Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Λειτουργία του Εθνικού Γραφείου Στήριξης για τον Κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) Δρ. Χ. Νακοπούλου Ημερίδα ΓΧΚ : REACH –CLP –Η πορεία προς την πλήρη υλοποίηση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Λειτουργία του Εθνικού Γραφείου Στήριξης για τον Κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) Δρ. Χ. Νακοπούλου Ημερίδα ΓΧΚ : REACH –CLP –Η πορεία προς την πλήρη υλοποίηση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Λειτουργία του Εθνικού Γραφείου Στήριξης για τον Κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) Δρ. Χ. Νακοπούλου Ημερίδα ΓΧΚ : REACH –CLP –Η πορεία προς την πλήρη υλοποίηση Αμφιθέατρο ΓΧΚ Αν. Τσόχα 16, 10.03.2010

2  Ανταποκρίτριες:  Κύρια : Δρ. Xρυσάνθη Νακοπούλου  Αναπληρώτρια :Eλένη Φούφα  e-mail: elhelpdesk@ath.forthnet.gr  Τηλ: +30 210 6479286-7  Τηλ & FAX : +30 210 6466917  Δικτυακός τόπος  www.gcsl.gr/Διευθύνσεις/Διεύθυνση Περιβάλλοντος/CLP www.gcsl.gr/Διευθύνσεις/Διεύθυνση  Δικτυακός τόπος ECHA  http://echa.europa.eu

3  Έκδοση πληροφοριακού υλικού  Ενημερωτικό τρίπτυχο  Εικονογράμματα κινδύνου  Δηλώσεις επικινδυνότητας  Δηλώσεις προφύλαξης  Προειδοποιητικές λέξεις  Αφίσσας (ως άνω)  Eνημερωτικό οκτασέλιδο  Χρονοδιάγραμμα έναρξης ισχύος  Ρόλοι στην αλυσίδα εφοδιασμού και υποχρεώσεις  Προετοιμασία επιχειρήσεων και  Στάδια για την ταξινόμηση των κινδύνων  Ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες

4 Υποστήριξη MONON ως προς την εφαρμογή του CLP OXI ως προς τη δημιουργία ετικετών ή/και ΔΔΑ Προσοχή!!!

5 που υπόκεινται στην καταχώριση REACH Που ταξινομούνται ως επικίνδυνες (ανεξαρτήτως ποσότητας) Που περιέχονται σε μείγματα, σε συγκεντρώσεις πάνω από ορισμένα όρια με αποτέλεσμα τη ταξινόμηση του μείγματος ως επικίνδυνου Αν η προθεσμία καταχώρισης είναι μέχρι 30.11.2010 Η κοινοποίηση θα αποτελεί μέρος του φακέλου καταχώρισης

6

7

8

9

10 Τι πρέπει να προσέχει ο κοινοποιών σε σχέση με την ταυτότητα της ουσίας; Να προσδιορίζει σαφώς την ταυτότητα της ουσίας και να παρέχει την σχετική πληροφόρηση που καθορίζεται στο σημείο 2.1 -2.3.4 του παραρτήματος VI του REACH. Να συμβουλεύεται και το “guidance for identification of substances under REACH”, (site του ECHA). Σε σχέση με τις μη εναρμονισμένες ταξινομήσεις μπορεί, για την ίδια ουσία, να κοινοποιείται ταξινόμηση η οποία να διαφέρει από ταξινομήσεις της σε ήδη υπάρχουσες καταχωρίσεις στο Ευρετήριο ; Ναι και μπορεί να οφείλεται σε διαφορετικό προφίλ προσμείξεων. Συστήνεται να περιλαμβάνεται η ταξινόμηση κατά CLP σε ένα ντοσιέ καταχώρισης κατά REACH που πρόκειται να κατατεθεί το καλοκαίρι του 2010; Ναι. Για να μη χρειαστεί μια επιπλέον ενημέρωση του ντοσιέ μετά την 1.12.2010, η οποία συνεπάγεται επιπλέον κόστος.

11 Επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε στοιχεία ετικέτας σύμφωνα με την 67/548 ή την 1999/45 μαζί με στοιχεία ετικέτας σύμφωνα με το CLP; Όχι δεν επιτρέπεται διότι θα οδηγούσε σε σύγχυση. Μόνο ένα σύστημα ετικέτας (παλιό ή CLP), επιτρέπεται (που εξαρτάται από τη χρονική στιγμή). Είναι υποχρεωτικό να συμπεριλαμβάνονται μαζί με τις δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης και οι κωδικοί τους (π.χ. Η 315) στην ετικέτα; Όχι. Ο προμηθευτής θα αποφασίσει αν θα τους συμπεριλάβει. Ο αριθμός των δηλώσεων επικινδυνότητας στην ετικέτα είναι περιορισμένος; Όχι κατ’ αρχήν. Η μόνη εξαίρεση είναι όταν κάποια σαφώς επαναλαμβάνεται. Ο αριθμός των δηλώσεων προφύλαξης στην ετικέτα είναι περιορισμένος; Ναι. Ο γενικός κανόνας είναι όχι πάνω από 6, εκτός και αν απαιτείται παραπάνω για να αναδειχθεί η φύση και η σοβαρότητα του κινδύνου

12 Για ποια προϊόντα ισχύουν οι παρατάσεις, (1.12.2012 και 1.6.2017), στις προθεσμίες αλλaγής των ετικετών & συσκευασίας από το παλιό στο νέο σύστημα (CLP); Για ουσίες και μείγματα που ήδη διατίθενται στην αγορά πριν την 1.12.2010, και 1.6.2015 αντίστοιχα και είναι ήδη στην αλυσίδα εφοδιασμού («στα ράφια»). Αυτό γίνεται για να διευκολυνθεί η μετάβαση επισήμανσης και συσκευασίας από το παλιό στο νέο σύστημα (CLP) ειδικά για τα προϊόντα που μένουν επί μακρύτερο χρονικό διάστημα στα ράφια (with longer shelf- life). Πότε πρέπει να εισαχθεί η ταξινόμηση στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για ουσίες και μείγματα; Βλέπε χρονοδιάγραμμα έναρξης ισχύος( 8σέλιδο ενημερωτικό φυλλάδιο ΓΧΚ).

13 Ουσίες που είναι σε απόθεμα (stock) την 1.12.2010 πρέπει να κοινοποιηθούν την 3.01.2011; Όχι διότι, ουσία σε απόθεμα δεν θεωρείται ότι διατίθεται στην αγορά. Αν όμως διατεθεί αργότερα στην αγορά πρέπει να κοινοποιηθεί από τον παραγωγό ή εισαγωγέα. Τα πρόσθετα και οι προσμείξεις μιας ουσίας πρέπει να κοινοποιούνται ξεχωριστά; Όχι, αν είναι απαραίτητα για την σταθερότητά της και παράγονται κατά την παραγωγική διαδικασία(π.χ. ακαθαρσίες), εκτός και αν διατίθενται ξεχωριστά στην αγορά. Εξαιρείται ο διαλύτης ο οποίος μπορεί να διαχωρισθεί χωρίς να επηρεάσει την σταθερότητά της ή να αλλάξει την σύσταση. Ο διανομέας που παίρνει ουσίες από τα ράφια που είχαν μείνει για λίγο αποθηκευμένες, για να πουλήσει σε άλλους έχει την υποχρέωση της κοινοποίησης της ; Όχι διότι, την υποχρέωση κοινοποίησης έχει ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας

14 Πότε η εναρμονισμένη ταξινόμηση που περιέχεται στην 1 η τροποποίηση του CLP (καν. 790/2009/EK) πρέπει να εφαρμοστεί; Υποχρεωτικά από 1.12.2010. Μπορεί και νωρίτερα. Εάν μια ουσία ταξινομείται με την 67/548, αυτό συνεπάγεται ότι ταξινομείται και με το CLP; Όχι απαραίτητα διότι, τα κριτήρια για διάφορους κινδύνους δεν είναι ίδια. Π.χ. Για κινδύνους από φυσικοχημικές παραμέτρους. Τι πρέπει να κάνει ένας προμηθευτής σε περίπτωση που διαθέτει αξιόπιστη πληροφόρηση η οποία οδηγεί σε διαφορετική ταξινόμηση από εκείνη που παρέχεται στο παρ. VI του CLP για την ίδια κατηγορία επικινδυνότητας; Υποβάλλει πρόταση αλλαγής της εναρμονισμένης ταξινόμησης στην Αρμόδια Αρχή του Κ-Μ στου οποίου την αγορά θα διαθέσει το προϊόν. Η ΑΑ θα αποφασίσει αν θα υποβάλλει πρόταση αναθεώρησης της υπάρχουσας ταξινόμησης στον ECHA.

15


Κατέβασμα ppt "Λειτουργία του Εθνικού Γραφείου Στήριξης για τον Κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) Δρ. Χ. Νακοπούλου Ημερίδα ΓΧΚ : REACH –CLP –Η πορεία προς την πλήρη υλοποίηση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google