ των δυνητικώς καταχωριζόντων Μηχανισμός  Η δημιουργία ΦΑΠΟ (Φόρουμ Ανταλλαγής Πληροφοριών ανά Ουσία)

14 Ημερίδα REACH, ΕΒΕΠ 12.05.2008 14 Στόχος των ΦΑΠΟ •Διευκόλυνση ανταλλαγής πληροφοριών για την ίδια ουσία προς αποφυγήν επανάλειψης δοκιμών σε σπονδυλωτά (η ταυτότητα της ουσίας καθορίζεται από το προ-ΦΑΠΟ κατά τη διάρκεια της προκαταχώρισης).Κοινοχρησία και κοινή υποβολή δεδομένων. •Συμφωνία μεταξύ καταχωριζόντων για  Ταξινόμηση & επισήμανση της ουσίας  Επιλογή μελετών  Στρατηγική δοκιμών Παραμένουν ενεργά έως 2018

15 Ημερίδα REACH, ΕΒΕΠ 12.05.2008 15 Μέλη ΦΑΠΟ •Παραγωγοί •Εισαγωγείς •Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι •Κάτοχοι δεδομένων  Παραγωγοί/εισαγωγείς/Αα ουσίας < 1τόννου/έτος  Μεταγενέστεροι χρήστες  Τρίτα μέρη (ΜΚΟ, πανεπιστήμια κ.λ.π.) •Αυτόματα μέλη του ΦΑΠΟ  Οσοι έχουν υποβάλλει πληροφορίες για σταδιακά εισαγόμενες ουσίες στο πλαίσιο των Οδ. 91/414/ΕΚ (φυτοπροστατευτικά) ή Οδ. 98/8/ΕΚ (βιοκτόνα)

16 Ημερίδα REACH, ΕΒΕΠ 12.05.2008 16 ΦΑΠΟ ( κατά τη διάρκεια της περιόδου της προκαταχώρισης) •Όταν ο πρώτος δυνητικός καταχωρίζων προκαταχωρίσει μια ουσία τότε το REACH-IT δημιουργεί μια ειδική ιστοσελίδα για την ουσία •Επόμενος δυνητικός καταχωρίζων την ίδια ουσία αυτόματα έχει πρόσβαση στην ίδια ιστοσελίδα και στα στοιχεία των προηγούμενων καταχωριζόντων •Οι προηγούμενοι ενημερώνονται για αλλαγή στην ιστοσελίδα λόγω εισόδου νέου μέλους •Συμφωνία ως προς την ταυτότητα της ουσίας (τι καλύπτει ο συγκεκριμένος EINECS No)

17 Ημερίδα REACH, ΕΒΕΠ 12.05.2008 17 Δημοσίευση καταλόγου προ- καταχωρισμένων ουσιών •Δημοσίευση έως 01.01.2009 από τον Οργανισμό •Ονομασία ουσίας και προβλεπόμενη πρώτη ημ/νία καταχώρισης •Όχι ονόματα προκαταχωριζόντων

18 Ημερίδα REACH, ΕΒΕΠ 12.05.2008 18 Αμεση προτεραιότητα •Κατάλογος προϊόντων(ουσιών, παρ/των, αντικειμένων) •Κατάλογος ουσιών (ονομασία IUPAC EINECS Nos, CAS Nos) •Προσδιορισμός ποσοτήτων •Ορθός προσδιορισμός ρόλων

19 Ημερίδα REACH, ΕΒΕΠ 12.05.2008 19 Δυνατοί ρόλοι •Παραγωγός (Π) •Εισαγωγέας (Ε) •Παραγωγός & εισαγωγέας •Παραγωγός & μεταγενέστερος χρήστης (ΜΧ) •Εισαγωγέας & μεταγενέστερος χρήστης •Π & Ε & ΜΧ •Ε & Αποκλειστικός αντιπρόσωπος(Αα) •Ε & Αα & ΜΧ •Π & Αα •Π & Αα & ΜΧ •Π & Ε & Αα & ΜΧ Παρόν !!! & ? Μέλλον

20 Ημερίδα REACH, ΕΒΕΠ 12.05.2008 20 Δυναμική αντιμετώπιση της νομοθεσίας Από •Επιχειρήσεις (νέοι ρόλοι, προσαρμοσμένες στρατηγικές) •Επιστήμονες & επιστημονικούς φορείς •Εργαζόμενους επιχειρήσεων (νέες προοπτικές)

21 Ημερίδα REACH, ΕΒΕΠ 12.05.2008 21 Πληροφορίες για το REACH •Στην αρμόδια Αρχή ( Γενικό Χημείο του Κράτους) www.gcsl.grwww.gcsl.gr επιλέγετε Δ/νσεις, Δ/νση Περ/ντος, REACH στα ελληνικά & στα αγγλικά Στο εθνικό γραφείο υποστήριξης E-mail:elhelpdesk@ath.forthnet.gr Τηλ:210 64 79 286-7 Φαξ:210 64 66 917 •Στον Οργανισμό των Χημικών http://echa.europa.eu/pre-registrationhttp://echa.europa.eu/pre-registration στα αγγλικά (το φθινόπωρο σέ όλες τις γλώσσες

22 Ημερίδα REACH, ΕΒΕΠ 12.05.2008 22


Κατέβασμα ppt "Ημερίδα REACH, ΕΒΕΠ 12.05.2008 1 Προ-καταχώριση Ιωάννα Αγγελοπούλου Δ/νση Περιβάλλοντος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google