Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΗΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΗΣΙΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΗΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΗΣΙΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΗΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΗΣΙΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

2 Περιεχόμενα Έρευνα αγοράς Βασικές αρχές εργαλείων επιχειρηματικού σχεδιασμού Πως κρατάμε το κόστος χαμηλά Επιλέγοντας εταιρική μορφή Έκθεση McKinsey&Company Πως μειώνουμε την γραφειοκρατία

3 Πως ξεκινάω Ρωτάω τους φίλους μου Incorrect Ανοίγω την επιχείρηση Incorrect Έρευνα Αγοράς Correct

4 Έρευνα αγοράς Έρευνα αγοράς (Market research) θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής πληροφοριών σχετικά με την αγορά και τους καταναλωτές.αγορά Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής στρατηγικής.στρατηγικής Στόχος της έρευνας αγοράς, είναι η συλλογή και η επεξεργασία πληροφοριών, οι οποίες θα εξασφαλίσουν, στο μέτρο του δυνατού, στον επιχειρηματία, μια ικανοποιητική βάση για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

5 Έρευνα αγοράς Δευτερογενή στοιχεία – εσωτερικές πηγές (προμηθευτές, συνεργάτες) – κρατικές πηγές (Επιμελητήρια, ΕΛ.ΣΤΑΤ) – εμπορικές πηγές (icap, hellas stat) – επαγγελματικός τύπος (εφημερίδες, περιοδικά) Πρωτογενή στοιχεία  Ποιοτική έρευνα – Ομάδες Συζήτησης [focus groups] – Mini ομάδες συζήτησης [mini groups] – Σε βάθος ατομικές συνεντεύξεις  Ποσοτική έρευνα – Προσωπικές συνεντεύξεις (face to face) – Τηλεφωνικές συνεντεύξεις – Ταχυδρομικές έρευνες (self- completion) – Συνεντεύξεις μέσω Internet (self- completion)

6 Επιχειρηματικό Πλάνο Το Επιχειρηματικό Σχέδιο είναι μία γραπτή περιγραφή του επιχειρησιακού μοντέλου που η επιχείρηση προβλέπεται να ακολουθήσει συστηματικά στο μέλλον. Σκοπός του είναι η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τόσο της αγοράς όσο και της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές παραμέτρους που μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά, την οικονομική ανάπτυξη και βιωσιμότητα της επιχείρησης.

7 Εξώφυλλο Περιεχόμενα Εισαγωγική σελίδα 1. Εσωτερική Ανάλυση 2. Εξωτερική Ανάλυση 3. Marketing Plan 4. Οικονομική Ανάλυση Περιεχόμενα Business Plan

8 1.1 Περιγραφή της επιχείρησης (Τι επιχείρηση θα κάνω, τι νομική μορφή θα έχει) 1.2 Προϊόντα / Υπηρεσίες (Τι προϊόντα θα πουλάει) 1.3 Τοποθεσία (Που θα είναι εγκατεστημένη) 1.4 Ανθρώπινο Δυναμικό (Ποιοι θα συμμετέχουν, βιογραφικά) Εσωτερική Ανάλυση

9 2.1 Ανάλυση Ανταγωνισμού (Πόσοι και ποιοι είναι οι ανταγωνιστές μου) 2.2 Ανάλυση Αγοράς (Ποια είναι η αγορά μου) 2.3 Ανάλυση Περιβάλλοντος (Πως με επηρεάζουν τα παρακάτω) 2.3.1 Τεχνολογία 2.3.2 Κράτος 2.3.3 Οικονομία 2.3.4 Κουλτούρα-Πολιτισμός 2.3.5 Δημογραφικά στοιχεία Εξωτερική Ανάλυση

10 3.1 Συμπεριφορά καταναλωτή (Ποιες είναι η τάσεις της αγοράς) 3.2 Προϊόν (Ποια τα βασικά χαρακτηριστικά) 3.3 Τιμή (Σε τι τιμή θα τα διαθέτω) 3.4 Διανομή (Πως θα τα διανέμω) 3.5 Προώθηση (Πως θα προωθήσω την επιχείρησή μου) 3.6 Πωλήσεις (Σενάρια πωλήσεων) Marketing Plan

11 4.1 Προϋπολογισμός επένδυσης (Πόσο θα στοιχίσει) 4.2 Χρονοδιάγραμμα (Πότε θα λειτουργήσει) 4.3 Χρηματοδοτικό πλάνο (Ποιο είναι το κεφάλαιό μου, δάνειο) 4.4 Προβλέψεις αποτελεσμάτων 4.5 Ανάλυση S.W.Ο.T Οικονομική ανάλυση

12 SWOT

13 Εσωτερικό περιβάλλον Εξωτερικό περιβάλλον ΘΕΤΙΚΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ WEAKNESSES STRENGTHSOPPORTUNITIES THREATS

14 Προβλέψεις 20.. Πωλήσεις100120125150 Κόστος Πωληθέντων-60-65-70-85 Μικτό Αποτέλεσμα40181320 Έξοδα (διοίκησης, διάθεσης, κτλ) -5-7 -9 Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 3548 56 Έκτακτα κέρδη-ζημίες5-336 Καθαρά Αποτελέσματα προ φόρων 40455162 Το κόστος πωληθέντων ισούται με το συνολικό ποσό με το οποίο επιβαρύνθηκε η επιχείρηση προκειμένου να αποκτήσει τα εμπορεύματα της Τα έξοδα διακρίνονται σε διοίκησης, διάθεσης, χρηματοοικονομικά, έρευνας και ανάπτυξης Στα καθαρά αποτελέσματα φορολογείτε η επιχείρηση

15 Νεκρό σημείο Νεκρό σημείο ονομάζεται το ποσό των πωλήσεων, που μια επιχείρηση καλύπτει το σύνολο των εξόδων της, σταθερά και μεταβλητά, μη πραγματοποιώντας ούτε κέρδος ούτε ζημιά. κέρδοςζημιά Εκφράζεται είτε ως ποσότητα είτε ως αξία Αποτελεί βασικό εργαλείο προγραμματισμού πωλήσεων

16 Νεκρό σημείο X = F/(P - AV)

17 Πως μειώνουμε την γραφειοκρατία

18 Πως π εριορίζω το κόστος Αρχικά καταγράφουμε όλα μας τα έξοδα Επιλέγουμε ποιά έξοδα μπορούμε μειώσουμε και πόσο και ποιά έξοδα να απαλείψουμε ολοκληρωτικά Εξετάζουμε εναλλακτικές πηγές προμηθειών Διαπραγματευόμαστε τον τρόπο πληρωμής Ρυθμίζουμε οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία, εφορία και γενικά υποχρεώσεις προς το δημόσιο και τις τράπεζες Αναδιοργάνωση βασικών διαδικασιών

19 Νομικές μορφές επιχειρήσεων ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ Ατομική επιχείρηση Ομόρρυθμη εταιρία (Ο.Ε.) Ετερόρρυθμη εταιρία (Ε.Ε) ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε) Εταιρία Περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.)

20 Ατομική Επιχείρηση ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Η μεγάλη ευελιξία Η προσωπική επίβλεψη Απλές διαδικασίες που σχετίζονται με τη λογιστική παρακολούθηση, ίδρυση Δεν απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο για την σύσταση της ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Απεριόριστη ευθύνη Περιορισμένη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων Συντελεστής φορολογίας 33% για κέρδη άνω των 50.000€

21 Ο.Ε. και Ε.Ε. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Δεν απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο για την σύσταση της οι ομόρρυθμοι εταίροι έχουν την εξουσία εκπροσώπησης και διαχείρισης της εταιρείας. απλές διαδικασίες που σχετίζονται με τη λογιστική παρακολούθηση, ίδρυση Ο ετερόρρυθμος εταίρος δεν ευθύνεται με την προσωπική του περιουσία Η ομόρρυθμη εταιρεία δεν χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο για την σύστασή της ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Απεριόριστη ευθύνη για τους ομόρρυθμους εταίρους Περιορισμένη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων Βραδύτητα λήψη αποφάσεων ( σύμφωνη γνώμη των εταίρων για κάθε απόφαση) Συντελεστής φορολογίας 33% για κέρδη άνω των 50.000€

22 Α.Ε. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Περιορισμένη ευθύνη των μετοχών, μέχρι του ποσού εισφοράς Έκδοση μετοχών μεταβιβάσιμων Πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίων Μεγάλη διάρκεια ζωής και μετά τον θάνατο των μετοχών ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Μεγάλο κόστος σύστασης και διαχείρισης Απρόσωπο της εταιρίας Διπλή φορολόγηση σε περίπτωση διανομής κερδών (26% + 10%) Έλλειψη ευελιξίας στην οργάνωση

23 Ε.Π.Ε. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Περιορισμένη ευθύνη των εταίρων, μέχρι του ποσού εισφοράς Η ευελιξία λήψης αποφάσεων σε σχέση με ΑΕ Μικρότερο κόστος ίδρυσης και διαχείρισης σε σχέση με την Α.Ε. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Η έλλειψη εμπιστοσύνης των συναλλασσόμενων, λόγο ύπαρξης μικρού κεφαλαίου (σε σχέση με ΑΕ) Περιορισμένη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων Διπλή φορολόγηση σε περίπτωση διανομής κερδών (26% + 10%)

24 Ι.Κ.Ε. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Μη υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ όλων των εταίρων Περιορισμένη ευθύνη των εταίρων, μέχρι του ποσού εισφοράς Απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο ένα (1) ευρώ για την σύσταση της που γίνεται με ιδιωτικό συμφωνητικό και όχι συμβολαιογραφικό έγγραφο (ΑΕ & ΕΠΕ) ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Η έλλειψη εμπιστοσύνης των συναλλασσόμενων, λόγο ύπαρξης μικρού κεφαλαίου (σε σχέση με ΑΕ) Περιορισμένη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων Διπλή φορολόγηση σε περίπτωση διανομής κερδών (26% + 10%)

25 Ελάχιστο ΚεφάλαιοΣυμβολαιογράφοςΔημοσιότηταΛογιστικό κόστοςΦορολογία ΑΤΟΜΙΚΗΌχι δεν δηλώνεταιΌχι Μικρό αν είναι απλογραφικό 0-50.000 26% 50.000 & άνω 30% Ο.Ε.Όχι υποχρεωτικά αλλά χρειάζεται ΌχιΌχι μόνο ΓΕΜΗΜικρό αν είναι απλογραφικό 0-50.000 26% 50.000 & άνω 30% Ε.Ε.Όχι υποχρεωτικά αλλά χρειάζεται ΌχιΌχι μόνο ΓΕΜΗΜικρό αν είναι απλογραφικό 0-50.000 26% 50.000 & άνω 30% Ι.Κ.Ε.1 ΕΥΡΩΌχιΌχι μόνο ΓΕΜΗΜέτριο-διπλογραφικό σύστημα 26% σε όλα τα κέρδη 10% στα διανεμόμενα Ε.Π.Ε.2.400ΝαιΝαι μέτριαΜέτριο-διπλογραφικό σύστημα 26% σε όλα τα κέρδη 10% στα διανεμόμενα Α.Ε.24.000ΝαιΝαι μεγάληΜεγάλο26% σε όλα τα κέρδη 10% στα διανεμόμενα Συγκριτικός πίνακας νομικών μορφών

26 Έκθεση McKinsey&Company Τουρισμός (με έμφαση στην αναβάθμιση του προϊόντος «ήλιου και θάλασσας» και της επέκτασης του με κρουαζιέρες, θαλάσσιο τουρισμό και την καθιέρωση της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ως προορισμών για «αστικές αποδράσεις») Ενέργεια (με έμφαση στις Α.Π.Ε. και στην εξοικονόμηση ενέργειας) Βιομηχανία – Μεταποίηση Τροφίμων (λίπη και έλαια, φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και προϊόντα αρτοποιίας) Αγροτική Παραγωγή Λιανικό και Χονδρικό εμπόριο (Ενίσχυση των επενδύσεων σε πληροφορική, αλυσίδες εφοδιασμού και διανομής, ηλεκτρονικό εμπόριο, κ.α. ώστε να αυξηθεί η αποδοτικότητα σε κάθε μέρος της αλυσίδας αξίας)

27 Έκθεση McKinsey&Company Αναδυόμενοι Αστέρες Παραγωγή γενοσήμων φαρμάκων Ιχθυοκαλλιέργειες Ιατρικός τουρισμός Φροντίδα για την τρίτη ηλικία και τους χρόνια ασθενείς Δημιουργία περιφερειακών διαμετακομιστικών κόμβων Διαχείριση αποβλήτων

28 Ερωτήσεις-Σχόλια


Κατέβασμα ppt "ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΗΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΗΣΙΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google