Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Θεσσαλονίκη 08.03.20061 Δ/νση Περιβάλλοντος Γ.Χ.Κ.:Αρμόδια εθνική Αρχή για τη νομοθεσία κυκλοφορίας χημικών προϊόντων – Προγράμματα ελέγχου Δημήτριος Τσίχλης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Θεσσαλονίκη 08.03.20061 Δ/νση Περιβάλλοντος Γ.Χ.Κ.:Αρμόδια εθνική Αρχή για τη νομοθεσία κυκλοφορίας χημικών προϊόντων – Προγράμματα ελέγχου Δημήτριος Τσίχλης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Θεσσαλονίκη 08.03.20061 Δ/νση Περιβάλλοντος Γ.Χ.Κ.:Αρμόδια εθνική Αρχή για τη νομοθεσία κυκλοφορίας χημικών προϊόντων – Προγράμματα ελέγχου Δημήτριος Τσίχλης Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος Γ.Χ.Κ. E-mail:gxk-environment@ath.forthnet.gr

2 Θεσσαλονίκη 08.03.20062 Δ/νση Περιβάλλοντος Αρμόδια εθνική Αρχή για :  Οδ. 67/548/ΕΟΚ για ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων ουσιών  Οδ. 1999/45/ΕΚ για ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων  Οδ. 76/769/ΕΟΚ για περιορισμό κυκλοφορίας και χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων  Καν. 793/93/ΕΟΚ για αξιολόγηση κινδύνου από τις υπάρχουσες ουσίες Μελλοντική αρμόδια εθνική Αρχή για  Κανονισμό REACH

3 Θεσσαλονίκη 08.03.20063 Στρατηγικοί στόχοι  Αύξηση συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες διατάξεις  Διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας ανθρώπινης υγείας και περιβάλλοντος  Αποφυγή αθέμιτου ανταγωνισμού

4 Θεσσαλονίκη 08.03.20064 Μεσοπρόθεσμοι στόχοι  Συμπλήρωση μέσω και των ελέγχων του Ε.Μ.Χ.Π. ως το 2010  Ελεγχος/επιθεώρηση του 80% των επιχειρήσεων έως το 2010  Αύξηση της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία από το 40% στο 80% έως το 2010

5 Θεσσαλονίκη 08.03.20065 Προγράμματα ελέγχου  Πρωτόκολλα συνεργασίας για δειγματοληψίες  Δίκτυο επιθεωρητών  Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων

6 Θεσσαλονίκη 08.03.20066 Βασικά εργαλεία  Ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων ( εγκύκλιοι, website)  Διαρκής εκπαίδευση και ενημέρωση των επιθεωρητών (ετήσιες συσκέψεις, εκπαιδευτικά προγράμματα)  Eκπόνηση προγραμμάτων ενημέρωσης και ενίσχυσης συμμόρφωσης προς την ισχύουσα νομοθεσία

7 Θεσσαλονίκη 08.03.20067 Συμπεράσματα – προτάσεις Ι  Απαραίτητη πολλή επιπλέον δουλειά και εκ μέρους της αρμόδιας Αρχής και εκ μέρους των επιχειρήσεων για την επίτευξη των στόχων  Αναγκαία η απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού με διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση  Συνεργασία για ανεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων (αρμόδια Αρχή,επιχειρήσεις, ΜΚΟ)

8 Θεσσαλονίκη 08.03.20068 Συμπεράσματα – προτάσεις ΙΙ  Καθιέρωση μόνιμων πρακτικών διαρκούς ενημέρωσης  Βούληση για συνεχή βελτίωση και αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων

9 Θεσσαλονίκη 08.03.20069


Κατέβασμα ppt "Θεσσαλονίκη 08.03.20061 Δ/νση Περιβάλλοντος Γ.Χ.Κ.:Αρμόδια εθνική Αρχή για τη νομοθεσία κυκλοφορίας χημικών προϊόντων – Προγράμματα ελέγχου Δημήτριος Τσίχλης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google