Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ισχυρισμοί διατροφής και υγείας Παρόν και μέλλον Βασίλης Μαθιουδάκης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ισχυρισμοί διατροφής και υγείας Παρόν και μέλλον Βασίλης Μαθιουδάκης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ισχυρισμοί διατροφής και υγείας Παρόν και μέλλον Βασίλης Μαθιουδάκης
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προϊστάμενος μονάδας Νομοθεσία τροφίμων, διατροφή και επισήμανση

2 Τίθεται σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου 2007
Κανονισμός (EΚ) αριθ.1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας στα τρόφιμα Τίθεται σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου 2007 Εφαρμόζεται από 1ης Ιουλίου 2007

3 Στόχοι του κανονισμού επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας του καταναλωτή βελτίωση της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών στην εσωτερική αγορά αύξηση της νομικής ασφάλειας για τους επιχειρηματίες και διασφάλιση συνθηκών θεμιτού ανταγωνισμού στον τομέα των τροφίμων

4 Πεδίο εφαρμογής του κανονισμού
ισχυρισμοί στήν επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση τρόφιμα που παραδίδονται ως έχουν στον τελικό καταναλωτή ορισμένες διατάξεις δεν εφαρμόζονται σε μη προσυσκευασμένα τρόφιμα. Δύνανται να εφαρμόζονται οι εθνικοί κανόνες

5 Πεδίο εφαρμογής του κανονισμού
Εφαρμόζεται σε ισχυρισμούς που αναφέρονται σε εμπορικού χαρακτήρα ανακοινώσεις γενική διαφήμιση εκστρατείες προώθησης Δεν εφαρμόζεται σε ισχυρισμούς που αναφέρονται σε μη εμπορικού χαρακτήρα ανακοινώσεις διαιτολογικές κατευθυντήριες γραμμές ή συμβουλές παρεχόμενες από δημόσιες αρχές ενημέρωση στον Τύπο ή σε επιστημονικές εκδόσεις

6 Για όλους τους ισχυρισμούς:
γενικές αρχές γενικές προϋποθέσεις εφόσον υπάρχει συμμόρφωση, όλοι οι επιχειρηματίες δύνανται να κάνουν χρήση των αναφερομένων/εγκεκριμένων ισχυρισμών δυνατότητα προστασίας δεδομένων επί 5 έτη

7 Περιορισμοί ως προς τους ισχυρισμούς
Κατηγορίες τροφίμων τα οποία δεν πρέπει να φέρουν ισχυρισμούς περί διατροφής ή υγείας: ποτά περιεκτικότητας άνω του 1,2 % κατ’ όγκον σε οινόπνευμα (εκτός εάν αναφέρεται μείωση της περιεκτικότητας σε οινόπνευμα ή ενεργειακό περιεχόμενο ή χαμηλή περιεκτικότητα σε οινόπνευμα). τρόφιμα που δεν συμμορφώνονται με τα θρεπτικά πρότυπα που θα οριστούν

8 Μέτρα υλοποίησης: ορισμός θρεπτικών προτύπων
παροχή τεχνικής καθοδήγησης για τη σύνταξη φακέλων αξιολόγησης έγκριση του πίνακα επιτρεπόμενων ισχυρισμών που προβλέπεται στο άρθρο 13 έγκριση ισχυρισμών σύμφωνα με το άρθρο 14 επικαιροποίηση του πίνακα ισχυρισμών διατροφής

9 Θρεπτικά πρότυπα-διαδικασία
Θα οριστούν από την Επιτροπή: γνωμοδότηση ΕΑΑΤ διαβούλευση με ενδιαφερόμενους παράγοντες ρυθμιστική επιτροπή Προθεσμία: 19 Ιανουαρίου 2009

10 Θρεπτικά πρότυπα-παράμετροι
Ζητήματα που χρειάζεται να εξεταστούν: 1. Επιλογή θέσπισης του προτύπου γενικά/ανά κατηγορία τροφίμων/συνδυασμός 2. Επιλογή θρεπτικών ουσιών που θα ληφθούν υπόψη 3. Επιλογή ποσότητας/βάσης αναφοράς 4. Προσεγγίσεις για τον υπολογισμό 5. Δοκιμασία βάσει μοντέλου

11 Ταξινόμηση ισχυρισμών
Ισχυρισμοί διατροφής Ισχυρισμοί υγείας Ισχυρισμοί λειτουργίας Ισχυρισμοί για μείωση των κινδύνων εκδήλωσης ασθένειας ισχυρισμοί αναφερόμενοι στην ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών

12 Tεχνική καθοδήγηση Η Επιτροπή θα θεσπίσει κατευθυντήριες γραμμές για τη σύνταξη αιτήσεων έγκρισης Η ΕΑΑΤ εξέδωσε κατευθυντήρια γραμμή για την επιστημονική και τεχνική καθοδήγηση (

13 Ερμηνευτική καθοδήγηση
Συγκριτικοί ισχυρισμοί Διαχωριστική γραμμή μεταξύ κατηγοριών ισχυρισμών Πεδίο εφαρμογής ισχυρισμών αναφερομένων στην υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών

14 Πίνακας ισχυρισμών άρθρου 13
Εργασία που οδηγεί στη θέσπιση πίνακα ισχυρισμών λειτουργίας και σωματικού βάρους: Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή πίνακες μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2008 Προπαρασκευαστική εργασία για την εναρμόνιση των υποβαλλόμενων στοιχείων Διαμόρφωση πίνακα για διαβούλευση/ γνωμοδότηση ΕΑΑΤ Έγκριση του πίνακα μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2010

15 Έγκριση ισχυρισμών για μείωση κινδύνων εκδήλωσης ασθένειας και σχετικών με την ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών Υποβολή αίτησης στις εθνικές αρχές Γνωμοδότηση της ΕΑΑΤ εντός πέντε μηνών Κοινοτική έγκριση : Η Επιτροπή συντάσσει απόφαση Η Επιτροπή εγκρίνει την απόφαση μέσω της ρυθμιστικής επιτροπής

16 Κριτήρια τεκμηρίωσης Κανονισμός – οι σχετικοί με την υγεία ισχυρισμοί πρέπει να τεκμηριωθούν μέσω «γενικά αποδεκτών επιστημονικών αποδεικτικών στοιχείων» «συνυπολογισμού του συνόλου των διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων» «στάθμισης των αποδεικτικών στοιχείων» Κριτήρια Σημασία για την υγεία του ανθρώπου Σχέση αιτιώδους συνάφειας Απαιτούμενη ποσότητα τροφίμου για την επίτευξη του αποτελέσματος του ισχυρισμού Αντιπροσωπευτικότητα των στοιχείων για τον πληθυσμό-στόχο Πηγή : καθηγητής A. Flynn

17 Ο πίνακας των ισχυρισμών διατροφής δύναται να επικαιροποιείται όποτε χρειάζεται μέσω της διαδικασίας της ρυθμιστικής επιτροπής Νέοι υποψήφιοι ισχυρισμοί διατροφής Ισχυρισμοί σχετικά με τα πολυακόρεστα; Ισχυρισμοί σχετικά με το omega-3-FA (λιπαρά οξέα ωμέγα-3);


Κατέβασμα ppt "Ισχυρισμοί διατροφής και υγείας Παρόν και μέλλον Βασίλης Μαθιουδάκης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google