Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ημερίδα REACH & CLP -Αθήνα 10.03.10 REACH & CLP – η πορεία προς την πλήρη εφαρμογή Ιωάννα Αγγελοπούλου Δ/νση Περιβάλλοντος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ημερίδα REACH & CLP -Αθήνα 10.03.10 REACH & CLP – η πορεία προς την πλήρη εφαρμογή Ιωάννα Αγγελοπούλου Δ/νση Περιβάλλοντος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ημερίδα REACH & CLP -Αθήνα 10.03.10 REACH & CLP – η πορεία προς την πλήρη εφαρμογή Ιωάννα Αγγελοπούλου Δ/νση Περιβάλλοντος

2 Ημερίδα REACH & CLP -Αθήνα 10.03.10 Θέματα •REACH  ΦΑΠΟ  Ουσίες υποψήφιες για αδειοδότηση (candidate list)  ΔΔΑ  Μεταγενέστεροι χρήστες  Εξελίξεις •CLP  Ταξινόμηση & επισήμανση ουσιών  Κοινοποίηση ταξινόμησης & επισήμανσης ουσιών  Κανονισμός παραβόλων

3 Ημερίδα REACH & CLP -Αθήνα 10.03.10 Φόρουμ Ανταλλαγής Πληροφοριών ανά Ουσία •Ενεργή συμμετοχή στα ΦΑΠΟ •Επικεφαλής καταχωρίζων •Υποβολή πρώτων καταχωρίσεων (Δεκ. 2010) •Νέο λογισμικό υποβολής καταχωρίσεων IUCLID 5.2 (News alert)

4 Ημερίδα REACH & CLP -Αθήνα 10.03.10 Ουσίες υποψήφιες για αδειοδότηση (Candidate list) •33 ουσίες •Ο κατάλογος διαρκώς ενημερώνεται •Υποχρεώσεις για παραγωγούς αντικειμένων (άρθρο 7 παρ. 2) από 01.06.2011 •Υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών στην αλυσίδα εφοδιασμού (άρθρο 33) άμεσα •Υποχρέωση παροχής ΔΔΑ για ουσίες που χαρακτηρίζονται ως PBT,vPvB και σε μείγματα που τις περιέχουν άνω του 0.1% (άρθρο 31 παρ.1) άμεσα Ελέγχουμε την αιτιολογία εισαγωγής

5 Ημερίδα REACH & CLP -Αθήνα 10.03.10 ΔΔΑ •Τροποποίηση Παρ/τος ΙΙ του Καν. 1907/2006/ΕΚ •01.12.2010 πρώτη φάση καταχώρισης  Αριθμός καταχώρισης πλήρης από παραγωγούς/εισαγωγείς (!!χωρίς τα 4 τελευταία ψηφία από μεταγενέστερους χρήστες και διανομείς)  υποχρεώσεις μεταγενέστερων χρηστών (άρθρο 39)  για ουσίες άνω των 1000τ/έτος και άνω των 100τ/έτος; N;R50-53 διευρυμένα ΔΔΑ(σενάρια έκθεσης) όπου απαιτείται  υποχρεώσεις μεταγενέστερων χρηστών (άρθρα 37, 38)

6 Ημερίδα REACH & CLP -Αθήνα 10.03.10 Αδειοδότηση •1 ος κατάλογος ουσιών συστηνόμενων από τον Οργανισμό για εισαγωγή στο παρ/μα XIV του καν. 1907/2006/ΕΚ

7 Ημερίδα REACH & CLP -Αθήνα 10.03.10 Εξελίξεις •Τροποποιήσεις Παρ/των του Καν. 1907/2006/ΕΚ  Παρ/μα ΙΙ (προσαρμογή στο CLP)  Παρ/μα XVII  Παρ/μα I, V (προσαρμογή στο CLP)  Παρ/μα XIII (PBT, vPvB)  Παρ/μα XIV (ουσίες για αδειοδότηση)

8 Ημερίδα REACH & CLP -Αθήνα 10.03.10 Εξελίξεις ΔΔΑ •Παρ/μα ΙΙ (2 Παρ/τα, Παρ/μα Ι εφαρμόζεται από 01.12.2010 (ισχύουσα νομοθεσία & CLP) & Παρ/μα ΙΙ (CLP) εφαρμόζεται από 01.06.2015) •Οι μεταβατικές διατάξεις σχετικά με την επισήμανση των ουσιών ισχύουν και για τα ΔΔΑ •Σημείο 2 (ταξινόμηση & επισήμανση) •Σημείο 15 (περιορισμοί, αδειοδότηση, Καν. 2037/2000/ΕΚ, 850/2004/ΕΚ, 689/2008/ΕΚ)

9 Ημερίδα REACH & CLP -Αθήνα 10.03.10 Συστάσεις •Ελέγχετε συχνά (τουλάχιστον μηνιαία) τον ιστοτόπο του Οργανισμού των Χημικών http://echa.europa.eu http://echa.europa.eu •Υπάρχει πληθώρα πληροφοριών σε όλες τις επίσημες γλώσσες •Εγγραφείτε στον Οργανισμό για να λαμβάνετε αυτόματα ενημερώσεις (news alerts) για νέες εκδόσεις, νέες εξελίξεις, νέα εργαλεία •Να συμβουλεύεστε περιοδικά τα καθοδηγητικά έγγραφα (guidances), fact sheets, guidances in a nutshell, FAQs, Q&As πολλά από αυτά μεταφράζονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες Τα περισσότερα αλλάζουν διαρκώς!!!

10 Ημερίδα REACH & CLP -Αθήνα 10.03.10 June 2007 2008200920102011201220132014201520162017201820192020 Έτος 0 Έναρξη ισχύος Προ-καταχώριση (1 η Ιουνίου 08 - 1 η Δεκεμβρίου 08) Καταχώριση (Ιούνιος 2018) Καταχώριση (Ιούνιος 2013) Καταχώριση (Δεκ. 2010) > 1000τ/έτος ή CMR 1&2 >1τ/έτος ή ουσίες R50/53 >100τ/έτος >100-1000τ/έτος Χρονοδιάγραμμα σταδιακής καταχώρισης >1-100τ/έτος

11 Ημερίδα REACH & CLP -Αθήνα 10.03.10 CLP 2010 •01.12.2010 οι ουσίες ταξινομούνται, επισημαίνονται και συσκευάζονται σύμφωνα με CLP (μέχρι 01.12.2012 ισχύουσα επισήμανση για όσες βρίσκονται στα ράφια την 01.12.2010) Προσοχή κατά την εισαγωγή ουσιών (άμεση εφαρμογή από 01.12.2010!) για να μην υπάρξουν καθυστερήσεις κατά την εισαγωγή Μέχρι τέλος του 2010 το Παρ/μα VI σε όλες τις γλώσσες στο δικτυακό τόπο του Οργανισμού

12 Ημερίδα REACH & CLP -Αθήνα 10.03.10 Κατηγορία 1 < 5 Κατηγορία 2 > 5 - < 50 Κατηγορία 3 > 50 - < 300 Κατηγορία 4 > 300- < 2.000 Πολύ τοξικό < 25 Τοξικό >25 - 200 Επιβλαβές >200 - 2000 200-300 Οξεία τοξικότητα από το στόμα – LD 50 (mg/Kg) Οδ. 67/548/ΕΚ CLP

13 Ημερίδα REACH & CLP -Αθήνα 10.03.10 CLP 2010 ΙΙ •Κοινοποίηση ταξινόμησης & επισήμανσης ουσιών στον Οργανισμό των χημικών Δεν υπάρχει ποσοτικό όριο Εφόσον η ουσία ως έχει ή ως συστατικό μείγματος διατίθεται στην αγορά Μέσα σε ένα μήνα από τη διάθεση της ουσίας / μείγματος στην αγορά Για ουσίες που διατίθενται στην αγορά πριν ή την 01.12.2010 προθεσμία έως 03.01.2011  Δυνατότητα κοινοποίησης της ταξινόμησης & επισήμανσης πριν την προβλεπόμενη καταληκτική ημ/νία (03.01.2011) Χρήση IUCLID 5.2 Δυνατότητα κοινοποίησης για κάθε ουσία χωριστά ή/και για πολλές συγχρόνως (bulk)

14 Ημερίδα REACH & CLP -Αθήνα 10.03.10 Κοινοποίηση ταξινόμησης & επισήμανσης •Υποχρέωση παραγωγών ή/και εισαγωγέων για ουσίες που ταξινομούνται ως επικίνδυνες •Οσες καταχωριστούν έως 30.11.2010 θα περιλαμβάνουν και την κοινοποίηση της ταξινόμησης (εάν όχι σύμφωνα με CLP τότε ενημέρωση (update) του φακέλου με καταβολή σχετικού παραβόλου) •Συστατικά μειγμάτων άνω των προβλεπομένων ορίων για ταξινόμησή τους •Ταξινόμηση ίδια στα ΔΔΑ

15 Ημερίδα REACH & CLP -Αθήνα 10.03.10 Στοιχεία κοινοποίησης •Ταυτότητα κοινοποιούντος •Ταυτότητα ουσίας/ουσιών •Ταξινόμηση ουσίας/ουσιών •Αιτιολόγηση για μη πλήρη ταξινόμηση •Ειδικά όρια συγκέντρωσης ή συντελεστές m •Επισήμανση

16 Ημερίδα REACH & CLP -Αθήνα 10.03.10 Προετοιμασία επιχειρήσεων •Κατάλογος ουσιών, μειγμάτων •Κατάλογος συστατικών •Έλεγχος ταξινόμησης •Συνεργασία με τους προμηθευτές

17 Ημερίδα REACH & CLP -Αθήνα 10.03.10 Κανονισμός για παράβολα CLP ( προς δημοσίευση) •Για αίτηση χρήσης εναλλακτικής ονομασίας σε συστατικό μείγματος (άρθρο 24 παρ. 1) 400 - 4.000 € •Για υποβολή πρότασης εναρμονισμένης ταξινόμησης & επισήμανσης (άρθρο 37 παρ. 3) 1200 – 12.000 € •Μειωμένα παράβολα (90%, 60%, 30% για μεσαίες, μικρές, πολύ μικρές αντίστοιχα)

18 Ημερίδα REACH & CLP -Αθήνα 10.03.10 Η βιομηχανία φέρει το βάρος της απόδειξης

19 Ημερίδα REACH & CLP -Αθήνα 10.03.10


Κατέβασμα ppt "Ημερίδα REACH & CLP -Αθήνα 10.03.10 REACH & CLP – η πορεία προς την πλήρη εφαρμογή Ιωάννα Αγγελοπούλου Δ/νση Περιβάλλοντος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google