Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ρήγας Καλαϊτζίδης Νεφρολόγος - Επιμελητής A’ Νεφρολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων Μαρώνια, Σεπτέμβριος 2010 Άλλοι παράγοντες που σχετίζονται.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ρήγας Καλαϊτζίδης Νεφρολόγος - Επιμελητής A’ Νεφρολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων Μαρώνια, Σεπτέμβριος 2010 Άλλοι παράγοντες που σχετίζονται."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ρήγας Καλαϊτζίδης Νεφρολόγος - Επιμελητής A’ Νεφρολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων Μαρώνια, Σεπτέμβριος 2010 Άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με την ρύθμιση της ομοιοστασίας του καλίου

2 27-2 Ρύθμιση του εξωκυττάριου & ενδοκυττάριου χώρου

3 Άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με την ρύθμιση της ομοιοστασίας του καλίου  Ενδαγγειακός Όγκος  Οξεοβασική ισσοροπία  Ωσμωτικότητα πλάσμστος  Ηλεκτρολύτες ορού

4 Ενδαγγειακός Όγκος και ομοιοστασία Καλίου

5 Συνδυασμός της πρόσληψης του Κ+ με την αύξηση του ρυθμού αποβολής του στο νεφρικό σωληνάριο

6 Natriuretic and Kaliuretic response to potassium load: modulation by Sodium intake van Buren Μ NDT 1993:8:495-500 H πρόσληψη του Νατρίου προσδιορίζει την νατριουρητική απάντηση στην φόρτιση με Κάλιο

7 Ενδαγγειακός Όγκος και ομοιοστασία Καλίου O αυξημένος ενδοαγγειακός όγκος αυξάνει την ροή στα νεφρικά σωληνάρια και οδηγεί σε αυξημένη απέκκριση Καλίου O αυξημένος ενδοαγγειακός όγκος αυξάνει την ροή στα νεφρικά σωληνάρια και οδηγεί σε αυξημένη απέκκριση Καλίου

8 Huang C-L et al, J Am Soc Nephrol 2007;18:2649-2652 K + secretion in the distal nephron

9 Οξεοβασική ισορροπία και ομοιοστασία του Καλίου

10 Οξεοβασική ισορροπία και ομοιοστασία Καλίου Η οξέωση αυξάνει την συγκέντρωση του Καλίου στον εξωκυττάριο χώρο Η οξέωση αυξάνει την συγκέντρωση του Καλίου στον εξωκυττάριο χώρο Η αλκάλωση μειώνει την συγκέντρωση του Καλίου στον εξωκυττάριο χώρο Η αλκάλωση μειώνει την συγκέντρωση του Καλίου στον εξωκυττάριο χώρο

11 Χορήγηση ΚCI σε σκύλους και επίπεδα διττανθρακικών Fuler GR 1955, Am J Physiol 182: 111

12 Οξέωση και κατανομή Καλίου (η χορήγηση HCI προκαλεί υπερκαλιαιμία )

13 Το 57% του φορτίου οξέος εξουδετερώνεται στο ενδοκυττάριο χώρο

14 Μεταβολή ΟΒΙ και μετακίνηση Κ +

15 Οξεοβασική ισσοροπία και ομοιοστασία Καλίου Τα ανόργανα οξέα (HCI, NH 4 CI)προκαλούν μεγαλύτερη υπερκαλιαιμία Τα ανόργανα οξέα (HCI, NH 4 CI)προκαλούν μεγαλύτερη υπερκαλιαιμία (προκαλούν αύξηση της γλυκαγόνης χώρις υπερινσουλιναιμία) (προκαλούν αύξηση της γλυκαγόνης χώρις υπερινσουλιναιμία) Τα οργανικά οξέα (γαλακτικό οξύ, β- υδροξυβουτυρικό) προκαλούν πολύ μικρότερη υπερκαλιαιμία Τα οργανικά οξέα (γαλακτικό οξύ, β- υδροξυβουτυρικό) προκαλούν πολύ μικρότερη υπερκαλιαιμία (η υπερινσουλιναιμία αυξάνει την ηπατική πρόσληψη του Κ+) (η υπερινσουλιναιμία αυξάνει την ηπατική πρόσληψη του Κ+) Αndrogue & Madias, Am J Med 1981;71: 456

16

17 Στην γαλακτική οξέωση δεν υπάρχει άμεση συσχέτιση ανάμεσα στην οξυαιμία και τα επίπεδα του Κ + Fulop M, N Eng J Med 1979: 300; 1087

18 Wiederseiner J-M et al, J Am Soc Nephrol 2004;15:1589-1596. Relationship of plasma potassium concentration to plasma bicarbonate concentration (top) and arterialized blood pH (bottom) In contrast to prior human reports that described either a tendency to or a significant increase in [K + ] p during AMA we found no appreciable change in [K + ] p. Οξεία μεταβολική οξέωση & Κάλιο

19 Plasma potassium response to acute respiratory alkalosis Οι αναπνευστικές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας προκαλούν μικρές μεταβολές στο Κάλιο του ορού Οι αναπνευστικές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας προκαλούν μικρές μεταβολές στο Κάλιο του ορού Κrapf R, Kidney Int 1995; 47: 217 Οξεία αναπνευστι κή αλκάλωση & Κάλιο

20

21 Adrogue & Madias Am J Med 1981; 71:456Α

22 Ωσμωτικότητα και ομοιοστασία του Καλίου

23 Ωσμωτικότητα και ομοιοστασία Καλίου Η οξεία αύξηση της ωσμωτικότητας προκαλεί υπερκαλιαιμία Η οξεία αύξηση της ωσμωτικότητας προκαλεί υπερκαλιαιμία Η διάχυση του νερού στον εξωκυττάριο χώρο προκαλεί αύξηση του ενδοκυττάριου Καλίου με επακόλουθο την έξοδο του από το κύτταρο Η διάχυση του νερού στον εξωκυττάριο χώρο προκαλεί αύξηση του ενδοκυττάριου Καλίου με επακόλουθο την έξοδο του από το κύτταρο Η υπερκαλιαιμία είναι σημαντική σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη Η υπερκαλιαιμία είναι σημαντική σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη Η χορήγηση υπέρτονου διαλύματος σε ασθενείς με ΧΝΝ προκαλεί επίσης υπερκαλιαιμία Η χορήγηση υπέρτονου διαλύματος σε ασθενείς με ΧΝΝ προκαλεί επίσης υπερκαλιαιμία Conte G, Kidney Int 1990; 38: 301

24 Increase in serum potassium resulting from the administration of hypertonic mannitol and other solutions Για κάθε 10 mOsm/kg αύξηση της ωσμωτικότητας του πλάσματος η συγκέντρωση του Κ + στον ορό αυξάνει περίπου 0,6 mmol/L Moreno MJ, Clin Med, 1990; 1969:7 3(2):291-8

25 Αcute increase in plasma osmolality as a cause of hyperkalemia in patients with renal failure Conte G, Kidney Int 1990;38: 301-307

26 Στην υπεργλυκαιμία η αυξημένη ωσμωτικότητα είναι ένας επιπρόσθετος μηχανισμός υπερκαλιαιμίας Στην υπεργλυκαιμία η αυξημένη ωσμωτικότητα είναι ένας επιπρόσθετος μηχανισμός υπερκαλιαιμίας Μakoff DL, Clin Sci 1971; 41: 5:383-393 Tzamaloukas, Semin Dialysis 2008 :21: 5:431-439

27 Η υπερκαλιαιμία είναι μεγαλύτερη στην κετοξέωση Tzamaloukas, Semin Dialysis 2008:21: 5:431-439

28 Ηλεκτρολύτες και ομοιοστασία του Καλίου

29 Υπομαγνησιαιμία και ομοιοστασία Καλίου Υπομαγνησιαιμία και ομοιοστασία Καλίου Μείωση του ενδοκυττάριου Μg 2+ που προκαλείται από ένδεια Μg 2+ απελευθερώνει τον αποκλεισμό των καναλιών ΡΟΜΚ και αυξάνει την απέκκριση του Κ + Μείωση του ενδοκυττάριου Μg 2+ που προκαλείται από ένδεια Μg 2+ απελευθερώνει τον αποκλεισμό των καναλιών ΡΟΜΚ και αυξάνει την απέκκριση του Κ +

30 Huang CL et al, J Am Soc Nephrol 2007; 18:2649-2652. Mechanism for intracellular magnesium to decrease K+ secretion

31 Summary of effects of intracellular magnesium and driving force on K + secretion Huang CL et al, J Am Soc Nephrol 2007; 18:2649-2652

32 Υποξία και ομοιοστασία Καλίου Η υποξία προκαλεί έξοδο του Καλίου από τα κύτταρα Η υποξία προκαλεί έξοδο του Καλίου από τα κύτταρα

33 Hulter HL, Semin Nephrol 2006;26:454-465

34 Oxygen sensing by H and hypoxic cell memory. A moderate decrease in oxygen concentration is accommodated by a shift to glycolysis, leading to acidification of the ECF via excess lactic acid production. ECF acidosis leads to redistribution of VHL to nucleoli and stabilization of HIF- before inactivation of PHDs. Further decreases in oxygen prevents hydroxylation of HIF-. Reoxygenation of acidotic cells reactivates PHDs without affecting nucleolar VHL. This prolongs HIF stability and hypoxic cell memory until neutral conditions are restored. Hulter HL, Semin Nephrol 2006;26:454-465

35 Schematic understanding of potential for HIF- to become activated in carotid body glomus cells by acute Fe depletion. Effect of acute/instantaneous Fe depletion with an Fe chelator to potentially stabilize HIF- in carotid body glomus cells despite the presence of normoxia. Parallel observations are depicted for the observed effects of acute hypoxia to suppress K current leading to chemosensory discharge Hulter HL, Semin Nephrol 2006;26:454-465

36 Συμπεράσματα Αυξημένος ενδαγγειακός όγκος αυξάνει την ρoή στα νεφρικά σωληνάρια και την απέκκριση του Κ + Αυξημένος ενδαγγειακός όγκος αυξάνει την ρoή στα νεφρικά σωληνάρια και την απέκκριση του Κ + Η οξέωση αυξάνει την συγκέντρωση του Κ + στον εξωκυττάριο χώρο ενώ η αλκάλωση την μειώνει Η οξέωση αυξάνει την συγκέντρωση του Κ + στον εξωκυττάριο χώρο ενώ η αλκάλωση την μειώνει Η υποκαλιαιμία συνυπάρχει σε κάθε είδους μεταβολικής αλκάλωσης Η υποκαλιαιμία συνυπάρχει σε κάθε είδους μεταβολικής αλκάλωσης Τα ανόργανα οξέα προκαλούν μεγαλύτερη υπερκαλιαιμία σε σύγκριση με τα οργανικά οξέα Τα ανόργανα οξέα προκαλούν μεγαλύτερη υπερκαλιαιμία σε σύγκριση με τα οργανικά οξέα Οι αναπνευστικές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας προκαλούν μικρές μεταβολές στο Κ + του ορού Οι αναπνευστικές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας προκαλούν μικρές μεταβολές στο Κ + του ορού Η οξεία αύξηση της ωσμωτικότητας προκαλεί την έξοδο του Κ + από τα κύτταρα Η οξεία αύξηση της ωσμωτικότητας προκαλεί την έξοδο του Κ + από τα κύτταρα Η υποξία προκαλεί υπερκαλιαιμία Η υποξία προκαλεί υπερκαλιαιμία

37 Eυχαριστώ


Κατέβασμα ppt "Ρήγας Καλαϊτζίδης Νεφρολόγος - Επιμελητής A’ Νεφρολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων Μαρώνια, Σεπτέμβριος 2010 Άλλοι παράγοντες που σχετίζονται."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google