Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών
Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής- Oικονομική των Επιχειρήσεων Κατερίνα Αδάμ, Μ.Sc., Ph.D Επίκουρος Καθηγήτρια Τομέας Μεταλλευτικής Σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών 29/5/2014 Eαρινό Εξάμηνο,

2 Περιεχόμενα μαθήματος
Περιεχόμενα μαθήματος Βασικές Έννοιες- Εισαγωγή στις θεωρίες της Οργάνωσης, Επιχειρηματικό περιβάλλον Ορισμός, στόχοι και μορφές επιχειρήσεων Δομή και διάρθρωση της οργάνωσης μιας επιχείρησης, Λειτουργία της επιχείρησης Διοίκηση των Επιχειρήσεων- Έλεγχος Λήψη Αποφάσεων Μελέτες Περίπτωσης Ειδικά θέματα (προγραμματισμός κι έλεγχος παραγωγής, διαχείριση κι έλεγχος αποθεμάτων, κ.ά.) Οικονομική των επιχειρήσεων (ισολογισμοί, κοστολόγηση, κ.ά.),

3 Κατάταξη των Επιχειρήσεων
Οι επιχειρήσεις έχουν τη δική τους μορφή, η διάκρισή τους γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια Αντικείμενο παραγωγικής δραστηριότητας Μέγεθος Νομική Μορφή

4 Ανάλογα με το αντικείμενο απασχολήσεως Ανάλογα με το μέγεθος
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ανάλογα με το μέγεθος Ανάλογα με τη νομική μορφή Πρωτογενης Παραγωγής Δευτερογενης παραγωγής Τριτογενούς Παραγωγής Γεωργικές Μεγάλες Μεσαίες Δασοκομικές Κτηνοτροφικές Μεταλλευτικές Αλλιευτικές Κατασκευαστικές Μεταποιητικές Τουριστικές Εμπορικές Μεταφορών Τραπεζικές Επικοινωνιών Ασφαλιστικές Μικρές Εταιρικές Ατομικές Συναιτεριστικές Κεφαλαίου Προσωπικές Αφανής ή Συμμετοχική Ετερόρρυθμη Ομόρρυθμη Εταιρεία Ο.Ε. Ετερόρρυθμη κατά μετοχές Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Ανώνυμη Εταιρεία

5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων
Νομική Μορφή (1/6) Noμικές μορφές επιχειρήσεων ατομικές και εταιρικές Ατομικές, επιχειρήσεις που ως κύριο φορέα έχουν ένα άτομο, ιδιοκτήτη και διαχειριστή της εταιρείας, προσωποπαγής. Ευελιξία, ευκολία επιχειρηματικών αποφάσεων. Κατάλληλες για μικρές επιχειρήσεις Εταιρικές, επιχειρήσεις, συνεργασία περισσότερων ατόμων. Η σύμπραξη οφείλεται είτε στην ανάγκη ενίσχυσης της επιχειρηματική δράσης, είτε ανάγκη ενίσχυσης του κεφαλαίου, είτε και των δύο. Διακρίνονται σε Προσωπικές, Εταιρείες κεφαλαίου, Εταιρείες Συνεταιριστικής Μορφής

6 Κατάταξη των Επιχειρήσεων
ΑτομικΗ Επιχειρηςη Η ατομική επιχείρηση αποτελείται από ένα φυσικό πρόσωπο που ασκεί τη δραστηριότητά της. Ο επιχειρηματίας/ ιδιοκτήτης της επιχείρησης, έχει προσωπική ευθύνη για τη λειτουργία της. Αποτελεί ευέλικτη μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο επιχειρηματίας ελέγχει κάθε τομέα της επιχείρησής του, και δρα γρήγορα και αποτελεσματικά.

7 Κατάταξη των Επιχειρήσεων
Νομική Μορφή (2/6) Εταιρικές επιχειρήσεις: Προσωπικές, Κεφαλαίου, Συνεταιριστικές Προσωπικές εταιρείες, κυριαρχούν τα πρόσωπα που τις διοικούν. Ομόρρυθμη (ΟΕ) : Οι ομόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και απεριορίστως για όλες τις ευθύνες της εταιρείας. Η κατ’εξοχήν προσωπική εταιρεία, οι εταίροι συμμετέχουν εξ ολοκλήρου για τη εκπλήρωση των στόχων της εταιρείας. Δεν συνίσταται για μεγάλες επιχειρήσεις Ετερόρρυθμη (ΕΕ), Αφανής ή συμμετοχική

8 Κατάταξη των Επιχειρήσεων
Ομορρυθμη Εταιρεια (Ο.Ε.) Αριθμός συμμετεχόντων Για τη σύσταση Ο.Ε πρέπει να συμπράξουν δύο τουλάχιστον μέρη, «υποχρεούνται αμοιβαίως στην επιδίωξη κοινού σκοπού». Τα ιδρυτικά μέλη της ομόρρυθμης εταιρείας φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

9 Κατάταξη των Επιχειρήσεων
Ομορρυθμη Εταιρεια (Ο.Ε.) Οι εταίροι της Ο.Ε ευθύνονται με ολόκληρη την περιουσία τους για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, με αλληλέγγυα την ευθύνη τους. Με τη λύση της εταιρείας δεν παύει η ευθύνη των εταίρων για τυχόν υπάρχοντα χρέη της εταιρείας. Δεν απαιτείται ελάχιστο ποσό για την σύσταση ΟΕ

10 Κατάταξη των Επιχειρήσεων
Νομική Μορφή (3/6) Εταιρικές επιχειρήσεις: Προσωπικές, Κεφαλαίου, Συνεταιριστικές Προσωπικές εταιρείες, κυριαρχούν τα πρόσωπα που τις διοικούν. Ομόρρυθμη (ΟΕ) √ Ετερόρρυθμη (ΕΕ): ένας τουλάχιστον εταίρος είναι ομόρρυθμος και ένας άλλος ετερόρρυθμος στο ποσόν που τον αφορά, ευθύνεται περιορισμένα. Όχι πολύ διαδεδομένη, τοποθέτηση κεφαλαίου προτιμότερο σε ΑΕ

11 Κατάταξη των Επιχειρήσεων
Ετερορρυθμη Εταιρεια (Ε.Ε.) Αριθμός συμμετεχόντων Για την ίδρυση Ε.Ε πρέπει να συμπράξουν δύο τουλάχιστον μέρη, «υποχρεούνται αμοιβαίως στην επιδίωξη κοινού σκοπού». Τα ιδρυτικά μέλη της ετερόρρυθμης εταιρείας φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

12 Κατάταξη των Επιχειρήσεων
Ετερορρυθμη Εταιρεια (Ε.Ε.) Βασικά χαρακτηριστικά Διαίρεση των εταίρων της ετερόρρυθμης εταιρείας σε ομόρρυθμους και τους ετερόρρυθμους. Η ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων απέναντι στους πιστωτές της εταιρείας είναι αλληλέγγυα και απεριόριστη. Η ευθύνη των ετερόρρυθμων εταίρων είναι περιορισμένη < το ποσό της εισφοράς τους στην εταιρεία.

13 Κατάταξη των Επιχειρήσεων
Νομική Μορφή (4/6) Εταιρικές επιχειρήσεις: Προσωπικές, Κεφαλαίου, Συνεταιριστικές Προσωπικές εταιρείες, κυριαρχούν τα πρόσωπα που τις διοικούν. Ομόρρυθμη (ΟΕ) √ Ετερόρρυθμη (ΕΕ) √ Αφανής ή συμμετοχική, εταιρικοί δεσμοί μεταξύ των συμβαλλομένων, καμία νομική προσωπικότητα έναντι τρίτων, πρόσκαιρη και αφανής

14 Κατάταξη των Επιχειρήσεων
Νομική Μορφή (5/6) Εταιρικές επιχειρήσεις: Προσωπικές, Κεφαλαίου, Συνεταιριστικές Εταιρίες Κεφαλαίου, ΑΕ, ΕΠΕ,Ετερόρρυθμες Ανώνυμος Εταιρία (ΑΕ), Συνεργασία των μετόχων κεφαλαιουχικού χαρακτήρα, εξελιγμένος εταιρικός τύπος. Κεφάλαιο εταιρίας διαιρεμένο σε μετοχές. Ελεύθερη μεταβίβαση μεριδίων. Απρόσωπος χαρακτήρας. Ελάχιστο Κεφάλαιο Δεκ ( Ευρώ). Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη θεσμού ΑΕ Σημαντικός βαθμός ανάπτυξης της χώρας Τάση και ροπή για μεγάλη συγκέντρωση κεφαλαίων Ευνοϊκή νομοθετική και φορολογική πολιτική

15 Κατάταξη των Επιχειρήσεων
ΑΝΩΝΥΜη Εταιρεια (Α.Ε.) Η Α.Ε μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα φυσικά/νομικά πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μόνο πρόσωπο. Η Α.Ε είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της Όταν η Α.Ε. έχει ορισμένα χαρακτηριστικά, μπορεί με αίτησή της να εισαχθεί στο χρηματιστήριο, προς δημόσια διαπραγμάτευση της μετοχής της.

16 Κατάταξη των Επιχειρήσεων
ΑΝΩΝΥΜη Εταιρεια (Α.Ε.) Βασικά Χαρακτηριστικά Kεφάλαιο που απαιτείται για την ίδρυσή της, euros Η διαίρεση του κεφαλαίου σε ίσα μερίδια, που ενσωματώνονται σε τίτλους, τις μετοχές Οι αυστηροί όροι δημοσιότητας κατά την ίδρυσή της αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της Η μακρά διάρκειά της (συνήθως 50 ετών) Η περιορισμένη ευθύνη των μετόχων Η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία ΓΣ Μετόχων-Δ.Σ

17 Κατάταξη των Επιχειρήσεων
Νομική Μορφή (6/6) Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ). Συνδυασμός προσωπικής και κεφαλαιουχικής εταιρίας, πλησιέστερα προς την απρόσωπη. Πλειοψηφία των εταίρων, προσώπων αποφασίζουν, ΑΕ Πλειοψηφία μετόχων. Όχι ελεύθερη μεταβιβαστικότητα των μεριδίων Ελάχιστο Κεφάλαιο 2013, . Το κεφάλαιο της ΕΠΕ καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό. Κάθε διάταξη περί ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου της εταιρείας καταργείται. Δεκ (4.500, Ευρώ) Αρμόζει στις Μικρές -μεσαίες επιχειρήσεις

18 Κατάταξη των Επιχειρήσεων
Εταιρεια ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε) Η Ε.Π.Ε συστήνεται από τουλάχιστον 2 πρόσωπα, είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο φυσικό ή νομικό (μονοπρόσωπη ΕΠΕ) υπό κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή δεν επιτρέπεται εφόσον έχει ήδη ιδρυθεί μονοπρόσωπη ΕΠΕ από φυσικό ή νομικό πρόσωπο αυτό να ιδρύσει νέα μονοπρόσωπη ΕΠΕ. Η Ε.Π.Ε είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της.

19 Κατάταξη των Επιχειρήσεων
Εταιρεια ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε) Βασικά Χαρακτηριστικά Κεφάλαιο εταιρίας διαιρείται σε “μερίδες συμμετοχής”, κάθε μία εκ των οποίων αποτελείται από εταιρικά μερίδια, το καθένα > των 30 ευρώ Συγκεκριμένοι όροι δημοσιότητας κατά την ίδρυσή της αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της. Ορισμένη διάρκεια Αποφάσεις με πλειοψηφία >50% του αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν >50% του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Γενική Συνέλευση εταίρων και ο διαχειριστής ή Διαχειριστές

20 Κατάταξη των Επιχειρήσεων
Νομική Μορφή (6a/6) Εταιρικές επιχειρήσεις: Προσωπικές, Κεφαλαίου, Συνεταιριστικές ή συνεργατικές εταιρίες Οι εταιρίες συνεταιριστικής μορφής, οι συνεταίροι και τα μερίδια μεταβάλλονται, χωρίς να διαλύεται ο συνεταιρισμός. Συνασπισμός ατόμων ιδίου επαγγέλματος, δεν υπόκεινται σε επιχειρηματικούς κινδύνους, αλληλεγγύως. Συνεταιρισμοί καταναλωτικοί, πιστωτικοί, προμηθευτικοί, κλπ

21 Κατάταξη των Επιχειρήσεων, Μέγεθος Commission Recommendation 2003/361/EC
Κριτήρια Μεσαίες Μικρές Πολύ Μέγιστος αριθμός Απασχολούμενων < 250 <50 <10 Μέγιστο όριο κύκλου εργασιών, εκατ. ΕCU 40 7 - Μέγιστο όριο ισολογισμού, εκατ. ΕCU 27 5

22 Ανάλογα με το αντικείμενο απασχολήσεως Ανάλογα με το μέγεθος
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ανάλογα με το μέγεθος Ανάλογα με τη νομική μορφή Πρωτογενής Παραγωγής Δευτερογενής παραγωγής Τριτογενούς Παραγωγής Γεωργικές Μεγάλες Μεσαίες Δασοκομικές Κτηνοτροφικές Μεταλλευτικές Αλιευτικές Κατασκευαστικές Μεταποιητικές Τουριστικές Εμπορικές Μεταφορών Τραπεζικές Επικοινωνιών Ασφαλιστικές Μικρές Εταιρικές Ατομικές Συνεταιριστικές Κεφαλαίου Προσωπικές Αφανής ή Συμμετοχική Ετερόρρυθμη Ομόρρυθμη Εταιρεία Ο.Ε. Ετερόρρυθμη κατά μετοχές Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Ανώνυμη Εταιρεία

23 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Διοίκηση παραγωγής Παραγωγική διαδικασία Εισροές Εκροές -ανθρώπινη εργασία - μηχανές - προ’ι’όντα - πρώτες ύλες - υπηρεσίες - ενέργεια - υποπρο’ι’όντα - πληροφορία

24 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, 1 από 20
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, 1 από 20 Περιβάλλον επιχείρησης Εξωτερικό, Γενικό (κοινωνικοί, οικονομικοί, τεχνολογικοί, νομικοί και πολιτικοί παράγοντες) Εξωτερικό, Ειδικό (προμηθευτές, ανταγωνιστές, πελάτες) Εσωτερικό (προσωπικό, πόροι, κ.λπ.)

25 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, 2από 20
Κάθε οργανισμός-σύστημα υπάρχει και λειτουργεί μέσα σε ένα περιβάλλον – το γενικό κοινωνικό σύστημα (υπερσύστημα) και περιέχει το υποσύστημα της διοίκησης και οργάνωσης που περιλαμβάνουν ένα αριθμό στοιχείων και δραστηριοτήτων που βρίσκονται σε αμοιβαία εξάρτηση και συνέργεια (συνέργεια (α, β) > α+β)

26 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, 3 από 20
Εξωτερικό Περιβάλλον Κοινωνικοπολιτιστικές Δυνάμεις Λειτουργικό περιβάλλον Τεχνολογικές Δυνάμεις Ανταγωνιστές Οικονομικές Δυνάμεις Παγκόσμιες Δυνάμεις Επιχείρηση Πελάτες Προμηθευτές Διανομείς Δημογραφικές Δυνάμεις Πολιτικές & Νομικές Δυνάμεις

27 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, 4 από 20
Εξωτερικό Περιβάλλον Αποτελείται από οικονομικές, τεχνολογικές, δημογραφικές και άλλες δυνάμεις. Τα διοικητικά στελέχη δεν μπορούν να επηρεάσουν ή να ελέγξουν τις παραπάνω δυνάμεις. Το ευρύτερο περιβάλουν έχει σημαντική επίδραση στην επιχείρηση στο βαθμό που επηρρεάζει τις παραμέτρους του άμεσου περιβάλλοντος.

28 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, 5 από 20
Εξωτερικό Περιβάλλον Α. Οικονομικές Δυνάμεις (Economic forces): επηρεάζουν την εθνική οικονομία, και την επιχείρηση. Περιλαμβάνει αλλαγές στα επιτόκια, στα ποσοστά ανεργίας και στον ρυθμό ανάπτυξης. Όταν η οικονομία είναι σταθερή, και υπάρχει εμπιστοσύνη και αισιοδοξία για τις οικονομικές εξελίξεις, η ανάπτυξη κινείται με ανοδικούς ρυθμούς ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΟΙ Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ΜΜΕ

29 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, 6 από 20
Εξωτερικό Περιβάλλον Β. Τεχνολογικές Δυνάμεις (Technological forces):, π.χ. δεξιότητες και εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή των εισροών σε εκροές (σε όλη την αλυσίδα αξίας, π.χ. στον σχεδιασμό, στην παραγωγή και την διανομή). Οδηγούν σε νέες ευκαιρίες ή απειλές Συχνά απαξιώνουν τα προϊόντα πολύ γρήγορα Μπορεί να αλλάξουν τον τρόπο διοίκησης ΑΝΑΓΚΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

30 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, 7 από 20,
Εξωτερικό Περιβάλλον Γ. Κοινωνικοικονομικές Δυνάμεις (Socialcultural forces): από αλλαγές στην κοινωνική και ευρύτερη εθνική κουλτούρα. Οι δυνάμεις αυτές διαφέρουν μεταξύ πολιτισμών και μεταβάλλονται διαχρονικά. Νέα καταναλωτικά πρότυπα, life styles και επίδραση τους στις καταναλωτικές συνήθειες, κοινωνική ευθύνη, κοινωνική ευαισθησία Συγκλίνουν ή αποκλίνουν ανάμεσα σε διαφορετικά έθνη και πολιτισμικές οντότητες ΑΡΧΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ/ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

31 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, 8 από 20,
Εξωτερικό Περιβάλλον Δ. Δημογραφικές Δυνάμεις: προέρχονται από αλλαγές στην φύση, στην σύνθεση και στην ποικιλομορφία του πληθυσμού. Περιλαμβάνουν φύλο, ηλικία, εθνικότητα κτλ. Επιπτώσεις στις καταναλωτικές αγορές αλλά και στη διοίκηση Νέα δεδομένα για τις επιχειρήσεις (π.χ. ασφάλειες, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τουρισμός, κ.λπ.) ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

32 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, 9 από 20
Εξωτερικό Περιβάλλον Ε. Πολιτικές-Νομικές Δυνάμεις (Political-legal forces): Αντανακλώνται συνήθως στο νομικό – ρυθμιστικό πλαίσιο, βλ ΕΕ Έντονη τάση απελευθέρωσης των αγορών

33 Νομικό πλαίσιο στην ΕΕ για ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, 10 από 20

34 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, 11 από 20
Εξωτερικό Περιβάλλον ΣΤ. Παγκόσμιες δυνάμεις (Global forces): προκύπτουν από αλλαγές στις διεθνείς σχέσεις μεταξύ των κρατών. Αυξανόμενη οικονομική ενοποίηση μεταξύ χωρών.

35 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, 12 από 20
Εξωτερικό Περιβάλλον Κοινωνικοπολιτιστικές Δυνάμεις Λειτουργικό περιβάλλον Τεχνολογικές Δυνάμεις Ανταγωνιστές Οικονομικές Δυνάμεις Παγκόσμιες Δυνάμεις Επιχείρηση Πελάτες Προμηθευτές Διανομείς Δημογραφικές Δυνάμεις Πολιτικές & Νομικές Δυνάμεις

36 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, 13 από 20
Λειτουργικό Περιβάλλον Αφορά: δυνάμεις από προμηθευτές, διανομείς, πελάτες, και ανταγωνιστές. Α. Προμηθευτές (Suppliers): προμηθεύουν την επιχείρηση με εισροές (πρώτες ύλες κλπ). Οι προμηθευτές μπορεί να έχουν ισχυρή διαπραγματευτική θέση έναντι της επιχείρησης εφόσον: είναι λίγοι και προσφέρουν διαφοροποιημένα προιόντα, το προιόν τους είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την επιχείρηση

37 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ, 14 από 20
Λειτουργικό περιβάλλον Β. Διανομείς (Distributors): επιχειρήσεις που πωλούν τα προϊόντα άλλων επιχειρήσεων. Μερικοί Διανομείς όπως μεγάλες αλυσίδες super market έχουν μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη. Μπορούν να «μπλοκάρουν» την διανομή ενός προϊόντος Γ. Πελάτες (Customers): καταναλωτές των προϊόντων Συνήθως,υπάρχουν πολλές ομάδες πελατών – οι σημερινές αγορές είναι κατακερματισμένες.

38 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, 15 από 20
Λειτουργικό περιβάλλον Δ. Ανταγωνιστές: άλλες επιχειρήσεις που παράγουν παρόμοια προϊόντα. Ανταγωνισμός η πιο σημαντική πρόκληση που αντιμετωπίζουν τα διοικητικά στελέχη. Υψηλά επίπεδα ανταγωνισμού οδηγούν συνήθως σε χαμηλότερες τιμές. Τα κέρδη μειώνονται

39 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, 16 από 20
Λειτουργικό περιβάλλον Δ. Ανταγωνιστές: άλλες επιχειρήσεις που παράγουν παρόμοια προϊόντα. Τα εμπόδια εισόδου δυσχεραίνουν την είσοδο των ανταγωνιστών και προκύπτουν από : Όικονομίες Κλίμακας (Economies of scale): πλεονεκτήματα κόστους λόγω υψηλού επιπέδου παραγωγής. Brand loyalty: οι πελάτες είναι «πιστοί» σε μια συγκεκριμένη μάρκα. Υψηλά κόστη αρχικής επένδυσης

40 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, 17 από 20
Εξωτερικό Περιβάλλον Κοινωνικοπολιτιστικές Δυνάμεις Λειτουργικό περιβάλλον Τεχνολογικές Δυνάμεις Ανταγωνιστές Οικονομικές Δυνάμεις Παγκόσμιες Δυνάμεις Επιχείρηση Πελάτες Προμηθευτές Διανομείς Δημογραφικές Δυνάμεις Πολιτικές & Νομικές Δυνάμεις

41 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, 18 από 20
Εσωτερικό Περιβάλλον Ηγεσία Η ευθύνη και η εξουσία βρίσκεται στα χέρια του επιχειρηματία ή της διοίκησης. Χαράζει τη κατευθυντήρια γραμμή, στρατηγική, οργάνωση Κουλτούρα Νοοτροπία της επιχείρησης Εργαζόμενοι Μόρφωση, δεξιότητες, Συνέπεια, Δικαιώματα

42 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, 19 από 20
Εσωτερικό Περιβάλλον Δεν είναι ίδιο για όλες τις επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη προσοχή από επιχειρηματίες και διοικητικά στελέχη στηρίζει τη δομή μίας εταιρείας και επηρεάζει τα αποτελέσματα της. Επηρεάζει οργάνωση, παραγωγική διαδικασία και ακολουθούμενες στρατηγικές

43 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, 20 από 20
Εσωτερικό και Εσωτερικό Περιβάλλον Αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση Οργάνωση εσωτερικού περιβάλλοντος και δραστηριοτήτων για ευελιξία και αποτελεσματικότητα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ....Ανταγωνισμός, Περιβάλλον, Εταιρική ευθύνη

44 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΧΩΝ : Οριοθέτηση ξεκάθαρων στόχων (Μετρήσιμοι, Αποδεκτοί, Προκλητικοί, Έγκαιροι, Συναφείς) Μαθαίνουμε από τα λάθη και τις επιτυχίες μας Θέτουμε υψηλά πρότυπα Προσθέτουμε αξία για τους μετόχους ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ : Αναζήτηση νέων τρόπων λειτουργίας Δεν εφησυχάζουμε με την επιτυχία Ανάληψη υπολογισμένων κινδύνων Οργάνωση που μαθαίνει ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ : Ενεργό κύτταρο της κοινωνίας Αειφόρος Ανάπτυξη Σεβασμός στον Ανθρωπο ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ : Ειλικρινής και ανοικτή επικοινωνία Αξιοπιστία Αξιοπρέπεια Ήθος ΓΝΩΣΗ : Σε βάθος γνώση κάθε λειτουργίας Διεύρυνση του Γνωστικού μας Κεφαλαίου Πρωτοβουλία στη γνώση ΑΞΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ : Πρόβλεψη και κάλυψη των αναγκών του πελάτη Πρωτοποριακές λύσεις για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Ποιοτική συνεργασία με τους εσωτερικούς πελάτες

45 Επιχείρηση/Κύρια Χαρακτηριστικά
Οι κυριότερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει κατά ορθολογικό τρόπο η Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων: Αύξηση της αποδοτικότητας των διαθέσιμων παραγωγικών μέσων Βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος, Αύξηση και η περαιτέρω διερεύνηση και ανάπτυξη των τομέων δράσης της επιχείρησης

46 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ,
Εξωτερικό Περιβάλλον Κοινωνικοπολιτιστικές Δυνάμεις Λειτουργικό περιβάλλον Τεχνολογικές Δυνάμεις Ανταγωνιστές Οικονομικές Δυνάμεις Παγκόσμιες Δυνάμεις Επιχείρηση Πελάτες Προμηθευτές Διανομείς Δημογραφικές Δυνάμεις Πολιτικές & Νομικές Δυνάμεις

47 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Εσωτερικό Περιβάλλον, Δεν είναι το ίδιο για όλες τις επιχειρήσεις Ηγεσία Η ευθύνη και η εξουσία βρίσκεται στα χέρια της διοίκησης. Χαράζει τη κατευθυντήρια γραμμή, στρατηγική, οργάνωση Κουλτούρα Νοοτροπία της επιχείρησης Εργαζόμενοι Μόρφωση, δεξιότητες, Συνέπεια, Δικαιώματα

48 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, 20 από 20
Εξωτερικό και Εσωτερικό Περιβάλλον Αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση Οργάνωση εσωτερικού περιβάλλοντος και δραστηριοτήτων για ευελιξία και αποτελεσματικότητα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ....Ανταγωνισμός, Περιβάλλον, Εταιρική ευθύνη

49 Πανεπιστημιακή Ημερίδα για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες
Στις 19 Ιουνίου 2014 η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π., σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει την «Πανεπιστημιακή Ημερίδα για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο συνεδριακό κέντρο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Σκοπός της ημερίδας είναι εσείς οι σπουδαστές/εκκολαπτόμενοι μηχανικοί και επιστήμονες, να έρθετε σε επαφή με τα στελέχη και τους εκπροσώπους εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο κλάδο των Ο.Π.Υ και συνολικά απαρτίζουν την ελληνική αγορά εργασίας, προκειμένου να ενημερωθείτε για τις προοπτικές και τις εξελίξεις του κλάδου και συγχρόνως να συζητήσετε για τις επαγγελματικές σας προοπτικές και να προετοιμαστείτε για την είσοδο σας στην αγορά εργασίας.

50 Πανεπιστημιακή Ημερίδα για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες, 19/6/2014
Σε μια ημέρα αφιερωμένη σε εσάς, σας δίνεται η ευκαιρία να παρακολουθήσετε διαλέξεις από επαγγελματίες και καταρτισμένα στελέχη της βιομηχανίας που είναι κοντά σας για να σας μεταδώσουν την εμπειρία τους, να ακούσουν τις ιδέες σας, να μοιραστούν μαζί σας τις πολύτιμες συμβουλές τους κι εσείς µε τη σειρά σας τους προβληματισμούς σας και τις ανησυχίες σας. Η είσοδος είναι δωρεάν για όλους αλλά είναι απαραίτητη η εγγραφή σας μέχρι 10/06/2014. Μπορείτε να προετοιμάσετε και να υποβάλλετε τα ερωτήματα σας προς τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και τους πανεπιστημιακούς ομιλητές, τα οποία θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της στρογγυλής συζήτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση


Κατέβασμα ppt "Σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google