Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΗΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΗΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΗΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΗΣΙΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΗΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2 Περιεχόμενα Έρευνα αγοράς
Βασικές αρχές εργαλείων επιχειρηματικού σχεδιασμού Πως μειώνουμε την γραφειοκρατία Πως κρατάμε το κόστος χαμηλά Επιλέγοντας εταιρική μορφή Έκθεση McKinsey&Company

3 Πως ξεκινάω Ρωτάω τους φίλους μου Ανοίγω την επιχείρηση Έρευνα Αγοράς
Incorrect Ανοίγω την επιχείρηση Incorrect Έρευνα Αγοράς Correct

4 Έρευνα αγοράς Έρευνα αγοράς (Market research) θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής πληροφοριών σχετικά με την αγορά και τους καταναλωτές. Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής στρατηγικής. Στόχος της έρευνας αγοράς, είναι η συλλογή και η επεξεργασία πληροφοριών, οι οποίες θα εξασφαλίσουν, στο μέτρο του δυνατού, στον επιχειρηματία, μια ικανοποιητική βάση για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

5 Έρευνα αγοράς Δευτερογενή στοιχεία Πρωτογενή στοιχεία
εσωτερικές πηγές (προμηθευτές, συνεργάτες) κρατικές πηγές (Επιμελητήρια, ΕΛ.ΣΤΑΤ) εμπορικές πηγές (icap, hellas stat) επαγγελματικός τύπος (εφημερίδες, περιοδικά) Ποιοτική έρευνα Ομάδες Συζήτησης [focus groups] Mini ομάδες συζήτησης [mini groups] Σε βάθος ατομικές συνεντεύξεις Ποσοτική έρευνα Προσωπικές συνεντεύξεις (face to face) Τηλεφωνικές συνεντεύξεις Ταχυδρομικές έρευνες (self-completion) Συνεντεύξεις μέσω Internet (self-completion)

6 Επιχειρηματικό Πλάνο Το Επιχειρηματικό Σχέδιο είναι μία γραπτή περιγραφή του επιχειρησιακού μοντέλου που η επιχείρηση προβλέπεται να ακολουθήσει συστηματικά στο μέλλον. Σκοπός του είναι η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τόσο της αγοράς όσο και της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές παραμέτρους που μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά, την οικονομική ανάπτυξη και βιωσιμότητα της επιχείρησης.

7 Περιεχόμενα Business Plan
Εξώφυλλο Περιεχόμενα Εισαγωγική σελίδα 1. Εσωτερική Ανάλυση 2. Εξωτερική Ανάλυση 3. Marketing Plan 4. Οικονομική Ανάλυση

8 Εσωτερική Ανάλυση 1.1 Περιγραφή της επιχείρησης
    1.1 Περιγραφή της επιχείρησης (Τι επιχείρηση θα κάνω, τι νομική μορφή θα έχει)     1.2 Προϊόντα / Υπηρεσίες (Τι προϊόντα θα πουλάει)     1.3 Τοποθεσία (Που θα είναι εγκατεστημένη)     1.4 Ανθρώπινο Δυναμικό (Ποιοι θα συμμετέχουν, βιογραφικά)

9 Εξωτερική Ανάλυση 2.1 Ανάλυση Ανταγωνισμού
    2.1 Ανάλυση Ανταγωνισμού (Πόσοι και ποιοι είναι οι ανταγωνιστές μου)     2.2 Ανάλυση Αγοράς (Ποια είναι η αγορά μου)     2.3 Ανάλυση Περιβάλλοντος (Πως με επηρεάζουν τα παρακάτω)     2.3.1 Τεχνολογία     2.3.2 Κράτος     2.3.3 Οικονομία     2.3.4 Κουλτούρα-Πολιτισμός     2.3.5 Δημογραφικά στοιχεία

10 Marketing Plan 3.1 Συμπεριφορά καταναλωτή
    3.1 Συμπεριφορά καταναλωτή (Ποιες είναι η τάσεις της αγοράς)     3.2 Προϊόν (Ποια τα βασικά χαρακτηριστικά)     3.3 Τιμή (Σε τι τιμή θα τα διαθέτω)     3.4 Διανομή (Πως θα τα διανέμω)     3.5 Προώθηση (Πως θα προωθήσω την επιχείρησή μου)     3.6 Πωλήσεις (Σενάρια πωλήσεων)

11 Οικονομική ανάλυση 4.1 Προϋπολογισμός επένδυσης
    4.1 Προϋπολογισμός επένδυσης (Πόσο θα στοιχίσει)     4.2 Χρονοδιάγραμμα (Πότε θα λειτουργήσει)     4.3 Χρηματοδοτικό πλάνο (Ποιο είναι το κεφάλαιό μου, δάνειο)     4.4 Προβλέψεις αποτελεσμάτων     4.5 Ανάλυση S.W.Ο.T     

12 Δυνατά σημεία Αδυναμίες Ευκαιρίες Απειλές SWOT

13 SWOT ΘΕΤΙΚΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ Γεωγραφική τοποθεσία Ισχυρή διοίκηση Τεχνογνωσία
Ευέλικτη δομή Χαμηλό κόστος λειτουργίας Υψηλό περιθώριο κέρδους Καινοτόμο προϊόν STRENGTHS Έλλειψη εμπειρίας Έλλειψη συνεργατών Αδυναμία πιστώσεων Έλλειψη ιδίας συμμετοχής WEAKNESSES Εσωτερικό περιβάλλον Έλλειψη ανταγωνισμού Θετικές προοπτικές κλάδου Δυνατότητα εξαγωγών Κοινοτικοί πόροι χρηματοδότησης OPPORTUNITIES Υψηλό κόστος δανεισμού Δημοσιονομική αστάθεια Χρηματοοικονομική κρίση THREATS Εξωτερικό περιβάλλον SWOT

14 Προβλέψεις 20.. Πωλήσεις 100 120 125 150 Κόστος Πωληθέντων -60 -65 -70
-85 Μικτό Αποτέλεσμα 40 18 13 20 Έξοδα (διοίκησης, διάθεσης, κτλ) -5 -7 -9 Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 35 48 56 Έκτακτα κέρδη-ζημίες 5 -3 3 6 Καθαρά Αποτελέσματα προ φόρων 45 51 62 Το κόστος πωληθέντων ισούται με το συνολικό ποσό με το οποίο επιβαρύνθηκε η επιχείρηση προκειμένου να αποκτήσει τα εμπορεύματα της Τα έξοδα διακρίνονται σε διοίκησης, διάθεσης, χρηματοοικονομικά, έρευνας και ανάπτυξης Στα καθαρά αποτελέσματα φορολογείτε η επιχείρηση

15 Νεκρό σημείο Νεκρό σημείο ονομάζεται το ποσό των πωλήσεων, που μια επιχείρηση καλύπτει το σύνολο των εξόδων της, σταθερά και μεταβλητά, μη πραγματοποιώντας ούτε κέρδος ούτε ζημιά.  Εκφράζεται είτε ως ποσότητα είτε ως αξία Αποτελεί βασικό εργαλείο προγραμματισμού πωλήσεων

16 Νεκρό σημείο X = F/(P - AV)

17 Πως μειώνουμε την γραφειοκρατία

18 Πως περιορίζω το κόστος
Αρχικά καταγράφουμε όλα μας τα έξοδα Επιλέγουμε ποιά έξοδα μπορούμε μειώσουμε και πόσο και ποιά έξοδα να απαλείψουμε ολοκληρωτικά Εξετάζουμε εναλλακτικές πηγές προμηθειών Διαπραγματευόμαστε τον τρόπο πληρωμής Ρυθμίζουμε οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία, εφορία και γενικά υποχρεώσεις προς το δημόσιο και τις τράπεζες Αναδιοργάνωση βασικών διαδικασιών

19 Νομικές μορφές επιχειρήσεων
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ Ατομική επιχείρηση Ομόρρυθμη εταιρία (Ο.Ε.) Ετερόρρυθμη εταιρία (Ε.Ε) Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε) Εταιρία Περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.)

20 Ατομική Επιχείρηση ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Η μεγάλη ευελιξία
Η προσωπική επίβλεψη Απλές διαδικασίες που σχετίζονται με τη λογιστική παρακολούθηση, ίδρυση Δεν απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο για την σύσταση της ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Απεριόριστη ευθύνη Περιορισμένη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων Συντελεστής φορολογίας 33% για κέρδη άνω των €

21 Ο.Ε. και Ε.Ε. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Δεν απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο για την σύσταση της οι ομόρρυθμοι εταίροι έχουν την εξουσία εκπροσώπησης και διαχείρισης της εταιρείας. απλές διαδικασίες που σχετίζονται με τη λογιστική παρακολούθηση, ίδρυση Ο ετερόρρυθμος εταίρος δεν ευθύνεται με την προσωπική του περιουσία Η ομόρρυθμη εταιρεία δεν χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο για την σύστασή της ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Απεριόριστη ευθύνη για τους ομόρρυθμους εταίρους Περιορισμένη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων Βραδύτητα λήψη αποφάσεων (σύμφωνη γνώμη των εταίρων για κάθε απόφαση) Συντελεστής φορολογίας 33% για κέρδη άνω των €

22 Α.Ε. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Περιορισμένη ευθύνη των μετοχών, μέχρι του ποσού εισφοράς Έκδοση μετοχών μεταβιβάσιμων Πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίων Μεγάλη διάρκεια ζωής και μετά τον θάνατο των μετοχών ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Μεγάλο κόστος σύστασης και διαχείρισης Απρόσωπο της εταιρίας Διπλή φορολόγηση σε περίπτωση διανομής κερδών (26% + 10%) Έλλειψη ευελιξίας στην οργάνωση

23 Ε.Π.Ε. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Περιορισμένη ευθύνη των εταίρων, μέχρι του ποσού εισφοράς Η ευελιξία λήψης αποφάσεων σε σχέση με ΑΕ Μικρότερο κόστος ίδρυσης και διαχείρισης σε σχέση με την Α.Ε. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Η έλλειψη εμπιστοσύνης των συναλλασσόμενων, λόγο ύπαρξης μικρού κεφαλαίου (σε σχέση με ΑΕ) Περιορισμένη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων Διπλή φορολόγηση σε περίπτωση διανομής κερδών (26% + 10%)

24 Ι.Κ.Ε. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Μη υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ όλων των εταίρων Περιορισμένη ευθύνη των εταίρων, μέχρι του ποσού εισφοράς Απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο ένα (1) ευρώ για την σύσταση της που γίνεται με ιδιωτικό συμφωνητικό και όχι συμβολαιογραφικό έγγραφο (ΑΕ & ΕΠΕ) ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Η έλλειψη εμπιστοσύνης των συναλλασσόμενων, λόγο ύπαρξης μικρού κεφαλαίου (σε σχέση με ΑΕ) Περιορισμένη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων Διπλή φορολόγηση σε περίπτωση διανομής κερδών (26% + 10%)

25 Συγκριτικός πίνακας νομικών μορφών
Ελάχιστο Κεφάλαιο Συμβολαιογράφος Δημοσιότητα Λογιστικό κόστος Φορολογία ΑΤΟΜΙΚΗ Όχι δεν δηλώνεται Όχι Μικρό αν είναι απλογραφικό % & άνω 30% Ο.Ε. Όχι υποχρεωτικά αλλά χρειάζεται Όχι μόνο ΓΕΜΗ Ε.Ε. Ι.Κ.Ε. 1 ΕΥΡΩ Μέτριο-διπλογραφικό σύστημα 26% σε όλα τα κέρδη 10% στα διανεμόμενα Ε.Π.Ε. 2.400 Ναι Ναι μέτρια Α.Ε. 24.000 Ναι μεγάλη Μεγάλο

26 Έκθεση McKinsey&Company
Τουρισμός (με έμφαση στην αναβάθμιση του προϊόντος «ήλιου και θάλασσας» και της επέκτασης του με κρουαζιέρες, θαλάσσιο τουρισμό και την καθιέρωση της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ως προορισμών για «αστικές αποδράσεις») Ενέργεια (με έμφαση στις Α.Π.Ε. και στην εξοικονόμηση ενέργειας) Βιομηχανία – Μεταποίηση Τροφίμων (λίπη και έλαια, φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και προϊόντα αρτοποιίας) Αγροτική Παραγωγή Λιανικό και Χονδρικό εμπόριο (Ενίσχυση των επενδύσεων σε πληροφορική, αλυσίδες εφοδιασμού και διανομής, ηλεκτρονικό εμπόριο, κ.α. ώστε να αυξηθεί η αποδοτικότητα σε κάθε μέρος της αλυσίδας αξίας)

27 Έκθεση McKinsey&Company
Αναδυόμενοι Αστέρες Παραγωγή γενοσήμων φαρμάκων Ιχθυοκαλλιέργειες Ιατρικός τουρισμός Φροντίδα για την τρίτη ηλικία και τους χρόνια ασθενείς Δημιουργία περιφερειακών διαμετακομιστικών κόμβων Διαχείριση αποβλήτων

28 Ερωτήσεις-Σχόλια


Κατέβασμα ppt "ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΗΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google