Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΜΙΛHΤΗΣ: Γκουίντο Σάλεμ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΜΙΛHΤΗΣ: Γκουίντο Σάλεμ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΜΙΛHΤΗΣ: Γκουίντο Σάλεμ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΕΟΦ ΟΜΙΛHΤΗΣ: Γκουίντο Σάλεμ Χημικός Μέλος Συλλόγου Εργαζομένων ΕΟΦ

2 Απόψεις Συλλόγου Εργαζομένων ΕΟΦ
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Απόψεις Συλλόγου Εργαζομένων ΕΟΦ

3 Καλλυντικά, Ορισμός Προορίζεται να έρθει σε επαφή με εξωτερικά μέρη του ανθρωπίνου σώματος (Δέρμα …) Με αποκλειστικό ή κύριο σκοπό: - Αρωματισμό - Μεταβολή εμφάνισης - Διόρθωση σωματικών οσμών - Προστασία και διατήρηση σε καλή κατάσταση

4 Νομοθεσία Καλλυντικών σε Ισχύ
Dir (με όλες τις προσαρμογές της) Υπ. Απόφαση: ΔΥΓ3(α)ΓΠ, , (τελευταία προσαρμογή Εθνικού Δικαίου, στην Κοινοτική Νομοθεσία καλλυντικών)

5 Απαιτήσεις Νομοθεσίας Καλλυντικών
Να μην βλάπτουν Να μην περιέχουν στη σύνθεσή τους απαγορευμένα συστατικά (Πίνακας-2) Τα ελεγχόμενα συστατικά να είναι εντός των επιτρεπομένων ορίων (Πίνακες 3, 4, 6, 7)

6 Επισήμανση Καλλυντικών
Υπεύθυνος κυκλοφορίας Ποσότητα περιεχομένου Ημερομηνία λήξης Προφυλάξεις και προειδοποιήσεις Αριθμός παρτίδας Λειτουργικότητα (χρήση) Συστατικά της σύνθεσης Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων

7 Τεχνικός Φάκελος Σύνθεση Προδιαγραφές Διαδικασία παραγωγής
Υπεύθυνος (όνομα-ειδικότητα-διεύθυνση) Αξιολόγηση ασφάλειας προϊόντος Ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν Απόδειξη ισχυρισμών του προϊόντος

8 Διαδικασίες Κυκλοφορίας
Πριν την κυκλοφορία. ΕΕ (SCCP, SCCNFP) Αξιολογεί τις Α-ύλες. Βιομηχανία Αξιολογεί το προϊόν. Δηλώνει το προϊόν στην Αρμόδια Αρχή. Μετά την κυκλοφορία Αρμόδια Αρχή (ΕΟΦ) Επιτηρεί την αγορά της επικράτειάς της. Αρμόδιες Αρχές (25) ανταλλάσσουν πληροφορίες επιτήρησης αγοράς ΕΕ.

9 Διαδικασίες (<1986) Με Προ-εγκριτικό Έλεγχο (Εθνική Διαδικασία)
Διαδικασίες (<1986) Με Προ-εγκριτικό Έλεγχο (Εθνική Διαδικασία) Βιομηχανία, Υποβολή Αίτησης Τμ. Αξιολόγησης ΕΟΦ, Αξιολογεί Χορήγηση Άδειας Κυκλοφορίας Επιτήρηση Αγοράς Ε.Σ.Ε. Γνωματεύει

10 Διαδικασίες (>1986) Χωρίς Προ-εγκριτικό Έλεγχο (Κοινοτική Διαδικασία)
Βιομηχανία, Δηλώνει Κυκλοφορία στην Αρμόδια Αρχή Επιτήρηση Αγοράς Αρμόδιες Αρχές (25 ΚΜ) Βιομηχανία, Αξιολογεί

11 Καλλυντικά, Οργανωτική Δομή ΕΟΦ
Καλλυντικά, Οργανωτική Δομή ΕΟΦ

12 Καλλυντικά, Προβλήματα
Καλλυντικά, Προβλήματα Οριακά προϊόντα Θαυματουργά προϊόντα Τέσσερα (4) τμήματα Επιτηρούν την Αγορά διάσπαρτα σε δύο (2) Δ/νσεις. Έξι συνολικά τμήματα, τεσσάρων Διευθύνσεων ασχολούνται με Καλλυντικά.

13 Καλλυντικά, Προβλήματα
Καλλυντικά, Προβλήματα Αθρόα κυκλοφορία καλλυντικών (100,000), σε δυσαναλογία με το προσωπικό Επιτήρησης Αγοράς. Δυσχέρεια επικοινωνίας με τις Εταιρείες όταν εκπροσωπούνται από άτομα που δεν έχουν συνάφεια με το αντικείμενο.

14 Καλλυντικά, Προβλήματα
Καλλυντικά, Προβλήματα Τεχνικός Φάκελος α) Δυσκολία λήψης πληροφοριών όταν ο Τεχνικός Φάκελος είναι εκτός Ελλάδος. (Κοινοτικά και εισαγόμενα από τρίτες χώρες). β) Σε ορισμένες περιπτώσεις (προβληματικών προϊόντων), διαπιστώνεται παντελής έλλειψης των πληροφοριών του Τεχνικού Φακέλου που απαιτεί η Νομοθεσία.

15 Καλλυντικά, Προτάσεις Αναδιοργάνωση των τμημάτων καλλυντικών του ΕΟΦ με επίκεντρο την Επιτήρηση Αγοράς. Στελέχωση με προσωπικό των τμημάτων που ασχολούνται με την επιτήρηση αγοράς. Ετήσια ενημέρωση Κοινού, των εργασιών Επιτήρησης Αγοράς που υλοποιήθηκαν και των συμπερασμάτων.

16 Καλλυντικά, Προτάσεις Συμμετοχή στις Κοινοτικές Διαδικασίες, με σκοπό την προώθηση των Ελληνικών και των Κοινοτικών συμφερόντων. (Βιομηχανίας, Εμπορίου, Καταναλωτών) Ανταλλαγή πληροφοριών με τις άλλες (25) Αρμόδιες Αρχές, όταν η Επιτήρηση Αγοράς εντοπίζει ακατάλληλα προϊόντα.

17 Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας
Βαρβάρα Σταμάτη Βασιλική Ρεβίθη Γκουίντο Σαλέμ Ευφροσύνη Βεκρή Λία Γκούρα Στέφανος Χαλμπές


Κατέβασμα ppt "ΟΜΙΛHΤΗΣ: Γκουίντο Σάλεμ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google