Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Εισηγητής: Ιωάννης Λούκας Ζαχαροπλάστης Μέλος του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας Πρόεδρος Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών - Εμπόρων Φθιώτιδας

2 ΘΕΜΑ:«Επιχειρηματικότητα–Τομείς–Προϋποθέσεις–Επιλογή Δραστηριότητας»
ΘΕΜΑ:«Επιχειρηματικότητα–Τομείς–Προϋποθέσεις–Επιλογή Δραστηριότητας» ΕΠΙΧΕΙΡΩ: Καταγίνομαι με κάτι, προσπαθώ να κάνω κάτι, επαγγέλλομαι, επιτηδεύω, βάζω το χέρι σε κάποιο έργο. ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ: Επι+χειρ, επιχειρέ-ω, -ω ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Επιχείρηση, επιχείρημα, επιχειρητέον, επιχειρητής, επιχειρηματικός, επιχειρηματίας. ΣΥΝΘΕΤΑ:Συνεπιχειρω: Επιτίθεμαι μαζί ΣΥΝΩΝΥΜΑ:Αναδέχομαι, αναλαμβάνω, επιχειρώ, επιλαμβάνομαι (Αρχ. Πειρώμαι-πράττω-επαγγέλλομαι). ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Αυτός που ασχολείται με επιχειρήσεις Εμπορικές – Βιομηχανικές κ.α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: Η ταυτόχρονη χρησιμοποίηση κεφαλαίου και εργασίας με σκοπό το κέρδος. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

3 ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: Βασικός συντελεστής είναι η φύση (Γεωργία – Κτηνοτροφία – Αλιεία – εξόρυξη μεταλλευμάτων)

4 Β. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: Βασικός συντελεστής τα μέσα μεταποίησης (Μηχανολογικός Εξοπλισμός) με Α΄ύλες του πρωτογενούς τομέα παράγει προϊόντα και υπηρεσίες.

5 Γ. ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: Βασικός συντελεστής η οργάνωση, η προβολή και η διαφήμιση (επιχειρήσεις εμπορικές ή παροχής υπηρεσιών) διαθέτουν στον καταναλωτή προϊόντα και υπηρεσίες που κυρίως έχουν προέλθει από τον Α΄γενή ή Β’ γενή τομέα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πολλές επιχειρήσεις μπορεί να είναι παράλληλα παραγωγικές και εμπορικές, παραγωγικές και παροχής υπηρεσιών ή και τα τρία μαζί π.χ. (παραγωγός και έμπορος ελαιολάδου - παραγωγός και διακινητής τροφίμων – Έμπορος Η/Υ και παροχή υπηρεσιών συντήρησης Η/Υ ή προγραμμάτων κ.α.)

6 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Πολύ μικρές 1 έως 9 εργαζόμενοι Μικρές 10 » » Μεσαίες 50 » » Μεγάλες 250 και πάνω »

7 Οι κύριες Νομικές Μορφές Επιχειρήσεων είναι:
ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι κύριες Νομικές Μορφές Επιχειρήσεων είναι: 1.Ατομικές: Μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις στις οποίες υπεύθυνος και υπόλογος είναι ο ιδιοκτήτης. 2. Προσωπικές εταιρείες: α) Ομόρρυθμες με δύο και πλέον εταίρους στις οποίες υπεύθυνοι και υπόλογοι είναι ισότιμα όλοι οι εταίροι β) Ετερόρρυθμες (Ε.Ε.) με δύο και πλέον εταίρους στις οποίες η ευθύνη είναι ανάλογη του ποσοστού συμμετοχής των εταίρων. 3. Απρόσωπες εταιρείες: α) Ανώνυμες (Α.Ε.), β) Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), γ) Συνεταιρισμοί (παραγωγικοί, προμηθευτικοί, καταναλωτικοί, γεωργικοί κ.α.), δ) Κοινοπραξίες, στις οποίες την ευθύνη έχει το εκλεγμένο από τους μετόχους Διοικητικό Συμβούλιο.

8 ΤΡΑΠΕΖΕΣ Καθαριστικό ρόλο στην επιχειρηματικότητα διαδραματίζουν οι Τράπεζες, οι οποίες επίσης είναι επιχειρήσεις, που αγοράζουν και πουλάνε χρήματα και παρέχουν υπηρεσίες διακίνησης κεφαλαίων. Στις εύρωστες οικονομίες, κατά κανόνα υφίστανται και ισχυρές Τράπεζες, για τούτο μέλημα κάθε κράτους είναι να διατηρεί την ευρωστία του Τραπεζικού του Συστήματος. Τράπεζες μπορεί να λειτουργούν Κρατικές αλλά και Ιδιωτικές υπό προϋποθέσεις και υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών και της προϊστάμενης Κρατικής Τράπεζας που για τη χώρα μας είναι η Τράπεζα της Ελλάδος.

9 ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ (Επιταγές – Γραμμάτια)

10 Φορείς εκπροσώπισης επιχειρηματιών – Επιμελητήρια
Φορείς εκπροσώπισης επιχειρηματιών – Επιμελητήρια Τα Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια Τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια Τα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια Τα Μικτά Επιμελητήρια Τα Επαγγελματοβιοτεχνικά Επιμελητήρια

11 Συνδικαλιστικά όργανα
Συνδικαλιστικά όργανα Κλαδικά Τοπικά – Πρωτοβάθμια (σύλλογοι) Κλαδικά Περιφερειακά ή Πανελλήνια – Δευτεροβάθμια (ομοσπονδίες) Γενικά Πανελλήνια – Τριτοβάθμια (συνομοσπονδίες)

12 α. Καθαρό Ποινικό Μητρώο
ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ –ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ α. Καθαρό Ποινικό Μητρώο β. Άδεια έναρξης επιτηδεύματος από Δ.Ο.Υ. (Εφορία) έκδοση ΑΦΜ. γ. Εγγραφή στο Επιμελητήριο έδρας της επιχείρησης. δ. Άδεια έναρξης της δραστηριότητας – Άδεια εγκατάστασης. ε. Άδεια λειτουργίας επιχείρησης. στ. Ασφάλιση του επιχειρηματία στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελμάτων ΟΑΕΕ. ζ. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: Εγγραφή στο Α΄βάθμιο ασφαλιστικό Συνδικαλιστικό Όργανο (Σύλλογο).

13 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΦΟΔΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΦΟΔΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Γνώση του αντικειμένου Δυνατότητα οργάνωσης και διαχείρισης Κεφάλαια

14 www.fthiotidoscc.gr ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
α) Γνώση του αντικειμένου και επιδεκτικότητα στη συνεχή επιμόρφωση. β) Έρευνα αγοράς για τις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού στο προϊόν ή τις υπηρεσίες που θα παράγουμε ή θα διακινήσουμε.(Μήπως η αγορά είναι κορεσμένη;) γ) Πηγές άντλησης των απαιτούμενων κεφαλαίων (ίδια κεφάλαια, τραπεζικό δανεισμό – ένταξη σε επιδοτούμενα προγράμματα κ.α.) δ) Προϋπολογισμός και εκτίμηση απόσβεσης των κεφαλαίων μας. ε) Μελέτη βιωσιμότητας (στην πρώτη πενταετία πολλές επιχειρήσεις κλείνουν λόγω κακής εκτίμησης και έλλειψης σχετικής μελέτης βιωσιμότητας). στ) Δυνατότητα αγοράς του εξοπλισμού (μηχανολογικού και άλλου) και πηγές προμήθειας με δυνατότητα συντήρησης μετά την αγορά. ζ) Στελέχη που θα συνεργαστούν μαζί μας και συνεργάτες προμηθευτές εμπορευμάτων – Α΄ Υλών – αναλώσιμων κ.α. θ) περιθώρια κέρδους και φορολογικό καθεστώς για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. ι) πάγιες δαπάνες λειτουργίας και δυνατότητα κάλυψης των δαπανών αυτών τουλάχιστον κατά το πρώτο διάστημα μέχρις ότου η επιχείρηση γίνει γνωστή στην αγορά. κ) Εξάρτηση τις επιχείρησης από φυσικού ή άλλους παράγοντες. λ) Δυνατότητα επέκτασης της δραστηριότητας όταν οι ανάγκες το επιβάλλουν. μ) Χρονική συγκυρία – επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον.

15 ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Ο επιχειρηματίας δίνει καθημερινά εξετάσεις στην αγορά στους συνεργάτες, στην κοινωνία. Η επαγγελματική συνείδηση και ο σεβασμός του Καταναλωτή και των παραγόντων της αγοράς, ακόμη και των ανταγωνιστών θα τον βαθμολογούν καθημερινά. Ο ίδιος θα πρέπει να φροντίζει σήμερα να γίνεται καλύτερος απ’ ότι ήταν χθες.

16 ……Ευχαριστώ για την Προσοχή σας!!!


Κατέβασμα ppt "ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google