Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η στρατηγική της ΕΕ για τα χημικά-Κανονισμός REACH Ιωάννης Πατίρης Δντης ΥΠΑΝ/ΓΓΒ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η στρατηγική της ΕΕ για τα χημικά-Κανονισμός REACH Ιωάννης Πατίρης Δντης ΥΠΑΝ/ΓΓΒ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η στρατηγική της ΕΕ για τα χημικά-Κανονισμός REACH Ιωάννης Πατίρης Δντης ΥΠΑΝ/ΓΓΒ

2 Κανονισμός REACH Registration Evaluation Authorization of Chemicals Καταχώρηση Αξιολόγηση Αδειοδότηση Χημικών

3 Χημική Βιομηχανία στην Ε.Ε. Παγκόσμια παραγωγή χημικών  400Μ τόνοι Αξία παραγωγής  1244Β € Χημική βιομηχανία της Ε.Ε.: 31% παγκοσμίως Εργαζόμενοι στη χημική βιομηχανία της Ε.Ε.: 1.7Μ Εργαζόμενοι εμμέσως εξαρτώμενοι: 3Μ ΜΜΕ χημικές βιομηχανίες στην Ε.Ε.: 36000 (96%) Καταχωρημένες χημικές ουσίες στην Ε.Ε.: 100195

4 Η αναγκαιότητα ενός Κανονισμού για τις χημικές ουσίες Για τις περισσότερες χημικές ουσίες που παράγονται, δεν εκπονούνται μελέτες επικινδυνότητας Η ευθύνη της αξιολόγηση βαρύνει τις αρχές κι όχι τη βιομηχανία Οι βιομηχανικοί χρήστες και οι τυποποιητές δεν είναι υποχρεωμένοι να εκτιμούν τις ουσίες που χρησιμοποιούν Οι επιπτώσεις πολλών χημικών ουσιών στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον είναι άγνωστες-Αυτό αντίκειται στην Αρχή προφύλαξης

5 Στόχοι REACH Προστασία περιβάλλοντος -Προστασία υγείας Ειδικές προϋποθέσεις για εισαγωγή στην αγορά χημικών ουσιών Ελεύθερη κυκλοφορία ουσιών στην εσωτερική αγορά που πληρούν τις προϋποθέσεις του κανονισμού Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χημικής βιομηχανίας της Ε.Ε. Προαγωγή των δοκιμών χωρίς ζώα Υποβοήθηση ΜΜΕ να ικανοποιήσουν τις διατάξεις του κανονισμού Αποφυγή άσκοπων διαδικασιών–επικέντρωση στις πραγματικά επικίνδυνες ουσίες-σταδιακή εφαρμογή

6 Ποιους αφορά ο κανονισμός Παραγωγούς,εισαγωγείς,μεταγενέστερους χρήστες καθαρών ουσιών ή παρασκευασμάτων ή αντικειμένων. Ίδια αντιμετώπισης για ουσίες παραγόμενες εκτός ΕΕ όταν εισάγονται. Στις ουσίες δεν περιλαμβάνονται:  Ραδιενεργές  Ουσίες που μεταφέρονται ή είναι υπό τελωνιακή επιτήρηση  Μη απομονώσιμα ενδιάμεσα  Απόβλητα

7

8 Εξαιρέσεις ουσιών-παρασκευασμάτων- αντικειμένων από την εφαρμογή διατάξεων του κανονισμού Φαρμακευτικά-καλλυντικά Πρόσθετα στα τρόφιμα-ζωοτροφές Συγκεκριμένες ουσίες που οι ιδιότητές τους είναι γνωστές Πολυμερή Ουσίες σε ποσότητες μικρότερες του 1 tn/y Αντικείμενα που περιέχουν ουσίες που δεν αναμένεται να απελευθερωθούν Ουσίες που προορίζονται για έρευνα –ανάπτυξη υπόκεινται για 5+5 χρόνια στην απλή διαδικασία της κοινοποίησης Φυτοφάρμακα – βιοκτόνα (θεωρούνται καταχωρημένα)

9 Διαδικασία καταχώρησης Υποβάλλονται στον οργανισμό χημικών o Τεχνικός φάκελος με στοιχεία για την ουσία o Έκθεση ασφάλειας όπου απαιτείται (για ουσίες σε ποσότητες πάνω από 10 τν/ετος) o Παράβολο Για την ίδια ουσία ενθαρρύνεται η κοινή καταχώρηση Επιτρέπεται η αιτιολογημένη ατομική καταχώρηση Μεταβατική περίοδος για την υποβολή στοιχείων ανάλογα με παραγόμενη ποσότητα

10 Τεχνικός φάκελος: Περιεχόμενο  Ταυτότητα του παραγωγού/ ουσίας  Πληροφορίες για την παραγωγή και τις χρήσεις  Κατηγοριοποίηση και επισήμανση  Οδηγίες για ασφαλή χρήση  Φυσικοχημικά δεδομένα  Για ουσίες άνω των 10 τν/έτος – επικίνδυνα Παρ. Ιc –νέες ουσίες επί πλέον  Τοξικολογικά, οικο-τοξικολογικά δεδομένα - Σενάρια έκθεσης

11 Έκθεση χημικής ασφάλειας Περιλαμβάνει εκτιμήσεις για : – Επικινδυνότητα στην ανθρώπινη υγεία – Φυσικοχημική επικινδυνότητα – Περιβαλλοντική επικινδυνότητα – Εκτίμηση ουσιών PBT και vPvB – Επιπλέον στοιχεία για επικίνδυνες, PBT και vPvB (σενάρια έκθεσης κ.λ.π.)

12 Καθήκοντα Οργανισμού Παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί την αίτηση Ελέγχει την πληρότητα του φακέλου εντός 3 εβδομάδων χωρίς να αξιολογεί το περιεχόμενό του. Αναζητεί τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα στοιχεία Απορρίπτει την αίτηση αν δεν συμπληρωθεί εμπρόθεσμα. Επιτρέπεται η ένσταση Καταχωρεί την ουσία δίνοντας αριθμό και ημερομηνία καταχώρησης που κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους και που θα χρησιμοποιείται εφεξής Αποστέλλει πλήρες αντίγραφο του φακέλου στο Κ-Μ που έχει την έδρα του ο παραγωγός ή εισαγωγέας Προωθηθεί τις διαδικασίες αξιολόγησης και αδειοδότησης όπου απαιτείται

13 Αξιολόγηση Αξιολόγηση ανάλογα με επικινδυνότητα- ποσότητα Κυλιόμενα προγράμματα αξιολόγησης ουσιών από τα Κράτη-Μέλη Καμία επιπλέον δράση Απαίτηση επιπλέον στοιχείων Περιορισμοί - Αδειοδότηση

14 Αδειοδότηση Ποιες ουσίες: – Καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες, τοξικές κατά την αναπαραγωγή,ανθεκτικές-βιοσυσωρευόμενες κ.λ.π. Διαδικασία: – Αίτηση αδειοδότησης στον Οργανισμό – Αιτολόγηση (κοινονικο-οικονομικά οφέλη, ασφαλή διαχείριση) – Πρόταση από τον Οργανισμό/Κράτος-Μέλος – Αδειοδότηση, απαγόρευση ή περιορισμός από την Ε. Επιτροπή

15 Εμπλοκή Μεταγενέστερων Χρηστών Προαιρετικά: – Παροχή πληροφοριών στον παραγωγό – Βοήθεια στην καταχώρηση – Κοινοποίηση της χρήσης στον παραγωγό Αν ο παραγωγός καταχωρεί στην κατηγορία > 10 τ/α και ο χρήστης χρησιμοποιεί > 500 kg/έτος και η χρήση δεν είναι γνωστή στο παραγωγό: – Κάνει έκθεση χημικής ασφάλειας – Γνωστοποιεί στον Οργανισμό

16 Χρήσιμες δικτυακές διευθύνσεις http://europa.eu.int/comm/enterprise/reach/index_en.htm http://europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/index_en.ht m http://europa.eu.int/comm/environment/chemicals/reach.htm


Κατέβασμα ppt "Η στρατηγική της ΕΕ για τα χημικά-Κανονισμός REACH Ιωάννης Πατίρης Δντης ΥΠΑΝ/ΓΓΒ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google