Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γ.Χ.Κ. Ημερίδα 10 Μαρτίου 2010 " REACH - CLP. H πορεία προς την πλήρη υλοποίηση" 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ REACH (REACH Helpdesk) Eλένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γ.Χ.Κ. Ημερίδα 10 Μαρτίου 2010 " REACH - CLP. H πορεία προς την πλήρη υλοποίηση" 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ REACH (REACH Helpdesk) Eλένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γ.Χ.Κ. Ημερίδα 10 Μαρτίου 2010 " REACH - CLP. H πορεία προς την πλήρη υλοποίηση" 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ REACH (REACH Helpdesk) Eλένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

2 Γ.Χ.Κ. Ημερίδα 10 Μαρτίου 2010 " REACH - CLP. H πορεία προς την πλήρη υλοποίηση" 2 Γραφεία στήριξης REACH στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Πληροφορίες για τα γραφεία στήριξης των Κρατών Μελών στην ιστοσελίδα του ECHA : http://ec.europa.eu/echa  Λειτουργούν γραφεία στήριξης σε όλα τα Κράτη Μέλη της Κοινότητας και ακόμη σε Νορβηγία - Ισλανδία - Λιχτενστάιν (ειδική σχέση με ΕΚ) Τουρκία - Κροατία - FYROM (υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΚ χώρες)  Γραφείο στήριξης του ECHA Παρέχει στήριξη κυρίως στις επιχειρήσεις τρίτων χωρών που εξάγουν στην ΕΚ προϊόντα για τα οποία προκύπτουν υποχρεώσεις από την εφαρμογή του REACH (όπως καταχώριση, αδειοδότηση κλπ)  Ελληνικό γραφείο στήριξης Έναρξη λειτουργίας : 01.06.2007 Τηλέφωνο : 210 6479286, 287, E-mail : elhelpdesK@ath.forthnet.gr

3 Γ.Χ.Κ. Ημερίδα 10 Μαρτίου 2010 " REACH - CLP. H πορεία προς την πλήρη υλοποίηση" 3 Λειτουργία του Ελληνικού γραφείου στήριξης - Συχνά απαντώμενες ερωτήσεις Α΄ περίοδος : Ιούνιος 2007 έως Δεκέμβριο 2008  Προσδιορισμός του ρόλου και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νέα Νομοθεσία REACH  Απαιτήσεις διαδικασίας Προκαταχώρισης  Ουσίες που εξαιρούνται από την υποχρέωση καταχώρισης  Καταληκτικές ημερομηνίες καταχώρισης  Ανακύκλωση ουσιών - Απόβλητα  Αποκλειστικός αντιπρόσωπος  Συνεργασία εισαγωγέα με παραγωγούς τρίτων χωρών σχετικά με την πλήρη σύνθεση του προϊόντος

4 Γ.Χ.Κ. Ημερίδα 10 Μαρτίου 2010 " REACH - CLP. H πορεία προς την πλήρη υλοποίηση" 4 Λειτουργία του Ελληνικού γραφείου στήριξης - Συχνά απαντώμενες ερωτήσεις Β΄ περίοδος : Ιανουάριος 2009 έως Δεκέμβριος 2009  Καθυστερημένη προκαταχώριση - late pre-registration  Eθνική νομοθεσία για τον έλεγχο της εφαρμογής του REACH  Πληροφορίες που απαιτούνται κατά τον έλεγχο στην εισαγωγή σχετικά με τη συμμόρφωση ως προς το REACH  Ουσίες SVHC – υποχρεώσεις για τα αντικείμενα που τις περιέχουν  Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με το REACH  Κοινοποίηση των χρήσεων ουσίας από τους μεταγενέστερους χρήστες προς τον καταχωρίζοντα  Δημιουργία και λειτουργία των ΦΑΠΟ

5 Γ.Χ.Κ. Ημερίδα 10 Μαρτίου 2010 " REACH - CLP. H πορεία προς την πλήρη υλοποίηση" 5 Λειτουργία του Ελληνικού γραφείου στήριξης - Συχνά απαντώμενες ερωτήσεις Γ΄ περίοδος : Ιανουάριος 2010 – έως σήμερα  Δημιουργία φακέλου καταχώρισης στο ΙUCLID 5.2  Υποβολή φακέλου καταχώρισης μέσω REACH-IT(νέα έκδοση) στον ECHA  Tέλη καταχώρισης  Νέοι εισαγωγείς - late pre-registration  Λειτουργία ΦΑΠΟ  Διαδικασία αδειοδότησης ουσιών SVHC  Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας  Εφαρμογή εθνικών μέτρων - προστίμων για μη συμμόρφωση

6 Γ.Χ.Κ. Ημερίδα 10 Μαρτίου 2010 " REACH - CLP. H πορεία προς την πλήρη υλοποίηση" 6 Κατανομή των ερωτήσεων ανά περίοδο έξι μηνών από την έναρξη λειτουργίας του γραφείου στήριξης

7 Γ.Χ.Κ. Ημερίδα 10 Μαρτίου 2010 " REACH - CLP. H πορεία προς την πλήρη υλοποίηση" 7 7 Επικοινωνία με γραφείο στήριξης REACH– Διαδικασία Χειρισμού Ερωτήσεων  Επικοινωνία με το γραφείο στήριξης Τηλεφωνική - προσωπική επαφή - e-mail  Xειρισμός των ερωτήσεων Απλές : Άμεση απάντηση Σύνθετες : Διερεύνηση στη Νομοθεσία, Ιστοσελίδα ECHA, Βιβλιογραφία, επικοινωνία με helpdesk ECHA Ιδιαίτερα δύσκολες - εξειδικευμένες : πλατφόρμα HELPEX - Δίκτυο ανταποκριτών Μη ικανοποιητική απάντηση στο δίκτυο των ανταποκριτών ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ(τεχνικό θέμα) ΕΠΙΤΡΟΠΗ(νομικό θέμα)

8 Δίκτυο Ανταποκριτών - ΗΕLPNET  Δίκτυο ανταποκριτών εθνικών γραφείων στήριξης - ΗΕLPNET αντιπρόσωποι των εθνικών γραφείων στήριξης REACH και CLP (27 ΚΜ, Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και ECHA).  Oμάδες εργασίας – HELPNET Steering Group μέλη του HELPNET - εκπρόσωποι της Βιομηχανίας - εκπρόσωποι helpdesk από Τουρκία, FYROM και Κροατία  Πλατφόρμα HELPEX. Ηλεκτρονικό εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα της επικοινωνίας των εθνικών γραφείων στήριξης σε καθημερινή βάση Λειτουργεί με τη δυνατότητα εισαγωγής δύσκολων ερωτήσεων από πλευράς των ανταποκριτών και την ανταλλαγή απόψεων με τα άλλα γραφεία στήριξης Ημερίδα 10 Μαρτίου 2010 " REACH - CLP. H πορεία προς την πλήρη υλοποίηση" 8Γ.Χ.Κ.

9 Ημερίδα 10 Μαρτίου 2010 " REACH - CLP. H πορεία προς την πλήρη υλοποίηση" 9 9 Ρόλος Δικτύου Ανταποκριτών  Εναρμόνιση σε Κοινοτικό επίπεδο της καθοδήγησης που παρέχεται από τα εθνικά γραφεία στήριξης  Δυνατότητα στήριξης μεταξύ των ανταποκριτών των ΚΜ στο έργο τους και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη λειτουργία των εθνικών γραφείων στήριξης  Πρόγραμμα αποστολής εκπροσώπων του ECHA στα εθνικά γραφεία στήριξης για στήριξη αυτών, ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών με στόχο την βέλτιστη λειτουργία των γραφείων Αναμένεται εκπρόσωπος του ECHA στην Ελλάδα τον Μάϊο 2010.  Εναρμόνιση απαντήσεων σε Κοινοτικό επίπεδο - Διευκόλυνση εύρεσης απάντησης σε περίπτωση εξειδικευμένων δύσκολων ερωτήσεων  Δημιουργία βάσης συχνά απαντώμενων ερωτήσεων (FAQ) και επικαιροποίηση αυτής

10 Γ.Χ.Κ. Ημερίδα 10 Μαρτίου 2010 " REACH - CLP. H πορεία προς την πλήρη υλοποίηση" 10 Άλλες δραστηριότητες του Ελληνικού Γραφείου Στήριξης  Συνεργασία με τις Χημικές Υπηρεσίες που συμμετέχουν στον έλεγχο κατά την εισαγωγή των χημικών προϊόντων  Συνεργασία με τις περιφερειακές Χημικές Υπηρεσίες για την παροχή στήριξης σε περιπτώσεις ενημέρωσης τοπικών επιχειρήσεων  Συνεργασία με τους επιθεωρητές του ΓΧΚ σχετικά με τις επιθεωρήσεις για τον έλεγχο της εφαρμογής του REACH 10

11 Γ.Χ.Κ. Ημερίδα 10 Μαρτίου 2010 " REACH - CLP. H πορεία προς την πλήρη υλοποίηση" 11


Κατέβασμα ppt "Γ.Χ.Κ. Ημερίδα 10 Μαρτίου 2010 " REACH - CLP. H πορεία προς την πλήρη υλοποίηση" 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ REACH (REACH Helpdesk) Eλένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google